Mail Auction 12 / Philately / Czechoslovakia 1918-1939 / Red Cross Issue 1920

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
24197 - plate proof with black additional-printing A on/for issue C
Jakost
plate proof with black additional-printing A on/for issue Chainbreaker 40h with control-numbers, exp. by Stupka
Starting price: CZK
24196 - plate proof with black additional-printing C on/for issue C
Jakost
plate proof with black additional-printing C on/for issue Chainbreaker 60h with control-numbers, exp. by Stupka
Starting price: CZK
24398 - 2 pcs of PLATE PROOF overprints in/at corner blocks of four
Jakost
2 pcs of PLATE PROOF overprints in/at corner blocks of four, A in red color, C in black color + corner blk-of-4 values 40h with overprint, Pof.170, exp. Gilbert.
Starting price: CZK
U:A5
26141 - Pof.170-172, Red Cross as blk-of-4, by/on/at No.172 combina
Jakost
Pof.170-172, Red Cross as blk-of-4, by/on/at No.172 combination types II. + I. in upper pair, significant shifted perforation, mint never hinged
Starting price: CZK
24199 - Pof.170-172, 2x control-numbers, Pof.172 both types, mint n
Jakost
Pof.170-172, 2x control-numbers, Pof.172 both types, mint never hinged
Starting price: CZK
24562 - Pof.170-172 in 4 blocks, c.v.. 520 CZK
Jakost
Pof.170-172 in 4 blocks, c.v.. 520 CZK
Starting price: CZK
24198 - Pof.172, the bottom block of four with joined. types I. + I
Jakost
Pof.172, the bottom block of four with joined. types I. + II., mint never hinged, exp. by Karasek
Starting price: CZK
24995 - trial overprint A + C on 2 pcs Postage due stamp 10h, exp.
Jakost
trial overprint A + C on 2 pcs Postage due stamp 10h, exp. by Karasek Stupka.
Starting price: CZK
24992 - trial overprint A + C on 2 strips stamp. Hradčany 5h and 3
Jakost
trial overprint A + C on 2 strips stamp. Hradčany 5h and 30h, always only on 1 stmp., exp. by Karasek
Starting price: CZK
24993 - trial overprint A on stmp 40h + 60h Hradčany, exp. Gilbert
Jakost
trial overprint A on stmp 40h + 60h Hradčany, exp. Gilbert.
Starting price: CZK
23811 - 1920 2 pcs of letters, 1x Reg and 1x Ex, both franked with.
Jakost
1920 2 pcs of letters, 1x Reg and 1x Ex, both franked with. stamps Red Cross, Pof.170-172, CDS Slezská Ostrava 14.I.1921 and Lovosice/Lobositz 24.XII.20, to examination.
Starting price: CZK
25545 - 1921 commercial window envelope franked with. Surtax stamp.
Jakost
1921 commercial window envelope franked with. Surtax stamp. 125h, Pof.172 T II., CDS Ruda n./M. 26.I.21, good condition, Mercure 2500 CZK
Starting price: CZK

Mail Auction 12 / Philately / Czechoslovakia 1918-1939 / Red Cross Issue 1920 - Information

15.12. 1920  Červený kříž

Poštovní známky této emise byly vydány pro účely dobročinné ve prospěch Československého Červeného kříže. Přetisk dvojího druhu navrhl Alois Mudruňka. Byly vydány 3 hodnoty s červeným knihtiskovým přítiskem. Hradčany 40h a 60h ve změněných barvách s přítiskem A hodnoty 20h a poštovní známky TGM 125h s přítiskem B hodnoty 25h. Autor navrhl ještě přetisk druhu C a D, které nebyly přijaty. Vzniklo velké množství zkusmých tisků všech druhů v červené i černé barvě v různých polohách. Původně měly být přetištěny poštovní známky emise Osvobozená republika 40 a 60h. Přetisková forma 10x10 přítisků pro oba druhy.

Poštovní známky emise červený kříž platily pouze ve vnitřním poštovním styku a byly pro krátkou dobu platnosti a neobvyklý příplatek málo používány. Navíc nebyly oproti původnímu záměru distribuovány na všechny poštovní úřady a většina známek byla ponechána v Praze.

Platnost poštovních známek emise Červený kříž byla do 14.1. 1921