Písemná aukce 21 / Fiskální ceniny

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
78710 - 1938 ČSR I. 2ks stvrzenka Dlažebné za zaplacení potravn
Jakost
1938 ČSR I. 2ks stvrzenka Dlažebné za zaplacení potravní daně, razítko úřadu potravní daně Chuchle 1938, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
78479 - 1938 ČSR I. / BŘECLAV potvrzení městského úřadu Bře
Jakost
1938 ČSR I. / BŘECLAV potvrzení městského úřadu Břeclav o zaplacení všech poplatků s nalepeným kolkem obecní dávky vydaným městem Břeclav, znehodnoceno razítkem městského rentovního úřadu Břeclav 14.12.1938, svisle přeloženo, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
78475 - 1938 ČSR I. / BŘECLAV potvrzení městského úřadu Bře
Jakost
1938 ČSR I. / BŘECLAV potvrzení městského úřadu Břeclav o zaplacení všech poplatků s nalepeným kolkem obecní dávky vydaným městem Břeclav, znehodnoceno razítkem městského rentovního úřadu Břeclav 28. 11 1938, svisle přeloženo, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
79366 - 1941 ČaM exekuční výměr, sestava 3ks kolkovaných list
+2
Jakost
1941 ČaM exekuční výměr, sestava 3ks kolkovaných listin, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4
80636 - 1941 SUDETY 2ks pojišťovacích Quittungskarte, 1x vylepen
Jakost
1941 SUDETY 2ks pojišťovacích Quittungskarte, 1x vylepeny pojišťovací zn. 11ks, úřední raz. Jechnitz a Luditz
Vyvolávací cena:
U:A4
82083 - 1824 BÁDENSKO-WÜRTTEMBERSKO / RAKOUSKO listina se smíše
Jakost
1824 BÁDENSKO-WÜRTTEMBERSKO / RAKOUSKO listina se smíšeným kolkováním různých států, Bádensko-Württembersko - kolek 24Kr, Rakousko - 2x kolek emise 1818, 15Kr a kontrolní kolek (Koř. 73 a 85), šlechtická pečeť, úřední suchá pečeť, výborný stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
81569 - 1928 ITÁLIE, ČSR sestava 4ks italských šeků, na rubu v
Jakost
1928 ITÁLIE, ČSR sestava 4ks italských šeků, na rubu vylepeny italské kolky a čs. kolky, z toho 1x smíšená frankatura kolků emise 1919 a 1925, přeloženo
Vyvolávací cena:
U:A4
80104 - 1900 MONTENEGRO sestava kolků 8 různých hodnot ve 4-blok
+1
Jakost
1900 MONTENEGRO sestava kolků 8 různých hodnot ve 4-bloku, nepoužité, kvalitní
Vyvolávací cena:
U:A5
82048 - 1856 RAKOUSKO doklad o zaplacení daně z nákupu akcií na
Jakost
1856 RAKOUSKO doklad o zaplacení daně z nákupu akcií na burze ve Vídni, vylepený kolek emise C:M: 6Kr (kat. Kořínek 4); svislé přehyby
Vyvolávací cena:
U:A4
78171 - 1832 RAKOUSKO kompletní ručně psaná 4-stránková listi
Jakost
1832 RAKOUSKO kompletní ručně psaná 4-stránková listina, vtištěný kolek 100 guldenů (Koř.č.84), suchá pečeť, větší A4, přeložené, papír s vodotiskem, lehce zaprášené okraje, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
78170 - 1752 RAKOUSKO kompletní ručně psaná 4-stránková listi
Jakost
1752 RAKOUSKO kompletní ručně psaná 4-stránková listina, vtištěný kolek 3Kr, typ I. (Koř.č.7), větší A4, přeložené, ruční papír, zaprášené okraje, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
78169 - 1730 RAKOUSKO kompletní ručně psaná 6-stránková listi
Jakost
1730 RAKOUSKO kompletní ručně psaná 6-stránková listina, vtištěný kolek 15Kr (Koř.č.5), vzadu suché pečetě, větší jak A4, přeložené ale zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
82052 - 1791 RAKOUSKO Konsignace - stvrzenka o uložení peněz s v
Jakost
1791 RAKOUSKO Konsignace - stvrzenka o uložení peněz s vtištěným kolkem 3Kr M. Terezie (kat. Kořínek 32); bez poškození
Vyvolávací cena:
U:A4
75980 - 1750 RAKOUSKO kvitance o přijaté platbě, BUČOVICE, čer
+1
Jakost
1750 RAKOUSKO kvitance o přijaté platbě, BUČOVICE, červená pečeť, kolek Marie Terezie 2kr, Morava (Koř.13), zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
82025 - 1788 RAKOUSKO kvitance, vtištěný kolek 15K, hezká peče
Jakost
1788 RAKOUSKO kvitance, vtištěný kolek 15K, hezká pečeť, familie Salm, lehce zvlněný papír
Vyvolávací cena:
U:A4
82044 - 1851 RAKOUSKO kvitance, vtištěný kolek 5G, emise 1850, K
Jakost
1851 RAKOUSKO kvitance, vtištěný kolek 5G, emise 1850, Koř. 130, suchá pečeť, dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
82043 - 1845 RAKOUSKO licitační protokol s vícenásobnou frankat
Jakost
1845 RAKOUSKO licitační protokol s vícenásobnou frankaturou vtištěných kolků emise 1836 - 1840 B, celkem 20 otisků (!), 14x 3Kr + 6Kr 2x + 15Kr + 1G + 6G + 20G + 7x kontrolní kolek; přední strana zažloutlé a natržené okraje, přesto ojedinělé!
Vyvolávací cena:
U:A3s|
82094 - 1691 RAKOUSKO listina s kolkem 3Kr, emise 1686 (Leopold),
Jakost
1691 RAKOUSKO listina s kolkem 3Kr, emise 1686 (Leopold), červená pečeť
Vyvolávací cena:
U:A3s|
82054 - 1803 RAKOUSKO listina s vtištěným kolkem 45Kr (Kořínek
+2
Jakost
1803 RAKOUSKO listina s vtištěným kolkem 45Kr (Kořínek 40) na zeleném papíru s odpovídající průsvitkou (45Kr / pes / 1803), doplněno 4 pečetěmi; bezvadné
Vyvolávací cena:
U:A3s|
75935 - 1857 RAKOUSKO nákladní list z Rájce do Vídně, v záhla
+1
Jakost
1857 RAKOUSKO nákladní list z Rájce do Vídně, v záhlaví dobová lokomotiva, razítka, ruční poznámky, lehké skvrny
Vyvolávací cena:
U:A3s|
77870 - 1821 RAKOUSKO noviny Oesterreichisch- k. p. Wiener-Zeitung,
Jakost
1821 RAKOUSKO noviny Oesterreichisch- k. p. Wiener-Zeitung, Vídeň 1.III.1821, v záhlaví orlice, novinový kolek 1K, otřepené okraje
Vyvolávací cena:
U:A3s|
82046 - 1853 RAKOUSKO pachtovní smlouva s vtištěnými kolky emis
Jakost
1853 RAKOUSKO pachtovní smlouva s vtištěnými kolky emise 1850, 14G (Kořínek 132) + 5x kolek 15Kr emise 1840; zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
82088 - 1846 RAKOUSKO policejní zpráva z Lince o vandrovním poby
Jakost
1846 RAKOUSKO policejní zpráva z Lince o vandrovním pobytu Josefa Zwikelhübera z Břeclavi, odesláno jako dopis ex offo, zamítnuto, v místě dodání zaplaceno porto, razítko LINZ, kolek 10Kr emise 1840, kontrolní kolek, velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
82049 - 1836 RAKOUSKO poručnický dekret pro Matteas Navratil vyda
Jakost
1836 RAKOUSKO poručnický dekret pro Matteas Navratil vydaný v Lednici s razítkem panství, vtištěný kolek 6Kr s kontrolním kolkem; výrazné sklady
Vyvolávací cena:
U:A3s|
82053 - 1844 RAKOUSKO rodokmen, František Krzetschtik, mlynář, V
Jakost
1844 RAKOUSKO rodokmen, František Krzetschtik, mlynář, Velké Meziříčí, s kolkem 30Kr (emise 1836), zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
78172 - 1847 RAKOUSKO ručně psaná kvitance, vtištěný kolek 20
Jakost
1847 RAKOUSKO ručně psaná kvitance, vtištěný kolek 20 guldenů, (Koř. 121), suchá pečeť, vyšší A4, přeložené, dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
82076 - 1836-40 RAKOUSKO sestava 12ks listin s vtištěnými kolky
+2
Jakost
1836-40 RAKOUSKO sestava 12ks listin s vtištěnými kolky emisí 1836 - 1840, 3Kr, 6Kr, 15Kr, 30Kr, 45Kr, 1G, 2G, 4G, 6G, 7G, 10G a 20G; vše bez vady
Vyvolávací cena:
U:A3s|
76051 - 1852-62 RAKOUSKO sestava 13ks nákladních listů, různé
+9
Jakost
1852-62 RAKOUSKO sestava 13ks nákladních listů, různé typy a varianty, 11x Ferdinandova severní dráha, téměř u všech v hlavičce vyobrazení dobové lokomotivy a symbolů obchodu, hezké
Vyvolávací cena:
U:A3s|
79365 - 1813-45 RAKOUSKO sestava 2ks kolkovaných listin, 1x změna
Jakost
1813-45 RAKOUSKO sestava 2ks kolkovaných listin, 1x změna barvy v okraji
Vyvolávací cena:
U:A5
81327 - 1814-43 RAKOUSKO sestava 3ks novin, 2x pražské (1814, 183
Jakost
1814-43 RAKOUSKO sestava 3ks novin, 2x pražské (1814, 1839), 1x brněnské (1843), s natištěnými kolky, KVP
Vyvolávací cena:
U:A4
79368 - 1855-58 RAKOUSKO sestava 4ks listin s nalepenými kolky, ho
+1
Jakost
1855-58 RAKOUSKO sestava 4ks listin s nalepenými kolky, hodnoty 3Kr, 6Kr a 2x 15Kr, standardní kvalita
Vyvolávací cena:
U:A3s|
75991 - 1831-63 RAKOUSKO sestava 7ks nákladních a povozních list
+2
Jakost
1831-63 RAKOUSKO sestava 7ks nákladních a povozních listů, firemní přítisky, přepravní razítka a poznámky, Pardubice, Neslovice, Vídeň, Praha, velmi zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
82045 - 1852 RAKOUSKO soudní dokument, 3x vtištěný kolek emise
Jakost
1852 RAKOUSKO soudní dokument, 3x vtištěný kolek emise 1836 a 1840, 3Kr B, 6Kr B a Kr, výrazný podélný sklad
Vyvolávací cena:
U:A3s|
81943 - 1862 RAKOUSKO účet obchodníka s cennými papíry, nalepe
Jakost
1862 RAKOUSKO účet obchodníka s cennými papíry, nalepený kolek 15Kr, úřední razítko Brünn
Vyvolávací cena:
U:A4
82035 - 1753 HABSBURSKÁ MONARCHIE závěť, 2x kolek 2Kr, dle text
Jakost
1753 HABSBURSKÁ MONARCHIE závěť, 2x kolek 2Kr, dle textu Lednice
Vyvolávací cena:
U:A3s|
82081 - 1827 RAKOUSKO / BAVORSKO plná moc, listina se smíšeným
Jakost
1827 RAKOUSKO / BAVORSKO plná moc, listina se smíšeným kolkováním různých států, Bavorsko - kolek 30Kr a kontrolní kolek, Rakousko - 2x kolek emise 1818, 10G a kontrolní kolek, zajímavá razítka, šlechtická pečeť s práškovým zlatem, velmi hezké, zajímavé, mimořádně vzácné
Vyvolávací cena:
U:A3s|
82085 - 1817 RAKOUSKO / BŘECLAV tištěná boleta stvrzující zap
Jakost
1817 RAKOUSKO / BŘECLAV tištěná boleta stvrzující zaplacení mýtného
Vyvolávací cena:
U:A5
82034 - 1761 RAKOUSKO / JUDAIKA potvrzení o půjčce 6000G, šlech
Jakost
1761 RAKOUSKO / JUDAIKA potvrzení o půjčce 6000G, šlechtická pečeť, hebrejský podpis, kolek 2F Marie Terezie (Koř. 35), zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A4
82067 - 1853 RAKOUSKO / MILITARIA zbrojní pas, kolek 30kr, emise 1
Jakost
1853 RAKOUSKO / MILITARIA zbrojní pas, kolek 30kr, emise 1840, úřední razítko ZNAIM, lehké skvrny
Vyvolávací cena:
U:A4
77867 - 1807 RAKOUSKO / NAPOLEONSKÉ VÁLKY noviny Courier d'Anglet
Jakost
1807 RAKOUSKO / NAPOLEONSKÉ VÁLKY noviny Courier d'Angleterre, luxusní červený britský novinový kolek a novinový kolek WCK (Koř.23), v textu popis napoleonských válek, psáno francouzsky
Vyvolávací cena:
U:A3s|
82096 - 1879 RAKOUSKO-UHERSKO nákladní list dobírkový, dvojjazy
Jakost
1879 RAKOUSKO-UHERSKO nákladní list dobírkový, dvojjazyčný, s natištěným kolkem 5kr, razítko BRNO, přeloženo, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A4
82095 - 1871 RAKOUSKO-UHERSKO nakladní list dvojjazyčný s natiš
Jakost
1871 RAKOUSKO-UHERSKO nakladní list dvojjazyčný s natištěným 5kr kolkem, znehodnoceno razítkem ULLERSDORF (Velké Losiny), pečeť. přeloženo
Vyvolávací cena:
U:A4
78290 - 1869 RAKOUSKO-UHERSKO nákladní list z Prahy do Tachova s
Jakost
1869 RAKOUSKO-UHERSKO nákladní list z Prahy do Tachova s nalepeným kolkem 5kr, nečitelné razítko, nese stopy provozu
Vyvolávací cena:
U:A5
82098 - 1877 RAKOUSKO-UHERSKO nákladní list, český text, s při
Jakost
1877 RAKOUSKO-UHERSKO nákladní list, český text, s přilepeným kolkem 5kr emise 1877, razítko BRNO- nádraží, znehodnoceno odstřižením rohu, přeloženo, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A4
79916 - 1870? RAKOUSKO-UHERSKO nákladní list, vylepený kolek 5Kr
Jakost
1870? RAKOUSKO-UHERSKO nákladní list, vylepený kolek 5Kr z r. 1870, podáno v Jihlavě, adresováno do Náměště u Brna, pečeť podavatele, přeloženo, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A4
79409 - 1860-1903 RAKOUSKO-UHERSKO sestava 11ks různých kolkovan
+4
Jakost
1860-1903 RAKOUSKO-UHERSKO sestava 11ks různých kolkovaných listin, smlouvy, dlužní úpis, kvitance, prohlášení, ..., různé hodnoty, standardní kvalita
Vyvolávací cena:
U:A3s|
80588 - 1857-93 RAKOUSKO-UHERSKO sestava 25ks různých listin se z
+5
Jakost
1857-93 RAKOUSKO-UHERSKO sestava 25ks různých listin se zajímavými frankaturami kolků vydání C.M., 1875, 1877, 1883, 1888 a 1893; zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
82075 - 1885-93 RAKOUSKO-UHERSKO sestava 2ks listin, úpis a prohl
Jakost
1885-93 RAKOUSKO-UHERSKO sestava 2ks listin, úpis a prohlášení s kolky vysokých hodnot, mj. 2½G emise 1885, 5G emise 1893, ručně znehodnoceno; zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
79354 - 1880-1917 RAKOUSKO-UHERSKO sestava 5ks maďarských listin
+4
Jakost
1880-1917 RAKOUSKO-UHERSKO sestava 5ks maďarských listin s kolky, různé hodnoty, dobrá kvalita
Vyvolávací cena:
U:A3s|
75967 - 1865-78 RAKOUSKO-UHERSKO sestava 8ks podacích recepisů k
+1
Jakost
1865-78 RAKOUSKO-UHERSKO sestava 8ks podacích recepisů k nákladním listům, razítka Znaim, Skalitz-Boskowitz, Lettowitz, Raitz, Moravské Budějovice, Brünn, Mislitz, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A4
82080 - 1893 RAKOUSKO-UHERSKO účet Živnostenské banky za nákup
Jakost
1893 RAKOUSKO-UHERSKO účet Živnostenské banky za nákup cenných papírů, Brno, vylepený kolek 2,5 Kr daně z tržby cenných papírů, (kat. Kořínek DCP1); pouze přehyb
Vyvolávací cena:
U:A4
79648 - 1939 RUMUNSKO stvrzenka Čsl. plavební akciové společnos
Jakost
1939 RUMUNSKO stvrzenka Čsl. plavební akciové společnosti dunajské se 4ks nalepených kolků, razítko Č.S.D.P. AGENCIA GALATI/ 11.V.1939, hezké otisky
Vyvolávací cena:
U:A5

Písemná aukce 21 / Fiskální ceniny - Informace

Fiskální ceniny - kolkové známky a signety

Fiskální filatelie zahrnuje kolky, kolkové známky, kolkové signety, známky daňové, dávkové, poplatkové - mj. příspěvkové, propagační, příležitostné, místní neboli městské poplatkové známky, bolety a další.

Signety jsou kolky tištěné přímo na listiny, oznamovací kolky, dále kolky na vlasové pudry, líčidla a škrob

Kolková známka je cenina, potvrzující zaplacení správního či soudního poplatku nebo daně. Kolky jsou buď známky k vylepení na dokumenty, nebo tištěné přímo na papír dokumentu. Kolky se vylepují na směnky, šeky, dlužní úpisy (promesa), kupní a jiné smlouvy. Do této kategorie patří také dávkové známky, kalendářní a novinové kolky, bankovkové kolky a kolky na hrací karty.

Cenné papíry obsahují kolky z tržeb z cenných papírů a kolkované cenné papíry.

Průkazky a legitimace obsahují rybářské a honební lístky, dobytčí pasy, osobní průkazy.

Kolky vojenské hranice

Kontrolní a uzavírací známky na mlýnské výrobky, cukr, kypřící prášek do pečiva, cigaretové kolky, kolky potvrzující daň ze šumivého vína v lahvích, daň ze zápalek, umělých sladidel, výbušných látek a uzavírací známky tabákových výrobků.

Zvláštní známky obsahují oznamovací kolky, statistické známky, daň z masa, daň z piva v sudech, tabákových náhražek, známky desátkové daně, známky pro platbu školného, soudní doruční známky, městské kolky, národní kolky, daňové stvrzenky, juxty a bolety, známky Slovakotur, známky potravní daně, kolky na poštovních průvodkách a statistických ohláškách, kolky na rozhlasových koncesích, známky k hracím automatům, dálniční kupony, veterinární poplatkové známky, pojišťovací známky a známky kuponové privatizace.

Jiné známky obsahují známky Červeného kříže, Sokolské známky, členské příspěvkové a jiné známky, známky městské hromadné dopravy, reklamní známky, místopisné známky, výstavní a příležitostné, charitativní, propagandistické, vlastenecké a národopisné, známky léčebného fondu, známky rozhlasového poplatku, železniční známky a známky ostatní dopravy, dopisní zálepky, pečetky atd.