Sálová aukce 44 / Filatelie / Slovensko 1993

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
166059 - 1993 Zsf.19, Kováč 3Sk, sestava 2ks krajových 4-bloků s posu
+1
Jakost/Jakost
1993 Zsf.19, Kováč 3Sk, sestava 2ks krajových 4-bloků s posunem hodnotové číslice doprava a doleva; kat. Zberatel 800Sk
Vyvolávací cena:
U:A5
167870 - 1998 Zsf.161PLa, Sedmibolestná Panna Mária, posun červené ba
+1
Jakost
1998 Zsf.161PLa, Sedmibolestná Panna Mária, posun červené barvy, ústa postavy na ZP 2, 3 a 4 v poloze vousů + 164PL, nedotisk oblaků v levém horním roku na ZP 1 a ZP 2; pro specialisty
Vyvolávací cena:
U:A5
167872 - 2000 Zsf.199-200PLa, Krásy naší vlasti, s DO na ZP 5 nepravi
+1
Jakost
2000 Zsf.199-200PLa, Krásy naší vlasti, s DO na ZP 5 "nepravidelný pravý horní roh známky"; kat. 50€
Vyvolávací cena:
U:A5
168386 - 2009 Zsf.PL453 VV,  40. výročí ZSF, kompletní PL pro persona
+1
Jakost/Jakost
2009 Zsf.PL453 VV, 40. výročí ZSF, kompletní PL pro personalizované zn. bez tisku kupónů, silný posun ořezu, dole tisk barevné stupnice; zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A4
166057 - 1993 R+Ex-dopis do Žiliny, vyfr. zn. 1x Zsf.1 a 3x Zsf.2, Zn
+1
Jakost
1993 R+Ex-dopis do Žiliny, vyfr. zn. 1x Zsf.1 a 3x Zsf.2, Znak 8Sk a 3Sk, DR BRATISLAVA 2.1.1993, PR, 1. den (FDC); příchozí raz., včetně podacího lístku
Vyvolávací cena:
U:A5
166058 - 1993 R+Ex-dopis velkého formátu zaslaný do USA, vyfr. zn. 26
Jakost
1993 R+Ex-dopis velkého formátu zaslaný do USA, vyfr. zn. 26x Zsf.5, Kováč 2Sk, DR BRATISLAVA 2.1.93, 1. den (FDC); příchozí raz., včetně podacího lístku
Vyvolávací cena:
U:A4
167315 - 1994 CDV3, sestava 2ks, 1x vynechaný modrý a stříbrný podtis
Jakost
1994 CDV3, sestava 2ks, 1x vynechaný modrý a stříbrný podtisk VCHa,1x výrazný posun ořezu; zajímavé
Vyvolávací cena:
U:A5
167807 - 2007 CDV89/7, CDV89/8 a CDV145, sestava 3ks obrazových dopis
Jakost
2007 CDV89/7, CDV89/8 a CDV145, sestava 3ks obrazových dopisnic, všechny s převrácenou průsvitkou (!); v katalogu cena proškrntuta, nebo kat. vůbec neuvádí
Vyvolávací cena:
U:A5
166060 - 1993 CRI, Mezinárodní odpovědní lístek vydaný na Slovensku,
+1
Jakost
1993 CRI, Mezinárodní odpovědní lístek vydaný na Slovensku, DR BRATISLAVA 1/ 11.10.1995, typ C22
Vyvolávací cena:
U:A5
166061 - 2008 CRI, Mezinárodní odpovědní lístek vydaný na Slovensku,
+1
Jakost
2008 CRI, Mezinárodní odpovědní lístek vydaný na Slovensku, DR BRATISLAVA 1.1.2008, typ CN01
Vyvolávací cena:
U:A5
166273 - 1995-2001 sestava 6ks různých příležitostných tisků, obsahuj
Jakost
1995-2001 sestava 6ks různých příležitostných tisků, obsahuje mj. PT8, PT8a, Evropa - mír a svoboda, PT18, PT21b, z toho 2x pamětní list s podpisem Horniak
Vyvolávací cena:
U:A4
166281 - 1993-2002 [SBÍRKY]  sbírka ve 3 zaplněných zásobnících A4, o
+17
Jakost/Jakost
1993-2002 [SBÍRKY] sbírka ve 3 zaplněných zásobnících A4, obsahuje bloky, tiskové listy atd.; nominál přes 15.000Sk
Vyvolávací cena:
U:Z
167718 - 1993-2000 [SBÍRKY]  menší sbírka v zásobníku A4, obsahuje ro
+12
Jakost/Jakost/Jakost
1993-2000 [SBÍRKY] menší sbírka v zásobníku A4, obsahuje rovněž TL, aršíky, část razítkovaná + několik ZS, doplněno o 3 listy Slovenského štátu; nominál nerazítkovaných zn. přes 7.000Sk
Vyvolávací cena:
U:Z
166992 - 1993-2002 [SBÍRKY]  sbírka známek ve 12-listovém zásobníku A
+8
Jakost
1993-2002 [SBÍRKY] sbírka známek ve 12-listovém zásobníku A4, obsahuje PL, aršíky atd.; nominál cca 4.400Sk
Vyvolávací cena:
U:Z
167956 - 2003-2004 [SBÍRKY]  sbírka aršíků, TL a PL v zásobníku A4; n
+5
Jakost
2003-2004 [SBÍRKY] sbírka aršíků, TL a PL v zásobníku A4; nominál cca 6.800Sk
Vyvolávací cena:
U:Z
168360 - 1993-2004 [SBÍRKY]  sestava nepoužitých dopisnic s přítisky,
+3
Jakost/Jakost
1993-2004 [SBÍRKY] sestava nepoužitých dopisnic s přítisky, aerogramů, celinových obálek a FDC, doplněno prošlou korespondencí jako poštovní průvodky a dopisy se zajimavými frankaturami, nominál svěžích položek cca 2.500Sk
Vyvolávací cena:
U:K