Sálová aukce 26 / Filatelie / Filatelistické obory

sign_info Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
89758
+1
Jakost
1919 firemní lístek vyfr. zn. Pof.3, 5, II.TO, 2x otisk rakouského razítka VLP č.670 KALK PODOL - PŘELAUČ/ 28.V.19, pěkné otisky, celkově dobře zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
98189
+1
Jakost
1920 poštovna TOVÁRNÍ OSADA/ NOVÉ MĚSTO POD ŠIATOREM, kat. Geb.2302, fialové rámečkové razítko na pohlednici Užhorodu (synagoga), kat. 150€, vyvolávací cena:
U:A5
90211
Jakost
1944-45 poštovna WOHNLAGER, kat. Geb. 1342/5 a 1348/5, sestava 2ks německých dopisnic 6Pf, zasláno do ČaM, DR BRÜX, zachovalé, kat. 180€, vyvolávací cena:
U:A5
95722
+1
Jakost
1938 EVIDENCE ŠEKOVÝCH ÚČTŮ, perfin "EŠÚ" na obálce Poštovní spořitelny Praha, zaslané jako R s návratkou do již obsazených Sudet (!), vyfr. zn. Pof.309, 311, DR POŠTOVNÍ SPOŘITELNA PRAHA 11.X.38, vzadu raz. VLP DRESDEN - BODENBACH a DR DRESDEN 13.10.38, výjimečná frankatura, perfin i dokument poštovního provozu, ojedinělá celistvost!, vyvolávací cena:
U:A5
97991
+1
Jakost
1923 Maxa H16, faktura s přítiskem firmy Jindřicha Francka synové - Chomutov, vylepený kolek 20h s dvojitým (!) perfinem 1x perfin "HFS", vzadu přilepený účet; lehké přehyby, dekorativní!, vyvolávací cena:
U:A4
97989
+1
Jakost
1925 Maxa K50, firemní účet s kolkem 1Kč s perfinem "K&S" fy Kastrup & Swetlik, ES-KA Cheb, včetně stvrzenky; zachovalé, přehyby, vyvolávací cena:
U:A4
98044
+1
Jakost
1878 GREAT BRITAIN skládaná identifikační faktura zaslaná do Německa, vyfr. zn. Mi.16 (Plate 190), 40, obě zn. s perfinem "H.R&Co" firmy HAYN. ROMAN & Co., podací DR LONDON Ju.25.78, vzadu příchozí DR DUISBURG 26.6.78; zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
97940
+1
Jakost
1903 S.M.S. ZENTA / 20.9.03, černé kulaté razítko s datem, pohlednice Malagy vyfrankována španělskými známkami 2x 5c, zasláno do Čech, dobře zachovalé, kat. Pith. 7000Kč pro válečné období, vyvolávací cena:
U:A5
96095
Jakost
1899 KuK FELDPOST - LEITUNG No.14/ 17/9 99, luxusní otisk razítka z manévrů, pohlednice Klagenfurt, vyvolávací cena:
U:A5
94647
Jakost
1915 dopisnice 5h dofr. zn. I. emise a výplatní Mi.180, DR EPA PIOTRKÓW 1.VIII.15, kat. Ferch. 400€, přesná frankatura, propagační nálepka, vyvolávací cena:
U:A5
89762
+1
Jakost
1915 lístek FP do Sarajeva, vyfr. přetiskovými zn. Mi.2+3, DR FP č.15, služební razítko nemocnice 9/2, pěkné, vyvolávací cena:
U:A5
98041
+1
Jakost
1917 filatelisticky motivovaný R-dopis vyfr. zn. FP Karel, Mi.72, 71, 70, raz. EPA GRANICA 4.X.17, doplněno útvarovým raz. KuK Etappenpost und Telegraphenamt/ Granica, adresováno na Slovensko, vzadu příchozí DR ZSOLNA 917 Okt.8.; zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
90184
+1
Jakost
1905 K.u.K. FELDPOST - EXPOSITUR No.26/ 30.VIII.05, otisk DR na pohlednici vyfr. zn. 5h, přích. DR neúplné, na obrazové straně barevná koláž města TÁBOR, pěkné, vyvolávací cena:
U:A5
89763
+1
Jakost
1916 K.u.K. FELDPOSTAMT 316/ 30.XI.16R-dopis do Prahy, rámečkové R-razítko s ručním dopsáním, kulaté útvarové razítko se znakem, dobře zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
89698
+1
Jakost
1917 K.u.K. FELDPOSTAMT 26a/ 5.I.17 (lehčí otisk),služební vojenská obálka s předtiskem, sáčkový vzor, zasláno jako FP ze Stanislavi do Moravské Ostravy, útvarové řádkové razítko s orlicí (neúplná), řádkové razítko Portofreie Dienstßache, dobře zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
89760
+1
Jakost
1918 TÁBORI POSTAHIVATAL 354/ 918.JAN.21, R-dopis zaslaný do Prahy, rámečkové R-razítko s ručním dopsáním, 2-řádkové razítko odesílatele Kriegsanleihe-Z.stelle/ FP 340, dobře zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
89761
+1
Jakost
1916 R-dopis z Albánie do Prahy, R-razítko s ručním dopsáním, DR EPA SCHKODRA/ 12.IX.16, kulaté útvarové razítko litoměřického regimentu č.9, dobře zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
89759
+1
Jakost
1918 K.u.K. ETAPPENPOSTAMT BELGRAD/ 30.VI.18,R-dopis do Prahy, R-nálepka + 3-řádkové razítko odesílatele, dobře zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
94673
Jakost
1918 R-dopis z Albánie do Prahy, DR EPA MAMURAS/ 21.V.18/a, rámečkové R-razítko + útvarové řádkové K.u.K. Holzgewinnungsleitung, DR Mamuras v kat. Rainer 700b, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
94959
+1
Jakost
1917 R+Ex služební dopis, osvobozený od poštovného, uhrazen pouze poplatek 30h za spěšné doručení, DR EPA 180/ 12.II.17, vpředu i vzadu řádkové razítko KuK Fliegerersatzkompanie Nr.10, vzadu horší přích. Wiener Neustadt/ 13.II.17, svisle přeloženo a lom rohu, přesto zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
97785
Jakost
1917 S.M.D. "XX", červené 2-kruhové raz. se znaky, doplněno DR MFPA POLA/ 19.IV.17, raz. se částečně překrývají ale pěkné otisky, pohlednice adresovaná do Vídně, kat. Pith. vůbec neuvádí, pěkný stav, vyvolávací cena:
U:A5
97941
+1
Jakost
1918 S.M.S. DUKLA + EPA 267/ 9.IX.18, fialové řádkové razítko + černé DR, zasláno do Čech, dosíláno, omačkané okraje obálky, přesto ještě zachovalé, kat. Pith. 2800Kč, vyvolávací cena:
U:A5
90201
Jakost
1918 S.M.S. MIRAMAR, červené 2-řádkové cenzurní razítko + DR MFPA POLA/ 2.II.18, částečně překrytá razítka, jinak zachovalé, kat. Pith. 3000Kč, vyvolávací cena:
U:A5
97784
+1
Jakost
1916 S.M. TORPEDOBOOT "19", červené 2-kruhové raz. s orlicí, doplněno DR MFPA POLA/ 31.1.16, hezké otisky, zajímavá pohlednice (3 válečné lodě) adresovaná do Vídně, uprostřed slabší hnědé skvrnky, kat. Pith. 2500Kč, vyvolávací cena:
U:A5
97942
+1
Jakost
1917 S.M.B. 59 oválné fialové razítko se znakem, zasláno do Čech 2.VII.1917, barevná pohlednice parníku Prinz Hohenlohe, odřené růžky, jinak zachovalé, kat. Pith. 2500Kč, vyvolávací cena:
U:A5
97786
+1
Jakost
1915 DAMPFER "BALATON", Dunajská flotila, červené kruhové raz. s orlicí, doplněno velkým červeným cenzurním raz. Temesvár/ 1915 XI 10 + DR ORSOVA/ 915.NOV.11., zajímavá pohlednice (Orsova) adresovaná do Bratislavy, krásný otisk lodního raz., pěkný stav, vyvolávací cena:
U:A5
97943
Jakost
1916 flotila na Visle, 2-řádkové fialové razítko KuK/ Flussschiffartskompagnie Nr.4 + EPA CHELM/ 30.XII.16, lístek FP se stopou po lepicí pásce v dolním okraji, dobré otisky, velmi vzácné, kat. Pith. 6000Kč, vyvolávací cena:
U:A5
97783
Jakost
1918 S.M.S. ENNS, Dunajská flotila, fialové 2-řádkové rámečkové cenzurní raz., doplněno DR BUDAPEST 918.JAN.25., raz. částečně přes sebe, pohlednice adresovaná do Urfahr bei Linz, tento druh raz. Pithart neuvádí, lehce omačkané růžky, jinak pěkné, vyvolávací cena:
U:A5
97488
+1
Jakost
1916 SCHIFFGRUPPENKOMANDO (Exp. Org. der K.u.k. Z.T.L), fialové kruhové razítko se znaky, služební razítko Dunajské flotily, pohlednice vyfr. zn. FP s DR Etappenpost BELGRAD 22.VII.16, adresováno do Švýcarska, červené kruhové cenzurní razítko Feldkirch; svislý lom v pohlednici, pěkný otisk razítka, vyvolávací cena:
U:A5
96981
Jakost
1916 CHINA / K.u.K. MARINE DETACHEMENT TIENTSIN (Tianjin), platební doklad, červené kulaté razítko, podpis Topol, kat. Pithart 15000Kč, vyvolávací cena:
U:A4
90202
Jakost
1915 pohlednice zaslaná FP do Čech, DR K.u.K. BAHNPOST II./ VIŠEGRAD - SARAJEVO 114/ 17.XII.15, útvarové razítko s orlicí KOMMANDO der KuK. PFERDEFELDBAHN Nr.4, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
98125
Jakost
1915 IT KATZENAU R+Ex-lístek vyfr. zn. 5h, 25h, 30h emise 1908, adresováno na řecký konzulát ve Vídni, DR LINZ 20.IX.15, cenzurní razítko, příchod WIEN 23.IX.15, vzadu stopy po přilepení v albu, velmi zajímavé, vyvolávací cena:
U:A5
90205
Jakost
1919 ITÁLIE lístek PP s českým textem, DR POSTA MILITARE 52/ 28.3.19, 2-jazyčné řádkové razítko 6 domobranecký č.sl. prapor, zasláno do Čech, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
90204
Jakost
1919 ITÁLIE sestava 4 kusů písemností od jednoho čsl. původně zajatce, potom vojína čsl. legií, DR POSTA MILITARE 52, Čs.PP 28, PRAHA 11, italská cenzura, 2x řádkové česko - italské razítko - 6 domobranecký č.sl. prapor, stopy stáří, ale přijatelné, vyvolávací cena:
U:A5
89947
+1
Jakost
1918? RUSKO dopis českého legionáře zaslaný z Charbinu do ČSR, vzadu vyfr. známkami Siluety Pof.PP2 (3x), PP3 + PP4, ŘZ 11½, typy neurčeny, 4x razítko PP Československé vojsko na Rusi, 4x zk. Gi + vyznačená perforace, stopy stáří, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
90213
Jakost
1920 RUSKO pohlednice Nagasaki odeslaná z Vladivostoku do ČSR, fialové 2-kruhové gumové razítko "Polní pošta česko - slovenských vojsk" + blesky, průměr 34mm, (Nov.7), zachovalé, vzácné, vyvolávací cena:
U:A5
95730
+1
Jakost
1920 RUSKO pohlednice zaslaná z návratu čs. jednotek do vlasti, dle textu Norfolk v USA 15/7 20, fialové rámečkové raz. Od československého vojska / Poštovného prosto; zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
96499
+1
Jakost
1919 RUSKO Sibiř, Novonikolajevsk, korespondenční lístek do Kylešovic (okr. Opava), kulaté razítko 6. střelecký pražský pluk TGM, lehké skvrny, ojedinělé, vyvolávací cena:
U:A5
90190
+1
Jakost
1919 Čs. námořnictvo/ 2. setnina, červené řádkové útvarové razítko na formuláři "Dovolenka", na 21 dnů, přihlášky a odhlášky, nádražní razítka, četnická stanice, přeloženo na malý formát, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3v–
90208
Jakost
1919 34. PLUK Č.S. LEG. 2. PRAPOR/ 6. ROTA, 2-řádkové útvarové razítko, pohlednice z Lučence, kulaté italské razítko C.S. 2. BATTAGLIONE IV. REGG., neúplné uherské DR, zajímavý text, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
95805
Jakost
1919 6. LETECKÁ SETNINA, fialové rámečkové razítko mírně rozmazané na pohlednici zaslané přes PP s DR Pozsony szöllös/ 919 Dec.29 (Bratislava Vajnory) neúplný otisk; zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
98196
Jakost
1919 I. LETECKÁ SETNINA červené řádkové razítko na pohlednici do Čech, DR PEZINOK 919.JUL.19, odřené růžky, jinak pěkné, vyvolávací cena:
U:A5
98198
Jakost
1920 LETECKÁ SETNINA č.7 modré řádkové razítko na pohlednici do Čech, DR PP 23.II.20, velmi lehké skvrny, vyvolávací cena:
U:A5
95725
+1
Jakost
1937 ŠPANĚLSKO / INTERBRIGÁDY vyfr. pohlednice zaslaná letecky do Velkého Meziříčí v ČSR, DR VALENCIA 17.Abr.37 doplněno otiskem výplatního stroje VALENCIE 17.IV.37, prošlé cenzurou červené rámečkové razítko VISADO por la censura militar; bez poškození, dekorativní celistvost!, vyvolávací cena:
U:A5
96919
Jakost
1940 VLÁDNÍ VOJSKO/ PRAPOR 8, řádkové útvarové razítko na služebním R-dopise, podací DR JIČÍN 23.IX.40, adresováno do Prahy; několik přehybů v obálce, vyvolávací cena:
U:A5
93858
+5
Jakost
1944 CENZURA dopis prošlý FP 47953, DR VYSOKÉ MÝTO 21.VII.44, s přilepeným lístkem, značky cenzury, cenzurní přelepka, včetně obsahu, psáno česky, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A5
97756
+1
Jakost
1940 Osada Slovenské pracovní služby 2. oddíl v Sekuliach, kolážová fotopohlednice odeslána pracovníkem 3. oddílu Jakubov, podací DR JAKUBOV/ 14.IV.40; ojedinělé!, vyvolávací cena:
U:A5
95727
+1
Jakost
1940 pohlednice zaslaná jako R z Monaka na příslušníka čs. jednotek ve Francii SP 2197, DR MONACO VILLE 28.3.40, příchozí DR POSTES AUX ARMES 30.3.40, velké kruhové DR ČS. VOJENSKÁ POŠTA SP2197/ 1.Avr.1940, prošlé čs. cenzurou; dekorativní doklad poštovního provozu čs. jednotek ve Francii!, vyvolávací cena:
U:A5
95720
+1
Jakost
1942 NEW ZEALAND/ Zajatecká pošta dopis adresovaný do tábora britských válečných zajatců v Itálii - CAMPO 85, Posta Militaire 3450, vyfr. s DR MATAMATA 31.Sp.42, prošlé novozelandskou, americkou, německou a italskou cenzurou!, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
96285
Jakost
1942 PR107, BUDWEIS 1, nálepní list se zn. Německého ČK, Pof.100, 101, s textem Die Deutsche Wehrmacht kämpft und siegt für Neues Europa; mírně omačkané růžky, ojedinělé!, vyvolávací cena:
U:A4
98192
Jakost
1945 PR117, PRAHA 27.I.45 - Bolševismus nikdy!, PR na dopise vyfr. zn. Hitler 40h a 5K, reklamní přítisk na obálce, zasláno jako R do Českého Krumlova, dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A5
96463
Jakost
1940 PDR1, denní razítko použité jako příležitostné, NEUENBURG a.d. ELBE/ NYMBURK/ -1.XI.40, zelené, rozlišovací písmeno "i", na NL 80 let trvání nymburského "Hlaholu", mimořádné, vyvolávací cena:
U:A4
96282
Jakost
1941 VIKTORIA! červené propagandistické řádkové razítka na 2ks služebních dopisů, výjimečné druhy, 1x DR CHOTĚBOŘ, 1x UHERSKÝ BROD; luxusní otisky!, vyvolávací cena:
U:A5
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::