Sálová aukce 38 / Historické dokumenty, mapy

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Aukce 60, kde můžete najít podobné položky a dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
111606 - 1955 TOTALITA leták Svobodné Evropy čís. 34, skládačka 12x1
+2
Jakost
1955 TOTALITA leták Svobodné Evropy čís. 34, skládačka 12x15cm, 10 str., natrženo, běžné poškození
Vyvolávací cena:
U:A5
146376 - 1880? RAKOUSKO-UHERSKO vyobrazení poštovních tax pro zásilk
Jakost
1880? RAKOUSKO-UHERSKO vyobrazení poštovních tax pro zásilky posílané z Prahy, psáno německy; natržení v levé části, 5x přeloženo, rozměr 39x26 cm, zajímavé, dekorativní
Vyvolávací cena:
U:A3s|
144924 - 1741 RAKOUSKO předtištěné potvrzení brněnského kamerálního
Jakost
1741 RAKOUSKO předtištěné potvrzení brněnského kamerálního úřadu s hezkou šlechtickou pečetí a podpisem; zachovalé, hezké
Vyvolávací cena:
U:A4
144926 - 1855 RAKOUSKO vlastnoruční podpis Huga Karla knížete ze Sal
Jakost
1855 RAKOUSKO vlastnoruční podpis Huga Karla knížete ze Salmu, listina s kolkem 30Kr M.C., velice dekorativní šlechtická pečeť; zachovalé, hezké
Vyvolávací cena:
U:A3s|
146204 - 1771 HANNOVERSKO kaligraficky psaná listina, 3x hezké šlech
+1
Jakost
1771 HANNOVERSKO kaligraficky psaná listina, 3x hezké šlechtické pečeti, podpisy 3 šlechticů z významných rodů, Ferdinand von Elmensdorff, Ferdinand von Fürstenberg, Friedrich von Haselhausen; zachovalé, hezké
Vyvolávací cena:
U:A3s|
146215 - 1773 PRUSKO, NISKÉ KNÍŽECTVÍ krásná kaligraficky napsaná li
+1
Jakost
1773 PRUSKO, NISKÉ KNÍŽECTVÍ krásná kaligraficky napsaná listina s několika pečetěmi, kontrolní pečetě, velice pěkná suchá pečeť Niského knížectví a vévodství Grotków, hezká šlechtická pečeť Wentzela Ferdinanda von Rosenwald; velice hezké, zachovalé, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
146189 - 1792 PRUSKO krásně napsaná listina s kolky a s 3 červenými
+1
Jakost
1792 PRUSKO krásně napsaná listina s kolky a s 3 červenými šlechtickými pečetěmi, podpis šlechtice Wentzel von Lubovsky, hezká pečeť města Rosenberg (Prusko); zachovalé, hezké
Vyvolávací cena:
U:A3s|
146191 - 1797 WÜRTTEMBERSKO rodný list vydaný městem Ulm, hezká such
Jakost
1797 WÜRTTEMBERSKO rodný list vydaný městem Ulm, hezká suchá pečeť, kolek; zachovalé, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
148345 - 1916 Tržní ceny potravin dle usnesení cenové komise královsk
+3
Jakost
1916 Tržní ceny potravin dle usnesení cenové komise královského města Prahy, duben 1916, formát A3, 3x sklad, opatření proti lichvě, vzadu ručně dopsány ceny pro další zboží
Vyvolávací cena:
U:A3s|
148365 - 1805 NAPOLEONSKÉ VÁLKY rekvírovací potvrzení francouzské ar
+1
Jakost
1805 NAPOLEONSKÉ VÁLKY rekvírovací potvrzení francouzské armády, psáno francouzsky; zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A4
148394 - 1805 NAPOLEONSKÉ VÁLKY tištěná vyhláška o aktivaci armádníc
Jakost
1805 NAPOLEONSKÉ VÁLKY tištěná vyhláška o aktivaci armádních částí z 19.10.1805 před bitvou u Slavkova, vydáno jménem hrabat Wallise a Lažanského, rozměr 60x45cm; velmi zajímavé, výborný stav, složeno
Vyvolávací cena:
U:A3s|
148377 - 1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY francouzsko-česky psaný tištěný rozk
+1
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY francouzsko-česky psaný tištěný rozkaz velitele francouzského generálního štábu hraběte Companse o zajištění válečných reparací na stravu okupační armády, v Brně 23.7.1809; velmi zajímavé, výborný stav
Vyvolávací cena:
U:A3s|
148369 - 1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY předtištěné rekvírovací potvrzení fr
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY předtištěné rekvírovací potvrzení francouzské armády, v Pernštejně 30.10.1809; velmi hezké, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A4
148366 - 1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY rekvírovací potvrzení francouzské ar
+1
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY rekvírovací potvrzení francouzské armády s armádním razítkem, psáno francouzsky, v Podolí 10.8.1809; zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A4
148375 - 1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY ručně psané potvrzení o rekvizicích
Jakost
1809 NAPOLEONSKÉ VÁLKY ručně psané potvrzení o rekvizicích rakouského jezdectva z 12. a 14.9.1809; zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
148372 - 1814 NAPOLEONSKÉ VÁLKY německy tištěné potvrzení o rekvizic
+1
Jakost
1814 NAPOLEONSKÉ VÁLKY německy tištěné potvrzení o rekvizicích francouzské armády, červené razítko rakouského armádního úřadu; zajímavé, křížem přeloženo, drobná natržení
Vyvolávací cena:
U:A4
144918 - 1820 NAPOLEONSKÉ VÁLKY / MORAVA zpětně vystavený úmrtní lis
Jakost
1820 NAPOLEONSKÉ VÁLKY / MORAVA zpětně vystavený úmrtní list vojáka, jméno Martin Švancer, zemřel v polním lazaretu v Obrovicích v roce 1815, tištěné kolky, 2 suché pečeti; dekorativní
Vyvolávací cena:
U:A4
147211 - 1814 NAPOLEONSKÉ VÁLKY / NĚMECKO předtištěné rekvírovací po
+1
Jakost
1814 NAPOLEONSKÉ VÁLKY / NĚMECKO předtištěné rekvírovací potvrzení od ubytovací komise pruského města Husum "zum Behuf der Russischen Truppen" o vydání zboží ze skladu "pro účely ruských jednotek", 11.1.1814, zajímavý doklad ruského tažení spojeneckým Pruskem z doby tzv. války 6. koalice
Vyvolávací cena:
U:A5
148362 - 1866 RAKOUSKO-UHERSKO prusko-rakouská válka, předtištěné re
+1
Jakost
1866 RAKOUSKO-UHERSKO prusko-rakouská válka, předtištěné rekvírovací potvrzení pruské armády dosvědčující ubytování vojáků s koňmi v Brně, po bitvě u Sadové; zajímavé, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A4
148347 - 1890-97 sestava 3ks dokumentů, nález o vyměření taxy vojensk
Jakost
1890-97 sestava 3ks dokumentů, nález o vyměření taxy vojenské, vše obec Drahelice, podpisy a razítka Poděbrady
Vyvolávací cena:
U:A3s|
146186 - 1819 PRUSKO / RACIBÓRZ (Ratibor) - listina s hezkým kolkem 8
+1
Jakost
1819 PRUSKO / RACIBÓRZ (Ratibor) - listina s hezkým kolkem 8G s velkou suchou panovnickou pečetí pruské královské kanceláře; mírně zvrásněný papír po nalepení pečeti, zajímavé, hezké
Vyvolávací cena:
U:A3s|
130468 - 1950 KOMUNISTICKÁ PROPAGANDA rozhodnutí o přidělení konfisk
+4
Jakost
1950 KOMUNISTICKÁ PROPAGANDA rozhodnutí o přidělení konfiskovaného majetku (rodinného domu), katastr obce Albrechtice (Ulbersdorf, okr. Chomutov), zaniklá obec kvůli těžbě uhlí, včetně destiček s barevnou reprodukcí, autor LADA Josef (1887–1957), český malíř, ilustrátor a spisovatel, destičky v bezvadném stavu; velmi zajímavý dobový dokument
Vyvolávací cena:
U:A4
146223 - 1843 RAKOUSKO pěkně předtištěné oznámení o licitačním prode
Jakost
1843 RAKOUSKO pěkně předtištěné oznámení o licitačním prodeji parcel na Olomoucké ulici na Starém městě; zachovalé, zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
146680 - 1919 dekorativní ručně psaná pozvánka Německého sportovního
Jakost
1919 dekorativní ručně psaná pozvánka Německého sportovního spolku ve Varnsdorfu, 6ks nálepek německých spolků; velice hezké, archivační sklad, zachovalé
Vyvolávací cena:
U:A3s|
116515 - 1867 zpráva o obludném obřím ptáku z ostrova Rassic, 4 strán
Jakost
1867 zpráva o obludném obřím ptáku z ostrova Rassic, 4 stránky formátu 22,5x17cm, německy, vydal Berger, Litomyšl; dřevoryt, popis události jako text písně; zajímavý text
Vyvolávací cena:
U:A4
146685 - 1940-44 [SBÍRKY] EXIL sbírka dokumentů československého ex
+4
Jakost/Jakost
1940-44 [SBÍRKY] EXIL sbírka dokumentů československého exilu v Londýně, značná část adresována na prezidenta Edvarda Beneše a jednotlivá ministerstva, část adresována rovněž na kancléře prezidenta republiky Jaromíra Smutného, většínou finanční záležitosti, např. ohledně fungování Klubu československé kolonie v Londýně (Gustav Bečvář) atd., obsahuje i několik pozvánek na společenské události v Londýně aj.; zajímavý soubor dokumentů, uloženo v kartónové krabici
Vyvolávací cena:
U:K
147272 - 1948-53 [SBÍRKY] TOTALITA sestava dokumentů z období bezpr
+1
Jakost
1948-53 [SBÍRKY] TOTALITA sestava dokumentů z období bezprostředně po Únoru 1948 z prostředí Vysoké školy technické v Brně, různé delegační lístky na sjezdy KSČ, Akční výbor vysokých škol brněnských, vše na jméno Milan Malinovský, 1x opis dopisu proti komunistickému převratu; zajímavé
Vyvolávací cena:
U:O5