Sálová aukce 43 / Autogramy, rukopisy

sign_info Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
154437
+1
Jakost
1830? COUSTINE Astolphe-Louis-Léonor Marquis de (1790-1857), významný francouzský aristokrat, spisovatel a cestovatel, autor světoznámých cestopisů, vlastnoručně psaný dopis s podpisem; velmi vzácné a hledané i v zahraničí! , vyvolávací cena:
U:A4
164719
+2
Jakost
1874-1910 FOURS - WALDERODE sestava 5 kabinetních fotografií členů šlechtického rodu, 4x s podpisem, obsahuje Augusta Gabriela roz. von Coudenhove (1855-1933) + její dcera Leopoldina Františka Gabriela Marie (*1873), Nicolaus Fours - Walderode (1877-1941), Maria Franziska (*1885), Karel Fours - Walderode (1904-2000), Helena Isabela roz. von Wydenbruck (*1881), vyvolávací cena:
U:A4
163481
+1
Jakost
1886 FRANTIŠEK JOSEF I. (1830-1916), rakouský císař, český a uherský král, vlastnoruční podpis "franciscus" a vlastnoruční 2-řádkový přípis z Vídně 20. 4. 1886,"Ich genehmige den zustellten Antrag." - "Schvaluji tento dodaný návrh", (ohledně výplaty výsluh úředníkům v bosenském Vaganji, jenž byl předložen ministrem financí Benjaminem von Kallay, ve Vídni 16. 4. 1886, podpis "Kallay"), císařem komentované dokumenty v bosenském kontextu jsou poměrně vzácné!, vyvolávací cena:
U:A3s|
165018
Jakost
1912 FRANTIŠEK JOSEF I. (1830–1916), rakouský císař, vlastnoruční podpis na listině, dekorativní císařský povyšovací dekret Františka Josefa I. na jméno Ferdinand Domačinovič ve Vídni, doplněno podpisem ministra války Alexander von Krobatin, formát 74x62cm, krásná suchá pečeť; povoleno v rozích přehybů, jinak čisté a velmi zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
163006
+1
Jakost
1971 HOHENZOLLERN Louis Ferdinand (1907-1994), německý korunní princ, podpis na čb pohlednici a kartičce; zajímavé, vyvolávací cena:
U:A5
163005
Jakost
1873 KINSKÝ Ferdinand 1834-1904), významný český šlechtic, císařský zmocněnec pro české země; vlastnoruční podpis na dopise s hlavičkou knížecí kanceláře; křížem přeloženo , vyvolávací cena:
U:A5
163745
Jakost
1944 LOBKOWICZ Max (1888-1967), český šlechtic, československý velvyslanec ve Velké Británii v exilu, vlastnoruční podpis na lístku s hlavičkou velvyslanectví; zajímavé, vyvolávací cena:
U:A5
160759
Jakost
1819 LUDVÍK XVIII. (1755-1824), francouzský král z rodu Bourbonů, bratr popraveného krále Ludvíka XVI., podpis "Luis" na pergamenovém jmenovacím dekretu Řádu čestné legie!; dole chybějící pečeť, rozměr 41x31cm, dekorativní, zachovalé, velmi zajímavé a vzácné, vyvolávací cena:
U:A3s|
165346
+3
Jakost
1579 RUDOLF II. (1576–1611), římský císař, český král, uherský král atd., vlastnoruční podpis na německy psaném posélacím listu - misivu adresovaném na císařova bratra arciknížete Arnošta, místodržitele ve Španělském Nizozemí atd. (1553-1595), "Euer lieb und gutwilliger Bruder Rudolff"; dáno v Praze 5. května 1579, rané období vlády Rudolfa II., suchá pečeť, uprostřed natrženo, přesto výjimečná nabídka, vyvolávací cena:
U:A5
163772
+1
Jakost
1936 SCHWARZENBERG Bedřich (1862-1936), český šlechtic, člen říšské rady a poslanec ČSR; vlastnoručně psaný text s podpisem na pohlednici, vyvolávací cena:
U:A5
156592
+1
Jakost
1933 BECHYNĚ Rudolf (1881-1948), český politik, novinář a publicista, prvorepublikový ministr školství, železnic atd.; vlastnoruční podpis na úředním dopise ministerstva železnic; přeloženo, vyvolávací cena:
U:A4
163762
+1
Jakost
1940 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý československý prezident, podpis na pamětním listu Čs. vojenské pošty, vyvolávací cena:
U:A4
162973
Jakost
1930 BENEŠ Vojta (1878-1951), starší bratr prezidenta Beneše, spisovatel, politik, publicista, představitel Sociálně demokratické strany; podpis na korespondenčním lístku, vyvolávací cena:
U:A5
163807
Jakost
1945-55 BENEŠOVÁ Hana (1885–1974), manželka prezidenta Beneše, 2x podpis na lístku + podpis na strojopisném dopise a vlastnoručně psaný text s podpisem na pohlednici, doplněno o 3 fotografie E. Beneše; zajímavá sestava , vyvolávací cena:
U:A5
163746
+1
Jakost
1901 BRÁF Albín (1851-1916), významný český právník, politik a novinář, člen panské sněmovny, ministr zemědělství (orby), vlastnoruční podpis na lístku s blahopřáním, stopy stáří, vyvolávací cena:
U:A5
162928
+1
Jakost
1932 ČERMÁK Antonín (Anton Cermak) (1874-1933), americký politik a podnikatel českého původu, starosta Chicaga 1931-1933, zavražděn při pokusu o atentát na prezidenta Roosvelta; strojopisný dopis s hlavičkou "City of Chicago Office of the Mayor" v češtině s vlastnoručním podpisem; zajímavé!, uloženo na exponátovém listu, vyvolávací cena:
U:A4
165012
Jakost
1898-1903 DRTINA František (1861-1925), český filozof, univerzitní profesor, politik a jeden ze zakladatelů skautingu v Česku, otec Prokopa Drtiny; sestava 2KL a 1x pohlednice s podpisem a textem, vyvolávací cena:
U:A5
162963
+1
Jakost
1945 DRTINA Prokop (1908-1980), čs. právník a významný politik ČSNS, ministr spravedlnosti v období tzv. třetí republiky 1945-1948, po Únoru odsouzen ve vykonstruovaném procesu; vlastnoruční podpis na strojopisném dopisu s hlavičkou kanceláře prezidenta republiky, křižné sklady, vyvolávací cena:
U:A4
162949
Jakost
1970? DUBČEK Alexander (1921–1992), československý a slovenský politik, hlavní představitel Pražského jara 1968, vlastnoruční podpis na kartičce; uloženo na exponátovém listu, vyvolávací cena:
U:A4
165000
Jakost
1946 ĎURIŠ Július (1904 - 1986) slovenský a československý komunistický politik, dlouholetý ministr zemědělství, v letech 1953-1963 ministr financí, jmenovací dekret Ministerstva zemědělství s vlastnoručním podpisem, vyvolávací cena:
U:A4
163742
+1
Jakost
1942 FIERLINGER Zdeněk (1891–1976), předseda československé vlády 1945-1946, velvyslanec v SSSR, předseda ČSD, komunistický politik, vlastnoruční podpis na zadní straně dopisu psaném v sovětské emigraci, adresováno na Zdeňka Nejedlého do Moskvy; obsah dopisu přilepen v obálce; stopy stáří, zajímavý dobový kontext, patina, vyvolávací cena:
U:A5
163763
+1
Jakost
1916 FOCH Ferdinand (1851-1929), francouzský maršál, rukopis na dopise a vizitce z prosince 1916, (nadepsáno "Commandant les Armees du Nord"); přiložena portrétní pohlednice, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A5
162929
Jakost
1940? FORSTER Albert Maria (1902-1952), německý válečný zločinec, vysoce postavený člen SA, "Gauleiter" v Gdaňsku, popraven v roce 1952; vlastní fotopohlednice s podpisem, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A4
163747
+1
Jakost
1935 GAJDA Radola (1892–1948), vlastním jménem Rudolf Geidl, český generál, legionář a politik, vlastnoruční podpis na pohlednici, vyvolávací cena:
U:A5
165028
+1
Jakost
1933 GARRIGUE-MASARYKOVÁ Charlotta (1850-1923), manželka prvního čsl. prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, vlastnoručně psaný dopis s plným podpisem adresovaný na Dr. Annu Berkovcovou, vyvolávací cena:
U:A5
163778
+1
Jakost
1935-39? HÁCHA Emil (1872–1945), prezident Česko-Slovenské republiky a Protektorátu ČaM; lístek s vlastnoručním podpisem na lístku s poděkováním za novoroční přání, vyvolávací cena:
U:A4
163004
Jakost
1990? HAIG Alexander (1924-2001), americký ministr zahraničí, Nejvyšší velitel spojeneckých vojsk NATO v Evropě; vlastnoruční podpis na barevné fotografii, vyvolávací cena:
U:A4
160642
Jakost
1946 HASAL Antonín (1883-1960), československý armádní generál, legionář, ministr dopravy 1945-1946, po Únoru 1948 v emigraci, vlastnoruční podpis na jmenovacím dekretu s hlavičkou ministerstva dopravy; nepřeloženo, vyvolávací cena:
U:A4
163785
Jakost
1901 HLÁVKA Josef (1831-1908), významný český architekt, stavební podnikatel a politik, významný mecenáš v období vrcholného období Národního obrození; podpis s věnováním na lístku, vyvolávací cena:
U:A5
162974
+1
Jakost
1935 HLINKA Andrej (1864–1938), slovenský katolický kněz a politik; vlastnoruční podpis na vlastní pohlednici, vydal Krýsa, Plzeň, velmi dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A5
163749
+1
Jakost
1910? HLINKA Andrej (1864–1938), slovenský katolický kněz, politik; vlastnoruční podpis na vlastní pohlednici; zachovalé, vyvolávací cena:
U:A5
164982
Jakost
1934 HODŽA Milan, Prof. PhDr. (1878 – 1944), slovenský agrárník a předseda vlády ČSR v letech 1935 až 1938, zde na dokumentu podpis jako ministr zemědělství, hlavičkový papír Ministerstva zemědělství, lehký přehyb, vyvolávací cena:
U:A4
163765
+1
Jakost
1935 HUSÁK Otakar (1885-1964), generál, ministr obrany, velitel československých legií ve Francii, portrétní fotopohlednice s podpisem; ateliér Ströminger, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A5
162948
+1
Jakost
1964 JEREMENKO (Jerjomenko) Andrej Ivanovič (1892-1970), sovětský vojevůdce, maršál Sovětského svazu, hrdina SSSR a hrdina ČSSR, vlastnoruční podpis na lístku s fotografií, vyvolávací cena:
U:A5
165009
+1
Jakost
1931 VIŠKOVSKÝ Karel (1868 - 1932), československý politik, ministr a poslanec Národního shromáždění republiky Československé, v letech 1929 - 32 ministr národní obrany, Dekret povýšení s vlastnoručním podpisem, vyvolávací cena:
U:A4
163776
+1
Jakost/Jakost
1933-40 KAŠPAR Karel kardinál (1870-1941), arcibiskup pražský, biskup královéhradecký, vlastnoručně psaný text s podpisem na zadní straně fotopohlednice, ateliér Langhans, lehké skvrny + PREČAN Leopold (1866-1947), arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, podpis na strojopisném dopise s hlavičkou arcibiskupství, stopy po přilepení, vyvolávací cena:
U:A5
163792
Jakost
1918-1939 KLOFÁČ Václav Jaroslav (1868–1942), český politik, předseda Národní strany socialistické, ministr národní obrany, podpis na fotopohlednici, nalepeno na papíru + 5ks pohlednic čs. prvorepublikových ministrů: František Staněk, Vavro Šrobár, Isidor Zahradník, Jan Syrový, Otakar Srdínko; zajímavé , vyvolávací cena:
U:A5
163789
+4
Jakost
1918-1939 KLOFÁČ Václav Jaroslav (1868–1942), český politik, předseda Národní strany socialistické, ministr národní obrany, podpis na strojopisném dopise + HABRMAN Gustav (1864-1932), československý politik, poslanec, senátor a ministr školství a sociální péče, podpis na úvodní straně knihy "Z mého života" + BRADÁČ Bohumír (1881-1935), československý politik, ministr zemědělství a národní obrany za Agrární stranu, podpis na úřední listině + FAJNOR Vladimír (1875-1952), ministr spravedlnosti a unifikací, podpis na strojopisném dopise + ŠUSTA Josef (1874-1945), jeden z nejvýznamnějších českých historiků, žák Gollovy školy, spisovatel, politik, ministr školství, popis na blahopřejném lístku; velice zajímavá sestava prvorepublikových ministrů, vyvolávací cena:
U:A4
162975
Jakost
1982 KLUSÁK Milan (1923-1992), komunistický politik, ministr kultury, diplomat, vysokoškolský pedagog, zeť Ludvíka Svobody, strojopisný dopis s podpisem a hlavičkou "Ministr kultury"; vodorovné sklady, vyvolávací cena:
U:A4
159886
Jakost
1944 KOSTOHRYZ Jan (1911-1978), DSO, velitel 311. československé bombardovací peruti RAF, vlastnoruční podpis na strojopisném dopise tenistovi Karlu Koželuhovi; rozhodně zajímavé, přeloženo, vzácné, vyvolávací cena:
U:A5
163743
+1
Jakost
1926 KRAMÁŘ Karel ( 1860–1937), ŠTŮLA Alois (1885-1941), významní prvorepublikoví politici a představitelé Národně demokratické strany, vlastnoruční podpisy na strojopisném dopise s hlavičkou Československá národní demokracie reflektující volební boj; zajímavý dobový dokument, křižně přeloženo, vyvolávací cena:
U:A4
160737
+1
Jakost
1978 LENÁRT Josef (1923-2004), československý komunistický politik, předseda vlády v letech 1963-1968, představitel normalizace; podpis na strojopisném dopisu s vlastnoručním podpisem, včetně obálky, vyvolávací cena:
U:A4
164981
+1
Jakost
1938 MACHNÍK František (1886 - 1967), československý agrární politik a poslanec Národního shromáždění republiky Československé, ministr národní obrany v letech 1935-38, povyšovací dekret s podpisem; bez poškození, vyvolávací cena:
U:A4
163744
+1
Jakost
1937 MACHNÍK František (1886-1967), československý agrární politik, ministr národní obrany 1935-1938, podpis na jmenovacím dekretu; dobrý stav, zajímavé, vyvolávací cena:
U:A3s|
158953
+1
Jakost
1928 MALYPETR Jan (1873-1947), československý agrární politik, předseda vlády v letech 1932-1935, ministr vnitra, předseda Poslanecké sněmovny; vlastnoruční podpis na strojopisném dopisu s hlavičkou Poslanecké sněmovny; zajímavé, méně časté , vyvolávací cena:
U:A4
165025
+1
Jakost
1922 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937) - pozvánka "na čaj" na Pražský hrad pro Dr. Annu Berkovcovou, osobní přítelkyni dcery T.G.M. Alice Masarykové + obálka s hlavičkou Kancelář presidenta republiky; zajímavé, výborný stav, vyvolávací cena:
U:A5
165023
+1
Jakost/Jakost
1918 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937) - vstupenka do dvorany Wilsonova nádraží v den slavnostního příjezdu prezidenta Masaryka pro Dr. Annu Berkovcovou, přítelkyni dcery T.G.M. Alice Masarykové, včetně dopisní obálky, zasláno jako R s DR PRAHA 11/8.XII.18, fialové raz. MINISTERSKÁ RADA; zcela mimořádný a unikátní doklad o příjezdu T.G.M. do Československa!!, výborný stav, vyvolávací cena:
U:A5
164817
+1
Jakost
1930 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první československý prezident, vlastnoručně psané poděkování za blahopřání Dr. Anně Berkovcové (1881 – 1960), osobní přítelkyni dcery T.G.M. Alice Masarykové; na hlavičkovém papíru prezidenta republiky, včetně obálky, velice zajímavé, vyvolávací cena:
U:A5
165649
+1
Jakost
1930? MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první československý prezident, vlastnoruční podpis na části strojopisného dopisu, část textu "I cannot be in London at this time"; stopy po uložení, přeloženo, vyvolávací cena:
U:A5
165026
+1
Jakost
1913 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první československý prezident, vlastnoruční podpis na KL zaslaném z Říma s textem a s podpisem dcery Alice Masarykové, adresováno na Dr. Annu Berkovcovou + doplněno telegramem s textem "Masaryk doma, dopis expres ministrovi" adresovaný rovněž na Annu Berkovcovou; dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A5
163804
+2
Jakost/Jakost
1919-1949 MASARYKOVÁ Alice (1879–1966), dcera T. G. Masaryka, veřejná činitelka, zakladatelka a první předsedkyně Československého Červeného kříže, vlastnoručně psaný dopis na hlavičkovém papíru (rozpité písmo) + 2x podpis na pohlednici + MASARYKOVÁ Anna (1911-1996), vnučka T.G. Masaryka, významná česká historička umění, vlastnoručně psaný text s podpisem na pohlednici; zajímavé, vyvolávací cena:
U:A5
165027
+1
Jakost/Jakost
1910? MASARYKOVÁ Alice (1879–1966), dcera T. G. Masaryka, vlastnoručně psané přání s podpisem adresované z Atén Dr. Anně Berkovcové + podpis na lístku s grafikou; dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A5
163790
Jakost/Jakost
1948-49 NEJEDLÝ Zdeněk (1878–1962), český historik a politik, ministr školství a práce, podpis na lístku + NEUMAN Alois (1901-1977), ministr pošt a spravedlnosti, podpis na FDC, vyvolávací cena:
U:A4
165839
+1
Jakost
1955 NEUMANN Alois (1901-1977), československý národně socialistický a později komunistický politik, ministr pošt a spravedlnosti; vlastnoruční věnování s podpisem na pohlednici adresované na Antonína Novotného; dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A5
164779
+2
Jakost
1942 ODSTRČIL Jaroslav (1912-1944), velitel paraskupiny CALCIUM, sestava 2 dopisů adresovaných příslušníkovi RAF Karlovi Gedošovi, 1x dopis z výcvikového střediska parašutistů ve Skotsku, podpisy "Sláva", k verifikaci přiložena fotografie lístku s celým jménem, vyvolávací cena:
U:A4
163774
+1
Jakost
1929 PÍSECKÝ Ferdinand (1879–1934), československý politik, pedagog, legionář, tajemník M. R. Štefánika, vlastnoručně psaný text s podpisem na KL; skvrna, ohnutý růžek, vyvolávací cena:
U:A5
165008
+1
Jakost
1928 PLAMÍNKOVÁ Františka (1875-1942), politička, novinářka a bojovnice za práva žen, "první" česká feministka, popravená nacisty; vlastnoručně psaný dopis adresovaný na Dr. Annu Berkovcovou; zajímavé, vyvolávací cena:
U:A4
163773
+1
Jakost
1890? RIEGER František Ladislav (1818–1903), český politik a publicista, podpis na ústřižku, přilepeno na pohlednici se sochou Riegra, vyvolávací cena:
U:A5
163803
+1
Jakost
1889 sestava podpisů v indexu studenta Právnické fakulty Karlo-Ferdinadovy univerzity z roku 1889, s podpisy profesorů: 2x MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první československý prezident; REZEK Antonín (1853-1909), významný český historik; HEYROVSKÝ Leopold (1852-1924), významný český právník, rektor Univerzity Karlovy atd.; zajímavé, vyvolávací cena:
U:A4
165013
Jakost
1932 SLÁVIK Juraj JUDr., (1890 - 1969) byl slovenský právník a československý politik, poslanec Revolučního národního shromáždění Republiky československé, v letech 1929-32 ministr vnitra, zde jeho podpis jako předseda Svazu československého důstojnictva, adresováno na generála Vojtěcha Klecandu, přehyby, vyvolávací cena:
U:A4
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::