Mail Auction 23 / Faleristics

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
info
Public Auction 71 is currently running, you can find items like this there and bid on them!
View type:view_columnview_stream
88318 - 1935 AUTOMOBILY / ZBROJOVKA BRNO plaque I. congress majitel
Jakost
1935 AUTOMOBILY / ZBROJOVKA BRNO plaque I. congress majitelů cars "Z" in Prague, size 52x65mm, weight 81g, very interesting
Starting price: CZK
U:X
88316 - 1930 FIREFIGHTERS Ag memorial medals, For/Behind 30 years a
+1
Jakost
1930 FIREFIGHTERS Ag memorial medals, For/Behind 30 years activity/-ies
Starting price: CZK
U:X
88291 - 1900 LITOMĚŘICE Association ptactva, Ag medal, diameter 4
+1
Jakost
1900 LITOMĚŘICE Association ptactva, Ag medal, diameter 40mm, weight 27g, interesting
Starting price: CZK
U:X
88290 - 1880? HUNTING German hunting club/association Prague, Cu me
+1
Jakost
1880? HUNTING German hunting club/association Prague, Cu medal, diameter 50mm, weight 54g, mint Oertel Berlin, good condition
Starting price: CZK
U:A5
88292 - 1928-38 SOKOL comp. 2 pcs of Ag memorial medals, Jsem raže
+1
Jakost
1928-38 SOKOL comp. 2 pcs of Ag memorial medals, "Jsem ražen from Czech metal" and X. Sokol festival
Starting price: CZK
U:X
88293 - 1924 SPORT / CZECHOSLOVAKIA 1918-39 medal after/behind 1. p
+1
Jakost
1924 SPORT / CZECHOSLOVAKIA 1918-39 medal after/behind 1. place in/at athletics, original little box
Starting price: CZK
U:O5
88258 - 1938 SPORT / CZECHOSLOVAKIA 1918-39 plaque, Marathon, origi
+1
Jakost
1938 SPORT / CZECHOSLOVAKIA 1918-39 plaque, Marathon, original little box
Starting price: CZK
U:O5
88317 - 1930? BEEKEEPING silver (?) medal For Merit about/by beekee
+1
Jakost
1930? BEEKEEPING silver (?) medal For Merit about/by beekeeping in Bohemia, diameter 40mm, weight 33g, quality 0/0, hasn't hallmark
Starting price: CZK
U:X
88633 - 1932 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 edict to conferment medal, facs
Jakost
1932 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 edict to conferment medal, facsimile signatures VIŠKOVSKÝ, minister National defence, MASARYK, president
Starting price: CZK
U:A3s|
85330 - 1947-8 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 comp. 3 pcs of decrees on/for
+2
Jakost
1947-8 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 comp. 3 pcs of decrees on/for one name to conferment medal Prokop Velikého, memorial badge 30. infantry reg. Alois Jirásek and medal 1. úderného batt./guidon Russian legions, good condition
Starting price: CZK
U:A4
88288 - 1935 BADGES three-colour circle badge NSDAP, swastika, insc
+1
Jakost
1935 BADGES three-colour circle badge NSDAP, swastika, inscription, diameter 25mm, on reverse graphic mark and M1/105, very good condition
Starting price: CZK
U:X
88308 - 1944 ROMANIA Au medal, diameter 20mm, weight 7g, quality 0/
+1
Jakost
1944 ROMANIA Au medal, diameter 20mm, weight 7g, quality 0/0
Starting price: CZK
U:X
88311 - 1850 GREAT BRITAIN comp. 4 pcs of memorial medals, original
+2
Jakost
1850 GREAT BRITAIN comp. 4 pcs of memorial medals, original etui, inscription "The Queen, Prince Albert and Britain's Hope", quality 0/0
Starting price: CZK
U:X

Mail Auction 23 / Faleristics - Information

Faleristika

Faleristika je pomocná věda historická, která se zabývá popisem a historií řádů a vyznamenání. Pojednává o viditelně nošených vyznamenáních, tedy řádech, medailích a odznacích, jež byly uděleny za zásluhy jakéhokoli druhu.

Název faleristika zavedl jako první československý voják a sběratel řádů Oldřich Pilc kolem roku 1937. Výraz je odvozen ze starořeckého slova τὰ φάλαρα, označující kovové ozdoby na přilbách válečníků a jejich koní, převzatého Římany ve tvaru phalerae jako označení vojenských vyznamenání. Byly to kruhové medaile z bronzu, stříbra a zlata, s vyobrazením bohů a nošené na hrudi těchto válečníků.

Faleristika má úzký vztah k heraldice jako nauce o znacích. Heraldika i faleristika mají společné kořeny v době křižáckých válek, kdy se bojující rytíři zdobili symboly. Tyto symboly se staly odznaky tehdejších prvních rytířských řádů. Faleristika převzala heraldickou terminologii při popisování řádů. Předně zásady popisu z pohledu nositele řádu a nikoli z pohledu pozorovatele – čili pravá a levá strana se udávají obráceně.  Záležitostí praktické heraldiky, tj. dodržováním jejích zásad, tvorbou a popisem znaků se kdysi zabývali příslušní královští úředníci – heroldi.