Public Auction 56 / Banknotes

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
info
Public Auction 71 is currently running, you can find items like this there and bid on them!
View type:view_columnview_stream
1863
3 200 CZK
Tip
200801 - 1930-1950 FRANCE  comp. 15 pcs of bank-notes, contains i.a.
+1
Jakost/Jakost
1930-1950 FRANCE comp. 15 pcs of bank-notes, contains i.a. 5000F/1939, 1000F/1932, 8 pcs of 100F issue 1934-1939, 100F issue 1939 and 1940, 10F issue 1940, 50F/1946, 500F/1953, supplemented with 1 pcs of Indočina 5Piaster and 11 pcs of regionálních orders and bondů; c.v.. Pick min. $400, various quality
Starting price: 2 000 CZK +60,0 %
U:A4
Sold: : 3 200 CZK
1864
5 500 CZK
Tip
200806 - 1848-1946 HUNGARY  selection of 64 pcs of bank-notes, mainly
+6
Jakost/Jakost
1848-1946 HUNGARY selection of 64 pcs of bank-notes, mainly inflation period after 1945, stamped etc..; mainly good quality, c.v.. Pick ca. $200
Starting price: 1 000 CZK +450,0 %
U:A5
Sold: : 5 500 CZK
1865
4 500 CZK
Tip
200815 - 1890-1978 GERMANY, AUSTRIA, ROMANIA, POLAND, HOLANDSKO, NORT
+1
Jakost/Jakost
1890-1978 GERMANY, AUSTRIA, ROMANIA, POLAND, HOLANDSKO, NORTH KOREA and other country, selection of 54 pcs of bank-notes supplemented with nouzovkami Austria and Germany 21 pcs of; various quality
Starting price: 1 500 CZK +200,0 %
U:A5
Sold: : 4 500 CZK
1866
4 000 CZK
Tip
200813 - 1898-1934 UKRAINE / RUSSIA  comp. 6 pcs of bank-notes Ukrain
+1
Jakost/Jakost
1898-1934 UKRAINE / RUSSIA comp. 6 pcs of bank-notes Ukraine + 24 pcs of bank-notes Russia and USSR; various quality, c.v.. Pick ca. $400
Starting price: 2 000 CZK +100,0 %
U:A5
Sold: : 4 000 CZK
1867
1 600 CZK
Tip
200796 - 1918-1990 Czechoslovakia, SLOVAKIA, BOHEMIA-MORAVIA, TEREZÍ
Jakost/Jakost
1918-1990 Czechoslovakia, SLOVAKIA, BOHEMIA-MORAVIA, TEREZÍN comp. 12 pcs of bank-notes and orders, contains i.a. 2x Terezínskou order 20K and 50K, Tuzex order 0,50Kčs and 5Kčs, 4x 100Kčs Ba.98, stamped 50K issue 1914, stamped 100 Koruna issue 1944 Specimen, Slovak 100 Koruna Ba.48 etc..; various quality
Starting price: 1 000 CZK +60,0 %
U:A5
Sold: : 1 600 CZK

Public Auction 56 / Banknotes - Information

Papírová platidla

Bankovka neboli cenný papír s určitou peněžní hodnotou je bezúročný platební prostředek, vydávaný centrální bankou. Bankovkami se zabývá sběratelský vědní obor označovaný jako notafilie.

Bankovky se historicky vyvinuly z obchodních směnek. V případě předložení směnky byla původnímu majiteli vydána bankovka, kterou se banka zavazovala vyplatit při předložení určité množství zlata popřípadě určitou sumu. Před bankovkami byly v oběhu pouze peníze z drahých materiálů, které samy o sobě byly nositeli hodnoty – na rozdíl od bankovek – nezávisle na bance, státu či úřední moci. Nejčastější byly zlaté mince, jejich nevýhodou bylo to, že byly poměrně těžké a že se opotřebovávaly.

Za první papírová platidla jsou obecně pokládány směnky čínských obchodníků datované do 7. století po Kr., ale za všeobecnou měnu jsou uznány až v 10. století. Marco Polo roku 1298 píše, že bankovky jsou v oběhu i v Persii a Japonsku.

Aby se nemusely vyměňovat pytlíky mincí, zavedli ve středověku evropští obchodníci takzvané úvěrové úpisy. Od 17. století vydávaly takové úpisy přímo banky. V té době kovová platidla nestačila pokrývat prudký růst objemu transakcí v obchodním styku.

Začaly se používat směnky jakožto cenné papíry, ve kterých se jejich vydavatel zavazuje vyplatit držiteli určitou částku. Se směnkami se tak začalo obchodovat. Směnky měly v praxi několik nevýhod – byly vždy vypsány na pevnou částku a jejich reálná hodnota závisela na platební morálce konkrétního vydavatele (emitenta).

Banky proto začaly směnky vykupovat a vyměňovat je za směnky vlastní – bankovky. Ty mohly být kryty vykoupenými směnkami nebo zlatem. Vzhledem k problémům s tímto systémem byl vytvořen monopol na vydávání bankovek, který byl svěřen centrální bance. V České republice tak smí bankovky vydávat pouze Česká národní banka. Protože je to dáno zákonem, patří bankovky ČNB (koruny české) mezi měny s nuceným oběhem.

První bankovky na území rakouské monarchie se začaly vydávat za vlády Marie Terezie. Poukazy začala emitovat Vídeňská městská banka, proto se začaly nazývat „Banco-zettel“, doslova „bankovní lístek“. Počeštěním vznikl název „bankocetle“ a pro bankovky obecně název „banknóty“.