Písemná aukce 23 / Sbírky, partie / Filatelie

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Aukce 67, kde můžete najít podobné položky a dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
87338 - 1918 ČSR I. / HRADČANY hezká sestava min. 3000ks známek
+23
Jakost
1918 ČSR I. / HRADČANY hezká sestava min. 3000ks známek Hradčany, uloženo ve 2 plných zásobnících (16+8 listů), hezká razítka, kat. cca 3000Kč, k tomu 8-listový zásobník s dubletami TGM a sestava známek ČSR I. na albových listech, výhodné
Vyvolávací cena:
U:Z
84030 - 1918 ČSR I. / HRADČANY menší sestava známek, zoubkovan
+5
Jakost
1918 ČSR I. / HRADČANY menší sestava známek, zoubkované a nezoubkované, makulatura, ZT, popsáno, uloženo v 6-listovém zásobníku A5
Vyvolávací cena:
U:Z
85909 - 1918 ČSR I. / HRADČANY sestava 16ks známek s DV, 3x 4-bl
+1
Jakost
1918 ČSR I. / HRADČANY sestava 16ks známek s DV, 3x 4-blok, Pof.2 - zlomená větev, 5 - hodiny na věži, 8 - tečka za 20 a retuš, 14 - praporek, k tomu arch Pof.2, přeloženo
Vyvolávací cena:
U:O4
86141 - 1918 ČSR I. / HRADČANY - nezoubkované, sestava 1300ks zn
+8
Jakost
1918 ČSR I. / HRADČANY - nezoubkované, sestava 1300ks známek, hodnoty 50h a 100h, uloženo v 12-listovém zásobníku A4, pouze pěkné střihy, k tomu 34ks zn. - spirálové typy na výmětovém listu
Vyvolávací cena:
U:Z
83146 - 1918-1938 ČSR I. 2ks sešitků A5 s nalepenými známkami,
+15
Jakost
1918-1938 ČSR I. 2ks sešitků A5 s nalepenými známkami, 1 sešit knihtiskových vydání Hradčany, OR, Holubice, HaV, TGM, tisíce zn., různá kvalita
Vyvolávací cena:
U:O4
86565 - 1918-20 ČSR I. / HRADČANY balíčkované známky emise Hr
+1
Jakost
1918-20 ČSR I. / HRADČANY balíčkované známky emise Hradčany, také vyšší nominál, V. kresba, Holubice, OR a Doplatní - ornament, malá příměs emise Portréty 1945, vše v ploché krabici, vhodné pro další zpracování
Vyvolávací cena:
U:Z
84946 - 1918-20 ČSR I. / HRADČANY částečně specializovaná sb
+18
Jakost
1918-20 ČSR I. / HRADČANY částečně specializovaná sbírka razítkovaných známek, různá perforace, mnoho kusů s ministerským zoubkováním, různé DV a papíry, k tomu dublety včetně přetisku SO 1920, uloženo na 33 albových listech a 2 zásobnících A4, vhodné k pokračování
Vyvolávací cena:
U:Z
88825 - 1918-20 ČSR I. / HRADČANY větší množství výstřižk
+3
Jakost
1918-20 ČSR I. / HRADČANY větší množství výstřižků v krabici od bot
Vyvolávací cena:
U:K
86879 - 1918-20 ČSR I. / HRADČANY, HOLUBICE, OR sestava deskovýc
+4
Jakost
1918-20 ČSR I. / HRADČANY, HOLUBICE, OR sestava deskových a výrobních vad na zn., vylepeno na 30 volných listech, doplněno dalšími emisemi jako HaV a Doplatní, cca 500ks zn. s různými vadami, několik kusů čistých zn. se stopou
Vyvolávací cena:
U:Z
86766 - 1918-20 ČSR I. / PADĚLKY sestava 68ks padělků, vhodný
+1
Jakost
1918-20 ČSR I. / PADĚLKY sestava 68ks padělků, vhodný srovnávací materiál
Vyvolávací cena:
U:O4
88218 - 1918-20 ČSR I./ HRADČANY sestava 245ks vybraných zn. Hra
+13
Jakost
1918-20 ČSR I./ HRADČANY sestava 245ks vybraných zn. Hradčan různých hodnot s DV dle Monografie, doplněno 1 výmětovým listem A4 s 21ks zn. hodnoty 15h a 25h s DV, spirálovými a příčkovými typy, vše určeno, několik kusů čistých známek, bez ověření
Vyvolávací cena:
U:O4
84095 - 1918-22 ČSR I. / HRADČANY sestava cca 300ks známek a pá
+9
Jakost
1918-22 ČSR I. / HRADČANY sestava cca 300ks známek a pásek s dolními okraji a počitadly, všechny hodnoty kromě 500h, uloženo na 5ks výmětových listů
Vyvolávací cena:
U:O4
84096 - 1918-22 ČSR I. / HRADČANY sestava cca 450ks známek a 10k
+9
Jakost
1918-22 ČSR I. / HRADČANY sestava cca 450ks známek a 10ks celistvostí, všechny hodnoty, uloženo na 5ks výmětových listů
Vyvolávací cena:
U:O4
84945 - 1918-28 ČSR I. sestava známek, obsahuje kompletní i neko
+7
Jakost
1918-28 ČSR I. sestava známek, obsahuje kompletní i nekompletní série, uloženo v albu Krahls-Jugend-Sammel-Album z r. 1931
Vyvolávací cena:
U:O4
84949 - 1918-39 ČSR I. sbírka známek, obsahuje předběžné a so
+39
Jakost
1918-39 ČSR I. sbírka známek, obsahuje předběžné a souběžné zn. rakouského a maďarského původu, Hradčany, mj. stejnosměrné meziarší Pof.5Ms, 10h červená - nepřeložené, Skautské SK1-2, také světlé odstíny, revoluční přetisky, Vojenské PP2-4A, Legionářské, PČ 1919, maďarská doplatní černé číslo 2f, Pof.127 s atestem z r. 2000 (reparované drobné natržení), část falza pro studijní účely, Holubice a OR - protichůdné dvojice, TGM - typy a průsvitky, meziarší, kupóny atd., uloženo na 111 listech ve 2ks kroužkových zásobníků, vysoký katalog
Vyvolávací cena:
U:Z
88225 - 1918-39 ČSR I. neúplná sbírka, obsahuje emise Hradčany
+38
Jakost
1918-39 ČSR I. neúplná sbírka, obsahuje emise Hradčany, Legionářské aj., uloženo na albových listech ve 2ks pérových desek, vhodné pro další zpracování
Vyvolávací cena:
U:Z
86227 - 1918-39 ČSR I. obchodní zásoba razítkovaných známek,
+4
Jakost
1918-39 ČSR I. obchodní zásoba razítkovaných známek, roztříděno v obálkách, popsáno, vše v kartónové krabici
Vyvolávací cena:
U:K
86717 - 1918-39 ČSR I. pozůstalost po sběrateli, Hradčany, Lete
+32
Jakost
1918-39 ČSR I. pozůstalost po sběrateli, Hradčany, Letecké atd., archy, bloky, jednotlivě, k tomu zajímavé odborné časopisy z r. 1945, uloženo v kufru, nezpracováno
Vyvolávací cena:
U:K
85905 - 1918-39 ČSR I. rozsáhlá sbírka převážně svěžích
+35
Jakost
1918-39 ČSR I. rozsáhlá sbírka převážně svěžích známek, částečná specializace - průsvitky, typy apod., obsahuje mnoho lepších známek, např. Pof.6N, zoubkované Hradčany, Legionářské, PČ 1919, např. Pof.47a, 80-82 aj., HaV - zoubkování a typy, TGM (neotypie, rytina), Krajinky, Praha, Tatry - průsvitky, KDM, Letecké, Doplatní, Vojenské, SO 1920 aj., uloženo na volných albových listech, částečně zaskleno, vysoký katalog
Vyvolávací cena:
U:Z
85904 - 1918-39 ČSR I. sbírka obsahuje mnoho lepších známek, n
+51
Jakost
1918-39 ČSR I. sbírka obsahuje mnoho lepších známek, např. Pof.13N, 26a, 49I, 66, 70, 82, 100, 117, 123Pp, 131, L1A, L2A, L3B, 175A III.typ, vše svěží a zkoušeno, lepší zoubkování leteckých známek - definitivní vydání, Olympijský kongres, Slet aj., zaskleno na albových listech KA-BE ve šroubovém albu, k tomu několik bloků známek emise PČ 1919 v euroobalu, vysoký katalog
Vyvolávací cena:
U:Z
88829 - 1918-39 ČSR I. sbírka zn. na albových listech Lindner ve
+36
Jakost
1918-39 ČSR I. sbírka zn. na albových listech Lindner ve 2ks kroužkových zásobníků, obsahuje Hradčany, PČ 1919, knihtisk, TGM aj., vysoký katalog
Vyvolávací cena:
U:Z
86719 - 1918-39 ČSR I. sbírka zn. s kupóny a meziarší, obsahuj
+13
Jakost
1918-39 ČSR I. sbírka zn. s kupóny a meziarší, obsahuje mj. Hradčany, OR, Vojenské aj., většina svěží, uloženo ve 12-listovém zásobníku A4, kat. 20000Kč
Vyvolávací cena:
U:Z
84098 - 1918-39 ČSR I. velká obchodní zásoba převážně smyt
+12
Jakost
1918-39 ČSR I. velká obchodní zásoba převážně smytých známek, část na výstřižcích, uloženo na 16ks výmětových listů v kroužkovém zásobníku, vhodné pro další zpracování
Vyvolávací cena:
U:Z
83918 - 1919-38 ČSR I. neúplná generální sbírka, obsahuje emi
+27
Jakost
1919-38 ČSR I. neúplná generální sbírka, obsahuje emise PČ 1919, Slet, I. letecké provizorium - nezoubkované a zoubkované aj., katalog cca 22.000Kč, počítány pouze lepší položky, uloženo na albových listech Lindner, v kroužkovém albu
Vyvolávací cena:
U:Z
87979 - 1919-38 ČSR I. obchodní zásoba DČ, 4-bloky, okraje, var
+18
Jakost
1919-38 ČSR I. obchodní zásoba DČ, 4-bloky, okraje, varianty kupónů, Letecké (definitivní vydání), uloženo ve 3ks velkých zásobníků, vhodné pro další zpracování a další prodej
Vyvolávací cena:
U:Z
88164 - 1919-39 ČSR I. sestava části archů, bloků a pásů zn.
Jakost
1919-39 ČSR I. sestava části archů, bloků a pásů zn. převážně z 30. let, obsahuje mj. celé archy letecké 30, Pof.L15, část archu PČ 1919 Merkur 2h a Karel 15h , Novinové 1937 dolní 20-pásy s DČ, větší bloky s kupóny zn. Sněm Karpatské Ukrajiny Pof.351, a Otevření sněmu Pof.350, části archů zn. Komenský 40h, Znak 10h atd.
Vyvolávací cena:
U:O4
85620 - 1919-39 ČSR I. značně kompletní generální sbírka, č
+78
Jakost
1919-39 ČSR I. značně kompletní generální sbírka, částečně specializovaná, bez emise Hradčany, část razítkovaných, asi 60 známek zkoušeno, typy, perforace, průsvitky, uloženo na albových listech v pérových deskách KABE, vysoký katalog cca 60.000Kč, hezky zpracováno
Vyvolávací cena:
U:Z
86140 - 1920 ČSR I. / HOLUBICE sestava 4500ks známek - samostatn
+5
Jakost
1920 ČSR I. / HOLUBICE sestava 4500ks známek - samostatně, bloky, pásky, krajové kusy, uloženo ve velkém 30-listovém zásobníku, vhodné pro specialisty
Vyvolávací cena:
U:Z
88162 - 1920 ČSR I. / HOLUBICE 20h oranžová, rekonstrukce desky,
+8
Jakost
1920 ČSR I. / HOLUBICE 20h oranžová, rekonstrukce desky, obsahuje zn. s určenými poli, vady, okraje, bloky a pásky, celkem cca 500ks známek v zánovním 8-listovém zásobníku
Vyvolávací cena:
U:Z
86145 - 1920 ČSR I. / HOLUBICE sestava známek s DČ - krajové kus
+8
Jakost
1920 ČSR I. / HOLUBICE sestava známek s DČ - krajové kusy, bloky, pásky, uloženo ve 12-listovém zásobníku, vhodné pro další zpracování
Vyvolávací cena:
U:Z
84943 - 1920 ČSR I. / PADĚLKY - Letecké, I. emise, sestava 32ks p
+2
Jakost
1920 ČSR I. / PADĚLKY - Letecké, I. emise, sestava 32ks padělků přetisku a známek, uloženo na 4 albových listech, pochází ze sbírky ing. Karáska, zajímavý studijní materiál
Vyvolávací cena:
U:Z
86155 - 1920-23 ČSR I. / HaV sestava zn. - jednotlivě, bloky, pá
+7
Jakost
1920-23 ČSR I. / HaV sestava zn. - jednotlivě, bloky, pásky, razítka, uloženo v 6-listovém zásobníku A4, k tomu obchodní zásoba doplatních známek - výpotřební vydání HaV na výmětovém listu
Vyvolávací cena:
U:Z
84099 - 1922-38 ČSR I. obchodní zásoba smytých známek, 30 bal
+1
Jakost
1922-38 ČSR I. obchodní zásoba smytých známek, 30 balíčků, uloženo v malé krabičce
Vyvolávací cena:
U:K
85317 - 1923 ČSR I. balíčky zn. Pof.166 Hospodářství a věda,
+2
Jakost
1923 ČSR I. balíčky zn. Pof.166 Hospodářství a věda, cca 11600ks, uloženo v krabičce, pro studijní účely
Vyvolávací cena:
U:Z
85316 - 1923 ČSR I. partie balíčků zn. Pof.164-69, 173-4 Hospod
+2
Jakost
1923 ČSR I. partie balíčků zn. Pof.164-69, 173-4 Hospodářství a věda, cca 6000ks známek, uloženo v krabičce, pro studijní účely
Vyvolávací cena:
U:Z
86905 - 1925-25 ČSR I. sestava emise Kongres a Slet, 8 sérií, ul
+1
Jakost
1925-25 ČSR I. sestava emise Kongres a Slet, 8 sérií, uloženo na výmětovém listu, kat. min. 8300Kč
Vyvolávací cena:
U:O4
86195 - 1928 ČSR I. / DOPLATNÍ sestava 20-pásů s DČ, Pof.DL55
+3
Jakost
1928 ČSR I. / DOPLATNÍ sestava 20-pásů s DČ, Pof.DL55 s DČ 1, DL56 s DČ 1, DL57 s DČ 1, DL58 s DČ 33, razítkované bloky a pásy - hodnota 1Kč, obchodní zásoba DL55-66, část s okraji, 6ks úředních dopisů s dofranky, zajímavá sestava
Vyvolávací cena:
U:O4
86158 - 1928 ČSR I. / DOPLATNÍ - definitivní vydání, sestava zn
+4
Jakost
1928 ČSR I. / DOPLATNÍ - definitivní vydání, sestava zn. - s okraji, pásky, bloky, uloženo v 6-listovém zásobníku, výmětovém listu a volně, celkem přes 350ks známek
Vyvolávací cena:
U:O4
86148 - 1928 ČSR I. / DOPLATNÍ - definitivní vydání, sestava zn
+3
Jakost
1928 ČSR I. / DOPLATNÍ - definitivní vydání, sestava zn. s DČ, uloženo na 3 listech
Vyvolávací cena:
U:Z
83498 - 1929-1937 ČSR I. sestava sérií známek, kombinace kupón
+9
Jakost
1929-1937 ČSR I. sestava sérií známek, kombinace kupónů a DČ, obsahuje emise Pof.254-7, 261-264, 276-279, 281-2, 292-294, 295-7, další, vše na černých listech A3, vysoký katalog, doporučujeme prohlídku
Vyvolávací cena:
U:Z
85910 - 1930 ČSR I. / LETECKÉ sestava 16ks rohových známek Pof.
Jakost
1930 ČSR I. / LETECKÉ sestava 16ks rohových známek Pof.L7-13a (ultramarínová) s DČ, uloženo na 2 albových listech
Vyvolávací cena:
U:O4
85321 - 1934 ČSR I. sestava cca 3000ks zn. Pof.OT2, každá s urče
+2
Jakost
1934 ČSR I. sestava cca 3000ks zn. Pof.OT2, každá s určeným známkovým polem, uloženo na výmětových listech, pro studijní účely
Vyvolávací cena:
U:O4
84960 - 1937-45 ČSR I.+II. partie známek a aršíků, obsahuje Po
+5
Jakost
1937-45 ČSR I.+II. partie známek a aršíků, obsahuje Pof.ANV18 8x, Partyzánský aršík 2x, Košický aršík 9x, moskevské vydání, pásy s kupóny aj.,
Vyvolávací cena:
U:O4
85623 - 1918 ČSR I. / HRADČANY specializovaná sbírka převážn
+21
Jakost
1918 ČSR I. / HRADČANY specializovaná sbírka převážně razítkovaných známek, příklady použití na celistvostech, uloženo na albových listech v pérových deskách, vysoký katalog, hezky popsáno
Vyvolávací cena:
U:Z
85621 - 1919-37 ČSR I. / LETECKÉ, DOPLATNÍ, NOVINOVÉ, SO 1920
+49
Jakost
1919-37 ČSR I. / LETECKÉ, DOPLATNÍ, NOVINOVÉ, SO 1920 částečně specializovaná sbírka známek a celistvostí, smíšené frankatury, typy, DV, průsvitky apod., část zkoušeno, uloženo na albových listech v pérových deskách, vysoký katalog přes 32.000Kč, zajímavé příklady použití
Vyvolávací cena:
U:Z
84101 - 1920 ČSR I. / HOLUBICE sbírka DV a retuší, obsahuje vš
+23
Jakost
1920 ČSR I. / HOLUBICE sbírka DV a retuší, obsahuje všechny hodnoty a 29ks celistvostí s ukázkami poštovního použití, z toho 16ks celistvostí s retušemi, bloky, pásky, okraje s DČ, uloženo v euroobalech A4 v kroužkovém zásobníku, kat. Mer. přes 28.000Kč, pečlivě zpracováno, vhodné pro pokračování
Vyvolávací cena:
U:Z
84103 - 1920 ČSR I. / OR Pof.154, 40h hnědá, II. typ, TD 1-4, sb
+4
Jakost
1920 ČSR I. / OR Pof.154, 40h hnědá, II. typ, TD 1-4, sbírka DV, obsahuje 1150ks DV, doplněno 12ks CDV23, výstřižky a 31ks celistvostí, určené DV na ZP a TD, uloženo na 6ks výmětových listů v kroužkovém zásobníku, pečlivě zpracováno, vhodné pro pokračování
Vyvolávací cena:
U:Z
84102 - 1924-25 ČSR I. / OR Pof.156, 50h zelená, sbírka DV všec
+8
Jakost
1924-25 ČSR I. / OR Pof.156, 50h zelená, sbírka DV všech ZP, doloženo jednotlivými známkami a 2-páskami, DV na celině, sbírka obsahuje minimálně 200ks známek a 100ks 2-pásek, 130ks dopisů a 54ks celin CDV28, určené DV na ZP, uloženo na 14ks výmětových listů v kroužkovém zásobníku, pečlivě zpracováno, vhodné pro pokračování
Vyvolávací cena:
U:Z
87340 - 1918-62 ČSR I.+II. sestava známek, obsahuje mj. PČ 1919,
+8
Jakost
1918-62 ČSR I.+II. sestava známek, obsahuje mj. PČ 1919, SO 1920, Letecké, Červený kříž ST, varianty kupónů, Kroje, Houby, Motýli, Velké prádlo aj., uloženo ve 2 velkých zásobnících, 16+12 listů
Vyvolávací cena:
U:Z
84991 - 1918-65 ČSR I.+ II. + SLOVENSKO neúplná sbírka známek
+9
Jakost
1918-65 ČSR I.+ II. + SLOVENSKO neúplná sbírka známek a aršíků, ČSR II. převážně svěží, Košický aršík, Partyzánský aršík aj., Slovensko ražené, neověřená přetisková emise, aršík Dětem čistý, ČSR I. I. letecká emise ražená, Jubilejní TGM čistá, zn. z aršíku KDM atd., uloženo na albových listech Schaubek v pérových deskách
Vyvolávací cena:
U:Z
86721 - 1918-90 ČSR I.+II. generální sbírka zn., obsahuje mnoh
+14
Jakost
1918-90 ČSR I.+II. generální sbírka zn., obsahuje mnohé zajímavé položky, mj. emise Hradčany, Letecké, PČ 1919 aj. z toho část čisté, uloženo ve 2 pořadačích, celkem 6kg
Vyvolávací cena:
U:Z
84983 - 1918-90 ČSR I.+II. velká sestava známek a aršíků, obs
+7
Jakost
1918-90 ČSR I.+II. velká sestava známek a aršíků, obsahuje mj. Masaryk SO 1920, Hradčany aj., uloženo v 8ks luxusních zásobníků, vysoký katalog, pouze ČSR I. přes 26.000Kč, zbytek zdarma
Vyvolávací cena:
U:K
85899 - 1918-90 ČSR I.+II., SLOVENSKO partie známek, obsahuje tak
+8
Jakost
1918-90 ČSR I.+II., SLOVENSKO partie známek, obsahuje také Hradčany, OR, HaV, uloženo v 16-listovém zásobníku A4
Vyvolávací cena:
U:Z
85901 - 1918-92 ČSR I.+II. generální sbírka bez dražších zn
+42
Jakost
1918-92 ČSR I.+II. generální sbírka bez dražších známek 1918-39, od r. 1945 téměř kompletní včetně množství 4-bloků, obsahuje také několik FDC z 50. let prošlých do zahraničí, uloženo na albových listech, částečně zaskleno, ve 4 albech (Letra, Safe, Schaubek, zásobník), vysoký katalog, celkem 8,5kg
Vyvolávací cena:
U:Z
88830 - 1918-92 ČSR I.+II. sestava zn., aršíků a PL, období do
+11
Jakost
1918-92 ČSR I.+II. sestava zn., aršíků a PL, období do r. 1939 převážně razítkované známky, dublety, uloženo ve 2 zásobnících a ploché krabici, vhodné pro další zpracování
Vyvolávací cena:
U:Z
84678 - 1918-92 ČSR I.+II., ČaM větší partie známek, aršík
+35
Jakost
1918-92 ČSR I.+II., ČaM větší partie známek, aršíků, bloků a PA, obsahuje protektorátní Novinové s DČ, pochází z pozůstalosti, uloženo v několika zásobnících a na výmětových listech, vše ve velké krabici, celkem 10kg materiálu, vhodné pro další zpracování a prodej, výhodné
Vyvolávací cena:
U:K
83445 - 1919-1985 ČSR I.+II. zbytková partie známek, cca 20% ČS
+3
Jakost
1919-1985 ČSR I.+II. zbytková partie známek, cca 20% ČSR I., zbytek ČSR II., aršíky, série a TL, vysoký katalog, uloženo v zásobníku A4, slušná kvalita známek
Vyvolávací cena:
U:Z
87385 - 1925-92 ČSR I.+II., skart, obchodní zásoba čistých a ra
+5
Jakost
1925-92 ČSR I.+II., skart, obchodní zásoba čistých a razítkovaných známek, uloženo v obálkách, balíčky i volně, k tomu neúplná generální sbírka na volných albových listech a dublety ve 12-listovém zásobníku, vše ve středně velké krabici, celkem 7Kg
Vyvolávací cena:
U:K
86634 - 1918-92 ČSR I.+II. pozůstalost po sběrateli, všehochuť
+22
Jakost
1918-92 ČSR I.+II. pozůstalost po sběrateli, všehochuť, obsahuje především poválečné známky a celistvosti, NL, razítka aj., uloženo v zásobnících a volně, vše ve velké krabici, celkem 32kg materiálu, vhodné pro další zpracování a prodej
Vyvolávací cena:
U:K
85622 - 1939-45 ČaM, SUDETY generální sbírka známek, přetisko
+50
Jakost
1939-45 ČaM, SUDETY generální sbírka známek, přetisková emise zk. Gi, 4-bloky, kupóny, meziarší apod., přetisk Wir sind frei!, příklady použití na celistvostech, uloženo na albových listech v pérových deskách, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:Z