Public Auction 28 / Autographs

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
info
Public Auction 72 is currently running, you can find items like this there and bid on them!
View type:view_columnview_stream
102158 - 1924 BENEŠ Edward (1884–1948), the second Czechoslovak Pr
Jakost
1924 BENEŠ Edward (1884–1948), the second Czechoslovak President, signature on blank form for telegram, interesting text about návrzích Harry A. Garfielda, Williamstown
Starting price: CZK
U:A4
105256 - 1931-49 HRUBÍN Francis (1910-1971), Czech writer and poet,
+1
Jakost
1931-49 HRUBÍN Francis (1910-1971), Czech writer and poet, selection of photo (Ströminger) with autograph and dedication Josef Pínovi, lyrický letter with content written on/for J. Pínu, self-portrait (by/on/at kavárenského table) on card 11x6cm, printing by pen, on edge akrostichon "Hrubín", supplemented with 2 pcs of miniaturních rozkádaček 4x3cm with akrostichy "Jarča" and "Stín", handwritten letter with oslovením "Drazí přátelé" with vzpomínkami where chodíval to Daliborky with signature "Váš Fílek", rare collection
Starting price: CZK
U:A4
106068 - 1885 JANÁČEK Leoš (1854–1928), Czech composer, handwrit
+1
Jakost
1885 JANÁČEK Leoš (1854–1928), Czech composer, handwritten signed stamped release, which/what signed as director near/in/at varhanické school in Brno, takeover 22zl. 50kr., cross light folded, format higher A6, well preserved, extraordinary paper!
Starting price: CZK
U:A3s|
105185 - 1667 LEOPOLD I., (1640–1705), Holy Roman Emperor, King of
+2
Jakost
1667 LEOPOLD I., (1640–1705), Holy Roman Emperor, King of Bohemia and Hungaria, signature on Imperial decree - designation count Kolowrata country hejtmanem, Czech - German text, format 56x42cm, big paper seal, good quality, nice
Starting price: CZK
U:A3s|
104956 - 1775 LOUIS XVI (1754–1793), French King of the House of Bo
Jakost
1775 LOUIS XVI (1754–1793), French King of the House of Bourbonů, pre-printed document with autograph "Louis", text about penzionování military činitele, dated Versailles 30.6.1775, nice, very rare
Starting price: CZK
U:A3s|
102160 - 1926 MASARYK Thomas Garrigue (1850–1937), the first Czecho
+1
Jakost
1926 MASARYK Thomas Garrigue (1850–1937), the first Czechoslovak President, BENEŠ Edward, BENEŠOVÁ Hana, MASARYKOVÁ Alice, COUGET Frédérique and oths., signatures on menu card from recepce konané on the occasion of departure general Eugène Désiré Antoine MITTELHAUSSER, very interesting contemporary document, very fine
Starting price: CZK
U:A5
102965 - 1938 MUCHA Alfons (1860–1939), Czech painter, comp. 5 pcs
+4
Jakost
1938 MUCHA Alfons (1860–1939), Czech painter, comp. 5 pcs of album sheets for issue Hradčany, Postage due stmp - ornament, Express, O.T. with whole signature, well preserved, suitable for exhibit, rare!
Starting price: CZK
U:Z
106336 - 1800 NAPOLEON I. BONAPARTE (1769–1821), French General and
+1
Jakost
1800 NAPOLEON I. BONAPARTE (1769–1821), French General and emperor, pre-printed document with autograph BONAPARTE, edict přidělující důchod vdově after/around vysokém důstojníkovi, jenž killed in action in fight, countersignature Gérard LACUÉE, Hugues-Bernard MARET, with big personal seal, in upper part allegory Republic; exceedingly rare document from konzulského period (!), Napoleon is on/for evropském market with autographs from all historical personalities dlouhodobě nejvyhledávanější and always vysoko ceněný, inland quite rare offer (!!!)
Starting price: CZK
U:A3s|

Public Auction 28 / Autographs - Information

Autogramy a rukopisy

Sběratelství rukopisů velikánů začalo už v antice, velkého rozkvětu dosáhlo v renesanci a v 17. století se rozšířilo po celé Evropě. V českých zemích patřil k největším sběratelům národní buditel Václav Hanka, který pracoval jako správce literárních sbírek Vlasteneckého muzea. Mezi velké sběratele se dále řadil architekt a podnikatel Josef Hlávka, zakladatel a redaktor Moderní revue Arnošt Procházka, dekadentní básník Jiří Karásek ze Lvovic nebo spisovatel Emanuel Lešehrad.

Autogram je vlastnoruční originální podpis osobnosti.

Autograf neboli rukopis, který znamená vlastnoruční text napsaný osobností, který může, ale nemusí být podepsaný. Pochází z řečtiny.

Parafa je zkrácený čili zjednodušený vlastnoruční podpis osobnosti, který se považuje za autogram. Parafa je označována také jako podpisová značka.

Autopen je termín pro počítačem provedený podpis osobnosti podle naprogramovaného vzoru, jak se osobnost podepisuje. Autopeny jsou běžné v USA, kdy osobnosti dostávají mnoho žádostí o autogram, zejména astronauti, filmové hvězdy nebo američtí prezidenti, kteří začali autopen používat od padesátých let 20. století.

Tištěný podpis je termín pro rozmnožené kopie originálně podepsané fotografie.

Sekretářský podpis  je termín pro autogramy, které sice vypadají jako originálně podepsané osobností, ale podepsala se za ni jeho asistentka či jiná osoba.

Zájemci o sběratelství autogramů a autografů v ČR se mohou sdružovat v Klubu sběratelů autogramů - KSA.