Sálová aukce 43 / Historické dokumenty, mapy

sign_info Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
162093
Jakost
1762 FRANTIŠEK VÁCLAV TRAUTTMANSDORFF (1718-?), český šlechtic, krásná testamentární listina s kaligraficky zlatě zdobenou intitulací, s podpisem dalších šlechticů, mj. Václav Albrecht hrabě ze Šternberku atd., opatřená kolkem 15kr emise 1762, pěkná suchá pečeť; celkově velmi dekorativní, rozměr 51x40cm, příčné sklady, dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A4
164682
+3
Jakost
1945 Pražské květnové povstání - sestava 2ks potvrzení pro účastníka bojů v Praze, razítko Pluk revoluční gardy č.1 s podpisem plk. Emila Boříka + 3 zvláštní revoluční výtisky novin s prohlášením Pěst z 10.5.45, Všem Čechům a Slovákům! z 11.5.45 a Hostimil s portrétem prezidenta E.Beneše, vše bez poškození, zajímavé dobové dokumenty, vyvolávací cena:
U:A3s|
165015
Jakost
1959 Svaz protifašistických bojovníků v Praze - důvěrný dokument s žádostí o získání svědectví proti příslušníkům SS z koncentračního tábora Osvětim; adresováno na bývalého vězně Otto Krause, vyvolávací cena:
U:A4
165167
Jakost
1758 MAPA MARKRABSTVÍ MORAVSKÉHO, barevná, autor německý rytec Tobias Conrad Lotter (1717-1777); rozměr 52x50cm, vyznačeny jednotlivé kraje a detaily Brna a Olomouce; velmi dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A0
165292
+2
Jakost
1645-49 KOMENSKÉHO MAPA MORAVY mapa Markrabství moravského Jana Amose Komenského podle jeho původní rytiny, autor Willem Janszoon Blaeu (též Caesius, 1571-1638), kolorovaná rytina 59x50cm, na rubu německý text; zcela mimořádně dobře dochovaný exemplář, ozdoba každé sbírky, výjimečná nabídka!, vyvolávací cena:
U:X
165294
Jakost
1650 CHEB mapa města Cheb (Eger), mědirytina, s německou legendou, autor M. Merian, rozměr 36x32cm; výborný stav bez poškození, vyvolávací cena:
U:A3s|
165293
Jakost
1700-1707 BRNO mapa obléhání města Brna Švédy v roce 1645 za Třicetileté války, mědirytina s německým textem a legendou, detaily zákopů a pevnosti Špilberk; autor M. Merian, v paspartě, rozměr 41x31cm, pouze nepatrné natržení v okraji, jinak bezvadný stav, mimořádná nabídka!, vyvolávací cena:
U:X
165778
+1
Jakost
1904-10 [SBÍRKY] MORAVY A SLEZSKA součást tzv. Andrees neuer algemeiner und österr.-ungar. Handatlas, měřítko 1:750.000, rozměr 58x44cm, přeloženo, jen nepatrná přeložení, jinak velmi dobrý stav + Mapa Markrabství moravského a Vévodství slezského pro cestující, turisty, cyklisty atd., vydal A. Hynek - přeloženo, natržení, podlepeno; zajímavá sestava, vyvolávací cena:
U:O5
165296
Jakost
1580-90 Cosmographia Sebastiana Münstera: Jan Hus a Jeroným Pražský, stránka ze slavné knihy heidlberského učence, první německy psaná kosmografie popisující svět; mimořádná nabídka, velmi dobrý stav, vyvolávací cena:
U:A3s|
165765
+3
Jakost
1849 HOLOMOUCKÉ NOVINY část ročníku 1849, čísla 4-39, (bez 31 a 32, 38), svázáno v knize, zajímavé informace v historickém kontextu porevoluční situace v monarchii; velmi dobrý stav, vyvolávací cena:
U:Z
165017
+1
Jakost
1921 Přihláška k přesídlení vystěhovaleckým vlakem z Vídně do Znojma, vydáno Podpůrným oddělením ČS. velvyslanectví ve Vídni, přehyb, vyvolávací cena:
U:A4
162296
Jakost
1861 VÁCLAV HANKA (1791-1861), spisovatel, jazykovědec, překladatel, knihovník, známý jako padělatel Rukopisů (královédvorský, zelenohorský a další), parte Muzea Království českého; velice zajímavé, drobná natržení v okrajích, jinak zachovalé, vyvolávací cena:
U:A3s|
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::