Public Auction 58 / Faleristics

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
1709
3 400 CZK
Tip
204396 - 1930-1988 [COLLECTIONS]  BADGES, MEDALS, PLAQUES - Czechoslo
+2
Jakost
1930-1988 [COLLECTIONS] BADGES, MEDALS, PLAQUES - Czechoslovakia big accumulation badges and medals, contains i.a. more than 1.600ks badges mainly from postwar period, commercial, sports, from that ca. 70 pcs of military, several prewar, part origin soc. countries, supplemented with 22 pcs of plaket and medals from kynologických exhibitions - several also prewar, i.a. also medal German kynologického club/association in Most etc.., supplemented with ca. 85 pcs of komunistickými medailemi as People's militia, Brigády soc. work, communistic Anniv etc.., mainly in/at original etuích; all placed in IKEA box, total 23kg of material, ONLY PERSONAL PICKUP
Starting price: 2 000 CZK +70,0 %
U:IK
Sold: : 3 400 CZK

Public Auction 58 / Faleristics - Information

Faleristika

Faleristika je pomocná věda historická, která se zabývá popisem a historií řádů a vyznamenání. Pojednává o viditelně nošených vyznamenáních, tedy řádech, medailích a odznacích, jež byly uděleny za zásluhy jakéhokoli druhu.

Název faleristika zavedl jako první československý voják a sběratel řádů Oldřich Pilc kolem roku 1937. Výraz je odvozen ze starořeckého slova τὰ φάλαρα, označující kovové ozdoby na přilbách válečníků a jejich koní, převzatého Římany ve tvaru phalerae jako označení vojenských vyznamenání. Byly to kruhové medaile z bronzu, stříbra a zlata, s vyobrazením bohů a nošené na hrudi těchto válečníků.

Faleristika má úzký vztah k heraldice jako nauce o znacích. Heraldika i faleristika mají společné kořeny v době křižáckých válek, kdy se bojující rytíři zdobili symboly. Tyto symboly se staly odznaky tehdejších prvních rytířských řádů. Faleristika převzala heraldickou terminologii při popisování řádů. Předně zásady popisu z pohledu nositele řádu a nikoli z pohledu pozorovatele – čili pravá a levá strana se udávají obráceně.  Záležitostí praktické heraldiky, tj. dodržováním jejích zásad, tvorbou a popisem znaků se kdysi zabývali příslušní královští úředníci – heroldi.