Mail Auction 17 / Revenue Stamps

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
59748 - 1933-35 BELGIUM comp. 5 pcs of commercial and customs docum
Jakost
1933-35 BELGIUM comp. 5 pcs of commercial and customs documents with Belgian 3x and French revenues 2x various values, i.a. Belgian 20F, 10F, 5F, 2F; good condition
Starting price: CZK
54214 - 1933-36 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 comp. 6 pcs of stamped invoi
+3
Jakost
1933-36 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 comp. 6 pcs of stamped invoices, revenues glued, creatively designed invoices, f.. cellar HORNÍ LITVÍNOV, Hess Karlín, Zweig HORNÍ RŮŽODOL, Trollera Brno, Kranz Prostějov, Marlé Prostějov, fold to envelopes, good condition
Starting price: CZK
59397 - 1937-53 Czechoslovakia comp. 8 pcs of various invoices, inv
+1
Jakost
1937-53 Czechoslovakia comp. 8 pcs of various invoices, invoices with documents with mounted revenue stamp. issue 1919, 1938, 1953, contains i.a. A.Grochol/ furniture Třinec, Hotel Slavia Brno, F.Blažek/ art production from metal Mělník etc..; good condition
Starting price: CZK
59742 - 1940 BOHEMIA-MORAVIA concession for foundation and running
Jakost
1940 BOHEMIA-MORAVIA concession for foundation and running radiophonical receiving station with mounted Bohemian and Moravian revenue 8K with postal CDS Místek 3.VI.40 incl. envelope/-s; good condition
Starting price: CZK
54213 - 1933-46 BOHEMIA-MORAVIA comp. 5 pcs of stamped invoices, 2x
+4
Jakost
1933-46 BOHEMIA-MORAVIA comp. 5 pcs of stamped invoices, 2x BOHEMIA-MORAVIA, 1x imprinted stamp and 1x imprinted stamp + revenue stamp, other mounted, commercial creatively designed invoices, f.. Miška Hostinné, EGO Přelouč, Jína Lomnice n/P., Kopecký Pardubice, Misík Husinec, 3x holes from perforator, fold to envelopes, good condition
Starting price: CZK
U:A5
59673 - 1844-52 AUSTRIA 3 pcs of documents with imprinted stamps va
Jakost
1844-52 AUSTRIA 3 pcs of documents with imprinted stamps values 6 Kreuzer, 15 Kreuzer and 30Kr; archiving folds
Starting price: CZK
U:A5
54376 - 1871 AUSTRIA church calendar provided with revenue 6 Kreuze
Jakost
1871 AUSTRIA church calendar provided with revenue 6 Kreuzer Kalender-Stempel from y 1870, knížečkové making, issued in Olomouc, in hřbetě cracked, signs of usage, notice, viewing of quality recommended
Starting price: CZK
U:A5
57578 - 1856 AUSTRIA document with mounted revenue 6 Kreuzer C.M.,
Jakost
1856 AUSTRIA document with mounted revenue 6 Kreuzer C.M., cancelled oval postm. Brünn, folded, adequate condition age
Starting price: CZK
54423 - 1752 AUSTRIA document 4-page with printed revenue 3 Kreuzer
Jakost
1752 AUSTRIA document 4-page with printed revenue 3 Kreuzer., c.v.. Kořínek No.7, T I. = 140 pt., 1x horiz. and 1x vertical folded, dusky margins, good condition
Starting price: CZK
56491 - 1916 AUSTRIA document state loan Austria-Hungary akceptovan
Jakost
1916 AUSTRIA document state loan Austria-Hungary akceptovaná Czechoslovak republikou, franked ½; revenue in value 1CZK, postmark Tax Office/ in/at Sobotce, cross and longitudinal fold
Starting price: CZK
52453 - 1833 AUSTRIA obligation with revenue 2G and controll imprin
Jakost
1833 AUSTRIA obligation with revenue 2G and controll imprinted stamp from y 1818, 2 voskové seal with rodovým emblem Schwarzenberg and signature Joseph Adolf Schwarzenberg; round cancelling holes
Starting price: CZK
U:A5
58023 - 1905 AUSTRIA comp. 2 pcs of joined invoices f. Carl Wickede
Jakost
1905 AUSTRIA comp. 2 pcs of joined invoices f. Carl Wickede & Sohn (producer riding needs), 2x revenue 10h/ sample/specimen 1898, addressed. on/for prince Alfred Windischgrätze, total 8 sides, cross folded, very decorative and well preserved
Starting price: CZK
U:A5
52455 - 1803-40 AUSTRIA comp. 5 pcs of releases with revenue signet
Jakost
1803-40 AUSTRIA comp. 5 pcs of releases with revenue signetes
Starting price: CZK
52454 - 1803-40 AUSTRIA comp. 5 pcs of releases with revenue signet
Jakost
1803-40 AUSTRIA comp. 5 pcs of releases with revenue signetes
Starting price: CZK
54215 - 1888-07 AUSTRIA-HUNGARY comp. 6 pcs of invoices, 3x with mo
+5
Jakost
1888-07 AUSTRIA-HUNGARY comp. 6 pcs of invoices, 3x with mounted revenue, 2x with imprinted, 1x without revenue with release about/by payment duty, Kreuzers values, heading invoices, f. Philip Jablonné n/Orl., Brüder Wellesz Wien, Lüftner Prague, Bermann Vysoké Mýto, Suchý Olomouc, Strejc Prague, fold to envelopes, good condition
Starting price: CZK
59279 - 1873-1901 AUSTRIA comp. 7 pcs of debentures with revenues f
Jakost
1873-1901 AUSTRIA comp. 7 pcs of debentures with revenues from various period, i.a. 2,5 fl. from y 1870, 5 fl. from y 1885; various quality
Starting price: CZK
U:A5
60183 - 1840-80 AUSTRIA comp. 8 pcs of křestních documents with m
Jakost
1840-80 AUSTRIA comp. 8 pcs of křestních documents with mounted revenues Austrian issue II, issue 1875 and 1879 values 50 and 15 Kreuzer, good condition, only folds
Starting price: CZK
59745 - 1896-1934 BELGIUM, FRANCE 2 pcs of due bills, Belgian from
Jakost
1896-1934 BELGIUM, FRANCE 2 pcs of due bills, Belgian from year 1896 with post. stamp. 25c, French from y 1934 with mounted 2 French revenues 1Fr + 80c; filling holes, folds
Starting price: CZK
59177 - 1940 GERMANY complete 100-stamps sheet Brot marken 100x 10g
Jakost
1940 GERMANY complete 100-stamps sheet Brot marken 100x 10g with pin hole without gum
Starting price: CZK
U:A5
54217 - 1895 HUNGARY German written newspaper Berg - and Huettenmae
Jakost
1895 HUNGARY German written newspaper Berg - and Huettenmaennische Zeitung with mounted Hungarian revenue 1 Kr, 2x Hungarian postmark, well preserved
Starting price: CZK

Mail Auction 17 / Revenue Stamps - Information

Fiskální ceniny - kolkové známky a signety

Fiskální filatelie zahrnuje kolky, kolkové známky, kolkové signety, známky daňové, dávkové, poplatkové - mj. příspěvkové, propagační, příležitostné, místní neboli městské poplatkové známky, bolety a další.

Signety jsou kolky tištěné přímo na listiny, oznamovací kolky, dále kolky na vlasové pudry, líčidla a škrob

Kolková známka je cenina, potvrzující zaplacení správního či soudního poplatku nebo daně. Kolky jsou buď známky k vylepení na dokumenty, nebo tištěné přímo na papír dokumentu. Kolky se vylepují na směnky, šeky, dlužní úpisy (promesa), kupní a jiné smlouvy. Do této kategorie patří také dávkové známky, kalendářní a novinové kolky, bankovkové kolky a kolky na hrací karty.

Cenné papíry obsahují kolky z tržeb z cenných papírů a kolkované cenné papíry.

Průkazky a legitimace obsahují rybářské a honební lístky, dobytčí pasy, osobní průkazy.

Kolky vojenské hranice

Kontrolní a uzavírací známky na mlýnské výrobky, cukr, kypřící prášek do pečiva, cigaretové kolky, kolky potvrzující daň ze šumivého vína v lahvích, daň ze zápalek, umělých sladidel, výbušných látek a uzavírací známky tabákových výrobků.

Zvláštní známky obsahují oznamovací kolky, statistické známky, daň z masa, daň z piva v sudech, tabákových náhražek, známky desátkové daně, známky pro platbu školného, soudní doruční známky, městské kolky, národní kolky, daňové stvrzenky, juxty a bolety, známky Slovakotur, známky potravní daně, kolky na poštovních průvodkách a statistických ohláškách, kolky na rozhlasových koncesích, známky k hracím automatům, dálniční kupony, veterinární poplatkové známky, pojišťovací známky a známky kuponové privatizace.

Jiné známky obsahují známky Červeného kříže, Sokolské známky, členské příspěvkové a jiné známky, známky městské hromadné dopravy, reklamní známky, místopisné známky, výstavní a příležitostné, charitativní, propagandistické, vlastenecké a národopisné, známky léčebného fondu, známky rozhlasového poplatku, železniční známky a známky ostatní dopravy, dopisní zálepky, pečetky atd.