Sálová aukce 38 / Autogramy, rukopisy

sign_info Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
146378
Jakost
1896 KRIEGHAMMER Edmund (1832–1906), baron, ministr války Rakousko-Uherska v letech 1893–1902, vlastnoruční podpis na listině s úřední hlavičkou Válečného ministeria; archivační sklad, křížem přeloženo, vyvolávací cena:
U:A3s|
146537
+1
Jakost
1580 RUDOLF II. (1576–1611), římský císař, český král, uherský král atd., vlastnoruční podpis na tištěném mandátu zakazujícím oběh nekvalitní mince v Království českém, dáno v Praze 19. února 1580, psáno česky, slabší otisk majestátní pečeti, rovněž podpis nejvyššího zemského písaře Království českého Michala Španovského z Lysova a hejtmana Pražského hradu Humprechta Černína z Chudenic; rozměr 58x43cm, příčné a vodorovné sklady, známky stáří, velice dekorativní a zajímavé , vyvolávací cena:
U:A0
146270
Jakost
1841 SCHRENK Alois Josef (1802–1849), arcibiskup pražský; předtištěná listina se suchou pečetí a plným podpisem, vyvolávací cena:
U:A3s|
146272
Jakost
1947 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý československý prezident, BENEŠOVÁ Hana, rozená Anna Vlčková (1885–1974), prezidentova manželka; pozvánka s plnými podpisy pro pana Švamberka, včetně původní obálky a menu, vyvolávací cena:
U:A4
146218
Jakost
1934 ČERNÝ Jan (1874–1959), československý politik, předseda vlády, moravskoslezský zemský prezident; podpis na hlavičkovém dopisu, vyvolávací cena:
U:A4
146225
+1
Jakost
1929 MEDEK Rudolf (1890–1940), český spisovatel, voják a politik; vlastnoruční podpis na vlastní pohlednici (PS), vyvolávací cena:
U:A5
146643
+1
Jakost
1902 NEJEDLÝ Zdeněk (1878–1962), český historik a politik; vlastnoručně psaná pohlednice ze Švédska s plným podpisem, adresováno na Aloise Jiráska; hezké, vyvolávací cena:
U:A5
146281
Jakost
1992 Deklarace Slovenské národní rady o svrchovanosti Slovenské republiky, signovaný přepis originálu deklarace tehdejším premiérem Slovenské republiky Vladimírem Mečiarem (*1942) a předsedou Slovenské národní rady Ivanem Gašparovičem (*1941) ze dne 17. července 1992; dokument je uložený do desek se suchou pečetí Slovenské republiky, ve kterých se nachází text deklarace napsaný na ručním papíru formátu A4 (Velké Losiny), celý text je olemovaný trikolórou, ve spodní části červená pečeť se znakem Slovenské republiky; zajímavé, vyvolávací cena:
U:A3s|
146280
Jakost
1992 Preambule Ústavy Slovenské republiky, signovaný přepis originálu preambule tehdejším premiérem Slovenské republiky Vladimírem Mečiarem (*1942) a předsedou Slovenské národní rady Ivanem Gašparovičem (*1941) ze dne 3. září 1992; dokument je uložený do desek se suchou pečetí Slovenské republiky, ve kterých se nachází text preambuly napsaný na ručním papíru formátu A4 (Velké Losiny), celý text je olemovaný trikolórou, ve spodní části červená pečeť se znakem Slovenské republiky; zajímavé, vyvolávací cena:
U:A3s|
146357
Jakost
1918-20? soubor podpisů politiků 1. republiky na pohlednici Telče, např. KLOFÁČ, Václav (1868-1942), novinář, ministr národní obrany, TUSAR, Vlastimil (1880-1924), druhý předseda vlády, velvyslanec v Berlíně, STANĚK, František, ministr veřejných prací, dále několik blíže nespecifikovaných podpisů, zřejmě jde o příbuzné a přátele; velice zajímavý celek, lehká patina , vyvolávací cena:
U:A5
146356
+2
Jakost
1918 [SBÍRKY] památník se 42 podpisy významných politiků a veřejně činných osob 1. republiky, obsahuje např. autografy RAŠÍN Alois, JUDr. (1867–1923), politik, ministr financí, ŠROBÁR Vavro (1867-1950), politik, ministr, SOUKUP František (1871-1940), novinář, politika, všichni mužové 28. října, dále např. KRAMÁŘ, Karel (1860-1937), politik, 1. ministerský předseda ČSR, KLOFÁČ, Václav (1868-1942), novinář, politik, ministr, dále MACHAR, Josef Svatopluk, HABRMAN, Gustav, HVIEZDOSLAV, Pavol Orzság atd.; velice zajímavý a vzácný celek vztahující se k revolučnímu roku 1918 (!) , vyvolávací cena:
U:O5
146700
+1
Jakost
1942 HALAS František (1901–1949), český básník; vlastnoručně vyplněná karta - dotazník, jméno, bydliště, datum narození, árijský původ, zednářství aj.; zajímavý dobový dokument, vyvolávací cena:
U:A5
146701
+1
Jakost
1942 HORA Josef (1891–1945), český básník; vlastnoručně vyplněná karta - dotazník, jméno, bydliště, datum narození, árijský původ, zednářství aj.; zajímavý dobový dokument, vyvolávací cena:
U:A5
148338
+1
Jakost
1938 KARÁSEK Jiří ze Lvovic (vlastním jménem Josef Karásek, 1871–1951), český básník, spisovatel a kritik; vlastnoruční podpis s věnováním v knize básní Hovory se smrtí, Aventinum Praha, 1922, vyvolávací cena:
U:A4
146642
+1
Jakost
1914 RAIS Karel Václav (1859–1926), český spisovatel; vlastnoručně psaná dopisnice s plným podpisem, adresováno na Aloise Jiráska; hezké, vyvolávací cena:
U:A5
146702
+1
Jakost
1942 SEIFERT Jaroslav (1901–1986), český básník, spisovatel, novinář a překladatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu (1984); vlastnoručně vyplněná karta - dotazník, jméno, bydliště, datum narození, árijský původ aj. s plným podpisem; zajímavý dobový dokument, vyvolávací cena:
U:A5
146699
+1
Jakost
1942 SVOBODA František Xaver (1860–1943), český básník, dramatik a spisovatel; vlastnoručně vyplněná karta - dotazník, jméno, bydliště, datum narození, árijský původ, zednářství aj.; zajímavý dobový dokument, vyvolávací cena:
U:A5
147227
Jakost
1932 VANSOVÁ Terézia (1857–1942), slovenská spisovatelka, vlastnoruční podpis na poděkování za blahopřání, přiložena obálka malého formátu, vyvolávací cena:
U:A5
146226
Jakost
1910 VRCHLICKÝ Jaroslav (vlastním jménem Emil Bohuslav Frída, 1853–1912), český spisovatel, básník a překladatel; plný podpis na pohlednici, vyvolávací cena:
U:A5
146683
+5
Jakost
1940-41 KOKOSCHKA Oskar (1886–1980), rakouský malíř, ilustrátor a grafik, strojopisný dopis adresovaný prezidentu Edvardu Benešovi v Londýně s vlastnoručním podpisem, k tomu další korespondence týkající se obrazu "Polperro" (1939) od osobního přítele O. Kokoschky Břetislava Palkovského prezidentu Benešovi + anglický dopis ředitele Tate Gallery v Londýně Johna Rothensteina O. Kokoschkovi; mimořádně zajímavé !!! , vyvolávací cena:
U:A4
146628
+1
Jakost
1934 PODVALOVÁ Marie (1909–1992), česká operní pěvkyně, vlastnoruční podpis na fotopohlednici, ateliér Jaroslav Balzar, slepotiskové razítko Balzar, Praha, na výšku; nepoužité, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
146629
+1
Jakost
1934 SEDLÁČKOVÁ Andula (1887–1967), česká divadelní a filmová herečka, vlastnoruční podpis na fotopohlednici, ateliér Jaroslav Balzar, slepotiskové razítko Balzar, Praha, na výšku; nepoužité, zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
146996
Jakost
1935-45 [SBÍRKY] sestava 30ks fotografií českých herců a hereček s vlastnoručními podpisy, např. František Filipovský, Marie Podvalová, Václav Vydra, Marie Vášová, Václav Trégl atd., seznam přiložen, vyvolávací cena:
U:O5
146250
Jakost
1958 FOTBAL pohlednice z MS ve fotbale ve Švédsku s podpisy hráčů: Dvořák, Hertl, Hovorka, Masopust, Mráz, Pluskal aj., vyvolávací cena:
U:A5
146228
+1
Jakost
1984 TENIS / LENDL Ivan, MEČÍŘ Miloslav, PIMEK Libor, SLOŽIL Pavel, semifinále Davis Cupu, 28.-30. září 1984, Båstad, Švédsko; pohlednice s Björnem Borgem s podpisy hráčů, vyvolávací cena:
U:A5
146185
+3
Jakost
1950 HANZELKA Jiří (1920–2003), ZIKMUND Miroslav (*1919), čeští cestovatelé a spisovatelé; sestava 4ks fotografií 24x18cm, z toho 2x s oběma podpisy; velmi hezké, vyvolávací cena:
U:A4
146252
Jakost
1931 VOSKA Emanuel Viktor (1875–1960), průmyslník, agent tajné služby USA; hlavičkový dopis fy UNDERWOOD TYPEWRITERS s plným podpisem, vyvolávací cena:
U:A4
146388
Jakost
1938 POLITIKA čb fotografie britského leteckého atašé v Praze v letech 1935–38, plukovníka BEAUMONTA s jeho vlastnoručním podpisem, věnování plukovníku Františkovi Moravcovi (1895–1966); rozměr 26x19,5cm, zajímavé , vyvolávací cena:
U:A4
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::