Písemná aukce 25 / Ostatní sběratelské obory

sign_info Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
96812
Jakost
1808 NAPOLEONSKÉ VÁLKY legitimace zemské obrany vystavená na jméno Bednář, Náměšť n./O., zachovalé, vyvolávací cena:
U:A4
96829
Jakost
1811 MILITARIA / PÍSEČNÉ, okr. Jindřichův Hradec, propouštěcí list, Znojmo, Infanterie Regiment 22, vyvolávací cena:
U:A4
96846
Jakost
1820 RAKOUSKO tištěný cestovní pas, vystavený na jméno Antonín Truzalka, Lomnice, vtištěný kolek emise 1818, hodnota 6Kr, kontolní kolek (Koř.72.B), suchá pečeť, natrženo v dolním okraji, vyvolávací cena:
U:A3s|
87998
Jakost
1839 RAKOUSKO / TOVARYŠSKÝ LIST / MIKULOV vtištěný kolek 1Zl, emise 1836, suchá pečeť, vyvolávací cena:
U:A3s|
96814
Jakost
1840 RAKOUSKO / VANDROVNÍ LIST potvrzení o vykonané práci vandrovního tovaryše, zaslané poštou do Břeclavi, podací červené raz. GRATZ/ FRANCO, tištěný kolek 10Kr - GR, emise 1840 a kontrolní kolek, pouze přehyby, velmi dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A3s|
96839
Jakost
1846 RAKOUSKO ozdobně předtištěné "dosvědčení" o práci úředníka ve Vídni, která byla zaznamenána i v jeho vandrovní knížce, cechovní razítko, tištěný 6Kr kolek + kolek kontrolní WI, Koř.103; pouze lehké sklady, vyvolávací cena:
U:A3s|
96858
Jakost
1847 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ postrkový list, předtištěný německý formulář s pěkným razítkem panství, zasláno poštou, řádkové razítko BYSTŘITZ, velmi hezké, vyvolávací cena:
U:A3s|
96807
Jakost
1850 POSTRKOVÝ LIST razítko panství OSOVÁ, výborný stav, vyvolávací cena:
U:A3s|
96864
+2
Jakost
1850 PRACOVNÍ KNÍŽKA stolařského tovaryše se záznamy, vyvolávací cena:
U:A5
96849
+1
Jakost
1858-60 RAKOUSKO sestava 2ks jednostranně tištěných legitimačních lístků platných na 1 rok, na zadní straně vylepen kolek 30Kr I. emise a 15Kr II. emise; přehyby a skvrny, vcelku zachovalé, vyvolávací cena:
U:A4
96866
Jakost
1859-60 DOMOVSKÝ LIST sestava 2ks domovských listů, 1x s kolkem 15Kr II. emise, 1x s kolkem 15Kr emise 1893, skvrny, doplněno úmrtním listem s kolkem 50Kr emise 1875, vyvolávací cena:
U:A3s|
95573
+1
Jakost
1894 legitimace posluchače brněnské techniky, karta formátu cca 10x8cm, razítko K.K.TECHN. HOCHSCHULE IN BRÜNN, podpis rektora, dobře zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
94396
Jakost
1901 CESTOVNÍ PAS vystavený guvernérem Mosambiku pro Čecha Juliuse Adama, pro vstup do portugalské kolonie Lourenco Marques na 30 dnů, kolek + suchá pečeť, formát větší A4, vícekráte přeloženo, přesto zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
95915
+1
Jakost
1903 ŽELEZNICE dělnická legitimace pro Buštěhradskou dráhu, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A4
96870
+3
Jakost
1912 TISÁ poručnický dekret, lehké skvrny, vyvolávací cena:
U:A5
89898
+2
Jakost
1926 ŽELEZNICE Průkazka na zlevněnou jízdu pro státní zaměstnance, vyplněno pro dozorce vězňů, včetně fotografie a kolku, prolongováno do roku 1930, zachovalé , vyvolávací cena:
U:A5
91671
+1
Jakost
1927 legitimace N.O.F. (Národní obec fašistická), dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A5
89859
+1
Jakost
1929-37 sestava 2ks legitimací, 1x členský průkaz Klubu československých turistů (České Budějovice), bez fotografie, vylepeny známky, zachovalé; 1x Tatranská legitimace pro pohyb na československo - polské hranici, výborně zachovalá, vyvolávací cena:
U:A5
95905
Jakost
1935-43 MYSLIVOST sestava 2ks dokumentů, rybářský lístek (stržená fotografie), myslivecký + rybářský lístek na jméno Mrózek, Bystřice n./O., lehké skvrny, vyvolávací cena:
U:A5
95901
Jakost
1937 SKAUTING / BULHARSKO diplom, formát 25x35cm, křížem složeno, krátká natržení ve skladech, vyvolávací cena:
U:A3s|
93633
+1
Jakost
1939 SKAUTING průkazka pro slevu na železnici na jméno Věra Sluková, Třebíč, zvrásněný papír, vyvolávací cena:
U:A5
89897
+1
Jakost
1940 členský průkaz Národního souručenství, skupina Chrudim, vyplněné, vylepeny poplatkové známky na rok 1941 a 1942, dobře zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
96485
+1
Jakost
1940 Ředitelství pošt Brno, posudek kvalifikační komise na jméno Vaigner Jan, Třebíč, velmi zajímavý dobový dokument, vyvolávací cena:
U:A5
89858
+1
Jakost
1940-46 sestava 3 kusů legitimací, členský průkaz Národního souručenství (Jince), členský průkaz Československé strany národně socialistické (Plzeň), Registrační průkaz repatriačního úřadu (Roudnice n/L), dobře zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
93628
+1
Jakost
1941 JUDAIKA slovenská legitimace ÚŽ Bratislava na jméno Emil Diamant, výborný stav, vyvolávací cena:
U:A5
93051
Jakost
1942 JUDAIKA sestava 2ks dokumentů - potvrzení o pobytu na jméno Altenstein, vydáno v Brně, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A4
93630
Jakost
1942 JUDAIKA slovenská legitimace ÚŽ Bratislava na jméno Emil Diamant, zlomený růžek, vyvolávací cena:
U:A5
95912
+1
Jakost
1942 KT RAVENSBRÜCK průkazka z ženského KT na jméno Irena Lorenzová, bez úředních záznamů, vyvolávací cena:
U:A5
96512
Jakost
1942 POLITICKÁ PROPAGANDA sběr starého textilu, průkazka na jméno Alois Krul, v záhlaví orlice se svastikou, zhoršený stav, velmi zajímavé, vyvolávací cena:
U:A5
96511
+1
Jakost
1942 POLITICKÁ PROPAGANDA / BRNO-BYSTRC legitimace Hitler-Jugend, luxusní stav, vyvolávací cena:
U:A5
94036
+2
Jakost
1943 osobní průkaz a pracovní knížka na jméno Hejtmanová, Hradec Králové, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
95913
Jakost
1944 SPORT / FOTBAL Bohemians 1905, permanentka na jméno Jan Řípa, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
95910
Jakost
1945 KT BUCHENWALD prozatímní legitimace pro vězně z KT, potvrzení o věznění, obojí na jméno Antonín Strnad, KT osvobozen 11. dubna 1945, vyvolávací cena:
U:A5
93631
Jakost
1945 legitimace zeměstnance Finanční prokuratury v Bratislavě, slovensko - ruský text, zlomené rohy, vyvolávací cena:
U:A5
91698
Jakost
1946 osvědčení vozidel zabraných pro vojenské účely, česko - ruský text, razítko Okresního úřadu v Lokti, křížem přeloženo, částečně natrženo ve skladu, zajímavý dobový dokument, vyvolávací cena:
U:A5
90760
Jakost
1921 ČSR I. Akcie Březinských dolů na hlínu a šamotáren a.s., nominál 200Kčs, česko - německá mutace, dvoulist, pěkné, vyvolávací cena:
U:A3s|
90732
Jakost
1929 ČSR I. akcie Dubrovnické lázeňské a hotelové a.s. v Praze, nominál 200Kčs, česko - chorvatská mutace, v příloze arch talonů, přeložené, jinak pěkná kvalita, vyvolávací cena:
U:A3s|
91648
Jakost
1937 ČSR I. akcie Pardubické rafinerie, 5000Kč, česko - německý text, přeloženo, velmi dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A3s|
96488
Jakost
1920 ČSR I. sestava 2ks dlužních úpisů, česká a slovenská verze, příčné sklady, vyvolávací cena:
U:A4
96480
Jakost
1928 ČSR II. Vzájemná pojišťovna Praha, k výplatě 1.VIII.1948, příčné sklady, velmi dekorativní, vyvolávací cena:
U:A3s|
90780
Jakost
1899 BELGIE Akcie Manufactures de Lin at de Coton de Kostroma (Továrna na len a bavlnu a.s.), nominál 500 Franků, část talonů připojena, svisle přeloženo, dobře zachovalé , vyvolávací cena:
U:A3s|
90102
+4
Jakost
1906-80 BELGIE, USA sestava 5ks akcií, Belgie 4x, elektřina, plyn, ropa, vtištěné kolky, dekorativní, otřepy v okrajích, vyvolávací cena:
U:A3s|
95823
Jakost
1941 BULHARSKO akcie 10.000L Nikola Bozduganov, Ruse, dekorativní, včetně talonů, dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A4
90695
+1
Jakost
1933 BULHARSKO Akcie a.d MELNICA Novi Pazar (Mlýn Nový Pazar), nominál 5000 Leva, kolek 50 Leva + firemní razítko, část talonů připojena, přeložené, dobře zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
90764
Jakost
1912 BULHARSKO Akcie Bulharská obchodní a.s. v Ruščuku, nominál 100 zlatých Leva, bez talonů, 3-jazyčná (česky, bulharsky, německy), kolek 20 stotinek, pěkná kvalita, vyvolávací cena:
U:A3s|
90742
Jakost
1925 BULHARSKO Akcie Bulharské obchodní a.s. v Ruščuku, nominál 100 Leva, česko - bulharsko - německá mutace, kolek 1 Leva + firemní razítko, pěkné, vyvolávací cena:
U:A3s|
90691
+1
Jakost
1941 BULHARSKO Deset akcií Bulharské obchodní akciové společnosti v Rusčuku, každá s nominále 100 Leva, česko - bulharsko - německá mutace, část talonů připojena, přeloženo, dobře zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
90741
+1
Jakost
1927 FRANCIE Akcie Compagnie Agricole d'Annam (Zemědělská společnost v Annamu a.s.), nominál 100 Franků, připojeny všechny talony, pěkná kvalita, vyvolávací cena:
U:A3s|
90766
+1
Jakost
1911 FRANCIE Akcie Compagnie des Chemins de Fer Fédéraux de Est Brésilien (Společnost spojených železnic východní Brazílie a.s.), nominál 500 Franků, všechny talony připojeny, pěkné, vyvolávací cena:
U:A3s|
90770
Jakost
1908 FRANCIE Akcie Compagnie Mines de Fer de Larrath (Báňská a hutní společnost Larrath a.s.), nominál 100 Franků, všechny talony připojeny, červený tisk, přeložené, průpich špendlíkem, drobná natržení opravena, částečně omačkané okraje, ještě zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
90773
Jakost
1908 FRANCIE Akcie Compagnie Mines de Fer de Larrath (Báňská a hutní společnost Larrath a.s.), nominál 100 Franků, všechny talony připojeny, modrý tisk, přeložené, krátké natržení, jinak zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
90697
+1
Jakost
1929 FRANCIE akcie Fabrique de Soieries J.Barret (továrna na hedvábí J.B. a.s.), nominál 500 Franků, větší část talonů připojena, kulatý přítisk o kolkovném, přeloženo, velmi pěkná kvalita, vyvolávací cena:
U:A3s|
90738
+1
Jakost
1928 FRANCIE Akcie Filatures de Laine Schwartz & C-ie (Přádelny vlny), nominál 500 Franků, část talonů připojena, průpich špendlíkem, přeloženo, jinak zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
90696
+1
Jakost
1932 FRANCIE Akcie Manufacture de Buhl (továrna v Buhlu), dříve E.Rogelet, nominál 125 Franků, všechny talony připojeny, kulatý přítisk o kolkovném, přeložené, dobře zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
90737
+1
Jakost
1928 FRANCIE akcie Société des Comptoirs d'Importation & d´Exportation Congo - Cameroun (Společnost dovozních a vývozních filiálek Kongo-Kamerun), nominál 100 Franků, v příloze část talonů, přeložené, pěkná kvalita, vyvolávací cena:
U:A3s|
90752
+1
Jakost
1923 FRANCIE Akcie Société Francaise d'Editions de Romans Historiques Filmés (Francouzská společnost pro vydávání románských historických filmů), nominál 100 Franků, talony připojeny, přeložené, pěkná kvalita, vyvolávací cena:
U:A3s|
90746
+1
Jakost
1924 FRANCIE Akcie Tabacs d'Orient & d'Outre-Mer (Východní a zámořská tabáková a.s.), nominál 200 Franků, část talonů připojena, průpich špendlíkem, přeložení a lomy, protržení opraveno, ještě zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
90739
+1
Jakost
1928 FRANCIE Akcie Tabacs d'Orient & dÖutre-Mer (Východní a zámořská tabáková a.s.), nominál 100 Franků, část talonů připojena, průpich špendlíkem, přeložené, jinak dobře zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
90777
+1
Jakost
1907 FRANCIE / HORNICTVÍ Akcie Société Métallurgique at Miniére de L' Indo-Chine (Indo-čínská společnost pro kovoprůmysl a hornictví a.s.), nominál 250 Franků, všechny talony připojeny, vícekráte přeložené, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
90745
+1
Jakost
1924 INDOČÍNA Akcie Société des Corps Gras d'Extréme - Orient (Společnost pro tuky na Dálném východě), nominál 125 Franků, větší část talonů připojena, přeložené, dobře zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::