Mail Auction 13 / Philately / Europe / Trieste

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
info
Public Auction 59 is currently running, you can find items like this there and bid on them!
29331 - 1936-49 TRIESTE  2 pcs of Ppc, 1x with Mi.549 with MC Triest
Jakost
1936-49 TRIESTE 2 pcs of Ppc, 1x with Mi.549 with MC Trieste 1.V.36. 1x franked with. overprint stamp. zone/-s A Mi.2x 7 type I, MC Trieste 10.VII.49. Without damage., starting price: CZK
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::