Public Auction 56 / Revenue Stamps

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
1868
900 CZK
198637 - 1919 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 / DAŃ ZE ZÁPALEK, vertical str
+1
Jakost
1919 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 / DAŃ ZE ZÁPALEK, vertical strip of 4 10h stamp. in red color on yellow paper with gum, Koř.ZA5.
Starting price: 300 CZK +200,0 %
U:A5
Sold: : 900 CZK
1869
86 000 CZK
Tip
198258 - 1779-1850 [COLLECTIONS]  AUSTRIA-HUNGARY / NEWSPAPER MARKS
+103
Jakost/Jakost
1779-1850 [COLLECTIONS] AUSTRIA-HUNGARY / NEWSPAPER MARKS big collection - exhibit on/for whole newspapers and cut squares, on 113 album pages, contains total more than 110 pcs of whole newspapers or their/its titulních sides, supplemented with TESTER as 260 pcs of cut-squares or cuts with signetes, mostly first prints from controll blank forms, supplemented with also about/by two tituly Krameriovy Prague poštovské newspaper with first rarest signetes, 1x 1 Kr without marking from year 1790 and 1x 1/2Kr with mark Z-S, supplemented with lot of other nejstarších titulů as Úterní Prague poštovské newspaper from year 1755, Brünner (Brno) Zeitung from year 1779, signetes Kontrollstempel - Brno, Frývaldov, Opava, Teplice, Prague, Cheb, Karlové Vary, Marianské Spa etc.., with důrazem on/for Prague and jihočeské tituly; placed in 2 boxes on/for album sheets, obsáhlý exhibit big collector and vystavovatele Pankráce Zajíčka
Starting price: 15 000 CZK +473,3 %
U:Z
Sold: : 86 000 CZK

Public Auction 56 / Revenue Stamps - Information

Fiskální ceniny - kolkové známky a signety

Fiskální filatelie zahrnuje kolky, kolkové známky, kolkové signety, známky daňové, dávkové, poplatkové - mj. příspěvkové, propagační, příležitostné, místní neboli městské poplatkové známky, bolety a další.

Signety jsou kolky tištěné přímo na listiny, oznamovací kolky, dále kolky na vlasové pudry, líčidla a škrob

Kolková známka je cenina, potvrzující zaplacení správního či soudního poplatku nebo daně. Kolky jsou buď známky k vylepení na dokumenty, nebo tištěné přímo na papír dokumentu. Kolky se vylepují na směnky, šeky, dlužní úpisy (promesa), kupní a jiné smlouvy. Do této kategorie patří také dávkové známky, kalendářní a novinové kolky, bankovkové kolky a kolky na hrací karty.

Cenné papíry obsahují kolky z tržeb z cenných papírů a kolkované cenné papíry.

Průkazky a legitimace obsahují rybářské a honební lístky, dobytčí pasy, osobní průkazy.

Kolky vojenské hranice

Kontrolní a uzavírací známky na mlýnské výrobky, cukr, kypřící prášek do pečiva, cigaretové kolky, kolky potvrzující daň ze šumivého vína v lahvích, daň ze zápalek, umělých sladidel, výbušných látek a uzavírací známky tabákových výrobků.

Zvláštní známky obsahují oznamovací kolky, statistické známky, daň z masa, daň z piva v sudech, tabákových náhražek, známky desátkové daně, známky pro platbu školného, soudní doruční známky, městské kolky, národní kolky, daňové stvrzenky, juxty a bolety, známky Slovakotur, známky potravní daně, kolky na poštovních průvodkách a statistických ohláškách, kolky na rozhlasových koncesích, známky k hracím automatům, dálniční kupony, veterinární poplatkové známky, pojišťovací známky a známky kuponové privatizace.

Jiné známky obsahují známky Červeného kříže, Sokolské známky, členské příspěvkové a jiné známky, známky městské hromadné dopravy, reklamní známky, místopisné známky, výstavní a příležitostné, charitativní, propagandistické, vlastenecké a národopisné, známky léčebného fondu, známky rozhlasového poplatku, železniční známky a známky ostatní dopravy, dopisní zálepky, pečetky atd.