Písemná aukce 21 / Historické dokumenty, mapy

sign_info Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
82091
Jakost
1787 HASIČI hasičský patent Josefa II., česko - německý text, 14 listů, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
77900
Jakost
1800 NAPOLEONSKÉ VÁLKY list L'Angleterre, psáno francouzsky, popis politické situace v Evropě, vyvolávací cena:
U:A3s|
77887
Jakost
1805 NAPOLEONSKÉ VÁLKY prohlášení obyvatelům města Vídně, Schönbrunn, 26.XII.1805, psáno francouzsky, těsný střih, vyvolávací cena:
U:A4
77905
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY denní rozkaz italské armádě, Ebersdorf, 27. květen, francouzsko - německý text, luxusní stav, vyvolávací cena:
U:A3s|
77904
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY denní rozkaz, provolání k vojákům, Schönbrunn, 13. květen, francouzsko - německý text, vyvolávací cena:
U:A3s|
77910
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY kabinetní list císaře Františka II. arcivévodovi Karlovi, nejvyššímu armádnímu veliteli, a armádní rozkaz arcivévody Karla, jímž uděluje vyznamenání a povyšuje armádní velitele, Wolkersdorf, 24. květen, vyvolávací cena:
U:A3s|
77897
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY list Pièces Officielles, srpen 1809, psáno francouzsky, prohlášení politiků, situace po podepsání míru, citace z dobového francouzského tisku, vyvolávací cena:
U:A3s|
77889
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY noviny Vlastenecké listy pro rakouský císařský stát (Vaterländische Blätter), duben, rozkazy a prohlášení k politické situaci, vyvolávací cena:
U:A3s|
77907
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY prohlášení francouzské vlády, 27.III., francouzský text, 7 stran, vyvolávací cena:
U:A3s|
77920
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY provolání arcivévody Karla k německému národu, vyvolávací cena:
U:A3s|
77918
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY vlastenecký leták, osvobození Tyrolska, vyvolávací cena:
U:A3s|
77916
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY vlastenecký leták, výzva Němcům k rozbití okovů, vyvolávací cena:
U:A3s|
77892
+1
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY vyhláška upozorňující na válečné události na hranicích monarchie, popisuje postavení rakouských armád a varuje před napadením města Vídně, ve Vídni 30.IV.1809, vydal arcivévoda Rainer, formát 46x38cm, vyvolávací cena:
U:A3s|
82099
Jakost
1795 NOVINY Presburger Zeitung, kompletní nerozřezané noviny, dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A4
81157
Jakost
1798 POŠTOVNÍ HISTORIE / JAROMĚŘ, NÁCHOD oznámení o zvýšení poštovních poplatků se zajímavým odůvodněním, německo - český text, formát A4, skvrny, utržený růžek, vyvolávací cena:
U:A4
78173
Jakost
1837 POŠTOVNÍ HISTORIE poštovní tarify pro rakouský parník Lloydu v Terstu, větší A4, přeložené, zachovalé, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A3s|
80193
Jakost
1767 cirkulář ohledně mincí s rytinou uherské mince, psáno německy, formát 16x20cm, vyvolávací cena:
U:A4
82073
Jakost
1777 robotní patent Josefa II., hezká iniciála, vydáno v Brně, hrabě Blümegen, 8 stran, text v němčině, lehké skvrnky, vyvolávací cena:
U:A3s|
82071
Jakost
1781 Toleranční patent Josefa II., hezká ilustrace, vydáno v Brně, hrabě Blümegen, 4 strany textu v němčině, dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A3s|
78194
Jakost
1859 zemský cirkulář o telegrafické korespondenci mezi rakousko - německou telegrafní společností a Švýcarskem, naprosto zachovalé, vyvolávací cena:
U:A4
79139
+1
Jakost
1871 Královské poselství Sněmu zemskému, podepsán František Josef (faksimile), formát 51x39cm, vícebarevný tisk, stříbrná a zlatá barva, složeno, skvrna v horním okraji, vyvolávací cena:
U:A4
79079
Jakost
1854 AUTOGRAFY skládaný dopis malého formátu, vyfr. zn. Znak 3Kr, adresováno na dceru F.L. Palackého Marii Riegrovou-Palackou, pisatelkou je její matka, manželka F. Palackého, Terezie roz. Měchurová, rámečkové razítko PRAG/ 2.7., vzadu přích. SELTSCHAN/ 3.JUL., malá pečeť rozlomená, pěkné, vyvolávací cena:
U:A5
61751
+1
Jakost
1901-02 AUTOGRAFY diplom, kterým byl Antal Stašek (Dr. Ant. Zeman), spisovatel v Semilech, zvolen za dopisujícího člena České akademie císaře Františka Josefa, 2x podpis předsedy akademie Josefa Hlávky (architekt a stavitel), tlačená pečeť akademie, formát 70x53cm, vč. původního pouzdra, ve kterém byl diplom zaslán jmenovanému poštou jako zásilka osvobozená od poštovného, DR Praha 17/ 11.2.02, mimořádný dokument , vyvolávací cena:
U:X
81921
+2
Jakost
1879 papež LEV XIII. (1810–1903), zapůjčení dokladu papeže, Roma 12.5.1879, velká papežská papírová pečeť "Pontiflex Maximus", naprosto zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
75983
Jakost
1837 HASIČI ozdobně tištěné německy psané oznámení o prodeji hasičské stříkačky, obec Pozořice, lehký příčný sklad, vyvolávací cena:
U:A4
82051
Jakost
1774 MILITARIA potvrzení armádní pokladny pro invalidy, pečeť, svislý přehyb, vyvolávací cena:
U:A3s|
82066
Jakost
1816 MILITARIA propouštěcí listina, Tomáš Malinka, Morkovice, vydáno v Olomouci, formát 48x38cm, hezká hlavička, suchá pečeť, výrazné sklady, vyvolávací cena:
U:A3s|
71418
+2
Jakost
1835 tištěná voj. listina s velkou rakouskou orlicí, propuštění Jos. Miozulka z Branovic, suchá pečeť, průsvitka, přeloženo, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
73930
+2
Jakost
1915? MILITARIA pokyny pro rádiový provoz, rakousko-uherské letectvo, 1. světová válka, řádkové razítko K.u.K. Fliegerkompagnie No.3, 4-stránkové, přeložené, dobře zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
73960
+11
Jakost
1927-54 MILITARIA sestava dokumentů, osobní záznamy a evidenční list, příslušník 6. Pěšího pluku Hanácký, ze zálohy vymazán v roce 1954, vícelistové, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
80835
Jakost
1801 NAPOLEONSKÉ VÁLKY / VILLATTE Casimir, napoleonský generál zraněný v bitvě o Zürich 1799, předtištěný rozkaz s vlastnoručním podpisem generála, adresovaný presidentovi válečné rady v Remeši, psáno francouzsky s tištěným revolučním znakem; bez poškození, vyvolávací cena:
U:A4
82077
Jakost
1808 NAPOLEONSKÉ VÁLKY výtah ze zpráv rakouského generálního štábu; bez poškození, vyvolávací cena:
U:A3s|
82078
Jakost
1808 NAPOLEONSKÉ VÁLKY patent Františka I. o zřizování zemské obrany, německo - česky; zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
78176
Jakost
1843 POŠTOVNÍ HISTORIE / BAVORSKO, jízdenka na poštovní dostavník vč. zavazadlového lístku, přeloženo, dobře zachovalé, mimořádné, vyvolávací cena:
U:A4
78174
Jakost
1852 POŠTOVNÍ HISTORIE / RAKOUSKO, kompl. telegrafická depeše, vyšší jak A4, složeno na menší formát, uveden hrabě Nostitz a Belcredi (?), zachovalé, mimořádné, vyvolávací cena:
U:A3s|
78175
Jakost
1853 POŠTOVNÍ HISTORIE / RAKOUSKO, jízdenka na poštovní dostavník, přeloženo, dobře zachovalé, mimořádné, vyvolávací cena:
U:A4
79072
+1
Jakost
1905 ŠLECHTICKÁ KORESPONDENCE, dopis ze Schwerinu (Meckl.), vyfr. zn. Germania 20Pf, adresováno na knížete Alfreda zu Windisch - Grätze do Tachova, vzadu celá velká erbovní pečeť, pěkné, dobře zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
80836
+1
Jakost
1848 ŠLECHTICKÁ KORESPONDENCE hrabě LATOUR vlatnoručně psaný dopis jeho synovi do Verony, hrabě Latour byl rakouským ministrem války a byl 6.10.1848 ve Vídni zavražděn, skládaný dopis s pečetí; zachovalé, vyvolávací cena:
U:A4
80840
+2
Jakost
1885 ŠLECHTICKÁ KORESPONDENCE hrabě Julius ANDRASSY (1823-1890), v letech 1848 -1849 vůdce maďarské revoluce, složená předtištěná pověřovací listina z roku 1885 adresovaná na hraběte Andrassyho s cisařskou pečetí Franze Josefa, rozměr 38x53cm; drobná natržení v přehybech, vyvolávací cena:
U:A4
79084
Jakost
1924 ŠLECHTICKÁ KORESPONDENCE / DÁNSKO dekret, kterým dánský král uděluje záslužnou medaili s korunou komořímu vévody Braunschweig-Lüneburg Adolfu Hauptovi, formát větší A4, přeloženo do obálky, pečetka královského sekretariátu, dobře zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
78273
Jakost
1954 TOTALITA antikomunistický leták Československé lidové oposice, vzhled dopisu, formát A5, křížový sklad, přilepený růžek, vyvolávací cena:
U:A5
82032
+2
Jakost
1695 POZOŘICE tištěné potvrzení o zaplacení zemské daně, suchá pečeť, dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A3s|
82090
Jakost
1697 BRNO potvrzení o zaplacení zemské daně 100 Zlatých, šlechtická pečeť, velmi hezké, bezvadné, vyvolávací cena:
U:A3s|
75854
+4
Jakost
1801-71 VELKÉ MEZIŘÍČÍ sestava 5ks kolkovaných dokumentů z regionu Velké Meziříčí, obsahuje např. úřední prohlášení s hlavičkou Marie Eleonora Liechtenstein, osvědčení, dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A3s|
82065
Jakost
1821 OLOMOUC mistrovský list s dekorativní vedutou města Olomouce se Svatým Kopečkem, tisk Kohlneder in Brünn 1808, vtištěný kolek 6Kr emise 1818 + kontrolní, rozměr 43x33 cm; zažloutlé skvrny + reparace rohů, vyvolávací cena:
U:A3s|
82070
Jakost
1824 LEDNICE vystěhovalecký pas Václava Procházky z Lednice do Uher, vyjádření okresního úřadu, vojenského úřadu a císařské kanceláře, 3 suché pečetě, vtištěný kolek 6Kr emise 1818 + kontrolní; zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
82050
Jakost
1826 BRNO (Brünn) ilustrovaný výuční list s vedutou Brna, 2 vtištěné kolky, suchá pečeť, dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A3s|
82068
Jakost
1826 TELČ propouštěcí list z panství Telč, úřední razítko TELTSCH, výborný stav, vyvolávací cena:
U:A3s|
82058
Jakost
1828 HOLICE mistrovský list s vedutou města Holice v Čechách s městským znakem a rakouskou orlicí, 2 pečetě a vtištěný kolek emise 1818 6Kr + kontrolní kolek; reparovaný horní okraj, vyvolávací cena:
U:A3s|
82057
Jakost
1829 ŽIDLOCHOVICE mistrovský list Johana Fritze z Sellowitz, dekorativní kresba, červená pečeť, vtištěný kolek 30Kr emise 1818 + kontrolní kolek, rozměr 55 x 40 cm; pouze přehyby, vyvolávací cena:
U:A3s|
76039
+6
Jakost
1831 sestava 8ks vyhlášek, letáků, předpisů a poučení, psáno německy a česky, varování před epidemií cholery, návody na ochranu před nemocí a léčebné postupy, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
82074
Jakost
1837 BRNO, LEDNICE potvrzení novinového úřadu v Brně o zaplacení soudních výloh v Lednici; bez poškození, vyvolávací cena:
U:A5
82056
+2
Jakost
1838 NEJDEK mistrovský list na pergamenu, Stanislava Lorence z Nejdku, ozdobné písmo, v dřevěném pouzdře nepoškozená červená pečeť tesařského cechu, vtištěný kolek 1G emise 1836 + kontrolní; pouze přehyby, ojedinělé a dekorativní!, vyvolávací cena:
U:A3s|
82060
Jakost
1848 VRANOVICE mistrovský list obuvníka s vedutou města Vídně, pro Fr. Petze z Branovic, suchá pečeť cechu, vtištěný kolek 30Kr emise 1840 + kontrolní; pouze přehyby, vyvolávací cena:
U:A3s|
82093
Jakost
1852 ŠUMPERK (Mähr. Schönberg) úřední listina, vyvázání z poddanského vztahu, červené úřední razítko Šumperk, dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A3s|
79144
Jakost
1890 SLAVONICE (Zlabings) - licence k provozování taneční hudby, kolek 1fl, úřední razítko, křížový sklad, krátké natržení ve skladu (8mm), vyvolávací cena:
U:A3s|
68304
Jakost
1905? telegram zaslaný Janu Becherovi do Karlových Varů, žádost o zaslání 6 lahví do císařské vily v Bad Ischlu, odesílatel hofmistr císaře FJI, přeložené na malý formát, rozpůlená pečetka, silně zažloutlé, textilní podlepení formuláře, vyvolávací cena:
U:A4
79225
Jakost
1930-35 sestava 4ks dokumentů, obsahuje legitimaci spolku katol. akademiků "Moravan" v Brně, nepoužitý tiskopis s obálkou Rektorátu Masarykovy univerzity v Brně - Vysvědčení o chudobě pro osvobození o placení kolejného, Jídelníček Hotel Slávia Brno, telefonní záznamník se zlaceným a tlačeným přítiskem firmy J. Raspel Brno; průměrný stav, přehyby, drobné skvrny, vyvolávací cena:
U:A4
80872
+1
Jakost
1943 Velvyslanectví ČSR v Moskvě, dopisnice adresovaná na čs. konzulát ve Frunze v Kazachstánu s žádostí o finanční výpomoc s udání čísla čs. pasu, psáno v azbuce + přiložen lístek s razítkem moskevského velvyslanectví a českým překladem, vyvolávací cena:
U:A5
78671
Jakost
1944 výměr pro přikázání na zákopové práce, vystavil Úřad práce v Brně, křížem přeloženo do obálky, formát A4, znaky stáří, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A4
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::