Public Auction 58 / Revenue Stamps

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
591
---- CZK
Tip
205152 - 1824-1918 [COLLECTIONS]  NEWSPAPER STAMPS, NEWSPAPER MARKS,
+12
Jakost/Jakost/Jakost
1824-1918 [COLLECTIONS] NEWSPAPER STAMPS, NEWSPAPER MARKS, FISCAL STAMPS, PREPHILATELIC LETTERS selection of tens of pieces of newspapers with signetes from 1824, 1837 etc., also freight letters for railroad with imprinted stamps 1871, 1875, Blue Mercury on newspapers without cancellation postmark, front parts of newspapers and journals with revenue newspaper stamps issues 1877, 1890, ration coupons from year 1918 etc.., stockbook with cut-squares of revenue stamps 1875 - 1893; various quality, part of estate, interesting
Starting price: 3 000 CZK
U:K
Returned
1705
1 700 CZK
206002 - 1948-1950 RATION CARDS FOR CIZINCE, ŠEKY, PROTECTIVE ZNAČK
+1
Jakost
1948-1950 RATION CARDS FOR CIZINCE, ŠEKY, PROTECTIVE ZNAČKY selection of several documents, 4 pcs of Un ration cards CZECHOSL. republic, Ministry výživy, 3 pcs of proplacených checks, 2 pcs of Un checks bank in London, cheque book bank in Berlin with nevyplněnými checks with mounted Czechosl. revenues 10h issue 1919 with postmark and sheet with data protective stamps i.a. on/for firm SINGER
Starting price: 800 CZK +112,5 %
U:A4
Sold: : 1 700 CZK

Public Auction 58 / Revenue Stamps - Information

Fiskální ceniny - kolkové známky a signety

Fiskální filatelie zahrnuje kolky, kolkové známky, kolkové signety, známky daňové, dávkové, poplatkové - mj. příspěvkové, propagační, příležitostné, místní neboli městské poplatkové známky, bolety a další.

Signety jsou kolky tištěné přímo na listiny, oznamovací kolky, dále kolky na vlasové pudry, líčidla a škrob

Kolková známka je cenina, potvrzující zaplacení správního či soudního poplatku nebo daně. Kolky jsou buď známky k vylepení na dokumenty, nebo tištěné přímo na papír dokumentu. Kolky se vylepují na směnky, šeky, dlužní úpisy (promesa), kupní a jiné smlouvy. Do této kategorie patří také dávkové známky, kalendářní a novinové kolky, bankovkové kolky a kolky na hrací karty.

Cenné papíry obsahují kolky z tržeb z cenných papírů a kolkované cenné papíry.

Průkazky a legitimace obsahují rybářské a honební lístky, dobytčí pasy, osobní průkazy.

Kolky vojenské hranice

Kontrolní a uzavírací známky na mlýnské výrobky, cukr, kypřící prášek do pečiva, cigaretové kolky, kolky potvrzující daň ze šumivého vína v lahvích, daň ze zápalek, umělých sladidel, výbušných látek a uzavírací známky tabákových výrobků.

Zvláštní známky obsahují oznamovací kolky, statistické známky, daň z masa, daň z piva v sudech, tabákových náhražek, známky desátkové daně, známky pro platbu školného, soudní doruční známky, městské kolky, národní kolky, daňové stvrzenky, juxty a bolety, známky Slovakotur, známky potravní daně, kolky na poštovních průvodkách a statistických ohláškách, kolky na rozhlasových koncesích, známky k hracím automatům, dálniční kupony, veterinární poplatkové známky, pojišťovací známky a známky kuponové privatizace.

Jiné známky obsahují známky Červeného kříže, Sokolské známky, členské příspěvkové a jiné známky, známky městské hromadné dopravy, reklamní známky, místopisné známky, výstavní a příležitostné, charitativní, propagandistické, vlastenecké a národopisné, známky léčebného fondu, známky rozhlasového poplatku, železniční známky a známky ostatní dopravy, dopisní zálepky, pečetky atd.