Písemná aukce 25 / Fiskální ceniny

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Aukce 60, kde můžete najít podobné položky a dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
95348 - 1921 ČSR I. statistická ohláška pro vývoz s vylepenou stati
+1
Jakost
1921 ČSR I. statistická ohláška pro vývoz s vylepenou statistickou zn. 10K a na zadní straně 50-blokem statistické známky 20h, kat. Kořínek ST8, ST4 50x; svisle přeloženo, natržení v okrajích , zastřižený levý horní roh mimo známky
Vyvolávací cena:
U:A4
89837 - 1893-38 RAKOUSKO-UHERSKO, ČSR I. sestava 13ks směnek s vyti
+1
Jakost
1893-38 RAKOUSKO-UHERSKO, ČSR I. sestava 13ks směnek s vytištěnými směnečnými kolky, každý jiný, většinou zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
96612 - 1686 RAKOUSKO / LEOPOLD I, listina s prvním rakouským kolke
Jakost
1686 RAKOUSKO / LEOPOLD I, listina s prvním rakouským kolkem, Koř. 1, Morava
Vyvolávací cena:
U:A3s|
96620 - 1688 RAKOUSKO / LEOPOLD I. listina, složena a zaslána jako
Jakost
1688 RAKOUSKO / LEOPOLD I. listina, složena a zaslána jako dopis, s prvním rakouským kolkem 15Kr. (Koř. 2), Morava, velmi vzácné
Vyvolávací cena:
U:A3s|
93855 - 1728 stvrzenka o odvodu daně za pivo ve výši 20 Guldenů od p
Jakost
1728 stvrzenka o odvodu daně za pivo ve výši 20 Guldenů od pivovaru v Litoměřicích, pěkný stav
Vyvolávací cena:
U:A5
93411 - 1768 KOVÁŘSTVÍ vysvědčení od kovářského cechu ve Lhenicích,
+1
Jakost
1768 KOVÁŘSTVÍ vysvědčení od kovářského cechu ve Lhenicích, tištěný kolek 1F, pečetěno, dvoulist, formát vyšší A4, přiměřeně zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
96823 - 1785 1792 RAKOUSKO 3 listiny, kolky emise 1762, 3kr., 15kr.
Jakost
1785 1792 RAKOUSKO 3 listiny, kolky emise 1762, 3kr., 15kr., 2 Gl., Brno, Prostějov, Kounice, podpis hebrejsky
Vyvolávací cena:
U:A3s|
96843 - 1802 RAKOUSKO listina s potvrzením o příjmu 625Zl, podpis a
Jakost
1802 RAKOUSKO listina s potvrzením o příjmu 625Zl, podpis a pečeť šlechtice Johan Paul von Kubiny, tištěný kolek M. Terezie 1G, Koř.34, průsvitka
Vyvolávací cena:
U:A3s|
89852 - 1803 RAKOUSKO písemnost s vtištěným kolkem 40 guldenů, Koř.
Jakost
1803 RAKOUSKO písemnost s vtištěným kolkem 40 guldenů, Koř.61 + kontrolní kolek, přední díl šikmo zastřižen - příloha ke spisu jako úhrada poplatků, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
96837 - 1805 RAKOUSKO listina s úřední průsvitkou a tištěným kolkem
Jakost
1805 RAKOUSKO listina s úřední průsvitkou a tištěným kolkem 10G, Koř.45, kaligraficky psané, červená pečeť a podpis šlechtice; pouze lehké sklady
Vyvolávací cena:
U:A3s|
96834 - 1808 RAKOUSKO listina se šlechtickým podpisem a pečetí, psá
Jakost
1808 RAKOUSKO listina se šlechtickým podpisem a pečetí, psáno na úředním papíru s průsvitkou, tištěný kolek 4G, Koř.43, emise 1803
Vyvolávací cena:
U:A3s|
96848 - 1809 RAKOUSKO kvitance na 200G na papíru s průsvitkou - rak
Jakost
1809 RAKOUSKO kvitance na 200G na papíru s průsvitkou - rakouská orlice, vtištěný kolek 15Kr, kontrolní kolek francouzské okupační správy (Hanus 273 a 285), období obsazení Vídně Napoleonem
Vyvolávací cena:
U:A3s|
96856 - 1809 RAKOUSKO listina z doby obsazení Vídně Napoleonem, vti
+1
Jakost
1809 RAKOUSKO listina z doby obsazení Vídně Napoleonem, vtištěný kolek 45Kr zneplatněn nastřižením, platný kolek 6Kr a kontrolní kolek francouzské okupační správy, hezké
Vyvolávací cena:
U:A3s|
96821 - 1810-48 RAKOUSKO sestava 2ks potvrzení o zaplacení burzovní
Jakost
1810-48 RAKOUSKO sestava 2ks potvrzení o zaplacení burzovních poplatků na burze ve Vídni, 1x bez kolku, 1x s kolkem 6Kr, Koř.103 TI; pěkný stav, pouze přehyb
Vyvolávací cena:
U:A4
96832 - 1811 RAKOUSKO listina potvrzující převzetí 450Zl, podpis hr
Jakost
1811 RAKOUSKO listina potvrzující převzetí 450Zl, podpis hraběnky Thunové, tištěný kolek 4 F a kolek kontrolní emise 1803, Koř.57P; pouze lehké sklady
Vyvolávací cena:
U:A3s|
91504 - 1811-46 RAKOUSKO sestava 4ks kolkovaných listin, vtištěné k
+3
Jakost
1811-46 RAKOUSKO sestava 4ks kolkovaných listin, vtištěné kolky emise 1803, 1807, 1836, 1840 (4G), zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
96810 - 1813 RAKOUSKO kvitance, příjem 25G, kolek 15Kr, emise 1803
Jakost
1813 RAKOUSKO kvitance, příjem 25G, kolek 15Kr, emise 1803 (Koř. 52W), kontrolní kolek
Vyvolávací cena:
U:A3s|
96836 - 1814 RAKOUSKO / JUDAIKA svatební smlouva, kolek 7F, kontrol
Jakost
1814 RAKOUSKO / JUDAIKA svatební smlouva, kolek 7F, kontrolní kolek emise 1803 (Koř.58b), hebrejské podpisy
Vyvolávací cena:
U:A3s|
87489 - 1815 RAKOUSKO dopis z pevnosti Mainz do Vídně, vtištěný kol
Jakost
1815 RAKOUSKO dopis z pevnosti Mainz do Vídně, vtištěný kolek 1G emise 1803, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A4
96851 - 1816 RAKOUSKO dopis s podpisem šlechtice jako příloha soudn
Jakost
1816 RAKOUSKO dopis s podpisem šlechtice jako příloha soudního spisu, tištěný kolek 6Kr, Koř.51B doplněno kontrolním kolkem
Vyvolávací cena:
U:A4
88571 - 1816 RAKOUSKO / LINZ kvitance, listina, 6 kolků emise 1803,
Jakost
1816 RAKOUSKO / LINZ kvitance, listina, 6 kolků emise 1803, v horním okraji natrženo
Vyvolávací cena:
U:A3s|
90275 - 1819-48 RAKOUSKO sestava 9ks listin s vtištěnými kolky z če
+4
Jakost
1819-48 RAKOUSKO sestava 9ks listin s vtištěnými kolky z českého a moravského území, úmrtní list, svatební smlouva aj., různý stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
96840 - 1821 RAKOUSKO listina, kolek 6kr emise 1818 (Koř. 72B), heb
Jakost
1821 RAKOUSKO listina, kolek 6kr emise 1818 (Koř. 72B), hebrejský podpis
Vyvolávací cena:
U:A3s|
87653 - 1826 RAKOUSKO, SASKO listina se smíšeným kolkováním, tlačen
Jakost
1826 RAKOUSKO, SASKO listina se smíšeným kolkováním, tlačené kolky, vtištěné kolky, kontrolní kolek, suchá pečeť
Vyvolávací cena:
U:A3s|
87491 - 1827 RAKOUSKO, NIZOZEMSKO listina se smíšeným kolkováním, p
+1
Jakost
1827 RAKOUSKO, NIZOZEMSKO listina se smíšeným kolkováním, pečeť, rakouský kolek 2G, kontrolní kolek, nizozemský kolek 15C, zachovalé, hezké otisky
Vyvolávací cena:
U:A4
91580 - 1831 RAKOUSKO listina s vtištěným kolkem emise 1818, připoj
Jakost
1831 RAKOUSKO listina s vtištěným kolkem emise 1818, připojena směnka, papírová pečeť
Vyvolávací cena:
U:A3s|
95308 - 1833-75 RAKOUSKO sestava 6 kusů kolkovaných listin, 3x tišt
Jakost
1833-75 RAKOUSKO sestava 6 kusů kolkovaných listin, 3x tištěné kolky krejcarové hodnoty, 3x lepené kolky III. emise (krejcarové hodnoty i slovně), zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
96817 - 1836-40 RAKOUSKO sestava 11ks listin emise 1836-40 s kolky
+6
Jakost
1836-40 RAKOUSKO sestava 11ks listin emise 1836-40 s kolky v hodnotách 3, 6, 15, 30 a 45Kr, dále 1, 2, 4, 7, 10 a 20Zl., suché a červené pečetě
Vyvolávací cena:
U:A3s|
85392 - 1840-50 RAKOUSKO sestava 3ks dokumentů se stavebními plány,
+3
Jakost
1840-50 RAKOUSKO sestava 3ks dokumentů se stavebními plány, opatřeno kolky a pečetěmi, vtištěný kolek 6kr - různé formy, kontrolní kolek, sklady, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
93408 - 1841 RAKOUSKO obligace s vytištěným kolkem 12 guldenů, řádk
Jakost
1841 RAKOUSKO obligace s vytištěným kolkem 12 guldenů, řádkové razítko Expositury NEU BIDŽOW, služební razítko HERRSCH SMIDAR a GUT HLUSCHITZ, dvoulist, formát vyšší A4, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
87835 - 1841 RAKOUSKO / LOMBARDSKO-BENÁTSKO listina, kvitance, 2 ko
Jakost
1841 RAKOUSKO / LOMBARDSKO-BENÁTSKO listina, kvitance, 2 kolky a kontrolní kolek, smíšená frankatura, suchá pečeť
Vyvolávací cena:
U:A3s|
93430 - 1843 RAKOUSKO protokol o pozůstalosti po zemřelém, panství
+3
Jakost
1843 RAKOUSKO protokol o pozůstalosti po zemřelém, panství Plasy, 4 listy, pečetěno, v záhlaví tištěný kolek 1 gulden, pokračování s tištěným kolkem 10Kr, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
87671 - 1844 RAKOUSKO, BAVORSKO listina s kolky emise 1840, kolky v
Jakost
1844 RAKOUSKO, BAVORSKO listina s kolky emise 1840, kolky vtlačené, vtištěné, kontrolní kolek, smíšená frankatura, 4 listy
Vyvolávací cena:
U:A3s|
96781 - 1847 RAKOUSKO cestovní pas Markrabství moravského a slezské
Jakost
1847 RAKOUSKO cestovní pas Markrabství moravského a slezského, platnost 1 rok, kolek 6kr a kontrolní kolek, razítko panství Račice, okraje poškozeny
Vyvolávací cena:
U:A3s|
96822 - 1847 RAKOUSKO listina se 3 kolky emisí 1836 a 1840, původní
Jakost
1847 RAKOUSKO listina se 3 kolky emisí 1836 a 1840, původní kolek 10Kr přeškrtnut a vedle vtištěn nový kolek 15Kr a kontrolní kolek, velmi zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
96824 - 1850 RAKOUSKO listina se 2 kolky emisí 1836 a 1840, velmi v
Jakost
1850 RAKOUSKO listina se 2 kolky emisí 1836 a 1840, velmi vzácný výskyt obou emisí
Vyvolávací cena:
U:A3s|
96819 - 1852 RAKOUSKO listina potvrzující převod 2000Zl. s tištěným
Jakost
1852 RAKOUSKO listina potvrzující převod 2000Zl. s tištěným kolkem 5Zl. emise 1850, Koř.130, Olomouc, bez poškození
Vyvolávací cena:
U:A3s|
83043 - 1852 RAKOUSKO / DOPRAVA / LODĚ průvodní list, Dunajská par
+1
Jakost
1852 RAKOUSKO / DOPRAVA / LODĚ průvodní list, Dunajská paroplavební společnost, na kusovou zásilku, adresováno do Bratislavy, datové razítko "10 Juni/ 1852", formát větší A4, křížem složeno, vytržený střed, jinak čisté a dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
96682 - 1853, 1860 RAKOUSKO / NÁKLADNÍ LISTY sestava 2ks nákladních
Jakost
1853, 1860 RAKOUSKO / NÁKLADNÍ LISTY sestava 2ks nákladních listů, Ferdinandova severní dráha WIEN - BŘECLAV - BRNO, vyobrazené lokomotivy, různá razítka, poznámky, v okrajích poškozeno
Vyvolávací cena:
U:A3s|
96867 - 1854-78 RAKOUSKO sestava 11ks listin s kolky různých vydání
+1
Jakost
1854-78 RAKOUSKO sestava 11ks listin s kolky různých vydání, I. emise 15 a 30Kr C.M., II. emise, 1870 a 1877; zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
96825 - 1855 RAKOUSKO tištěný list domovský ANNY GEISLEROVÉ z Letov
Jakost
1855 RAKOUSKO tištěný list domovský ANNY GEISLEROVÉ z Letovic, vylepený kolek 6Kr I. emise C.M.; pouze přehyby, velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
96806 - 1856 RAKOUSKO listina s kolkem 5fl. C. M. , emise 1854
Jakost
1856 RAKOUSKO listina s kolkem 5fl. C. M. , emise 1854
Vyvolávací cena:
U:A3s|
87631 - 1856 RAKOUSKO, ITÁLIE plná moc s přípisy civilních i vojens
Jakost
1856 RAKOUSKO, ITÁLIE plná moc s přípisy civilních i vojenských úřadů rakouských zemí a severní Itálie, smíšená frankatura, frankovaná postupně kolky 15Kr emise 1854 a téže emise 75 cent.
Vyvolávací cena:
U:A3s|
91486 - 1857 RAKOUSKO kvitance, kolek 10fl C.M. emise 1854, dobrý s
Jakost
1857 RAKOUSKO kvitance, kolek 10fl C.M. emise 1854, dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
96828 - 1857 RAKOUSKO soudní přípis k okresnímu úřadu ve Znojmě, vy
Jakost
1857 RAKOUSKO soudní přípis k okresnímu úřadu ve Znojmě, vylepený kolek 4Zl, I. emise C.M.; přehyby
Vyvolávací cena:
U:A3s|
96811 - 1857 RAKOUSKO listina s kolkem 8fl. C.M. emise 1854, úřední
Jakost
1857 RAKOUSKO listina s kolkem 8fl. C.M. emise 1854, úřední oválné razítko, červená pečeť, v místě kolku stopy po vlhkosti
Vyvolávací cena:
U:A3s|
87822 - 1857 RAKOUSKO nájemní smlouva, kolky emise 1854 a 1858
Jakost
1857 RAKOUSKO nájemní smlouva, kolky emise 1854 a 1858
Vyvolávací cena:
U:A3s|
90274 - 1857-72 RAKOUSKO-UHERSKO sestava 11ks kolkovaných listin z
+1
Jakost
1857-72 RAKOUSKO-UHERSKO sestava 11ks kolkovaných listin z českého a moravského území, různý stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
91509 - 1858 RAKOUSKO stvrzenka o zaplacení půjčky, kolky 1854, I.
Jakost
1858 RAKOUSKO stvrzenka o zaplacení půjčky, kolky 1854, I. emise C.M., několikrát přeloženo
Vyvolávací cena:
U:A4
96862 - 1858-64 RAKOUSKO sestava 10ks listin s kolky II. emise, 6,
+1
Jakost
1858-64 RAKOUSKO sestava 10ks listin s kolky II. emise, 6, 30, 36Kr, doplněno kolkovaným plánem hospodářské budovy 15Kr; zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
87640 - 1861 RAKOUSKO / LOMBARDSKO-BENÁTSKO vzácná smíšená frankatu
Jakost
1861 RAKOUSKO / LOMBARDSKO-BENÁTSKO vzácná smíšená frankatura Lombardských a Rakouských kolků, plná moc napsaná ve Veroně s kolky emise 1860, 6kr a 30kr na modrém a stejné hodnoty na bílém papíru; bezvadný stav, hledané!
Vyvolávací cena:
U:A3s|
96827 - 1865 RAKOUSKO / BUDÍŠKOVICE listina o pronájmu s kolky emis
Jakost
1865 RAKOUSKO / BUDÍŠKOVICE listina o pronájmu s kolky emise 1858 na modrém a bílém papíru, hodnoty 10Fl a 1Fl, 50Kr, 15+15Kr, 4Kr
Vyvolávací cena:
U:A3s|
91502 - 1866 RAKOUSKO / ÚMRTNÍ LIST kolky emise 1866, vystaveno v o
Jakost
1866 RAKOUSKO / ÚMRTNÍ LIST kolky emise 1866, vystaveno v obci LUBNÍK (okr. Ústí n./O.)
Vyvolávací cena:
U:A3s|
96809 - 1867 RAKOUSKO nájemní smlouva s kolky emise 1866 hodnoty 20
+1
Jakost
1867 RAKOUSKO nájemní smlouva s kolky emise 1866 hodnoty 20Fl a 10Fl, 50Kr 4x, hezké pečetě
Vyvolávací cena:
U:A3s|
96815 - 1868 RAKOUSKO-UHERSKO / DOLNÍ KOUNICE smlouva s kolky emise
Jakost
1868 RAKOUSKO-UHERSKO / DOLNÍ KOUNICE smlouva s kolky emise 1866, hodnoty 5Zl, 3Zl, 2Zl a 50Kr, dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
87621 - 1869 RAKOUSKO-UHERSKO, RUMUNSKO listina napsaná ve městě Br
Jakost
1869 RAKOUSKO-UHERSKO, RUMUNSKO listina napsaná ve městě Braile, kolkovaná 7kr rakouským kolkem, výjimečné použití mimo území monarchie v Osmanské říši
Vyvolávací cena:
U:A4
87788 - 1873 RAKOUSKO-UHERSKO, FRANCIE úpis, půjčka, kolky francouz
Jakost
1873 RAKOUSKO-UHERSKO, FRANCIE úpis, půjčka, kolky francouzský a rakouský, razítka
Vyvolávací cena:
U:A3s|
90604 - 1874-1911 RAKOUSKO-UHERSKO / PASKOV (okr. Frýdek-Místek), se
+2
Jakost
1874-1911 RAKOUSKO-UHERSKO / PASKOV (okr. Frýdek-Místek), sestava 3ks nadačních listin, kolky, pečetě, podpisy, úřední záznamy, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
96831 - 1875 RAKOUSKO-UHERSKO obligace na 250Zl, kolky emise 1875,
Jakost
1875 RAKOUSKO-UHERSKO obligace na 250Zl, kolky emise 1875, hodnoty 75Kr, 15Kr a 4Kr (Koř.191, 186 a 181)
Vyvolávací cena:
U:A3s|
93874 - 1875 RAKOUSKO-UHERSKO / NÁKLADNÍ LISTY sestava 7ks nákladní
Jakost
1875 RAKOUSKO-UHERSKO / NÁKLADNÍ LISTY sestava 7ks nákladních listů, různé kolky 5Kr, dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A4