Online Auction 65 / Revenue Stamps

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
info
Public Auction 71 is currently running, you can find items like this there and bid on them!
View type:view_columnview_stream
1851
2 400 CZK
Tip
226627 - 1854-1940 [COLLECTIONS]  collection ca. 240 Austrian revenue
+15
Jakost/Jakost
1854-1940 [COLLECTIONS] collection ca. 240 Austrian revenues from the first issue (2 pcs of), clear also used, several pestrých frankings and in addition excluded from sum printed revenues and seal; various quality, in no way unworked; from estate
Starting price: 2 000 CZK +20,0 %
U:Z
Sold: : 2 400 CZK
1852
2 000 CZK
Tip
225866 - 1942 Protectorate BOHEMIA-MORAVIA / EISEN UND STAHL, control
+2
Jakost
1942 Protectorate BOHEMIA-MORAVIA / EISEN UND STAHL, control stamp. for evidenci spotřebované oceli, additionally printed váhové data in black color 25kg, 100kg, 500kg, 1t, 5t and 10t on stmp in violet and green color, used on 3 accounting documents firm J. Porkert, Skruhov above Bělou; rare
Starting price: 1 000 CZK +100,0 %
U:A4
Sold: : 2 000 CZK
1853
---- CZK
Tip
225691 - 1945 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 /  printed Bohemian and Moravian
+1
Jakost
1945 CZECHOSLOVAKIA 1945-92 / printed Bohemian and Moravian revenue 50h with cross overprint on/for znárodněném printed-matter RECHNUNG, Us in/at obchodním transport 3.11.1945, JABLONNÉ N. O.; additional postmark "Spotřeba old printed-matters"; rare
Starting price: 3 000 CZK
U:A4
Returned

Online Auction 65 / Revenue Stamps - Information

Fiskální ceniny - kolkové známky a signety

Fiskální filatelie zahrnuje kolky, kolkové známky, kolkové signety, známky daňové, dávkové, poplatkové - mj. příspěvkové, propagační, příležitostné, místní neboli městské poplatkové známky, bolety a další.

Signety jsou kolky tištěné přímo na listiny, oznamovací kolky, dále kolky na vlasové pudry, líčidla a škrob

Kolková známka je cenina, potvrzující zaplacení správního či soudního poplatku nebo daně. Kolky jsou buď známky k vylepení na dokumenty, nebo tištěné přímo na papír dokumentu. Kolky se vylepují na směnky, šeky, dlužní úpisy (promesa), kupní a jiné smlouvy. Do této kategorie patří také dávkové známky, kalendářní a novinové kolky, bankovkové kolky a kolky na hrací karty.

Cenné papíry obsahují kolky z tržeb z cenných papírů a kolkované cenné papíry.

Průkazky a legitimace obsahují rybářské a honební lístky, dobytčí pasy, osobní průkazy.

Kolky vojenské hranice

Kontrolní a uzavírací známky na mlýnské výrobky, cukr, kypřící prášek do pečiva, cigaretové kolky, kolky potvrzující daň ze šumivého vína v lahvích, daň ze zápalek, umělých sladidel, výbušných látek a uzavírací známky tabákových výrobků.

Zvláštní známky obsahují oznamovací kolky, statistické známky, daň z masa, daň z piva v sudech, tabákových náhražek, známky desátkové daně, známky pro platbu školného, soudní doruční známky, městské kolky, národní kolky, daňové stvrzenky, juxty a bolety, známky Slovakotur, známky potravní daně, kolky na poštovních průvodkách a statistických ohláškách, kolky na rozhlasových koncesích, známky k hracím automatům, dálniční kupony, veterinární poplatkové známky, pojišťovací známky a známky kuponové privatizace.

Jiné známky obsahují známky Červeného kříže, Sokolské známky, členské příspěvkové a jiné známky, známky městské hromadné dopravy, reklamní známky, místopisné známky, výstavní a příležitostné, charitativní, propagandistické, vlastenecké a národopisné, známky léčebného fondu, známky rozhlasového poplatku, železniční známky a známky ostatní dopravy, dopisní zálepky, pečetky atd.