Mail Auction 20 / Philately / Europe / Albania

sign_info This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
72213
Jakost
1929 Mi.210-16, Airmail overprint, light hinged, otherwise nice, catalogue price for mint 1700€, starting price: CZK
U:A5
75126
+1
Jakost
1927 postcard to Czechoslovakia, franked by stmp Mi.153, 154, CDS SHKODRA/ 28.8.27; light folds in corners, starting price: CZK
U:A5
74968
Jakost
1943 letter to BOHEMIA-MORAVIA with Mi.303 2x, period union with Italy, CDS SHKODRA/ 10.2.43, Italian and German censorship, rare entire from this destination, decorative, good condition, starting price: CZK
U:A5
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::