Mail Auction 17 / Banknotes

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
57604 - 1938 CZECHOSLOVAKIA 1918-39  Bajer N2 5CZK Jungmann, mobiliz
+1
Jakost
1938 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 Bajer N2 5CZK Jungmann, "mobilization ", set A022, light offset hint on reverse side after/around machine Bohemian and Moravian overprint, excellent quality, c.v. 4.500CZK
Starting price: CZK
59219 - 1919 CZECHOSLOVAKIA 1918-39  bank-note 1CZK, Ba.7, set 247,
Jakost
1919 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 bank-note 1CZK, Ba.7, set 247, quality 0, bend only in/at one corner, c.v.. 300CZK
Starting price: CZK
59137 - 1920-34 CZECHOSLOVAKIA 1918-39  comp. 9 pcs of paper money,
+3
Jakost
1920-34 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 comp. 9 pcs of paper money, part specimens, c.v.. Bajer about 1.900CZK, quality 1-2-(3)
Starting price: CZK
58266 - 1920-44 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 + BOHEMIA-MORAVIA, comp. 13 p
+3
Jakost
1920-44 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 + BOHEMIA-MORAVIA, comp. 13 pcs of various bank-notes and státovek, quality N-2, 5x SPECIMEN, i.a. 5000CZK, 1000 Koruna, 500K and oths.
Starting price: CZK
57607 - 1940 BOHEMIA-MORAVIA  Bajer 29b 5CZK Jungmann, overprinted m
+1
Jakost
1940 BOHEMIA-MORAVIA Bajer 29b 5CZK Jungmann, overprinted machine overprint, set A022, excellent quality, c.v.. 5.000CZK
Starting price: CZK
59124 - 1939-45 BOHEMIA-MORAVIA  comp. 10 pcs of paper money (specim
+3
Jakost
1939-45 BOHEMIA-MORAVIA comp. 10 pcs of paper money (specimens), c.v.. Bajer more than 1.000CZK, quality 1-(2)
Starting price: CZK
59128 - 1939-45 SLOVAKIA  comp. 11 pcs of paper money (specimens), c
+3
Jakost
1939-45 SLOVAKIA comp. 11 pcs of paper money (specimens), c.v.. Bajer through/over 1.000CZK, quality 1-2, #44 quality 3
Starting price: CZK
59133 - 1944-50 CZECHOSLOVAKIA 1945-92  selection of 16 pcs of paper
+2
Jakost
1944-50 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 selection of 16 pcs of paper money, part specimens, c.v.. Bajer about 1.500CZK, quality 1
Starting price: CZK
59028 - 1943 C.C. DACHAU  camp means of payment, WERT: RM. –.50; g
Jakost
1943 C.C. DACHAU camp means of payment, WERT: RM. –.50; good quality
Starting price: CZK
59223 - 1920-21 GERMANY  comp. 5 pcs of nouzovek, Konstanz 500M, Glo
Jakost
1920-21 GERMANY comp. 5 pcs of nouzovek, Konstanz 500M, Glogau 50Pf, Stadtbank Glogau 50Pf, Lindenberg 25pf, Halberstadt divided bank-note 30Pf (10 + 5 + 5 + 10), folds in corners
Starting price: CZK
60184 - 1940 comp. 13 pcs of camp money (Lagergeld) MWH (Metalwerke
Jakost
1940 comp. 13 pcs of camp money (Lagergeld) MWH (Metalwerke Holeischen - Holýšov by/on/at Plzeň), values 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 20, 40 and 50Rpf (c.v.. Campell 50Rpf doesn't report), always as blk-of-4; very fine
Starting price: CZK
54253 - 1838 COINS and SEALS, 2x sampler  with ukázkou coins and se
Jakost
1838 COINS and SEALS, 2x sampler with ukázkou coins and seal, only several sides, evidently part greater whole, 1x glued, 1x sew together, signs of age and bad placing, inside part/-s well preserved, printings well distinct
Starting price: CZK
U:A4

Mail Auction 17 / Banknotes - Information

Papírová platidla

Bankovka neboli cenný papír s určitou peněžní hodnotou je bezúročný platební prostředek, vydávaný centrální bankou. Bankovkami se zabývá sběratelský vědní obor označovaný jako notafilie.

Bankovky se historicky vyvinuly z obchodních směnek. V případě předložení směnky byla původnímu majiteli vydána bankovka, kterou se banka zavazovala vyplatit při předložení určité množství zlata popřípadě určitou sumu. Před bankovkami byly v oběhu pouze peníze z drahých materiálů, které samy o sobě byly nositeli hodnoty – na rozdíl od bankovek – nezávisle na bance, státu či úřední moci. Nejčastější byly zlaté mince, jejich nevýhodou bylo to, že byly poměrně těžké a že se opotřebovávaly.

Za první papírová platidla jsou obecně pokládány směnky čínských obchodníků datované do 7. století po Kr., ale za všeobecnou měnu jsou uznány až v 10. století. Marco Polo roku 1298 píše, že bankovky jsou v oběhu i v Persii a Japonsku.

Aby se nemusely vyměňovat pytlíky mincí, zavedli ve středověku evropští obchodníci takzvané úvěrové úpisy. Od 17. století vydávaly takové úpisy přímo banky. V té době kovová platidla nestačila pokrývat prudký růst objemu transakcí v obchodním styku.

Začaly se používat směnky jakožto cenné papíry, ve kterých se jejich vydavatel zavazuje vyplatit držiteli určitou částku. Se směnkami se tak začalo obchodovat. Směnky měly v praxi několik nevýhod – byly vždy vypsány na pevnou částku a jejich reálná hodnota závisela na platební morálce konkrétního vydavatele (emitenta).

Banky proto začaly směnky vykupovat a vyměňovat je za směnky vlastní – bankovky. Ty mohly být kryty vykoupenými směnkami nebo zlatem. Vzhledem k problémům s tímto systémem byl vytvořen monopol na vydávání bankovek, který byl svěřen centrální bance. V České republice tak smí bankovky vydávat pouze Česká národní banka. Protože je to dáno zákonem, patří bankovky ČNB (koruny české) mezi měny s nuceným oběhem.

První bankovky na území rakouské monarchie se začaly vydávat za vlády Marie Terezie. Poukazy začala emitovat Vídeňská městská banka, proto se začaly nazývat „Banco-zettel“, doslova „bankovní lístek“. Počeštěním vznikl název „bankocetle“ a pro bankovky obecně název „banknóty“.