Mail Auction 15 / Philately / Europe / Turkey

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
info
Public Auction 66 is currently running, you can find items like this there and bid on them!
View type:view_columnview_stream
45815 - 1892-1960 partially sorted comp. of stamps in 12-sheets stoc
Jakost
1892-1960 partially sorted comp. of stamps in 12-sheets stockbook, contains Mi.221, Mi.891-912, *Mi.1014-15, Mi.1019-28, **Mi.1317-32A, c.v.. about 800€
Starting price: CZK
45711 - 1914 Mi.229-44, Istanbul, complete set, value 200Gh * (print
Jakost
1914 Mi.229-44, Istanbul, complete set, value 200Gh * (printing 15.000 pcs), c.v.. 1200€
Starting price: CZK
U:A5
45712 - 1934 Mi.971-79 Fair in Smirně, complete set of, mint never
Jakost
1934 Mi.971-79 Fair in Smirně, complete set of, mint never hinged, c.v.. 700€
Starting price: CZK
45713 - 1935 Mi.985-999, International Women's Congress, sought set
Jakost
1935 Mi.985-999, International Women's Congress, sought set "sufražetky", mint never hinged, c.v.. 1300€
Starting price: CZK
U:A5
41838 - 1936 Mi.1004-09 Contract about/by Dardanelách, c.v.. 50€
Jakost
1936 Mi.1004-09 Contract about/by Dardanelách, c.v.. 50€
Starting price: CZK
41839 - 1938 Mi.1019-28 International trade fair, more/larger hinge
Jakost
1938 Mi.1019-28 International trade fair, more/larger hinge / label, c.v.. 35€
Starting price: CZK
41178 - 1910-12 3 postcard sent to Bohemia, single franking 20Pa, 2x
Jakost
1910-12 3 postcard sent to Bohemia, single franking 20Pa, 2x with overprint, various quality, We recommend it examination
Starting price: CZK
45175 - 1915 2 pcs of cuts from parcel cards i.a. franked by stmp wi
Jakost
1915 2 pcs of cuts from parcel cards i.a. franked by stmp with overprint Mi.256 and 258 (fold in corner zn.), CDS Constantinople 15.Mar.15 Galata 13.5.15, folds
Starting price: CZK
33385 - 1918 Reg letter franked with. overprint stamps 10+1+1P, 2x r
Jakost
1918 Reg letter franked with. overprint stamps 10+1+1P, 2x red Opt and 1x black, CDS Péra/ 21.6.18, stain from postmark color, else preserved
Starting price: CZK

Mail Auction 15 / Philately / Europe / Turkey - Information

Turecko, jako 80-milionová regionální velmoc, se vyznačuje rostoucím ekonomickým a kulturním sebevědomím. U patriotické a čím dál silnější střední třídy je patrný trend historicismu, zájmu o tureckou minulost, kulturní a uměleckou, což má své sběratelské dopady, a to i ve filatelii. Vnímání sběratelství jako projevu národní kultury je v Turecku rozšířené. Zejména v posledních dvou desetiletích roste v Turecku samém počet filatelistů a vznikly tam slavné a velké sbírky, tedy nejen, jako doposud, v cizině. Od 60. let 20. stol. se v Turecku konají významné mezinárodní i světové výstavy přitahující nejvýznamnější exponáty. Význační sběratelé z Turecka jsou pravidelně zastoupeni v jury na zahraničních výstavách. Filatelie jako taková má v Turecku institucionální podporu o jaké se většině zemí může jen zdát. Turecké ministerstvo PTT (pošta, telefon, telegraf) a Poštovní muzeum v Ankaře jsou silné instituce, bohatě dotované za účelem odborné podpory trhu a sbírání známek, organizace burz a obchodu se známkami, organizace mnoha mezinárodních výstav (2x světová), pořádání odborných akcí, kongresů a přednáškových cyklů, motivace mladých lidí pro filatelii , zavádění "filatelistické vzdělanosti" ve školách (!), vydávání odborných publikací, tržních rešerší a studií a časopisů o filatelii, atd. "Turecká" filatelistická komunita je navíc globální, díky silné emigraci a díky množství sběratelů tradičně zejména v Německu a v USA. Pořádají se "Světové kongresy sběratelů známek osmanské říše" a obdobné akce, činorodé jsou domácí a mezinárodní organizace sdružující zájemce o klasické Turecko. V USA působí Ottoman and Near East Philatelic Organizations (ONEPS), v Anglii Oriental Philatelic Association of London (OPAL), v Německu ArGe Osmanisches Reich (AROS), v Turecku pak 7 velkých celonárodních organizací a svazů.

Turecko se svými pestrými dějinami a coby křižovatka obchodních cest má velmi bohatou poštovní historii. Provázanost s okolním světem, silné obchodní a poštovní zastoupení všech velkých evropských států na tureckém území, měnící se hranice a hlavně vysoce byrokratizovaný osmanský stát znamenaly intenzivní poštovní provoz, jenž dal vzniknout zajímavým známkovým vydáním a vzácným celistvostem. Impuls pro "tureckou" filatelii samozřejmě vzešel z ciziny. Již koncem 19. století neunikla zajímavost tureckého poštovnictví a rarity zejména klasického období především německých a britským filatelistům. Slavný katalog bratří Senfů z Lipska již roku 1888 věnuje tureckým známkám mimořádně velký prostor. Během cca 130 let sběratelské tradice vyšlo v zahraničí nepřeberné množství odborné literatury věnované tureckým emisím a poštovní historii. Světově proslulé sbírky turecké klasiky vytvořili od konce 19. stol. vynikající sběratelé jako Kroll, E. Heger, A. Doursun, A. Passer (Praha ! 1865-1938), Brandt, M. Nouri, A. Birken, Engler, T. Kuyas , A. Garmiryan, K. Alanyali, O. Hornung, Max Plantinga a dlouhá řada dalších. Turecké rarity zajímaly i ty největší sběratele všech dob, připomeňme sbírku Turecka u M. Burruse (prodáno u Robson Lowe 1964).

Těžiště vzácnosti tureckých poštovních známek spočívá v emisi Tugra 1863, Duloz 1865-1876, Novinové od roku 1891 a Provizoria 1920-1921 (často náklad jen v desítkách kusů) a také ve vydáních staré lodní pošty a různých lokálních a provizorních.

Novinové 1891 se staly sběratelsky oblíbenými už na počátku jejich platnosti a záhy se objevily padělky ke škodě sběratelů. Dnes je situace taková, že naprostá většina těchto známek na běžném trhu jsou falza. Dochované pravé jsou poměrně vzácné, neboť z nákladu se zachovalo relativně málo exemplářů, jak jest obecně u novinových vydání obvyklé. Označení "novinové" není zcela přesné, neboť známky byly určeny k frankování zásilek jakýchkoli tiskovin. Stejně jako je tomu třeba u rakouských novinových, se tyto známky prodávaly se slevou (dle některých pramenů až 30%) na základě zvláštního povolení, pouze velkým vydavatelům a redakcím, a to po 100ks arších. Zlevněné, např. 20para červené, byly při diskontním prodeji označené na poštách (distribuce povolena jen na velkých Istambulských úřadech) zmíněnými přetisky, aby nedošlo k zneužití, aby se tyto známky zkrátka odlišily od plnocenných výplatních. Poštmistři přetiskovali celé archy ručně jednotlivými přetisky, pro ušetření práce často přes 2 známky, většinou v černé barvě, vzácně v červené a modré, vznikly tak též různé polohy a nepravidelnosti přetisků, vynechané přetisky, barevné soutisky, nedotisky apod. Tyto varianty a také skutečnost, že do té doby vzniklo v Evropě jen minimum přetiskových vydání, přitáhly pozornost již soudobých sběratelů (H. Kroll 1894, aj.). Vydání 1891 bylo brzy vypotřebováno a v r. 1892 vychází nové - tytéž přetisky na výplatních 1892 "Znak a Tugra".