Public Auction 61 / Revenue Stamps

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
1690
1 700 CZK
211465 - 1791 AUSTRIA / NEWSPAPER MARKS newspaper Allgemeine (general
Jakost
1791 AUSTRIA / NEWSPAPER MARKS newspaper "Allgemeine (general) Zeitgeschichte in einem Auszuge aller europäischen Zeitungen", with signete Z.S. - 1/2Kr; nice print revenue, bumped margins newspapers, very rare
Starting price: 1 000 CZK +70,0 %
U:A5
Sold: : 1 700 CZK
1691
---- CZK
Tip
213333 - 1919 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 /  complete 100-stamps sheet wit
+1
Jakost/Jakost
1919 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 / complete 100-stamps sheet with revenues 1 Crown red, issue 1919, without perf; in the middle folded
Starting price: 2 600 CZK
U:A3v–
Returned
1692
---- CZK
Tip
213964 - 1919 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 / DAŇ ZE ZÁPALEK  2 pcs of pai
+1
Jakost
1919 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 / DAŇ ZE ZÁPALEK 2 pcs of pairs tax uzavíracích stamp. values 2h in blue color and values 10h in red color on yellow paper without perf and without gum; very fine
Starting price: 500 CZK
U:A5
Returned
1693
3 200 CZK
Tip
213788 - 1919-1945 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 / CZECHOSLOVAKIA 1945-92 /
+1
Jakost/Jakost/Jakost
1919-1945 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 / CZECHOSLOVAKIA 1945-92 / SLOVAKIA / comp. 11 pcs of bank revenues, contains revenues values 10h and 20h used in/at březnu 1919 on Austrian bankovkách 10K-100K and then revenues values X and Y (large format), i.a. as blk-of-4 and pair, used in 1945 in Slovakia; various quality, part mint never hinged, interesting
Starting price: 1 000 CZK +220,0 %
U:A5
Sold: : 3 200 CZK
1694
---- CZK
Tip
213891 - 1919 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 / revenue stamp. 40h blue, blk-o
+1
Jakost/Jakost
1919 CZECHOSLOVAKIA 1918-39 / revenue stamp. 40h blue, blk-of-25; 1x light bend in corner, mint never hinged
Starting price: 1 000 CZK
U:A5
Returned
1695
7 000 CZK
212261 - 1870-1945 [COLLECTIONS] AUSTRIA-HUNGARY / accumulation whole
+32
Jakost
1870-1945 [COLLECTIONS] AUSTRIA-HUNGARY / accumulation whole fiscal documents in 7 full spiral letter files, smaller part also Czechoslovakia, BOHEMIA-MORAVIA; placed in filled box IKEA, ONLY PERSONAL PICKUP!
Starting price: 3 000 CZK +133,3 %
U:IK
Sold: : 7 000 CZK
1696
2 200 CZK
Tip
214509 - 1880-1940 [COLLECTIONS]  COMMONWEALTH / GREAT BRITAIN  inter
+17
Jakost
1880-1940 [COLLECTIONS] COMMONWEALTH / GREAT BRITAIN interesting collection fiscal stamps on 12 sides in stockbook A5, i.a. Great Britain, India, Straits Settlement, Hong Kong, Victoria etc.., various values and types cancellation; interesting for specialist
Starting price: 2 000 CZK +10,0 %
U:Z
Sold: : 2 200 CZK

Public Auction 61 / Revenue Stamps - Information

Fiskální ceniny - kolkové známky a signety

Fiskální filatelie zahrnuje kolky, kolkové známky, kolkové signety, známky daňové, dávkové, poplatkové - mj. příspěvkové, propagační, příležitostné, místní neboli městské poplatkové známky, bolety a další.

Signety jsou kolky tištěné přímo na listiny, oznamovací kolky, dále kolky na vlasové pudry, líčidla a škrob

Kolková známka je cenina, potvrzující zaplacení správního či soudního poplatku nebo daně. Kolky jsou buď známky k vylepení na dokumenty, nebo tištěné přímo na papír dokumentu. Kolky se vylepují na směnky, šeky, dlužní úpisy (promesa), kupní a jiné smlouvy. Do této kategorie patří také dávkové známky, kalendářní a novinové kolky, bankovkové kolky a kolky na hrací karty.

Cenné papíry obsahují kolky z tržeb z cenných papírů a kolkované cenné papíry.

Průkazky a legitimace obsahují rybářské a honební lístky, dobytčí pasy, osobní průkazy.

Kolky vojenské hranice

Kontrolní a uzavírací známky na mlýnské výrobky, cukr, kypřící prášek do pečiva, cigaretové kolky, kolky potvrzující daň ze šumivého vína v lahvích, daň ze zápalek, umělých sladidel, výbušných látek a uzavírací známky tabákových výrobků.

Zvláštní známky obsahují oznamovací kolky, statistické známky, daň z masa, daň z piva v sudech, tabákových náhražek, známky desátkové daně, známky pro platbu školného, soudní doruční známky, městské kolky, národní kolky, daňové stvrzenky, juxty a bolety, známky Slovakotur, známky potravní daně, kolky na poštovních průvodkách a statistických ohláškách, kolky na rozhlasových koncesích, známky k hracím automatům, dálniční kupony, veterinární poplatkové známky, pojišťovací známky a známky kuponové privatizace.

Jiné známky obsahují známky Červeného kříže, Sokolské známky, členské příspěvkové a jiné známky, známky městské hromadné dopravy, reklamní známky, místopisné známky, výstavní a příležitostné, charitativní, propagandistické, vlastenecké a národopisné, známky léčebného fondu, známky rozhlasového poplatku, železniční známky a známky ostatní dopravy, dopisní zálepky, pečetky atd.