Sálová aukce 28 / Filatelie / TOP100 dražených položek

105774
+1
Jakost
Pof.113, Parlament 80f zelená, pravý dolní rohový 10-blok, 5x okraj s přetiskem + 5x obtisk na lepu, na ZP 100 - kulatá 9, nový objev, viz časopis Filatelie 4/2010, vyvolávací cena:
U:A5
100315
+1
Jakost
1945 protektorátní dopisnice CDV16 použitá jako zásilka PP, adresováno na čsl. příslušníka partyzánského praporu Čsl. armády v Itálii, DR TUCHOMĚŘICE/ 3.VII.45, na poště Praha 7 zadrženo a vráceno zpět, na přelepce poznámka "Zpět - Doprava dosud nezahájena", přední strana pěkná, na zadní straně větší stopa po přilepení k černému podkladu a stržení, přesto mimořádné, vyvolávací cena:
U:A5
102525
+1
Jakost
1920 balíková průvodka ze zahraničí, zatíženo doplatným 155h ve známkách Pof.SO37 2-páska, SO41 a půlená známka SO34, DR PODVLK/ 29.IV.20 a 5.V.20 (zdlouhavé celní řízení), rámečkové razítko Hlavní celní úřad v Praze, mimořádná celistvost! (viz Monografie čs. známek, 5. díl, str. 217), vyvolávací cena:
U:A5
103663
Jakost
1939 FISKÁLNÍ POUŽITÍ formulář vyfr. 6-blokem zn. Pof.303 a listinným kolkem 5Kč, znehodnoceno úředním razítkem Okresní soud ve Vizovicích s datem 22.VI.1939, zachovalé, velmi hezké, vyvolávací cena:
U:A4
102534
+1
Jakost
1937 POŠTOVNÍ ÚLOŽNA KOŠICE dopis do Maďarska vyfr. zn. Pof.260 2x, Masaryk - nový portrét 1Kč, známky po platnosti, DR KEŽMAROK/ 13.IV.37, neuznáno, v místě dodání zatíženo doplatným 54f, DR BUDAPEST/ 937.APR.14, nepřijato, vráceno zpět, úředně otevřeno, zatíženo doplatným 3Kč, DR KEŽMAROK/ 17.IV.37, uloženo, úřední záznamy pošty, velmi hezké, vyvolávací cena:
U:A5
105651
+1
Jakost
1854 Mi.29, Znak 5R zelená, hezký střih, kat. jako * 1600€, vyvolávací cena:
U:A5
105729
Jakost
1965 Mi.268-282, Ptáci, kat. 85€, vyvolávací cena:
U:A5
104629
+1
Jakost
1939 R+Let-dopis do USA, oboustranně vyfr. čs. zn. Pof.251 2x, 311, 312, L15 15x, DR ČESKÉ BUDĚJOVICE 1/ 27.VI.39, vzadu rámečkové raz. PRAHA 7/ LETECKÁ POŠTA/ 28.VI.39, DR NEW YORK/ 6.7.39 a příchod PHILADELPHIA/ 6.JUL.39; zajímavá adresa (!), zásilka nedoručena, US-razítka "REBUTS/ Inconnu" a "UNKNOWN.", příchozí DR PRAHA 7 CIZINA/ 15.VIII.39, stopy pošt. provozu, zn. Pof.311 poškozena, zajímavá celistvost, vyvolávací cena:
U:A5
105082
Jakost
Pof.155, 50h červená, vodorovná 2-páska, TV - bez hlavy, kat. 6000Kč, zk. Kar, lehké razítko, luxusní, vyvolávací cena:
U:A5
105419
+1
Jakost
1940 R+Let-dopis do Argentiny, vyfr. zn. Pof.37, 40 a 41, DR PRAG 1/ 23.XI.40, rámečkové raz. "Mit Luftpost/ nach Südamerika", 3 různá rámečková raz. "Non Reclame" "Inconnú" a "Rebuts/ Buenos Aires", vzadu německá cenzura a množství rukopisných záznamů, nedoručený a vrácený, příchod PRAG/ 23.XI.40, stopy pošt. provozu, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
103131
+1
Jakost
1937 POŠTOVNÍ ÚLOŽNA PRAHA nedostatečně vyplacený dopis vyfr. zn. Pof.303, DR ŽAMBERK/ 1.IV.37, vyznačeno doplatné "1,20K", vylepeny zn. Pof.DL61 2x, DR PRAHA 1/ 6.IV.37, adresát pro doplatné nepřijal, přes doplatní zn. rámečkové raz. "Neplatí", vzadu řádkové "Podavatel neznámý", úředně otevřeno za účelem zjištění odesílatele, přelepka "Poštovní úložna Praha", adresa připsána červeně na přední stranu, výrazné rámečkové raz. "Vyberte při doručení 2Kč20", vylepeny zn. Pof.DLDL61 2x, DL62, DR HRADEC KRÁLOVÉ 1/ 5.V.37, další raz. vzadu, stopy pošt. provozu, ojedinělá celistvost!!, vyvolávací cena:
U:A5
102640
Jakost
1945 ZAKARPATSKÁ UKRAJINA kat. Majer Ud17 I+II, sestava 2ks maďarských dopisnic s přetiskem 1-/18f zelená, I. a II. díl, omačkané růžky, 1x vzadu lehká skvrna v dolním okraji, kat. 24000Kč, vyvolávací cena:
U:A5
104335
+51
Jakost
1921-42 SOVIET UNION sbírka 210ks celin, z toho 90ks prošlých, bohatě zastoupeny obrazové dopisnice z let 1929-31 (prošlé i neprošlé), viz kat. Mi. 656-662, pečlivě uloženo na cca 120ks albových listů, pečlivě popsáno, kat. přes 3000€, stojí za prohlídku!, vyvolávací cena:
U:Z
103123
Jakost
1937 celý novinový rukáv vyfr. zn. Pof.NV17, DR PRAHA 55/ 25.V.37, dosílaný, vylepena 2-páska zn. Pof.DL55, DR PRAHA 66/ 25.V.37, zajímavá kombinace novinových a doplatních známek, ojedinělá celistvost!!, vyvolávací cena:
U:A5
106207
+1
Jakost
1950 Mi.227-241, Krajinné motivy a Jiří VI., kat. 80€, vyvolávací cena:
U:A5
105786
+1
Jakost
1853 R-dopis se zpátečním recepisem zaslaným ze Skalice do Budy, vráceno zpět jako nedoručitelné, vše vyfr. zn. I. emise, 9Kr + 6Kr vzadu (rozřízlá), recepis vyfr. zn. 6Kr, recepis přilepen v růžku ondřejským křížem zn. 6Kr, podací DR SKALICZ 7/9, tranzitní DR GÖDING a OFEN; zachovalé, ojedinělý doklad poštovního provozu vysoké katalogové hodnoty!, vyvolávací cena:
U:A4
102927
+1
Jakost
1939 Alb.D1-11, Doplatní, sestava 16ks archů s DČ, s průsvitkou D1-3, D5-6 s DČ 1 2x, D7 s DČ 1, D8 s DČ 2, D10-11 s DČ 1, bez průsvitky D5, D7 s DČ 1, přeloženo v perforaci, vyvolávací cena:
U:A3v–
103435
Jakost
1841 Mi.4, Královna Viktorie 2p modrá, vodorovná 12-páska (!!), vůbec nejdelší možná páska - přes celý arch, číslicová raz. "436", různá kvalita střihu (kvůli nelineární poloze známkových polí v TD), z významné zahraniční sbírky, u nás dosud nikdy nenabízeno, unikátní kus, ozdoba každého exponátu, katalogy neuvádějí, vyvolávací cena:
U:A4
106208
Jakost
1953 Mi.243-257, 265-267, Krajinné motivy a Alžběta II., kat. 90€, vyvolávací cena:
U:A5
103256
+1
Jakost
1919 Ex-dopis vyfr. smíšenou frankaturou rakouských zn. 15h Karel, Mi.221 5x + Hradčany 5h, Pof.3, DR SAAZ/ 3.II.19, adresováno do Rakouska, vzadu neúplný otisk DR WIEN, odpovídající frankatura pro I. TO, doplněno firemním oválným razítkem - dekorativní; vytržená perforace 2 krajových zn., vyvolávací cena:
U:A5
103279
+1
Jakost
1939 Let-dopis do Buenos Aires vyfr. čs. zn. Pof.311, 313 9x, DR PRAHA 1/ 4.VIII.39, raz. "D.K./ Praha 25", vzadu 3x přelepka "Úředně otevřeno/ devizová kontrola" s DR PRAHA 25/ 4.VIII.39 a cenzurní raz. "1631", zcela ojedinělá frankatura 94Kč!!, obálka vpravo mírně zastřižena a natržená, KVP, vyvolávací cena:
U:A5
106311
+1
Jakost
1937 poštovna PODHOŘANY (MUKAČEVO), česko rusínské rámečkové razítko poštovny na poštovní výběrce CPV12A, I. část, podací DR BOSONOHY/ 5.VIII.37, příchozí DR MUKAČEVO/ 6.VIII.37; bez poškození, kat. jen výběrka 2200Kč, kat. Geb. tento druh razítka poštovny neuvádí!, vyvolávací cena:
U:A5
104334
+38
Jakost
1845-1917 RUSSIA sbírka 120ks celin, z toho 63ks celinových obálek (50x prošlé), 28ks dopisnic (15x prošlé), zálepky (5ks prošlých), 3ks celinových obálek pro zemskou poštu, 6ks celin pro Finsko a celiny pro poštu v zahraničí, pečlivě uloženo na 80ks albových listů, bývalý exponát, zpracováno dle katalogu Čučin z r. 1928, pečlivě popsáno, pěkné otisky razítek, kat. přes 2000€, vyvolávací cena:
U:Z
104640
+1
Jakost
1938 nevyplacený úřední dopis odeslaný Okresním soudem v Jilemnici, DR JILEMNICE/ 18.IX.38 vzadu, vyznačeno doplatné "1,60", místo doplatních zn. vylepeny doruční známky Pof.DR1 3x + doplatní Pof.DL56, DR VÍCHOVÁ nad JIZEROU/ 19.IX.38, zcela ojedinělá smíšená frankatura (!), obálka 1x svisle přeložená a pomačkaná, přesto velmi zajímavé , vyvolávací cena:
U:A5
106387
Jakost
1927 CDV37a, Střední znak 50h, trávově zelená, kat. 900Kč, luxusní, vyvolávací cena:
U:A5
105842
Jakost
1754 skládaný přebal dopisu do Skalice, řádkové raz. TYRNAU, červená pečeť, hezké, vyvolávací cena:
U:A4
105807
Jakost
Pof.113, Parlament 80f zelená, 50-známkový půlarch - pravá část, vyvolávací cena:
U:A4
99788
+1
Jakost
1939 Alb.9DBP, Štefánik 50h zelená, 2-páska s přetiskem a bez přetisku, zk. Sy, luxusní, velmi vzácné, vyvolávací cena:
U:A5
105837
Jakost
1819 skládaný přebal dopisu do Skalice, červené řádkové raz. TYRNAU, papírová pečeť, hezké, vyvolávací cena:
U:A5
103383
+1
Jakost
1955 sestava celinové obálky s propagandistickým přítiskem a pohlednice, zaslané letecky do ČSR, obálka vyfr. mj. známkami Mi.50, 53, 84, 96B, 98, podací DR CHAN HUNG/ 55 8.26., příchozí raz. PRAHA 61/ 3.IX.55, pohlednice vyfr. zn. Mi.46, 2x 50 na obrazové straně, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
105067
+1
Jakost
1929 TŘEBÍČ - stavební práce, čb reálfoto, prošlá, KVP - skvrna, lomy v růžcích, přesto zajímavé, vyvolávací cena:
U:A5
81698
Jakost
1928 firemní dopis vyfr. již neplatnými zn. OR 50h zelená, DR UHERSKÉ HRADIŠTĚ/ 10.I.28 mimo frankaturu, doplatek 2Kč uhrazen 4ks výpotřebních zn. OR 50/150h, Pof.DL50, DR BRNO 18/ 11.I.28; dekorativní!, vyvolávací cena:
U:A5
105836
+1
Jakost
1829-45 sestava 2ks skládaných dopisů s řádkovým raz. P.S. JOHANN U. a ST. JOHANN (Moravský Svätý Ján), hezké otisky, vyvolávací cena:
U:A5
100312
+4
Jakost
1938 ČSR I. sbírka CDV72/1-376 Propagační dopisnice, kompletní sestava 79 kusů + navíc 7 kusů pro specializaci, č.75 Liberec 2 typy, č.157 Ústí nad Labem 2 typy, č.316 Detva 4 typy (typ III. s PR z ochoty), č.376 Turčianský sv. Martin 3 typy (III. typ prošlé s analogickým PR, zkoušené), typologie publikována ve zpravodaji Celiny, katalog nezná, pěkné, uloženo v obalech, č.222 Jihlava jako samostatná položka, kat. přes 19000Kč, vyvolávací cena:
U:K
105656
+1
Jakost
1905 Mi.227, Don Quichote 1Pta, vzadu kontrolní číslo v modré barvě, nejdražší zn. z celé série, svěží, kat. 350€, vyvolávací cena:
U:A5
102407
+1
Jakost
nevydaná známka Turul 80f fialová, I. typ, kat. 8000Kč, zk. Tri, Hir, Hefer, mimořádná položka!, vyvolávací cena:
U:A5
106113
Jakost
1972 Pof.1949, Grafika 50h, krajová známka, VV - vynechaná zelená barva, katalog podceňuje, vyvolávací cena:
U:A5
101824
Jakost
1922 VZOREK BEZ CENY firemní obálka sáčkového tvaru vyfr. zn. Pof.156, 166, DR JABLONEC NAD NISOU 3/ 27.VII.22, zasláno jako R do Bavorska, vzadu příchozí DR REGENSBURG/ 28.7.22, formát 24x10cm, do ciziny zcela ojedinělé (!), uprostřed 1x svisle přeloženo, obvyklé lomy, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
103562
+36
Jakost
1927-78 BANKOVKY / FRANCOUZSKÁ INDOČÍNA, ASIE sestava 105ks bankovek, z toho 17 kusů v kvalitě N, uloženo v kroužkovém zásobníku, podrobný seznam přiložen, vyvolávací cena:
U:Z
106355
Jakost
POf.A360/362, Košický aršík s VV - velký kroužek ve zn. 2K u hodnotového údaje, vyvolávací cena:
U:A5
106112
+1
Jakost
1961 ZT Pof.1223, Motýli 1Kčs, krajový kus, zkusmý tisk v modré barvě, zk. Gi, výrobní vady lepu, vyvolávací cena:
U:A5
103709
Jakost
1952 Mi.Bl.1, aršík Výročí známky (Mi.188), běžné zvrásnění papíru, jinak pěkné, kat. 220€, hledaný aršík, vyvolávací cena:
U:A5
106302
+2
Jakost
1957 COB12, 60h A.Zápotocký, obálka s potiskem PAPCO, kat. 3000Kč; velmi lehké drobné skvrnky, vyvolávací cena:
U:A5
75306
Jakost
1944 formulář zaslaný poštovním ředitelstvím Praha na poštu Zdice k doučtování chybně frankovaných zásilek, chybějící poštovné za 6 zásilek doúčtováno výplatními zn. AH, Pof.96, 95, 86, znehodnoceno DR Zdice/ 20.V.44; tato položka prodána ve 20. aukci za 9.500Kč, svisle přeloženo a drobná natržení v okrajích, přesto ojedinělý doklad poštovního provozu!, vyvolávací cena:
U:A4
102864
Jakost
1953 Pof.740, Zápotocký 30h modrá, rohový 9-blok, VV - skvrny od tiskové barvy, částečně odděleno v perforaci, vyvolávací cena:
U:A5
104266
+1
Jakost
1938 celý telegram s vytištěným kolkem 10h, česko-německý text, vyfr. zn. Pof.339 3x vpředu + Pof.341 15x vzadu, DR LIBEREC 1/ 25.VIII.38, adresovaný do Rotterdamu, firemní sdělení, poplatek 31,50Kč uhrazen ve známkách (!), ojedinělá celistvost, vícekrát přeložený a pomačkané okraje, zachovalé , vyvolávací cena:
U:A4
105438
+1
Jakost
1947 soudní listina s vylepenými zn. Pof.419, 420, 421 3x, znehodnoceny raz. "OKRESNÍ SOUD V KLATOVECH", poplatek za nahlédnutí do spisu, zajímavá rukopisná pozn., ojedinělý výskyt, dobrý stav, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A4
105787
+1
Jakost
Pof.124, Spěšná 1916 2f zelená, krajový kus s počitadlem, vyvolávací cena:
U:A5
104959
Jakost
1968-92 ČSR II. / ZNÁMKOVÉ SEŠITKY sestava 77ks různých známkových sešitků, obsahuje mj. začátky, Svoboda 1970, MS v ledním hokeji 85, Výstavy atd., zajímavé (!), vyvolávací cena:
U:O5
105645
+1
Jakost
1850 Mi.1, Královna Izabela 6Cs černá, I.typ, mimořádně hezký střih, kat. 500€, vyvolávací cena:
U:A5
105650
+1
Jakost
1854 Mi.25, Znak 4Cs karmínová, velmi dobrý střih, kat. 400€, vyvolávací cena:
U:A5
104636
Jakost
1939 SLEPECKÁ ZÁSILKA dopis vyfr. zn. Pof.20, DR PRAG 8/ 22.XI.39, přídavné rámečkové raz. "Slepecký tisk", odesílatel: Seyvatlerova útulna slepých dívek/ Praha III. Kampa, hledaná 5h frankatura, v období Protektorátu ojedinělý výskyt, dole nahnědlé skvrnky, přesto zajímavé, vyvolávací cena:
U:A5
105751
+1
Jakost
ZT hodnota 1000h, knihtisk, hnědofialová barva, obyčejný papír bez lepu, zk. Kar, vyvolávací cena:
U:A5
105752
+1
Jakost
ZT hodnota 1000h, knihtisk, fialová barva, obyčejný papír bez lepu, zk. Kar, vyvolávací cena:
U:A5
105851
+103
Jakost
1615-1860 AUSTRIA / POŠTOVNÍ HISTORIE regionální sbírka 140ks celistvostí z regionu Záhorie (okr. Malacky a okolí, Slovensko), převážně předznámkové období, úřední dopisy, šlechtická korespondence, 3x cholerový dopis, pečetě, razítka poštovních úřadů mj. HOLLITSCH, WAITZEN, SKALICZ, STAMPFEN, ZENITZ, MIAVA, ST. JOHANN aj., uloženo na volných albových listech (140 ks), exponát, reálná tržní cena přes 50.000Kč, vyvolávací cena:
U:K
103420
Jakost
1928 Pof.DL62, Definitivní 1Kč, 4-blok se silně posunutou svislou perforací do obrazu zn., svěží, vyvolávací cena:
U:A5
99784
+3
Jakost
1970-89 ČSR II. / ZNÁMKOVÉ SEŠITKY obchodní zásoba 404 kusů známkových sešitků, obsahuje např. Jedovaté houby 26ks, Jeseník 1988 modré, zelené, fialové, zlaté destičky celkem 86ks, Historické automobily 7ks, Křivatec 8ks, Stavovské divadlo 9ks, Bouzov 10ks, Den čsl. poštovní známky 11ks, Italia ´90 27 ks, Filatelistická výstava Bratislava 1986 2 ks, ČSSR mistrem světa 1ks, 60. výročí výstavy Trenčín 23ks, Mezinárodní šachový turnaj Plzeň červené a hnědé destičky 2 ks aj., (nominál 3689Kčs), vyvolávací cena:
U:K
103822
+1
Jakost
1934 Mi.111-114, Letecké přetiskové + Mi.127-136 Král Viktor Emanuel III., celkově pěkné, kat. 324€, vyvolávací cena:
U:A5
105537
+5
Jakost
1937 ČSR I. CDV69/1-407, Poznej svou vlast, základní řada 192 kusů + navíc i odchylné varianty č.5A, č.24B, č.53A, č.102A, č.103B, č,121A, č.229B, č.234B (použitá), vše nepoužité mimo č.234B, 303 a 304 (zachovalé), č.5A vzadu číslo paginýrkou, ostatní dopisnice pěkná kvalita, vše uloženo v obalech, vysoký katalog, brutto 0.95kg, vyvolávací cena:
U:K
102995
+1
Jakost
1925 CPV2B, česko - německý text, I. část, ŘZ 10½, DR ROKYTNICE nad JIZEROU 1/ 20.XI.25, příchozí DR DUCHCOV/ 23.XI. a 27.XI.25, adresát zásilku nepřijal, vylepna doplatní zn. Pof.DL36, DR ROKYTNICE nad JIZEROU 1/ 28.XI.25; bez poškození, malý výskyt!, vyvolávací cena:
U:A5
105203
+1
Jakost
1903 Mi.108-112, Rozsévačka, kompletní řada, koncová hodnota signována Diena + další značka, kat. 280€, vyvolávací cena:
U:A5
106362
+1
Jakost
Pof.4A STs, 5h modrozelená, rohový 4-blok, HZ 13¾:13½, spojené spirálové typy na ZP 91, TD 2, zk. Kar, dolní známky luxusní, kat. 2300Kč, vyvolávací cena:
U:A5
106388
+1
Jakost
1938 CDV69/303, Huklivý, prošlá obrazová dopisnice s DR ze Zakarpatské Ukrajiny STAVNÉ/ 25.I.38; pěkný stav, luxusní otisk razítka!, vyvolávací cena:
U:A5
105268
+4
Jakost
1905? TŘEBÍČ - 18- dílná skládanka vlepená do tvrdých desek, mj. vnitřek synagogy, železniční most, elektrárna, plovárna a další, zlatotisk na přední straně, nakladatel Kubeš, celkově velmi pěkné, vyvolávací cena:
U:A5
105749
+1
Jakost
ZT krajový 4-blok, bez hodnotové číslice, knihtisk, modrá barva, známkový papír s lepem, zk. Kar, vyvolávací cena:
U:A5
105841
Jakost
1755 skládaný přebal dopisu do Skalice přes Bratislavu, řádkové raz. TYRNAU, papírová pečeť, lehké skvrny, vyvolávací cena:
U:A4
103296
+1
Jakost
1940 VZOREK BEZ CENY firemní R-dopis vyfr. zn. Pof.24 a 35, DR BUDWEIS 2/ 25.VIII.40, pomačkaná obálka (u tohoto druhu zásilky obvyklé), specialisty hledané, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
102923
Jakost
1943 Alb.94-97, Kulturní, sestava 4ks 100-známkových archů, přeloženo v perforaci, kat. Föl. 1600Sk, vyvolávací cena:
U:A3v–
103565
+50
Jakost
1914-89 BANKOVKY / ČSR, SLOVENSKO sestava 124ks bankovek a nouzových platidel, z toho 66 kusů v kvalitě N, uloženo v kroužkovém zásobníku, podrobný seznam přiložen, vyvolávací cena:
U:Z
103677
Jakost
1937 úřední dopis bez frankatury do Brna, DR KŘTINY/ 10.VI.37, zatíženo doplatným, vylepen předtištěný lístek s pokyny, DR BRNO/ 11.VI.37, velmi hezké, vyvolávací cena:
U:A5
106273
+1
Jakost
1957 Mi.83-93, Sultán Tengku Badlishah, kat. 110€, vyvolávací cena:
U:A5
102855
Jakost
1992 Pof.PL3018, Krásy naší vlasti - Trója, VV - výrazný posun žluté barvy mimo obraz zn., vyvolávací cena:
U:A5
105741
Jakost
ZT původní vítězný návrh, letopočet vlevo, 25h modrá, zkusmé zoubkování 11½, zk. Kar, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A5
106315
+1
Jakost
1840 Mi.2a, Královna Viktorie 2P tmavě modrá, krajový kus, zkrácený atest Ferchenbauer, luxusní, vyvolávací cena:
U:A5
78967
Jakost
1939 R-dopis v místě, vyfr. zn. Pof.302, A347, DR ŽIDLOCHOVICE 15.XII.39, poslední den platnosti, přesná frankatura, filatelistická zásilka prošlá poštou, zachovalé, ojedinělé!!, vyvolávací cena:
U:A5
104628
+1
Jakost
1940 dopis na Kubu (!), vyfr. vzadu zn. Pof.24, 42 3x, DR GUMPOLDS/ 15.VIII.40, příchod SR HABANA CUBA/ 1.OCT.1940, vícekrát cenzurovaný, adresátka nezastižena, vzadu rámečkové administrativní raz. HABANA/ 9.NOV.1940, řádkové raz. "RETOUR", zcela ojedinělá destinace, malý formát, stopy pošt. provozu, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A5
104954
Jakost
1914 FELDPOST / SERBIEN Mi.1-21, zkoušeno, kat. 350€, vyvolávací cena:
U:A5
105683
+1
Jakost
1945 CDV4/20, Slovenská děvčata, typ I., dopisnice použitá v tuzemsku ve IV.TO a zaslaná jako R, s přídavnou frankaturou, mimořádné použití, DR SEREĎ/ 28.III.45, zachovalé, kat. cca 1600Sk, vyvolávací cena:
U:A5
105748
+1
Jakost
ZT krajový 4-blok, bez hodnotové číslice, knihtisk, ultramarínová barva, známkový papír s lepem, zk. Kar, vyvolávací cena:
U:A5
102721
+1
Jakost
1939 Alb.23C, Hlinka 50h zelená, 4-páska, smíšené zoubkování 12½ a 10½, 2x kombinace C11, 2x kombinace C13, dvojitá perforace v horním okraji, zk. Ša, kat. Föl. 1600Sk, vyvolávací cena:
U:A5
102725
+1
Jakost
1939 Alb.23C, Hlinka 50h zelená, krajový 4-blok, smíšené zoubkování 12½ a 10½, kombinace C7 a C10, dolní známky s vynechanou perforací, zk. Mü, velmi vzácné, kat. Föl. –,–, vyvolávací cena:
U:A5
105021
+1
Jakost
Pof.SO33Pp, Ornament 5h hnědoolivová, převrácený přetisk, zk. Möbs, Mr, Gi, vyvolávací cena:
U:A5
105598
Jakost
1939 CDV5X, Hlinka 1,20K, dvojitá dopisnice, barevný chybotisk, neoddělené části, vzadu drobná značka (vlastnická ?), pěkné, hledané, kat. Föl. 4000Sk, vyvolávací cena:
U:A5
103561
+65
Jakost
1898-1992 BANKOVKY / RUSKO, SSSR, LITVA, ESTONSKO, BĚLORUSKO sestava 231ks bankovek, z toho 81 kusů v kvalitě N, uloženo v kroužkovém zásobníku, podrobný seznam přiložen, vyvolávací cena:
U:Z
104283
+1
Jakost
1942 COF9 poukázkový telegram, formulář vyfr. zn. Pof.96 4x (6-blok se 2 kupóny), DR JUNGBUNZLAU 1/ 17.XII.42, zcela ojedinělá nefilatelistická frankatura, 2x svisle přeloženo mimo zn., zajímavá celistvost, vyvolávací cena:
U:A4
105730
Jakost
1938 Mi.97-110, Jiří VI., kat. 210€, vyvolávací cena:
U:A5
102100
+1
Jakost
1850 Mi.5 I., Znak 2½Rp, nápis "Ortspost", pěkný střih, černé raz. "P.P.", vzácná známka, dv (reparace levého dolního rohu zn.), zk. Hartmann, kat. 1500€, vyvolávací cena:
U:A5
105213
+1
Jakost
1945 FRANKREICH / St. NAZAIRE Mi.1-2, zn. Obchodní komory, zk. Kirschke, kat. 400€, vyvolávací cena:
U:A5
101140
+1
Jakost
1942 OPERATION BERNHARD padělaná bankovka FIVE POUNDS z KT Sachsenhausen, příčný sklad, mimořádné (!), vyvolávací cena:
U:A4
102158
Jakost
1924 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý československý prezident, podpis na formuláři pro telegram, zajímavý text o návrzích Harry A. Garfielda, Williamstown, vyvolávací cena:
U:A4
105802
+1
Jakost
Pof.SO26, Spěšná 2h fialová, 2x rohový 16-blok, modrý a černý přetisk, vyvolávací cena:
U:A5
105785
+1
Jakost
1854 celé "Slovenské noviny" s adresním rukávem vyfr. 3ks zn. modrý Merkur, Mi.6, II. typ, znehodnoceno DR ZEITUNGSEXPEDITION WIEN/ 28.12., adresováno do Skalice; 1 zn. natržení dole, 1 zn. těsný střih jinak zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
105750
Jakost
ZT hodnota 1000h, knihtisk, hnědá barva, nalepeno na kartičce s podpisem autora M. Švabinského, zk. Kar, vyvolávací cena:
U:A5
104928
Jakost
1870 Mi.39W, Lincoln 6C karmínová, kat. 500€, hezký kus, vyvolávací cena:
U:A5
106153
Jakost
1954 Pof.792, 793, Rok české hudby, sestava známek s DV, 792, rohový 4-blok s DV 31/1, 4-blok s DV 33/2, známka s DV 36/2, 793, krajový kus s DV 7/1, kat. 780Kč, vyvolávací cena:
U:A5
104273
+1
Jakost
1949 celá poštovní průvodka pro mezinárodní styk s vytištěným kolkem 30h, vyfr. zn. Pof.425 20x vpředu + Pof.416, 504 2x a 425 19x vzadu, DR LUČANY nad NISOU/ 23.IV.49, adresovaná do Sýrie, vpředu tranzitní DR ČESKÉ BUDĚJOVICE 3/ 27.IV.49 a BUCHL (ST. GALLEN) 1/ 29.IV.49, 2-kruhové raz. "Celní úřad Jablonec n.N.", vzadu příchod ALEP/ 28.5.49, stopy poštovního provozu, uprostřed 1x svisle přeloženo, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A4
104293
+1
Jakost
1942 R+Ex-dopis v místě přepravený pražskou potrubní poštou, vyfr. zn. Pof.38, 45, DR PRAG 1/ 8.X.42-13, vzadu DR HAUPTTELEGRAFENAMT PRAG/ 8.X.42-13, nálepka "Rohrpost und Eilbote", registrační č. "2049", firemní korespondence, z výstavního exponátu, vzadu stopy po připevnění na list, pěkný stav, vyvolávací cena:
U:A5
105864
+1
Jakost
1934 Mi.292-293, Cartier, kompletní řada, svěží, kat. 150€, vyvolávací cena:
U:A5
103077
+1
Jakost
1938 R+Let-dopis do Buenos Aires, vyfr. zn. Pof.L12, L14A a 336 3x vpředu + Pof.313 10x vzadu, DR PRAHA 7 a PRAHA 7/ LETCKÁ POŠTA/ 30.III.38, fialový kašet "Deutsche Luftpost/ Europa - Südamerika", příchozí raz. vpředu, vysoké poštovné 126,50Kč (!), zn. Pof.L14A i dopis zk. Kar, pomačkané okraje, vyvolávací cena:
U:A5
103723
Jakost
Pof.33, Koruna 3h fialová, 100-známkový arch bez okrajů, TD 1a, jen ST podtypů přetisku Ia, IIa kat. 1600Kč, přeloženo v perforaci, vyvolávací cena:
U:A3v–
103819
+1
Jakost
1934 Mi.235-44, Letecké, kompletní série 10ks známek, 5ks známek s obvyklým původním světlým pruhem v lepu, lep neporušený, kat. 150€ + 100%, vyvolávací cena:
U:A5
105072
+25
Jakost
1945-60 FRANCE hezká sbírka, kompletní, včetně leteckých známek, zaskleno na albových listech Leuchtturm v pérových deskách, kat. cca 1600€, vyvolávací cena:
U:Z
104782
+2
Jakost
1917-19 Mi.128-135, Válečným sirotkům, atest švýcarské asociace SBPV z r. 2000, na 6 ks parafa tužkou A. Diena, kat. 2500€, vyvolávací cena:
U:A5
49145
+1
Jakost
1941 formulář (772 III-1940) s žádostí na koncesi k rozhlasovému přijímači, vylepený kolek 5K a poplatek 1K uhrazen 3ks doplatních zn. Pof.DL3 2x, DL7 s DR Bezno/ 4.IV.41, na zadní straně strojově vypsané prohlášení o nežidovském původu, pouze lehký přehyb; ojedinělá nabídka!!, vyvolávací cena:
U:A4
104957
+1
Jakost
1630 Komenského mapa Moravy, vydal Janszoon Blaeu, Amsterdam, formát 56x45cm, ručně kolorovaný měditisk, vzadu text, částečně podlepeno, celkově velmi dobrý stav, hledané!, vyvolávací cena:
U:X
102171
Jakost
1943 Úřad SS pro rasové a osídlovací záležitosti, obálka s dopisem, razítko SS-Feldpost, DR BERLIN/ 16.10.43, příchod PRAG/ 18.X.43, dobrý stav, mimořádný doklad, vyvolávací cena:
U:A4
102542
Jakost
1935 Poptávací list vyfr. zn. Pof.266, Orlík 4Kč, DR RIMAVSKÁ SEČ/ 11.X.35, příchod SEČOVCE/ 14.X.35, lehké skvrny, velmi zajímavé, vyvolávací cena:
U:A4
104010
Jakost
1941 Alb.72-74, Poštovní kongres, 2 sady kompletních 100-známkových archů, s DČ 1 + 1A, kat. 3200Sk, vyvolávací cena:
U:A3v–
104625
+1
Jakost
1940 COF 28/3, celá balíková průvodka pro mezinárodní přepravu, místo kolku 50h vytiště čs. státní znak (!), vyfr. zn. Pof.21, 22 2x, 37 2x, 39, 40 2x, DR KUTTENBERG 1/ 13.VIII.40, tranzitní DR PRAG 7/ 15.VIII.40, DRESDEN A7/ 16.8. a BERLIN N/ 17.8.40, příchod KOBENHAVEN/ 19.8.40 + řada dalších raz., stopy pošt. provozu, uprostřed 1x svisle přeloženo, dobře zachovalé a velmi zajímavé, vyvolávací cena:
U:A4
104632
+1
Jakost
1939 Let-dopis do USA vyfr. zn. Pof.309 + L15 10x, DR PRAHA 34/ 21.VII.39, odtud potrubní poštou, DR PRAHA 7/ 21.VII.39, vpředu raz. devizové kontroly "D.K./ Praha 7", lehce pomačkaná obálka, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
104952
+1
Jakost
1915 FELDPOST Mi.17-21, koncové hodnoty, kat. 540€, zkoušeno, vyvolávací cena:
U:A5
105013
+1
Jakost
1920 ZT I. letecké provizorium 14Kč/1000h fialová, hnědý přetisk, obtisk na lepu, zk. Gi, Mr, kat. 2500Kč, vyvolávací cena:
U:A5
105035
Jakost
1922 ZT modrý přetisk 250h, 4-blok, kat. min. 1600Kč, vyvolávací cena:
U:A5
105606
+1
Jakost
1897 Mi.51, hodnota 3$, 60. výročí panování královny Viktorie, kat. 850€, vyvolávací cena:
U:A5
105831
Jakost
1834 LETTLAND sestava 2ks sovětských celin přelepených známkami emise Hitler a Hindenburg, 1x jako R, DR CĒSIS/ 2.10.41 a DR VALMIERA/ 29.10.41, cenzura, příchod SENICA, mimořádně zajímavé, vyvolávací cena:
U:A5
106041
Jakost
1920 ZT soutisk přetisků 14Kč a 24 Kč v normální a převrácené poloze, v originálních barvách na zn. 200h a 500h Hradčany, ve 4-blocích, na makulaturním papíru, vyvolávací cena:
U:A5
106389
+1
Jakost
1938 CDV69/304, Jasiňa, prošlá obrazová dopisnice s DR ze Zakarpatské Ukrajiny VOLOVEC/ 4.XI.38; pěkný stav i otisk razítka!, vyvolávací cena:
U:A5
100451
+3
Jakost
1694 Listina Leopolda I. z r. 1694, pergamen 93x73 cm, velká pečeť 16 cm - predikát pro šlechtice Johanna Christopha Josepha HAANA, doktora mediciny a fyzikuse v Plzni., vyvolávací cena:
U:K
100313
+1
Jakost
1938 CDV72/222, Jihlava - Iglau, hledaná dopisnice, pěkný stav, vyvolávací cena:
U:A5
101165
+105
Jakost
1924 BIBLIOFILIE Josef VÁCHAL: Ďáblova zahrádka aneb přírodopis strašidel, vlastním nákladem za přispění sedmi subskribentů, originální 16. výtisk pro malíře Rudolfa Béma (z celkových 17) s rukopisným věnováním autora, 307 stran na ručním papíru, obsahuje 69 barevných dřevorytů a 137 černých dřevorytů, vložek a iniciál; po tisku byly dřevorytové desky zničeny; volné nesvázané listy formátu 33x43cm; luxusní stav, na našem trhu dosud nenabízeno, zcela ojedinělé, perla bibliofilie!!, vyvolávací cena:
U:K