Písemná aukce 25 / Historické dokumenty, mapy

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
93406 - 1721 mincovní cirkulář (přemincování francouzského půl tolar
+1
Jakost
1721 mincovní cirkulář (přemincování francouzského půl tolaru apod.), český text, přeložený jeden list, velikost cca A3, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
93405 - 1722 mincovní cirkulář (švédský tolar), český text, přeložen
Jakost
1722 mincovní cirkulář (švédský tolar), český text, přeložený jeden list, velikost cca A3, pošpiněný a omačkaný horní okraj, ostatní část zachovalá
Vyvolávací cena:
U:A3s|
87486 - 1744 MILITARIA kaligraficky psaný vojenský příkaz, pevnost
Jakost
1744 MILITARIA kaligraficky psaný vojenský příkaz, pevnost Laxenburg, formát 52x41cm, složeno, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
93398 - 1754 mincovní cirkulář, saské mince, 4 listy, formát vyšší A
Jakost
1754 mincovní cirkulář, saské mince, 4 listy, formát vyšší A4, lepené, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
93395 - 1755 kurzovní lístek, 5 listů, formát vyšší A4, přední stran
Jakost
1755 kurzovní lístek, 5 listů, formát vyšší A4, přední strana stopy zaprášení, vnitřek dobrý, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
93400 - 1755 mincovní cirkulář, německé mince (Bavorsko, Falcko, Wür
Jakost
1755 mincovní cirkulář, německé mince (Bavorsko, Falcko, Würtembersko), jeden list, formát vyšší A4, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
93441 - 1760 nařízení císařovny Marie Terezie ohledně placení mýtnéh
+1
Jakost
1760 nařízení císařovny Marie Terezie ohledně placení mýtného, formát 60x45cm, křížem přeloženo, přiměřeně zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
93403 - 1785 mincovní cirkulář, jeden list, formát vyšší A4, zachova
Jakost
1785 mincovní cirkulář, jeden list, formát vyšší A4, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
89843 - 1790? tabulky pro výpočet cen chleba, housek, mouky podle so
Jakost
1790? tabulky pro výpočet cen chleba, housek, mouky podle sortimentu, 18 listů, lepené, přední strana pošpiněná, celkově zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
89840 - 1791 nařízení královského českého gubernia - ustanovení o tr
Jakost
1791 nařízení královského českého gubernia - ustanovení o trzích, nařízení o důležitosti cla z cizích ryb dovážených do země, ustanovení o příspěvku na poštovní koně, dvoulist s německo - českým textem, vše podepsal Jindřich hrabě z Rottenhanu, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
93414 - 1799 mincovní cirkulář (nové groše), jeden list, německý tex
+1
Jakost
1799 mincovní cirkulář (nové groše), jeden list, německý text, formát vyšší A4, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
91505 - 1802-29 RAKOUSKO 2x cirkulář, nařízení panovníka o oběhu, v
+1
Jakost
1802-29 RAKOUSKO 2x cirkulář, nařízení panovníka o oběhu, vývozu a dovozu mincí do země, 4 listy + zemské nařízení, Čechy, o přijímání nalezenců do ústavů a jejich chování, 6 listů; zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
89841 - 1807 RAKOUSKO právo kupování městských měšťanských gruntů o
Jakost
1807 RAKOUSKO právo kupování městských měšťanských gruntů od sedláků a poddaných se podrobněji vyměřuje, dvoulist, tři strany textu, německo - český text, podepsán Josef hrabě z Wallisů, stopy stáří, přesto zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
93435 - 1807 RAKOUSKO zpráva zemského gubernia o úmrtí císařovny Ma
+1
Jakost
1807 RAKOUSKO zpráva zemského gubernia o úmrtí císařovny Marie Terezie, zasedací pořádek pro chystanou bohoslužbu na Pražském hradě, formát cca A2, přeloženo, přiměřeně zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
89838 - 1809 RAKOUSKO nařízení ohledně osvobození některých řeholní
Jakost
1809 RAKOUSKO nařízení ohledně osvobození některých řeholních řádů od úmrtních práv, jeden list oboustranně tištěný, německo - český text, podepsán Josef hrabě z Wallisů a Franz Xaver Tvrdý, dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
91579 - 1811 RAKOUSKO cirkulář, panovník František I., Vídeň 1. čer
Jakost
1811 RAKOUSKO cirkulář, panovník František I., Vídeň 1. června 1811, vedení městských knih a vybírání poplatků po vydání patentu dne 20.2.1911
Vyvolávací cena:
U:A4
96798 - 1813 RAKOUSKO cirkulář, text česko-německý, vyhláška o dopl
+6
Jakost
1813 RAKOUSKO cirkulář, text česko-německý, vyhláška o doplňovacích odvodech do armády, 20 listů
Vyvolávací cena:
U:A3s|
93409 - 1815 POŠTOVNÍ HISTORIE / RAKOUSKO tabulka poplatků, nerozře
Jakost
1815 POŠTOVNÍ HISTORIE / RAKOUSKO tabulka poplatků, nerozřezaný dvoulist, stejné znění, formát vyšší A4, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
93393 - 1819 NAPOLEONSKÉ VÁLKY kontribuce po napoleonských válkách,
Jakost
1819 NAPOLEONSKÉ VÁLKY kontribuce po napoleonských válkách, jmenné seznamy poddaných , kraj Hradec Králové, město Vítkovice, 4 listy, pečetěno, formát vyšší A4, stopy zaprášení
Vyvolávací cena:
U:A3s|
93416 - 1819 RAKOUSKO nařízení o výměně poškozených (prodírkovaných
+1
Jakost
1819 RAKOUSKO nařízení o výměně poškozených (prodírkovaných) mincí, německo - český text, jeden list, formát vyšší A4, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
96792 - 1836 RAKOUSKO / BRNO tištěná vyhláška krajského úřadu, ozna
+3
Jakost
1836 RAKOUSKO / BRNO tištěná vyhláška krajského úřadu, označení hranic, ukazatele cest, hranice panství, domovní čísla, 4 listy, obrazová příloha, formát A3
Vyvolávací cena:
U:A3s|
93391 - 1848 RAKOUSKO prohlášení arcibiskupů a biskupů rakouského c
Jakost
1848 RAKOUSKO prohlášení arcibiskupů a biskupů rakouského císařství k revolučním létům, 4 listy, formát vyšší A4, vzadu seznam shromážděných církevních hodnostářů, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
93394 - 1848 RAKOUSKO prozatímní pravidla pro zřízení národní stráž
Jakost
1848 RAKOUSKO prozatímní pravidla pro zřízení národní stráže (gardy) v Čechách, 6 listů, formát vyšší A4, 2-jazyčné, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
93412 - 1849 RAKOUSKO oběžník českého zemského gubernia, vysvětlivk
+1
Jakost
1849 RAKOUSKO oběžník českého zemského gubernia, vysvětlivky k zákonu o mysliveckém právu, česko - německý text, 1 list, formát vyšší A4, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
95677 - 1934 POŠTOVNÍ HISTORIE / BRNO vyhláška Ředitelství pošt a t
Jakost
1934 POŠTOVNÍ HISTORIE / BRNO vyhláška Ředitelství pošt a telegrafů v Brně, křížem složeno, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4
93410 - 1687 dokument s přítiskem, nařízení rakouského arcivévody Ka
Jakost
1687 dokument s přítiskem, nařízení rakouského arcivévody Karla z roku 1623, notářsky ověřený opis z roku 1687, pečetěno, dvoulist, formát vyšší A4, pěkná kvalita
Vyvolávací cena:
U:A3s|
93445 - 1693 PRAHA kvitance z 16.4.1693, 4 pečetě, dobře zachovalé
Jakost
1693 PRAHA kvitance z 16.4.1693, 4 pečetě, dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A4
93420 - 1733 písemnost potvrzující zapsání reverzu do zemských desek
Jakost
1733 písemnost potvrzující zapsání reverzu do zemských desek, dvoulist, papírová pečetka, formát vyšší A4, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
96854 - 1748 stvrzenka o zaplacení povozu Brno - Wien, podpis a peče
Jakost
1748 stvrzenka o zaplacení povozu Brno - Wien, podpis a pečeť šlechtice, papír s průsvitkou poštovní trubka
Vyvolávací cena:
U:A4
93450 - 1777 KOVÁŘSTVÍ atestace třeboňských cechmistrů o přijetí t
Jakost
1777 KOVÁŘSTVÍ atestace třeboňských cechmistrů o přijetí tovaryše do cechu kovářského, tištěný kolek 5K, suchá pečeť, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
95829 - 1782 MISTROVSKÝ LIST / BUDYŠIN (Bautzen, Sasko) ručně psaný
Jakost
1782 MISTROVSKÝ LIST / BUDYŠIN (Bautzen, Sasko) ručně psaný mistrovský list, formát 56x63cm, vtištěný kolek 2H, suchá pečeť, složeno na formát 26x12cm
Vyvolávací cena:
U:A4
93427 - 1787 KOVÁŘSTVÍ potvrzení cechu kovářů v Kamenném Újezdě o z
Jakost
1787 KOVÁŘSTVÍ potvrzení cechu kovářů v Kamenném Újezdě o zaplacení poplatku 6 zlatých za atestaci, tištěný kolek 5Kr, suchá pečeť, dvoulist, formát vyšší A4, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
81920 - 1793 NAPOLEONSKÉ VÁLKY služební dopis generála Warnessona,
Jakost
1793 NAPOLEONSKÉ VÁLKY služební dopis generála Warnessona, osobnost revoluce a napoleonské doby, pěkná tištěná hlavička, revoluční signet a pečeť, podpis generála, naprosto zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
81916 - 1794 NAPOLEONSKÉ VÁLKY osobní dopis generála Walthera - oso
Jakost
1794 NAPOLEONSKÉ VÁLKY osobní dopis generála Walthera - osobnost revoluce a napoleonské doby, celá pečeť, podpis generála, vzácné
Vyvolávací cena:
U:A3s|
81923 - 1804 NAPOLEONSKÉ VÁLKY potvrzení na odběr 6000ks kartuší a
Jakost
1804 NAPOLEONSKÉ VÁLKY potvrzení na odběr 6000ks kartuší a prachu, od generála revoluce a napoleonské doby Saint-Laurenta, pěkná tištěná hlavička, naprosto zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
96841 - 1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY potvrzení vystavené v obsazené Vídni
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY potvrzení vystavené v obsazené Vídni 30.9.1809 s podpisem a červenou šlechtickou pečetí, vyhotovené na papíru s průsvitkou rakouské orlice, ale s 6Kr tištěným kolkem a kruhovým kontrolním kolkem francouzské okupační správy, kat. Hanus 272, 285; velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
87476 - 1820 MISTROVSKÝ LIST s vedutou Brna, formát 40x33cm, červená
Jakost
1820 MISTROVSKÝ LIST s vedutou Brna, formát 40x33cm, červená a tlačená pečeť, kolek, velmi dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
93434 - 1829 CECHOVNÍ LISTINA hlubockého panství pro mistra truhlář
+1
Jakost
1829 CECHOVNÍ LISTINA hlubockého panství pro mistra truhlářského, tištěný kolek, pečetěno, dvoulist, formát vyšší A4, přiměřeně zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
96838 - 1832 RAKOUSKO / RODOKMEN rodiny Bayerovy z Pozořic, tištěn
Jakost
1832 RAKOUSKO / RODOKMEN rodiny Bayerovy z Pozořic, tištěný kolek 15Kr emise 1818, Koř.73B, suchá pečeť farního úřadu a razítko panství; lehké sklady
Vyvolávací cena:
U:A3s|
93432 - 1835 POTVRZENÍ o získání mistrovského krejčovského titulu, p
Jakost
1835 POTVRZENÍ o získání mistrovského krejčovského titulu, panství Semily, vtištěný kolek 30Kr, kontrolní kolek, úřední razítko Semiller Oberamt, větší nahnědlé skvrny, ještě zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
91507 - 1837 OHLÁŠKA SŇATKU obec VRANÝ (Wranna, okr. Kladno), přelož
Jakost
1837 OHLÁŠKA SŇATKU obec VRANÝ (Wranna, okr. Kladno), přeloženo, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
89853 - 1837 OZNÁMENÍ redakce časopisu Přítel mládeže v Hradci Král
Jakost
1837 OZNÁMENÍ redakce časopisu Přítel mládeže v Hradci Králové, německý text, formát vyšší A4, dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
96859 - 1843 RAKOUSKO listina se zdobeným záhlavím se šlechtickým e
Jakost
1843 RAKOUSKO listina se zdobeným záhlavím se šlechtickým erbem Matzdorfů (?) z Hennersdorfu u Opavy, razítko panství; sklady, velmi dekorativní!
Vyvolávací cena:
U:A3s|
89789 - 1848 RAKOUSKO odpověď císaře Ferdinanda na žádost měšťanů a
Jakost
1848 RAKOUSKO odpověď císaře Ferdinanda na žádost měšťanů a občanů Prahy vznesených prostřednictvím ministra záležitostí domácích Svobodného pána z Pillersdorffu (posílení českých práv), česko - německá mutace, odstřiženo záhlaví, formát A2, přeloženo na cca A4, natržení v překladech, stopy stáří, ale přijatelný stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
89790 - 1849 RAKOUSKO písemnost upravující způsob náhrady za robotu
+1
Jakost
1849 RAKOUSKO písemnost upravující způsob náhrady za robotu (zrušena 1848), podepsán ministerský rada Klecanský, česko - německá mutace, dvoulist A3, poškozené okraje, text kompletní, složeno na menší formát
Vyvolávací cena:
U:A3s|
96853 - 1851 HORNICTVÍ tištěné potvrzení o uhrazení kutacího poplat
Jakost
1851 HORNICTVÍ tištěné potvrzení o uhrazení kutacího poplatku, pěkné oválné razítko s orlicí; bez poškození
Vyvolávací cena:
U:A4
96816 - 1857 RAKOUSKO / PŘEROV listinná žádost, razítka, otisky peč
+1
Jakost
1857 RAKOUSKO / PŘEROV listinná žádost, razítka, otisky pečetí, 21 obcí, Přerov a okolí, kolek 15 kr. C. M.
Vyvolávací cena:
U:A3s|
83044 - 1860 RAKOUSKO potvrzení o předplatném na Wiener Eisenbahnze
Jakost
1860 RAKOUSKO potvrzení o předplatném na Wiener Eisenbahnzeitung, čisté, dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
89792 - 1861 ÚMRTNÍ OZNÁMENÍ  Vácslav HANKA, historik, pedagog, nos
Jakost
1861 ÚMRTNÍ OZNÁMENÍ Vácslav HANKA, historik, pedagog, nositel mnoha titulů, oznámení Muzea Království českého o obřadu a uložení ostatků na Vyšehradě, bez podpisů, dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
91151 - 1872-34 VSETÍN stanovy spolku Naděje se seznamem losů a zaz
+3
Jakost
1872-34 VSETÍN stanovy spolku Naděje se seznamem losů a zaznamenanými korunovými stavy, knížka menšího formátu, zachovalé, navíc výzva podílníkovi ke sdělení čísla knížky k výplatě podílu, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A5
81921 - 1879 papež LEV XIII. (1810–1903), zapůjčení dokladu papeže,
+2
Jakost
1879 papež LEV XIII. (1810–1903), zapůjčení dokladu papeže, Roma 12.5.1879, velká papežská papírová pečeť "Pontiflex Maximus", naprosto zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
96805 - 1887 RAKOUSKO rakouský umělecký spolek, uhrazení příspěvku
Jakost
1887 RAKOUSKO rakouský umělecký spolek, uhrazení příspěvku za členství, ozdobný list, slosovatelné, dobrý stav
Vyvolávací cena:
U:A4
96852 - 1896 VZORNÍK PEČETÍ a razítek užívaných hospodářskými podni
Jakost
1896 VZORNÍK PEČETÍ a razítek užívaných hospodářskými podniky Mitroských v Sokolnicích, barevná razítka, červené pečetě; zachovalé, ojedinělé!
Vyvolávací cena:
U:A3s|
89791 - 1904 ÚMRTNÍ OZNÁMENÍ  Jan KOLLÁR, pěvec Slávy dcery, jménem
Jakost
1904 ÚMRTNÍ OZNÁMENÍ Jan KOLLÁR, pěvec Slávy dcery, jménem Rady královského hlavního města Prahy podepsán starosta JUDr. Vladimír Srb, oznámení o převozu zesnulého z Vídně, obřadu na Staroměstské radnici a uložení na Olšanech, přeloženo do obálky, dobře zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
89771 - 1913 PROPOUŠTĚCÍ LIST německo - česká mutace, vystaveno v B
Jakost
1913 PROPOUŠTĚCÍ LIST německo - česká mutace, vystaveno v Brně, zdobené záhlaví, složeno do obálky, formát 37x33cm, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
89794 - 1913 ÚMRTNÍ OZNÁMENÍ  Karel kníže ze Schwarzenbergu, jménem
Jakost
1913 ÚMRTNÍ OZNÁMENÍ Karel kníže ze Schwarzenbergu, jménem svým a jménem příbuzných oznamuje jeho syn Karel úmrtí otce, uložení do rodinné hrobky na Orlíku a zádušní mši v Praze, přeloženo do obálky, poškozený horní okraj
Vyvolávací cena:
U:A3s|
89774 - 1914 MILITARIA oznámení o mobilizaci, pouze německý text, b
Jakost
1914 MILITARIA oznámení o mobilizaci, pouze německý text, bianko dokument bez podpisů a razítek, formát 50x65cm, složeno na menší formát, uvnitř čisté, na zadní straně částečně skvrny, menší poškození v okraji
Vyvolávací cena:
U:A3s|
89775 - 1914 MILITARIA vyhláška o všeobecné mobilizaci, jen český t
Jakost
1914 MILITARIA vyhláška o všeobecné mobilizaci, jen český text, vyhlášeno v Lounech 31.7.1914, velikost 46x60cm, složeno na menší formát, na dvou místech kratší prodření skladů, uvnitř čisté, mimořádný dokument
Vyvolávací cena:
U:A3s|
89773 - 1914? POŠTOVNÍ HISTORIE vyhláška o zřízení polních poštovní
Jakost
1914? POŠTOVNÍ HISTORIE vyhláška o zřízení polních poštovních úřadů, psaní adres apod. , formát A2, stopy po vyvěšení, přeloženo na A4, horší stav, přesto mimořádný dokument, stojí za prohlídku
Vyvolávací cena:
U:A3s|
91667 - 1917 MILITARIA ozdobný diplom za dobrou službu v rakouské a
Jakost
1917 MILITARIA ozdobný diplom za dobrou službu v rakouské armádě, zdobené záhlaví - římský voják a nápis Viribus Unitis, křížem přeloženo, výrazná skvrna
Vyvolávací cena:
U:A3s|