Online Auction 65 / Historical Documents, Maps

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
info
Online auction 75 is currently running, you can find items like this there and bid on them!
View type:view_columnview_stream
1901
13 000 CZK
Tip
225766 - 1652 ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ / MĚSTO JIČÍN / parchment docum
Jakost
1652 ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ / MĚSTO JIČÍN / parchment document issued městskou radou and purkmistrem town Jičín, it is certificate of řádném zplození měšťana John Jiráka from 5. June year 1652, so from period of následujícím after/around termination fights Třicetileté war; size 38x35cm, with plikou without seal, nice in good condition condition, very interesting, rare
Starting price: 9 000 CZK +44,4 %
U:A4
Sold: : 13 000 CZK
1902
1 200 CZK
226331 - 1939 Czechoslovakia / ČESKOSLOVENSKÝ FAŠISMUS / VLAJKA NA
Jakost
1939 Czechoslovakia / ČESKOSLOVENSKÝ FAŠISMUS / VLAJKA NASTUPUJE / propagandistic flyer; good condition, sought
Starting price: 900 CZK +33,3 %
U:A4
Sold: : 1 200 CZK
1903
600 CZK
226329 - 1940- PROTECTORATE / SLIB VŮDCI VELKONĚMECKÉ EMPIRE / pri
Jakost
1940- PROTECTORATE / SLIB VŮDCI VELKONĚMECKÉ EMPIRE / printed unfilled blank form; interesting
Starting price: 600 CZK +0,0 %
U:A4
Sold: : 600 CZK

Online Auction 65 / Historical Documents, Maps - Information

Historické dokumenty a mapy

Do této kategorie řadíme mimo mapy také historické dokumenty jako různé zakládací listiny, vyhlášky a nařízení ve formě plakátů, letáky atd.