Písemná aukce 21 / Ostatní sběratelské obory

sign_info Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
75950
Jakost
1845 MILITARIA dovolenkový doklad, rakouská orlice, Josef Beneš, Prace, dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A4
75949
Jakost
1846 MILITARIA složený dovolenkový doklad, František Chotecký, panství Podolí, dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A4
80996
Jakost
1923 MILITARIA povolávací rozkaz, slovensko - maďarský text, platí pro slevu na železnici, úřední a železniční razítka, otvory po děrovači, výrazný křížový sklad, vyvolávací cena:
U:A4
79161
+1
Jakost
1928 MILITARIA vysvědčení k řízení vojenských motorových vozidel, razítko Čs. automobilní prapor č.3, Bratislava, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
79162
Jakost
1936 MILITARIA vojenský vůdčí list, razítko Čs. automobilní prapor č.2, Brno, luxusní stav, vyvolávací cena:
U:A5
79155
Jakost
1941-43 MILITARIA sestava 3ks smutečních oznámení, 1x kapitán, lístky s fotem padlých příslušníků Wehrmachtu, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
81778
Jakost
1944 MILITARIA průkazka ke vstupu civilní osoby do výcvikového prostoru SS "BÖHMEN" Selčany, zachovalá, vyvolávací cena:
U:A5
79157
Jakost
1945 MILITARIA provizorní cestovní průkaz, Salzburg, Rakousko, rámečkové razítko americké okupační správy (Military Government), k tomu povolenka na vlak, otřepený horní okraj, vyvolávací cena:
U:A5
81142
+2
Jakost
1935 PROPAGANDA pracovní knížka, Deutsches Reich, svastika, výborný stav, vyvolávací cena:
U:A5
79376
Jakost
1939-42 PROPAGANDA osvědčení a legitimace člena Národního souručenství, razítko, křížový sklad, dobrá kvalita, vyvolávací cena:
U:A4
81149
+1
Jakost
1942 PROPAGANDA Německá pracovní fronta DAF, členská knížka, svastika, dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A5
79609
Jakost
1948 SKAUTING legitimace člena Junáku k účasti a volbám na junáckém sněmu 1.II.1948, dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A5
80984
Jakost
1926 SOKOL / ŽELEZNICE VIII. všesokolský slet v Praze, sletová legitimace použitá pro jízdu po železnici, kolek 50h, železniční razítko ŠTUBNIANSKÉ TEPLICE, výrazné sklady, vyvolávací cena:
U:A5
79184
+1
Jakost
1947 SPORT sportovní klub Prostějov, členská legitimace, vyvolávací cena:
U:A5
81145
Jakost
1945 ŽELEZNICE sestava, jízdenka a legitimace pro účastníka Světového sjezdu studentstva, razítka, kolek, příplatková známka, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A5
82038
+9
Jakost
1827 vandrovní knížka vázaná v tvrdých deskách, 80 stran, kolkový signet 15kr z roku 1818, záznamy s razítky míst z Moravy, velmi dobře zachovalá, vyvolávací cena:
U:A4
82082
+1
Jakost
1834 cestovní pas na jméno Lorenz Vogt, Lednice, razítko panství, kolky emise 1818, 6Kr a kontrolní, zachovalý, vyvolávací cena:
U:A3s|
73929
+1
Jakost
1838-90 sestava 2ks písemností, vysvědčení o vykonání plavecké zkoušky, Wels, kolek 15kr, formát větší A4, křížem přeloženo; povolení k sňatku, vydalo K.u.K. Militar - Fuhrveßens - Corps Commando Wien, přeložený roh se suchou pečetí, formát větší A4, křížem přeloženo, vše dobře zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
82063
Jakost
1840 cestovní pas, úřední razítko ZLIN, vtištěný kolek 6kr a kontrolní kolek emise 1840, sklady a lehké skvrny, vyvolávací cena:
U:A3s|
82059
Jakost
1840 postrkový list (Schub-Paß), tiskopis, zasláno poštou z Hodonína do Břeclavi, poštovní razítka GÖDING a LUNDENBURG, služební zápisy, úřední pečeť panství LUNDENBURG, protrženo v místě původní pečeti, jinak velmi dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A3s|
82062
+2
Jakost
1855 hrabě KOLOWRAT-KRAKOWSKY, Zdenko, (Libsteinski, 1836–1892), historik, spisovatel a dramatik, cestovní pas na 2 měsíce vystavený v Brně, hodně záznamů, kolek 30kr C.M. emise 1854, sklady a otřepy, vyvolávací cena:
U:A3s|
79142
Jakost
1875 cestovní pas s biometrickými prvky, 4-stránkový, formát A3, kolek 1fl, úřední razítko Nový Bydžov, složeno, nese znaky používání, vyvolávací cena:
U:A3s|
80100
Jakost
1885 vstupenka a průkazka pro účastníka vystoupení Brněnských mužských pěveckých sborů v roce 1885, barevný dekorativní tisk, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
82040
Jakost
1897 rybářský lístek s kolkem 1Fl, emise 1893, region Lednice (Eisgrub), razítko Mikulov, křížem složeno, natrženo ve skladech, vyvolávací cena:
U:A4
79967
Jakost
1919 legitimační lístek příslušníka Čs. legií na Slovensku opravňující k volnému odchodu z posádky, razítko vojenské policie, přeloženo, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
79159
+1
Jakost
1923 Čs. obec legionářská, jednota Užhorod, legitimace s razítkem a členskými známkami, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
79147
+1
Jakost
1926 vysvědčení pro pilota s fotografií, Učiliště pro letectvo, Cheb, podpisy velitelů; výrazný křížový sklad, vyvolávací cena:
U:A3s|
79146
Jakost
1928 vysvědčení pro leteckého mechanika, Učiliště pro letectvo, Prostějov, podpisy velitelů; otřepený dolní okraj, vyvolávací cena:
U:A3s|
81636
Jakost
1932 potvrzení o zaplacení členského příspěvku ve straně, přilepeny známky osobní daně, župní daně a volebního a právního fondu, mírně zažloutlé skvrny, vyvolávací cena:
U:A5
73938
+1
Jakost
1934 členská legitimace Moravsko-slezského automobilového klubu, bez fota, jen vyplněno jméno, dobře zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
79164
Jakost
1938 zbrojní pas, kolek 8Kč, vydán v Olomouci, výborný stav, vyvolávací cena:
U:A5
73939
+1
Jakost
1941 propustka, velitelství Velké Paříže, vystaveno dne 7.10.1941 do 8.10.1941, razítko útvarové a hotelové, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
81146
+2
Jakost
1944 cestovní pas, Slovenský štát, výborný stav, vyvolávací cena:
U:A5
79169
+1
Jakost
1945 služební průkaz, ČaM, policejní batalion Morava, nese znaky používání, vyvolávací cena:
U:A5
81140
+3
Jakost
1948 cestovní pas, Rakousko, luxusní, vyvolávací cena:
U:A5
82072
Jakost
1825 BRNO mistrovský list Fr. Manna z Modlan vystavený v Brně, zdobené okraje s velkou iniciálou, suchá pečeť cechu, vtištěný kolek 1G emise 1818 + kontrolní, rozměr 43x35 cm; zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
82061
Jakost
1843 VÝUČNÍ LIST / KANICE výuční list Antonína z Kanic vyzdobený symboly řemesel a rakouskou orlicí, červená cechovní pečeť, vtištěný kolek 30Kr emise 1840 + kontrolní, tištěno V. Butscheck in Brünn, rozměr 50x40 cm; pouze přehyby, vyvolávací cena:
U:A3s|
79601
+4
Jakost
1936 ČSR I. pojišťovací smlouva, Pražská městská pojišťovna, autor grafiky Urban, v původních deskách, vyvolávací cena:
U:A4
81333
Jakost
1920 ČSR I. prémiový dlužní úpis ČK, vzadu slosovací plán do roku 1960, zajímavý dobový dokument, vyvolávací cena:
U:A4
81329
Jakost
1937 ČSR I. směnka, Živnostenská záložna Libušín, ruční papír, vodoznak, vzadu kolky, hodnota 1Kč a 60h, hezké, vyvolávací cena:
U:A4
79413
+1
Jakost
1942-49 ČaM, ČSR II. sestava 2ks směnek s kolky a razítky, přeloženo, 1x lehká skvrna, vyvolávací cena:
U:A4
81340
Jakost
1945 ČSR II. podílový list, Obchodní a výrobní družstvo Pardubice, luxusní, vyvolávací cena:
U:A4
82079
Jakost
1846-49 RAKOUSKO Actien - Schein, 2ks, 1x vydaný v r. 1846 v Praze, 1x vydaný 1849 v Brně; bez poškození, vyvolávací cena:
U:A4
73953
Jakost
1853 RAKOUSKO Actien-Schein, akciová poukázka č.4485 pro rok 1853, výbor pro výstavu přístrojů, Praha, pěkná kvalita, vyvolávací cena:
U:A5
82092
Jakost
1862 RAKOUSKO sestava 2ks pojišťovacích smluv Terstské pojištovny proti krupobití, obě s nalepenými kolky, přeloženo, mírně poškozené okraje mimo text, vyvolávací cena:
U:A3s|
81331
Jakost
1910 RAKOUSKO-UHERSKO Kreditanstalt der Deutschen, Reichenberg, čistý šekový formulář, luxusní, vyvolávací cena:
U:A4
81334
Jakost
1919 RAKOUSKO-UHERSKO Wiener Bank-Verein, vložka formuláře, kolek 1919, luxusní stav, vyvolávací cena:
U:A4
79331
Jakost
1921-38 ČSR I. sestava 5ks losů, Státní prémiový los, slovenská knižní loterie, věcná loterie Praha, Hradec Králové a Mělník, 2x lehké sklady, poškozený horní okraj, vyvolávací cena:
U:A4
78717
Jakost
1928 ČSR I. Československá třídní loterie, III. třída, spojené 2ks osminkových losů, luxusní, vyvolávací cena:
U:A5
78718
Jakost
1928 ČSR I. Československá třídní loterie, IV. třída, spojené 2ks osminkových losů, luxusní, vyvolávací cena:
U:A5
78719
Jakost
1929 ČSR I. poukázka na 1 korunu čsl., vydal bankovní dům Knapp, Praha, luxusní, vyvolávací cena:
U:A5
79329
Jakost
1940-43 ČaM sestava 2ks losů, Národní dobročinná loterie, věcná loterie spolku Český slepecký tisk, bezvadné, vyvolávací cena:
U:A5
78713
Jakost
1943 ČaM 2ks losů 4. věcné loterie výtvarných umělců, luxusní, dekorativní, vyvolávací cena:
U:A5
78715
Jakost
1944 ČaM 2ks losů 2. věcné loterie českého slepeckého tisku v Praze, velmi dobrý stav, , vyvolávací cena:
U:A5
79336
+1
Jakost
1958-82 ČSR II. sestava 24ks losů, převážně dobrá kvalita, vyvolávací cena:
U:A5
76004
Jakost
1819 RAKOUSKO sestava 3ks losů, dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A4
76003
Jakost
1819-25 RAKOUSKO sestava 2ks losů, 1x silně popsaný, vyvolávací cena:
U:A4
77921
+1
Jakost
1856-61 RAKOUSKO sestava 4ks formulářů různých loterií, velmi dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A4
76071
Jakost
1871 RAKOUSKO-UHERSKO obrázkový los, lehké skvrny v papíru, otvory po kancelářské sponce v horním okraji, vyvolávací cena:
U:A5
79328
+1
Jakost
1911-13 RAKOUSKO-UHERSKO sestava 4ks losů, Národní jednota severočeská, sanatorium Pleš, Severočeská výstava v Mladé Boleslavi, Jubilejní výstava v Písku, dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A5
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::