Online Auction 64 / Banknotes

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
2266
5 000 CZK
Tip
222871 - 1946 Ba.80b, 500Kčs, issue 1946, set Oa
+1
Jakost
1946 Ba.80b, 500Kčs, issue 1946, set Oa
Starting price: 2 000 CZK +150,0 %
U:A5
Sold: : 5 000 CZK
2267
4 500 CZK
Tip
222615 - 1920 ANTISEMITENBUND issued 16.4. 1920 in Amstetten, values
+1
Jakost
1920 "ANTISEMITENBUND" issued 16.4. 1920 in Amstetten, values 10, 20 and 50h; interesting
Starting price: 1 500 CZK +200,0 %
U:A5
Sold: : 4 500 CZK
2268
11 000 CZK
Tip
223643 - 1910-1976 [COLLECTIONS]  AUSTRIA / Czechoslovakia/ TEREZÍN
+59
Jakost/Jakost
1910-1976 [COLLECTIONS] AUSTRIA / Czechoslovakia/ TEREZÍN / GERMANY collection 76 pcs of various bank-notes and orders in album, contains i.a. complete set Terezínských orders 1 - 100 Koruna (quality N), order Ministry of Internal Affairs, 100Kčs Gottwald, inflation German bank note/-s and modern bank note/-s from abroad; various quality, unissued 10K 1919 - faksimilie Czech National Bank FP
Starting price: 2 000 CZK +450,0 %
U:Z
Sold: : 11 000 CZK

Online Auction 64 / Banknotes - Information

Papírová platidla

Bankovka neboli cenný papír s určitou peněžní hodnotou je bezúročný platební prostředek, vydávaný centrální bankou. Bankovkami se zabývá sběratelský vědní obor označovaný jako notafilie.

Bankovky se historicky vyvinuly z obchodních směnek. V případě předložení směnky byla původnímu majiteli vydána bankovka, kterou se banka zavazovala vyplatit při předložení určité množství zlata popřípadě určitou sumu. Před bankovkami byly v oběhu pouze peníze z drahých materiálů, které samy o sobě byly nositeli hodnoty – na rozdíl od bankovek – nezávisle na bance, státu či úřední moci. Nejčastější byly zlaté mince, jejich nevýhodou bylo to, že byly poměrně těžké a že se opotřebovávaly.

Za první papírová platidla jsou obecně pokládány směnky čínských obchodníků datované do 7. století po Kr., ale za všeobecnou měnu jsou uznány až v 10. století. Marco Polo roku 1298 píše, že bankovky jsou v oběhu i v Persii a Japonsku.

Aby se nemusely vyměňovat pytlíky mincí, zavedli ve středověku evropští obchodníci takzvané úvěrové úpisy. Od 17. století vydávaly takové úpisy přímo banky. V té době kovová platidla nestačila pokrývat prudký růst objemu transakcí v obchodním styku.

Začaly se používat směnky jakožto cenné papíry, ve kterých se jejich vydavatel zavazuje vyplatit držiteli určitou částku. Se směnkami se tak začalo obchodovat. Směnky měly v praxi několik nevýhod – byly vždy vypsány na pevnou částku a jejich reálná hodnota závisela na platební morálce konkrétního vydavatele (emitenta).

Banky proto začaly směnky vykupovat a vyměňovat je za směnky vlastní – bankovky. Ty mohly být kryty vykoupenými směnkami nebo zlatem. Vzhledem k problémům s tímto systémem byl vytvořen monopol na vydávání bankovek, který byl svěřen centrální bance. V České republice tak smí bankovky vydávat pouze Česká národní banka. Protože je to dáno zákonem, patří bankovky ČNB (koruny české) mezi měny s nuceným oběhem.

První bankovky na území rakouské monarchie se začaly vydávat za vlády Marie Terezie. Poukazy začala emitovat Vídeňská městská banka, proto se začaly nazývat „Banco-zettel“, doslova „bankovní lístek“. Počeštěním vznikl název „bankocetle“ a pro bankovky obecně název „banknóty“.