Public Auction 61 / Revenue Stamps

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
info
Online Auction 73 is currently running, you can find items like this there and bid on them!
View type:view_columnview_stream
1690
1 700 CZK
211465 - 1791 AUSTRIA / NEWSPAPER MARKS newspaper Allgemeine (general
Jakost
1791 AUSTRIA / NEWSPAPER MARKS newspaper "Allgemeine (general) Zeitgeschichte in einem Auszuge aller europäischen Zeitungen", with signete Z.S. - 1/2Kr; nice print revenue, bumped margins newspapers, very rare
Starting price: 1 000 CZK +70,0 %
U:A5
Sold: : 1 700 CZK
1691
---- CZK
Tip
213333 - 1919 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 /  complete 100-stamps sheet wit
+1
Jakost/Jakost
1919 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 / complete 100-stamps sheet with revenues 1 Crown red, issue 1919, without perf; in the middle folded
Starting price: 2 600 CZK
U:A3v–
Returned
1692
---- CZK
Tip
213964 - 1919 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 / DAŇ ZE ZÁPALEK  2 pcs of pai
+1
Jakost
1919 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 / DAŇ ZE ZÁPALEK 2 pcs of pairs tax uzavíracích stamp. values 2h in blue color and values 10h in red color on yellow paper without perf and without gum; very fine
Starting price: 500 CZK
U:A5
Returned
1693
3 200 CZK
Tip
213788 - 1919-1945 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 / CZECHOSLOVAKIA 1945-92 /
+1
Jakost/Jakost/Jakost
1919-1945 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 / CZECHOSLOVAKIA 1945-92 / SLOVAKIA / comp. 11 pcs of bank revenues, contains revenues values 10h and 20h used in/at březnu 1919 on Austrian bankovkách 10K-100K and then revenues values X and Y (large format), i.a. as blk-of-4 and pair, used in 1945 in Slovakia; various quality, part mint never hinged, interesting
Starting price: 1 000 CZK +220,0 %
U:A5
Sold: : 3 200 CZK
1694
---- CZK
Tip
213891 - 1919 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 / revenue stamp. 40h blue, blk-o
+1
Jakost/Jakost
1919 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 / revenue stamp. 40h blue, blk-of-25; 1x light bend in corner, mint never hinged
Starting price: 1 000 CZK
U:A5
Returned
1695
7 000 CZK
212261 - 1870-1945 [COLLECTIONS] AUSTRIA-HUNGARY / accumulation whole
+32
Jakost
1870-1945 [COLLECTIONS] AUSTRIA-HUNGARY / accumulation whole fiscal documents in 7 full spiral letter files, smaller part also Czechoslovakia, BOHEMIA-MORAVIA; placed in filled box IKEA, ONLY PERSONAL PICKUP!
Starting price: 3 000 CZK +133,3 %
U:IK
Sold: : 7 000 CZK
1696
2 200 CZK
Tip
214509 - 1880-1940 [COLLECTIONS]  COMMONWEALTH / GREAT BRITAIN  inter
+17
Jakost
1880-1940 [COLLECTIONS] COMMONWEALTH / GREAT BRITAIN interesting collection fiscal stamps on 12 sides in stockbook A5, i.a. Great Britain, India, Straits Settlement, Hong Kong, Victoria etc.., various values and types cancellation; interesting for specialist
Starting price: 2 000 CZK +10,0 %
U:Z
Sold: : 2 200 CZK

Public Auction 61 / Revenue Stamps - Information

Fiskální ceniny - kolkové známky a signety

Fiskální filatelie zahrnuje kolky, kolkové známky, kolkové signety, známky daňové, dávkové, poplatkové - mj. příspěvkové, propagační, příležitostné, místní neboli městské poplatkové známky, bolety a další.

Signety jsou kolky tištěné přímo na listiny, oznamovací kolky, dále kolky na vlasové pudry, líčidla a škrob

Kolková známka je cenina, potvrzující zaplacení správního či soudního poplatku nebo daně. Kolky jsou buď známky k vylepení na dokumenty, nebo tištěné přímo na papír dokumentu. Kolky se vylepují na směnky, šeky, dlužní úpisy (promesa), kupní a jiné smlouvy. Do této kategorie patří také dávkové známky, kalendářní a novinové kolky, bankovkové kolky a kolky na hrací karty.

Cenné papíry obsahují kolky z tržeb z cenných papírů a kolkované cenné papíry.

Průkazky a legitimace obsahují rybářské a honební lístky, dobytčí pasy, osobní průkazy.

Kolky vojenské hranice

Kontrolní a uzavírací známky na mlýnské výrobky, cukr, kypřící prášek do pečiva, cigaretové kolky, kolky potvrzující daň ze šumivého vína v lahvích, daň ze zápalek, umělých sladidel, výbušných látek a uzavírací známky tabákových výrobků.

Zvláštní známky obsahují oznamovací kolky, statistické známky, daň z masa, daň z piva v sudech, tabákových náhražek, známky desátkové daně, známky pro platbu školného, soudní doruční známky, městské kolky, národní kolky, daňové stvrzenky, juxty a bolety, známky Slovakotur, známky potravní daně, kolky na poštovních průvodkách a statistických ohláškách, kolky na rozhlasových koncesích, známky k hracím automatům, dálniční kupony, veterinární poplatkové známky, pojišťovací známky a známky kuponové privatizace.

Jiné známky obsahují známky Červeného kříže, Sokolské známky, členské příspěvkové a jiné známky, známky městské hromadné dopravy, reklamní známky, místopisné známky, výstavní a příležitostné, charitativní, propagandistické, vlastenecké a národopisné, známky léčebného fondu, známky rozhlasového poplatku, železniční známky a známky ostatní dopravy, dopisní zálepky, pečetky atd.