Mail Auction 23 / Banknotes

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
info
Public Auction 71 is currently running, you can find items like this there and bid on them!
View type:view_columnview_stream
87254 - 1927 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 2x bank-note 10CZK, set B and N
+1
Jakost
1927 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 2x bank-note 10CZK, set B and N, quality N
Starting price: CZK
U:A5
87251 - 1943 C.C. TEREZIN-THERESIENSTADT set 6 pieces camp money, 1
+1
Jakost
1943 C.C. TEREZIN-THERESIENSTADT set 6 pieces camp money, 1, 5, 10, 20, 50, 100 crowns (missing 2 Koruna), quality N
Starting price: CZK
U:A5
87172 - 1943 C.C. TEREZIN-THERESIENSTADT complete set 7 pcs of bank
+1
Jakost
1943 C.C. TEREZIN-THERESIENSTADT complete set 7 pcs of bank-notes C.C. Terezín 1K-100K, Un, nice quality as N
Starting price: CZK
U:A5
85394 - 1939 SLOVAKIA Ba.43b, 100(Ks) T. G. Masaryk - overprint, se
+1
Jakost
1939 SLOVAKIA Ba.43b, 100(Ks) T. G. Masaryk - overprint, set For/Behind, quality 4
Starting price: CZK
U:A5
87248 - 1939 SLOVAKIA bank-note 1000 Koruna, overprint SLOVAK REP.,
+1
Jakost
1939 SLOVAKIA bank-note 1000 Koruna, overprint SLOVAK REP., set O, 2x perf SPECIMEN, vert. fold, light folds, quality 1-2
Starting price: CZK
U:A5
87250 - 1939 SLOVAKIA bank-note 100 Koruna, overprint SLOVAK REP.,
+1
Jakost
1939 SLOVAKIA bank-note 100 Koruna, overprint SLOVAK REP., set Tb, 2x perf SPECIMEN, cross fold, dusky margins, quality 3
Starting price: CZK
U:A5
87249 - 1939 SLOVAKIA bank-note 500K, overprint SLOVAK REP., set D,
+1
Jakost
1939 SLOVAKIA bank-note 500K, overprint SLOVAK REP., set D, 2x perf SPECIMEN, vert. fold, quality 1-2
Starting price: CZK
U:A5
87232 - 1945 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 bank-note 1000 Koruna, set 11 A
+1
Jakost
1945 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 bank-note 1000 Koruna, set 11 A, 2x perf SPECIMEN + perforation, bank sample/specimen, slightly warped paper, otherwise quality N
Starting price: CZK
U:A5
87234 - 1945 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 treasury-note 100Kčs, set N 39
+1
Jakost
1945 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 treasury-note 100Kčs, set N 39, 2x perf SPECIMEN + perforation, bank sample/specimen, paper slightly warped, otherwise quality N
Starting price: CZK
U:A5
87236 - 1945 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 treasury-note 50Kčs, set MA, 2
+1
Jakost
1945 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 treasury-note 50Kčs, set MA, 2x perf SPECIMEN + perforation, bank sample/specimen, paper slightly warped, otherwise quality N
Starting price: CZK
U:A5
87228 - 1945 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 státovky 5Kčs, 10Kčs, 25Kčs
+1
Jakost
1945 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 státovky 5Kčs, 10Kčs, 25Kčs, all with perf SPECIMEN + perforation, bank sample/specimen, slightly warped paper, otherwise quality N
Starting price: CZK
U:A5
83692 - 1969-71 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 TUZEX ration coupons on/for 5
Jakost
1969-71 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 TUZEX ration coupons on/for 5Kčs and 20Kčs with marked time 1969/VII. and --IV.1971, used, quality ca. 2-3
Starting price: CZK
U:A5
85348 - 1944 GERMANY values 1Mk, 20Mk, 50Mk, 100Mk, value 50Mk gree
+1
Jakost
1944 GERMANY values 1Mk, 20Mk, 50Mk, 100Mk, value 50Mk green stain in corner, else preserved
Starting price: CZK
U:A5
87217 - 1921 GERMANY textile bank-note Town bank in/at Bielefeldu,
+1
Jakost
1921 GERMANY textile bank-note Town bank in/at Bielefeldu, issued to 700. Anniv town, uvedená value 100Mk, format 14x11cm, front side with printing, back side with výšivkou, interesting, well preserved
Starting price: CZK
U:A5
87219 - 1940? GERMANY / BUCHENWALD means of payment in value 1RM, v
+1
Jakost
1940? GERMANY / BUCHENWALD means of payment in value 1RM, valid for local kantýnu SS, on reverse written dedication, else preserved
Starting price: CZK
U:A5
83596 - 1836 USA cheque on/for 12,78 dolars, issued for Otsego Coun
Jakost
1836 USA cheque on/for 12,78 dolars, issued for Otsego County Bank in/at Cooperstown, torn off unprinted margin, else preserved
Starting price: CZK
U:A5
88811 - 1918 EMERGENCY CURRENCY / CZECHOSLOVAKIA 1918-39 emergency
Jakost
1918 EMERGENCY CURRENCY / CZECHOSLOVAKIA 1918-39 emergency bank-note ÚSTÍ N. L., value 20 Koruna, very good condition
Starting price: CZK
U:A5
83427 - 1923 EMERGENCY CURRENCY / DANZIG emergency money with overp
Jakost
1923 EMERGENCY CURRENCY / DANZIG emergency money with overprint new values 5 millions mark, damaged margins, interesting
Starting price: CZK
U:A5
87936 - 1921 EMERGENCY CURRENCY / GERMANY comp. 2 pcs of money, NAU
Jakost
1921 EMERGENCY CURRENCY / GERMANY comp. 2 pcs of money, NAUMBURG (Saale), values 25 and 75, nice
Starting price: CZK
U:A5
83706 - 1940? EMERGENCY CURRENCY / GERMANY camp means of payment fo
Jakost
1940? EMERGENCY CURRENCY / GERMANY camp means of payment for war prisoner, order (Lagergeld) after/behind 10Rpf, numbered, light folded, else preserved, small format, signature represented by šéfa OKW
Starting price: CZK
U:A5
83707 - 1914 EMERGENCY CURRENCY / VELKÉ HAMRY (dist. Železný Brod
Jakost
1914 EMERGENCY CURRENCY / VELKÉ HAMRY (dist. Železný Brod ), credit note on/for payment 1 Koruna, light stains, else preserved
Starting price: CZK
U:A5

Mail Auction 23 / Banknotes - Information

Papírová platidla

Bankovka neboli cenný papír s určitou peněžní hodnotou je bezúročný platební prostředek, vydávaný centrální bankou. Bankovkami se zabývá sběratelský vědní obor označovaný jako notafilie.

Bankovky se historicky vyvinuly z obchodních směnek. V případě předložení směnky byla původnímu majiteli vydána bankovka, kterou se banka zavazovala vyplatit při předložení určité množství zlata popřípadě určitou sumu. Před bankovkami byly v oběhu pouze peníze z drahých materiálů, které samy o sobě byly nositeli hodnoty – na rozdíl od bankovek – nezávisle na bance, státu či úřední moci. Nejčastější byly zlaté mince, jejich nevýhodou bylo to, že byly poměrně těžké a že se opotřebovávaly.

Za první papírová platidla jsou obecně pokládány směnky čínských obchodníků datované do 7. století po Kr., ale za všeobecnou měnu jsou uznány až v 10. století. Marco Polo roku 1298 píše, že bankovky jsou v oběhu i v Persii a Japonsku.

Aby se nemusely vyměňovat pytlíky mincí, zavedli ve středověku evropští obchodníci takzvané úvěrové úpisy. Od 17. století vydávaly takové úpisy přímo banky. V té době kovová platidla nestačila pokrývat prudký růst objemu transakcí v obchodním styku.

Začaly se používat směnky jakožto cenné papíry, ve kterých se jejich vydavatel zavazuje vyplatit držiteli určitou částku. Se směnkami se tak začalo obchodovat. Směnky měly v praxi několik nevýhod – byly vždy vypsány na pevnou částku a jejich reálná hodnota závisela na platební morálce konkrétního vydavatele (emitenta).

Banky proto začaly směnky vykupovat a vyměňovat je za směnky vlastní – bankovky. Ty mohly být kryty vykoupenými směnkami nebo zlatem. Vzhledem k problémům s tímto systémem byl vytvořen monopol na vydávání bankovek, který byl svěřen centrální bance. V České republice tak smí bankovky vydávat pouze Česká národní banka. Protože je to dáno zákonem, patří bankovky ČNB (koruny české) mezi měny s nuceným oběhem.

První bankovky na území rakouské monarchie se začaly vydávat za vlády Marie Terezie. Poukazy začala emitovat Vídeňská městská banka, proto se začaly nazývat „Banco-zettel“, doslova „bankovní lístek“. Počeštěním vznikl název „bankocetle“ a pro bankovky obecně název „banknóty“.