Online Auction 65 / Faleristics

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
1856
---- CZK
225842 - 1873 War medal 2. December 1873,  Franz Jozeph I.,  bronze,
+1
Jakost
1873 War medal 2. December 1873, Franz Jozeph I., bronze, without ribbon
Starting price: 500 CZK
U:X
Returned
1857
2 800 CZK
Tip
226415 - 1950 čestné badges Exemplary ženista, No. 03703 + Exempla
+1
Jakost
1950 čestné badges Exemplary ženista, No. 03703 + Exemplary artilleryman 00222, Zukov Prague, unbroken enamel
Starting price: 1 000 CZK +180,0 %
U:X
Sold: : 2 800 CZK
1858
7 000 CZK
Tip
226418 - 1900- SELECTION of / 12 pcs of various medal, badges and pla
+1
Jakost
1900- SELECTION of / 12 pcs of various medal, badges and plaket, i.a. Karoserie Sodomka Vysoké Mýto, medal Franz Joseph I. 1908 etc..; various condition, as multiple interesting
Starting price: 800 CZK +775,0 %
U:O4
Sold: : 7 000 CZK
1859
5 500 CZK
Tip
226417 -  SCOUT / JUNÁK (scout) /  selection of scout and scout badg
Jakost
SCOUT / JUNÁK (scout) / selection of scout and scout badges, stužek and insignií; interesting
Starting price: 800 CZK +587,5 %
U:O4
Sold: : 5 500 CZK

Online Auction 65 / Faleristics - Information

Faleristika

Faleristika je pomocná věda historická, která se zabývá popisem a historií řádů a vyznamenání. Pojednává o viditelně nošených vyznamenáních, tedy řádech, medailích a odznacích, jež byly uděleny za zásluhy jakéhokoli druhu.

Název faleristika zavedl jako první československý voják a sběratel řádů Oldřich Pilc kolem roku 1937. Výraz je odvozen ze starořeckého slova τὰ φάλαρα, označující kovové ozdoby na přilbách válečníků a jejich koní, převzatého Římany ve tvaru phalerae jako označení vojenských vyznamenání. Byly to kruhové medaile z bronzu, stříbra a zlata, s vyobrazením bohů a nošené na hrudi těchto válečníků.

Faleristika má úzký vztah k heraldice jako nauce o znacích. Heraldika i faleristika mají společné kořeny v době křižáckých válek, kdy se bojující rytíři zdobili symboly. Tyto symboly se staly odznaky tehdejších prvních rytířských řádů. Faleristika převzala heraldickou terminologii při popisování řádů. Předně zásady popisu z pohledu nositele řádu a nikoli z pohledu pozorovatele – čili pravá a levá strana se udávají obráceně.  Záležitostí praktické heraldiky, tj. dodržováním jejích zásad, tvorbou a popisem znaků se kdysi zabývali příslušní královští úředníci – heroldi.