Sálová aukce 28 / Fiskální ceniny

sign_info Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
105186
+4
Jakost
1688 RAKOUSKO vtištěný kolek 15Kr (Koř.2) v záhlaví dopisu, LEOPOLD I., (1640–1705), císař římský, král český a uherský, podpis na císařském dopisu, rozdělená pečeť, první rakouské kolky!, vyvolávací cena:
U:A3s|
105187
+2
Jakost
1693 RAKOUSKO vtištěný kolek 60Kr (Koř.3) v záhlaví císařského dopisu, podpis Schlink (?), papírová pečeť, hezké, první rakouské kolky!, vyvolávací cena:
U:A3s|
105777
+1
Jakost
1751 RAKOUSKO sestava 2ks listin s žádostmi o povolení přechodu na jiné panství, kolky český lev 3Kr, Koř.7 a 15Kr, Koř.5 1. typ; zachovalé pečetě, dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A3s|
105830
Jakost
1802 RAKOUSKO vyplněná předtištěná směnka na 634Zl, datovaná 5.12.1802 v Reichenbergu, podpis Markus Jelinek, mariánský signet 1 zlatý; výborný stav!, vyvolávací cena:
U:A4
105817
Jakost
1818 RAKOUSKO vyplněná předtištěná směnka datovaná 6.2.1818 z Brna (soukromý tiskopis letovické textilní továrny) na 287 zlatých, židovský podpis Jacob Friedman, Adolf Löwy, jednotný signet 15Kr + kontrolní singnet; výborný stav!, vyvolávací cena:
U:A4
105821
Jakost
1829 RAKOUSKO vyplněná předtištěná směnka datovaná 19.1.1829 z Rabí na 387 zlatých, 48Kr včetně směnečného protestu k této směnce; dobrý stav, velmi zajímavé!, vyvolávací cena:
U:A4
105808
Jakost
1839 RAKOUSKO, BELGIE listina vystavená v Belgií a parafovaná i v Rakousku, se vzácnou smíšenou frankaturou 2x belgický kolek červený 30ct. a vtištěný kontrolní a 2x rakouský kolek 1G a kontrolní, barevná razítka; reparováno, zajímavé!, vyvolávací cena:
U:A4
105809
+1
Jakost
1839 RAKOUSKO, HESENSKO smíšená frankatura dvou států na jedné majetkově - právní listině, rakouské kolky 6Kr + kontrolní kolek, hesenský kolek, razítka, pečeť; vzácné!, vyvolávací cena:
U:A3s|
105765
Jakost
1844 RAKOUSKO soudní přípis napsaný ve Slavkově s barevnou frankaturou emise 1840, obsahuje kolky 6Kr, 10Kr, 30Kr a 2ks kolky kontrolní; zachovalé, hledané!, vyvolávací cena:
U:A3s|
105189
Jakost
1849 HABSBURSKÁ MONARCHIE / ILAVA smíšená frankatura 5 kolků (3Kr+6Kr+6Kr) a 2 kontrolní kolky, červené pečetě, podpis Donáll, vyvolávací cena:
U:A3s|
105813
+4
Jakost
1853 RAKOUSKO nájemní smlouva napsaná v Moravském Krumlově na předem okolkovaných listinách (dvojarchy) se zásobními kolky 20, 16, 14, 12, 10, 8, 5 + 2x 4G, velká červená pečeť; vzácné!, vyvolávací cena:
U:A3s|
105806
Jakost
1855 RAKOUSKO, SASKO listina se smíšenou frankaturou, saský kolek 15Gr + kontrolní kolek, rakouský kolek 6Kr C.M., dále velká pečeť knížecí kanceláře v Postupimi; pěkné!, vyvolávací cena:
U:A3s|
105773
Jakost
1856 HABSBURSKÁ MONARCHIE ozdobně tištěné ohlášení o dražbě, Brno 31. 5. 1856, vtištěn ohlašovací kolek Koř. An 15; vzácné, vyvolávací cena:
U:A4
105192
Jakost
1856 RAKOUSKO / MILITARIA tištěné oznámení o dražbě nařízené vojenským soudem v Brně, signet ½Kr emise 1850 (Koř. An.15), vzácné, vyvolávací cena:
U:A4
105196
+10
Jakost
1857 RAKOUSKO vícestránkový protokol s frankaturou kolků 3Kr a 6Kr CM . emise (15x) závěrečný poplatek uhrazen 4 kolky - 1Kr (!!!), 10Kr a 45Kr, 10Fl, zoubkování vzácného kolku je 13½:15½, velmi vzácné, vyvolávací cena:
U:A3s|
105191
+3
Jakost
1865 RAKOUSKO vzácná smíšená frankatura kolků 2Kr Morava (Koř.13) a 3Kr Marie Terezie (Koř.32), listina se 3 červenými pečetěmi, hezké, vyvolávací cena:
U:A3s|
105202
+1
Jakost
1869 RAKOUSKO-UHERSKO / JIMRAMOV (Ingrowitz) listina se smíšenou frankaturou rakouské III. emise (5Kr 2x) a uherské I. emise (3Kr), použití uherského kolku na území Moravy (!!), dosud nezaznamenaný případ (!!), unikát!, vyvolávací cena:
U:A3s|
105796
Jakost
1870 RAKOUSKO-UHERSKO listina se smíšenou frankaturou uherských kolků 1. emise 4 + 15Kr a rakouské emise 1870 3 + 10Kr; vzácné!, vyvolávací cena:
U:A3s|
105767
Jakost
1870 RAKOUSKO-UHERSKO nákladní list rakouského Lloydu z Korfu v Levantě, ofrankovaný v Terstu kolkem 5Kr a opatřený nálpkami 108 a 128, adresovaný do Brna na hraběte Mitrovského; velmi zajímavé!, vyvolávací cena:
U:A4
105803
Jakost
1876 RAKOUSKO-UHERSKO listina se smíšenou frankaturou kolků emise 1870 5Kr a emise 1875 2Kr; výborný stav!, vyvolávací cena:
U:A3s|
105204
+1
Jakost
1878 RAKOUSKO-UHERSKO smíšená frankatura kolků emisí 1877 (7Kr) a 1879 (25Kr), vzácné, vyvolávací cena:
U:A3s|
105766
Jakost
1879 RAKOUSKO-UHERSKO nákladní list pro lodní dopravu Dunajské společnosti, opatřen kolkem 5Kr a modrými raz. GREIN 20 / III; velmi hledané, vzácné!, vyvolávací cena:
U:A3s|
105200
+1
Jakost
1889 RAKOUSKO-UHERSKO předtištěná listina s výjimečnou frankaturou 3Kr 2x, 2Fl 2x, 10Fl, 12Fl 4x, 20Fl 2x, hezké, zcela mimořádné (!!!), vyvolávací cena:
U:A3s|
105799
Jakost
1893 RAKOUSKO-UHERSKO listina se smíšenou frankaturou kolků emise 1888 25Kr a emise 1893 7Kr; hledané!, vyvolávací cena:
U:A3s|
105789
Jakost
1918 ČSR I. listina z 31.12. 1918 s rakouskými kolky emise 1910, 40h + 2-páska 80h použité jako předběžné (poslední den), neobvyklé!, vyvolávací cena:
U:A3s|
105792
Jakost
1918 ČSR I. sestava 2ks listin s předběžnými kolky ČSR: rakouské kolky emise 1910, 1x 60h, 1x 40 + 60h, datum použití prosinec 1918, neobvyklé!, vyvolávací cena:
U:A3s|
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::