Online Auction 65 / Faleristics

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
info
Public Auction 71 is currently running, you can find items like this there and bid on them!
View type:view_columnview_stream
1856
---- CZK
225842 - 1873 War medal 2. December 1873,  Franz Jozeph I.,  bronze,
+1
Jakost
1873 War medal 2. December 1873, Franz Jozeph I., bronze, without ribbon
Starting price: 500 CZK
U:X
Returned
1857
2 800 CZK
Tip
226415 - 1950 čestné badges Exemplary ženista, No. 03703 + Exempla
+1
Jakost
1950 čestné badges Exemplary ženista, No. 03703 + Exemplary artilleryman 00222, Zukov Prague, unbroken enamel
Starting price: 1 000 CZK +180,0 %
U:X
Sold: : 2 800 CZK
1858
7 000 CZK
Tip
226418 - 1900- SELECTION of / 12 pcs of various medal, badges and pla
+1
Jakost
1900- SELECTION of / 12 pcs of various medal, badges and plaket, i.a. Karoserie Sodomka Vysoké Mýto, medal Franz Joseph I. 1908 etc..; various condition, as multiple interesting
Starting price: 800 CZK +775,0 %
U:O4
Sold: : 7 000 CZK
1859
5 500 CZK
Tip
226417 -  SCOUT / JUNÁK (scout) /  selection of scout and scout badg
Jakost
SCOUT / JUNÁK (scout) / selection of scout and scout badges, stužek and insignií; interesting
Starting price: 800 CZK +587,5 %
U:O4
Sold: : 5 500 CZK

Online Auction 65 / Faleristics - Information

Faleristika

Faleristika je pomocná věda historická, která se zabývá popisem a historií řádů a vyznamenání. Pojednává o viditelně nošených vyznamenáních, tedy řádech, medailích a odznacích, jež byly uděleny za zásluhy jakéhokoli druhu.

Název faleristika zavedl jako první československý voják a sběratel řádů Oldřich Pilc kolem roku 1937. Výraz je odvozen ze starořeckého slova τὰ φάλαρα, označující kovové ozdoby na přilbách válečníků a jejich koní, převzatého Římany ve tvaru phalerae jako označení vojenských vyznamenání. Byly to kruhové medaile z bronzu, stříbra a zlata, s vyobrazením bohů a nošené na hrudi těchto válečníků.

Faleristika má úzký vztah k heraldice jako nauce o znacích. Heraldika i faleristika mají společné kořeny v době křižáckých válek, kdy se bojující rytíři zdobili symboly. Tyto symboly se staly odznaky tehdejších prvních rytířských řádů. Faleristika převzala heraldickou terminologii při popisování řádů. Předně zásady popisu z pohledu nositele řádu a nikoli z pohledu pozorovatele – čili pravá a levá strana se udávají obráceně.  Záležitostí praktické heraldiky, tj. dodržováním jejích zásad, tvorbou a popisem znaků se kdysi zabývali příslušní královští úředníci – heroldi.