Písemná aukce 23 / Filatelie / ČSR I. / Červený kříž 1920

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
85694 - Pof.170-172, kompletní řada, rohové 25-bloky (!), u hodn
Jakost
Pof.170-172, kompletní řada, rohové 25-bloky (!), u hodnoty 125h 6x ST, další menší tiskové vady a nahodilosti, zajímavý studijní materiál, vzadu u několika zn. lomy v papíru, jinak svěží, zk. Stu, kat. cca 3000Kč
Vyvolávací cena:
U:A4
87712 - Pof.170-172, sestava větších bloků, celkem 45 celých s
+1
Jakost
Pof.170-172, sestava větších bloků, celkem 45 celých sérií, známky č.170-1711 4x s počítadlem (i seříznutá tečka), č.172 celkem 11x spojené typy, v některých okrajích odděleno v perforaci, vhodné ke studiu vad základních známek, vysoký katalog, cca 7000Kč
Vyvolávací cena:
U:A4
84043 - Pof.170N, 171N, stříhané s přetiskem, přiloženy 2ks t
Jakost
Pof.170N, 171N, stříhané s přetiskem, přiloženy 2ks tisků z makulatury v barvách známek bez přítisku, zk. Gi
Vyvolávací cena:
U:A5
87083 - Pof.172, TGM 125h, I.typ, dolní rohová 2-páska s perfora
+1
Jakost
Pof.172, TGM 125h, I.typ, dolní rohová 2-páska s perforační složkou, u této emise zajímavé, zk. Gi
Vyvolávací cena:
U:A5
87460 - Pof.172ST, TGM 125h, 4-blok, 2x ST, kat. min. 500Kč
Jakost
Pof.172ST, TGM 125h, 4-blok, 2x ST, kat. min. 500Kč
Vyvolávací cena:
U:A5
87728 - ZT přítisku C na doplatních zn. 10h, ve 4-bloku, svěž
Jakost
ZT přítisku C na doplatních zn. 10h, ve 4-bloku, svěží, zk. Kar, kat. min. 1600Kč
Vyvolávací cena:
U:A5
85408 - ZT přítisku C na doplatních zn. 10h, ve 4-bloku, svěž
Jakost
ZT přítisku C na doplatních zn. 10h, ve 4-bloku, svěží, značka Majer, kat. 1600Kč
Vyvolávací cena:
U:A5
85825 - ZT přítisku na zn. 40h a 60h, u hodnoty 60h vzadu ZT př
Jakost
ZT přítisku na zn. 40h a 60h, u hodnoty 60h vzadu ZT přítisku "A" + ZT na zn. 40h se ZT přítisku "A", vzadu rovněž ZT přítisku "A", vše ve 4-blocích na nahnědlém papíru, zk. Stu
Vyvolávací cena:
U:A5
82880 - ZT přítisku A, sestava 7ks na makulaturních tiscích zn
Jakost
ZT přítisku A, sestava 7ks na makulaturních tiscích známek Hradčany,
Vyvolávací cena:
U:A5
82879 - ZT přítisku C, sestava 2ks, 1x černý přítisk na líst
Jakost
ZT přítisku C, sestava 2ks, 1x černý přítisk na lístku papíru, 1x červený přítisk na 2-pásce zn. Pof.17 jedna zn. bez přítisku
Vyvolávací cena:
U:A5
82878 - ZT přítisku A, 2 lístky zeleného papíru, vícenásobn
Jakost
ZT přítisku A, 2 lístky zeleného papíru, vícenásobné tisky
Vyvolávací cena:
U:A5
82832 - R-dopis z Prahy do Turnova 18.12.1920, vyfr. zn. Pof.170-17
Jakost
R-dopis z Prahy do Turnova 18.12.1920, vyfr. zn. Pof.170-172, filatelistická zásilka, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5

Písemná aukce 23 / Filatelie / ČSR I. / Červený kříž 1920 - Informace

15.12. 1920  Červený kříž

Poštovní známky této emise byly vydány pro účely dobročinné ve prospěch Československého Červeného kříže. Přetisk dvojího druhu navrhl Alois Mudruňka. Byly vydány 3 hodnoty s červeným knihtiskovým přítiskem. Hradčany 40h a 60h ve změněných barvách s přítiskem A hodnoty 20h a poštovní známky TGM 125h s přítiskem B hodnoty 25h. Autor navrhl ještě přetisk druhu C a D, které nebyly přijaty. Vzniklo velké množství zkusmých tisků všech druhů v červené i černé barvě v různých poloách. Původně měly být přetištěny poštovní známky emise Osvobozená republika 40 a 60h. Přetisková forma 10x10 přítisků pro oba druhy.

Poštovní známky emise červený kříž platily pouze ve vnitřním poštovním styku a byly pro krátkou dobu platnosti a neobvyklý příplatek málo používány. Navíc nebyly oproti původnímu záměru distribuovány na všechny poštovní úřady a většina známek byla ponechána v Praze.

Platnost poštovních známek emise Červený kříž byla do 14.1. 1921