Písemná aukce 25 / Historické dokumenty, mapy

sign_info Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
93406
+1
Jakost
1721 mincovní cirkulář (přemincování francouzského půl tolaru apod.), český text, přeložený jeden list, velikost cca A3, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
93405
Jakost
1722 mincovní cirkulář (švédský tolar), český text, přeložený jeden list, velikost cca A3, pošpiněný a omačkaný horní okraj, ostatní část zachovalá, vyvolávací cena:
U:A3s|
87486
Jakost
1744 MILITARIA kaligraficky psaný vojenský příkaz, pevnost Laxenburg, formát 52x41cm, složeno, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
93398
Jakost
1754 mincovní cirkulář, saské mince, 4 listy, formát vyšší A4, lepené, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
93395
Jakost
1755 kurzovní lístek, 5 listů, formát vyšší A4, přední strana stopy zaprášení, vnitřek dobrý, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
93400
Jakost
1755 mincovní cirkulář, německé mince (Bavorsko, Falcko, Würtembersko), jeden list, formát vyšší A4, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
93441
+1
Jakost
1760 nařízení císařovny Marie Terezie ohledně placení mýtného, formát 60x45cm, křížem přeloženo, přiměřeně zachovalé , vyvolávací cena:
U:A3s|
93403
Jakost
1785 mincovní cirkulář, jeden list, formát vyšší A4, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
89843
Jakost
1790? tabulky pro výpočet cen chleba, housek, mouky podle sortimentu, 18 listů, lepené, přední strana pošpiněná, celkově zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
89840
Jakost
1791 nařízení královského českého gubernia - ustanovení o trzích, nařízení o důležitosti cla z cizích ryb dovážených do země, ustanovení o příspěvku na poštovní koně, dvoulist s německo - českým textem, vše podepsal Jindřich hrabě z Rottenhanu, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
93414
+1
Jakost
1799 mincovní cirkulář (nové groše), jeden list, německý text, formát vyšší A4, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
91505
+1
Jakost
1802-29 RAKOUSKO 2x cirkulář, nařízení panovníka o oběhu, vývozu a dovozu mincí do země, 4 listy + zemské nařízení, Čechy, o přijímání nalezenců do ústavů a jejich chování, 6 listů; zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
89841
Jakost
1807 RAKOUSKO právo kupování městských měšťanských gruntů od sedláků a poddaných se podrobněji vyměřuje, dvoulist, tři strany textu, německo - český text, podepsán Josef hrabě z Wallisů, stopy stáří, přesto zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
93435
+1
Jakost
1807 RAKOUSKO zpráva zemského gubernia o úmrtí císařovny Marie Terezie, zasedací pořádek pro chystanou bohoslužbu na Pražském hradě, formát cca A2, přeloženo, přiměřeně zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
89838
Jakost
1809 RAKOUSKO nařízení ohledně osvobození některých řeholních řádů od úmrtních práv, jeden list oboustranně tištěný, německo - český text, podepsán Josef hrabě z Wallisů a Franz Xaver Tvrdý, dobře zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
91579
Jakost
1811 RAKOUSKO cirkulář, panovník František I., Vídeň 1. června 1811, vedení městských knih a vybírání poplatků po vydání patentu dne 20.2.1911, vyvolávací cena:
U:A4
96798
+6
Jakost
1813 RAKOUSKO cirkulář, text česko-německý, vyhláška o doplňovacích odvodech do armády, 20 listů, vyvolávací cena:
U:A3s|
93409
Jakost
1815 POŠTOVNÍ HISTORIE / RAKOUSKO tabulka poplatků, nerozřezaný dvoulist, stejné znění, formát vyšší A4, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
93393
Jakost
1819 NAPOLEONSKÉ VÁLKY kontribuce po napoleonských válkách, jmenné seznamy poddaných , kraj Hradec Králové, město Vítkovice, 4 listy, pečetěno, formát vyšší A4, stopy zaprášení, vyvolávací cena:
U:A3s|
93416
+1
Jakost
1819 RAKOUSKO nařízení o výměně poškozených (prodírkovaných) mincí, německo - český text, jeden list, formát vyšší A4, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
96792
+3
Jakost
1836 RAKOUSKO / BRNO tištěná vyhláška krajského úřadu, označení hranic, ukazatele cest, hranice panství, domovní čísla, 4 listy, obrazová příloha, formát A3, vyvolávací cena:
U:A3s|
93391
Jakost
1848 RAKOUSKO prohlášení arcibiskupů a biskupů rakouského císařství k revolučním létům, 4 listy, formát vyšší A4, vzadu seznam shromážděných církevních hodnostářů, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
93394
Jakost
1848 RAKOUSKO prozatímní pravidla pro zřízení národní stráže (gardy) v Čechách, 6 listů, formát vyšší A4, 2-jazyčné, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
93412
+1
Jakost
1849 RAKOUSKO oběžník českého zemského gubernia, vysvětlivky k zákonu o mysliveckém právu, česko - německý text, 1 list, formát vyšší A4, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
95677
Jakost
1934 POŠTOVNÍ HISTORIE / BRNO vyhláška Ředitelství pošt a telegrafů v Brně, křížem složeno, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A4
93410
Jakost
1687 dokument s přítiskem, nařízení rakouského arcivévody Karla z roku 1623, notářsky ověřený opis z roku 1687, pečetěno, dvoulist, formát vyšší A4, pěkná kvalita, vyvolávací cena:
U:A3s|
93445
Jakost
1693 PRAHA kvitance z 16.4.1693, 4 pečetě, dobře zachovalé , vyvolávací cena:
U:A4
93420
Jakost
1733 písemnost potvrzující zapsání reverzu do zemských desek, dvoulist, papírová pečetka, formát vyšší A4, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
96854
Jakost
1748 stvrzenka o zaplacení povozu Brno - Wien, podpis a pečeť šlechtice, papír s průsvitkou poštovní trubka, vyvolávací cena:
U:A4
93450
Jakost
1777 KOVÁŘSTVÍ atestace třeboňských cechmistrů o přijetí tovaryše do cechu kovářského, tištěný kolek 5K, suchá pečeť, zachovalé , vyvolávací cena:
U:A3s|
95829
Jakost
1782 MISTROVSKÝ LIST / BUDYŠIN (Bautzen, Sasko) ručně psaný mistrovský list, formát 56x63cm, vtištěný kolek 2H, suchá pečeť, složeno na formát 26x12cm, vyvolávací cena:
U:A4
93427
Jakost
1787 KOVÁŘSTVÍ potvrzení cechu kovářů v Kamenném Újezdě o zaplacení poplatku 6 zlatých za atestaci, tištěný kolek 5Kr, suchá pečeť, dvoulist, formát vyšší A4, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
81920
Jakost
1793 NAPOLEONSKÉ VÁLKY služební dopis generála Warnessona, osobnost revoluce a napoleonské doby, pěkná tištěná hlavička, revoluční signet a pečeť, podpis generála, naprosto zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
81916
Jakost
1794 NAPOLEONSKÉ VÁLKY osobní dopis generála Walthera - osobnost revoluce a napoleonské doby, celá pečeť, podpis generála, vzácné, vyvolávací cena:
U:A3s|
81923
Jakost
1804 NAPOLEONSKÉ VÁLKY potvrzení na odběr 6000ks kartuší a prachu, od generála revoluce a napoleonské doby Saint-Laurenta, pěkná tištěná hlavička, naprosto zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
96841
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY potvrzení vystavené v obsazené Vídni 30.9.1809 s podpisem a červenou šlechtickou pečetí, vyhotovené na papíru s průsvitkou rakouské orlice, ale s 6Kr tištěným kolkem a kruhovým kontrolním kolkem francouzské okupační správy, kat. Hanus 272, 285; velmi dobrý stav , vyvolávací cena:
U:A3s|
87476
Jakost
1820 MISTROVSKÝ LIST s vedutou Brna, formát 40x33cm, červená a tlačená pečeť, kolek, velmi dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A3s|
93434
+1
Jakost
1829 CECHOVNÍ LISTINA hlubockého panství pro mistra truhlářského, tištěný kolek, pečetěno, dvoulist, formát vyšší A4, přiměřeně zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
96838
Jakost
1832 RAKOUSKO / RODOKMEN rodiny Bayerovy z Pozořic, tištěný kolek 15Kr emise 1818, Koř.73B, suchá pečeť farního úřadu a razítko panství; lehké sklady, vyvolávací cena:
U:A3s|
93432
Jakost
1835 POTVRZENÍ o získání mistrovského krejčovského titulu, panství Semily, vtištěný kolek 30Kr, kontrolní kolek, úřední razítko Semiller Oberamt, větší nahnědlé skvrny, ještě zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
91507
Jakost
1837 OHLÁŠKA SŇATKU obec VRANÝ (Wranna, okr. Kladno), přeloženo, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
89853
Jakost
1837 OZNÁMENÍ redakce časopisu Přítel mládeže v Hradci Králové, německý text, formát vyšší A4, dobře zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
96859
Jakost
1843 RAKOUSKO listina se zdobeným záhlavím se šlechtickým erbem Matzdorfů (?) z Hennersdorfu u Opavy, razítko panství; sklady, velmi dekorativní!, vyvolávací cena:
U:A3s|
89789
Jakost
1848 RAKOUSKO odpověď císaře Ferdinanda na žádost měšťanů a občanů Prahy vznesených prostřednictvím ministra záležitostí domácích Svobodného pána z Pillersdorffu (posílení českých práv), česko - německá mutace, odstřiženo záhlaví, formát A2, přeloženo na cca A4, natržení v překladech, stopy stáří, ale přijatelný stav, vyvolávací cena:
U:A3s|
89790
+1
Jakost
1849 RAKOUSKO písemnost upravující způsob náhrady za robotu (zrušena 1848), podepsán ministerský rada Klecanský, česko - německá mutace, dvoulist A3, poškozené okraje, text kompletní, složeno na menší formát, vyvolávací cena:
U:A3s|
96853
Jakost
1851 HORNICTVÍ tištěné potvrzení o uhrazení kutacího poplatku, pěkné oválné razítko s orlicí; bez poškození, vyvolávací cena:
U:A4
96816
+1
Jakost
1857 RAKOUSKO / PŘEROV listinná žádost, razítka, otisky pečetí, 21 obcí, Přerov a okolí, kolek 15 kr. C. M., vyvolávací cena:
U:A3s|
83044
Jakost
1860 RAKOUSKO potvrzení o předplatném na Wiener Eisenbahnzeitung, čisté, dobře zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
89792
Jakost
1861 ÚMRTNÍ OZNÁMENÍ Vácslav HANKA, historik, pedagog, nositel mnoha titulů, oznámení Muzea Království českého o obřadu a uložení ostatků na Vyšehradě, bez podpisů, dobře zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
91151
+3
Jakost
1872-34 VSETÍN stanovy spolku Naděje se seznamem losů a zaznamenanými korunovými stavy, knížka menšího formátu, zachovalé, navíc výzva podílníkovi ke sdělení čísla knížky k výplatě podílu, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
81921
+2
Jakost
1879 papež LEV XIII. (1810–1903), zapůjčení dokladu papeže, Roma 12.5.1879, velká papežská papírová pečeť "Pontiflex Maximus", naprosto zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
96805
Jakost
1887 RAKOUSKO rakouský umělecký spolek, uhrazení příspěvku za členství, ozdobný list, slosovatelné, dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A4
96852
Jakost
1896 VZORNÍK PEČETÍ a razítek užívaných hospodářskými podniky Mitroských v Sokolnicích, barevná razítka, červené pečetě; zachovalé, ojedinělé!, vyvolávací cena:
U:A3s|
89791
Jakost
1904 ÚMRTNÍ OZNÁMENÍ Jan KOLLÁR, pěvec Slávy dcery, jménem Rady královského hlavního města Prahy podepsán starosta JUDr. Vladimír Srb, oznámení o převozu zesnulého z Vídně, obřadu na Staroměstské radnici a uložení na Olšanech, přeloženo do obálky, dobře zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
89771
Jakost
1913 PROPOUŠTĚCÍ LIST německo - česká mutace, vystaveno v Brně, zdobené záhlaví, složeno do obálky, formát 37x33cm, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
89794
Jakost
1913 ÚMRTNÍ OZNÁMENÍ Karel kníže ze Schwarzenbergu, jménem svým a jménem příbuzných oznamuje jeho syn Karel úmrtí otce, uložení do rodinné hrobky na Orlíku a zádušní mši v Praze, přeloženo do obálky, poškozený horní okraj, vyvolávací cena:
U:A3s|
89774
Jakost
1914 MILITARIA oznámení o mobilizaci, pouze německý text, bianko dokument bez podpisů a razítek, formát 50x65cm, složeno na menší formát, uvnitř čisté, na zadní straně částečně skvrny, menší poškození v okraji, vyvolávací cena:
U:A3s|
89775
Jakost
1914 MILITARIA vyhláška o všeobecné mobilizaci, jen český text, vyhlášeno v Lounech 31.7.1914, velikost 46x60cm, složeno na menší formát, na dvou místech kratší prodření skladů, uvnitř čisté, mimořádný dokument, vyvolávací cena:
U:A3s|
89773
Jakost
1914? POŠTOVNÍ HISTORIE vyhláška o zřízení polních poštovních úřadů, psaní adres apod. , formát A2, stopy po vyvěšení, přeloženo na A4, horší stav, přesto mimořádný dokument, stojí za prohlídku, vyvolávací cena:
U:A3s|
91667
Jakost
1917 MILITARIA ozdobný diplom za dobrou službu v rakouské armádě, zdobené záhlaví - římský voják a nápis Viribus Unitis, křížem přeloženo, výrazná skvrna, vyvolávací cena:
U:A3s|
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::