Public Auction 61 / Faleristics

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
1705
3 400 CZK
213786 - 1848-1946 [COLLECTIONS]  AUSTRIA-HUNGARY / CZECHOSLOVAKIA 19
+1
Jakost
1848-1946 [COLLECTIONS] AUSTRIA-HUNGARY / CZECHOSLOVAKIA 1918-39 / BELGIUM / FRANCE / selection of 17 pcs of memorial/special and sporting medals, i.a. 1x F.J.I. memorial medals from manoeuvres in/at Haliči 1896, 1x F.J.I. medal Medal of Courage 2. road/class, 1x medal For/Behind 25 years záslužné activity/-ies in the field hasičském and záchranářském, 1x memorial medals 80. anniv of birth T.G.M. - České slovo (newspaper), 1x Belgium, medal Habileté-Moralité after/behind merit in/at industry 2. road/class, etc..; part Ag, various quality, interesting
Starting price: 2 000 CZK +70,0 %
U:O4
Sold: : 3 400 CZK
1706
700 CZK
213781 - 1918-1939 PŘÍSEŽNÁ STRÁŽ / off. hunting badge, white m
+1
Jakost
1918-1939 PŘÍSEŽNÁ STRÁŽ / off. hunting badge, white metal, size 65x55mm, incl. ribbon and carton etui
Starting price: 500 CZK +40,0 %
U:O5
Sold: : 700 CZK
1707
1 000 CZK
213783 - 1948-1989 comp. 3 pcs of medal, 1x medal For Merit about/by
+1
Jakost
1948-1989 comp. 3 pcs of medal, 1x medal For Merit about/by building, No. 31-911, incl. original etui, 1x medal For/Behind labour věrnost, dated 1977, incl. udělovacího decree, 1x sports medal Miroslav Tyrš, signed M.Reiner, Zukov; incl. stužek
Starting price: 1 000 CZK +0,0 %
U:O5
Sold: : 1 000 CZK
1708
700 CZK
213778 - 1948?-1950? ČSAD / official badge REVISOR, Czechosl. car tr
+1
Jakost
1948?-1950? ČSAD / official badge REVISOR, Czechosl. car transport, n.p., No. 281, enamel
Starting price: 500 CZK +40,0 %
U:X
Sold: : 700 CZK
1709
1 000 CZK
213782 - 1955-1990 Order rudého batt./guidon work, No. 6629, enamel,
+1
Jakost
1955-1990 Order rudého batt./guidon work, No. 6629, enamel, Ag, incl. ribbon and original etui
Starting price: 1 000 CZK +0,0 %
U:O5
Sold: : 1 000 CZK
1710
3 600 CZK
213789 - 1900-1950 [COLLECTIONS]  CZECHOSLOVAKIA 1918-39 / CZECHOSLOV
+1
Jakost
1900-1950 [COLLECTIONS] CZECHOSLOVAKIA 1918-39 / CZECHOSLOVAKIA 1945-92 / selection 24 pcs of club/federal and memorial/special badges, part smaltovaná, for example. badge Fair Prague spring 1923, cap badge Czechosl. legions, badge Star-Praha, production Dr. Morisse & Co, Eberfeld (vyšívaný), jehlicové badges Slovak národná side and Havlova cottage Krkonoše etc..; color selection of, interesting
Starting price: 2 000 CZK +80,0 %
U:O4
Sold: : 3 600 CZK
1711
6 500 CZK
213800 - 1900- [COLLECTIONS] BADGES / SPORT / ca. 300 badges sporting
+2
Jakost
1900- [COLLECTIONS] BADGES / SPORT / ca. 300 badges sporting clubs, especially Czechoslovak football clubs, tělovýchovné unity, podniková co-operation and other; interesting
Starting price: 1 000 CZK +550,0 %
U:O4
Sold: : 6 500 CZK
1712
600 CZK
214645 - 1966-1982 [COLLECTIONS] PHILATELIC MEDALS / collection 10 me
Jakost
1966-1982 [COLLECTIONS] PHILATELIC MEDALS / collection 10 medals obdržených on various philatelic výstavách in Czechoslovakia, i.a. Praga 1968, Brno 1966 etc..
Starting price: 500 CZK +20,0 %
U:K
Sold: : 600 CZK
1713
800 CZK
213759 - 1948- badge of honour Exemplary ženista, No. 08477, Zukov P
+1
Jakost
1948- badge of honour Exemplary ženista, No. 08477, Zukov Prague
Starting price: 800 CZK +0,0 %
U:X
Sold: : 800 CZK
1714
1 200 CZK
Tip
213766 - 1953 badge of honour Exemplary kulometník, No. 00063; incl.
+2
Jakost
1953 badge of honour Exemplary kulometník, No. 00063; incl. udělovacího decree
Starting price: 1 000 CZK +20,0 %
U:X
Sold: : 1 200 CZK
1715
1 000 CZK
Tip
213764 - 1953 badge of honour Exemplary shooter, No. 18569; incl. ud
+2
Jakost
1953 badge of honour Exemplary shooter, No. 18569; incl. udělovacího decree
Starting price: 1 000 CZK +0,0 %
U:X
Sold: : 1 000 CZK
1716
4 500 CZK
Tip
213815 - 1895-1925 MOTORISMUS / LAURIN & KLEMENT - enamelled badge in
+1
Jakost
1895-1925 MOTORISMUS / LAURIN & KLEMENT - enamelled badge in/at black and white color with sponou, production ZASCHE FRITZ, Gablonz and. N., circle form/shape, diameter 3cm; very interesting
Starting price: 3 000 CZK +50,0 %
U:X
Sold: : 4 500 CZK
1717
7 500 CZK
213814 - 1900-1950 MOTORISMUS / comp. 6 pcs of badges car clubs/assoc
+2
Jakost
1900-1950 MOTORISMUS / comp. 6 pcs of badges car clubs/associations and výrobců, i.a. EAC - Egerlander Automobil-Club, Austro-Daimler, Citroën, J.A.S. etc.; all enamel, placed etui, interesting
Starting price: 1 000 CZK +650,0 %
U:O5
Sold: : 7 500 CZK
1718
1 500 CZK
213810 - 1928-1948 ŘEZNICKÉ ASSOCIATIONS / CZECHOSLOVAKIA 1918-39 /
+1
Jakost
1928-1948 ŘEZNICKÉ ASSOCIATIONS / CZECHOSLOVAKIA 1918-39 / CZECHOSLOVAKIA 1945-92 / comp. 4 pcs of club/federal badges, from that 3x "Spol. vzáj. podp. řezníků Prague" all enamel, supplemented with about/by 1 enamelled badge with coats of arms Czech countries and Slovakia (Czechoslovak legions.?)
Starting price: 1 500 CZK +0,0 %
U:X
Sold: : 1 500 CZK

Public Auction 61 / Faleristics - Information

Faleristika

Faleristika je pomocná věda historická, která se zabývá popisem a historií řádů a vyznamenání. Pojednává o viditelně nošených vyznamenáních, tedy řádech, medailích a odznacích, jež byly uděleny za zásluhy jakéhokoli druhu.

Název faleristika zavedl jako první československý voják a sběratel řádů Oldřich Pilc kolem roku 1937. Výraz je odvozen ze starořeckého slova τὰ φάλαρα, označující kovové ozdoby na přilbách válečníků a jejich koní, převzatého Římany ve tvaru phalerae jako označení vojenských vyznamenání. Byly to kruhové medaile z bronzu, stříbra a zlata, s vyobrazením bohů a nošené na hrudi těchto válečníků.

Faleristika má úzký vztah k heraldice jako nauce o znacích. Heraldika i faleristika mají společné kořeny v době křižáckých válek, kdy se bojující rytíři zdobili symboly. Tyto symboly se staly odznaky tehdejších prvních rytířských řádů. Faleristika převzala heraldickou terminologii při popisování řádů. Předně zásady popisu z pohledu nositele řádu a nikoli z pohledu pozorovatele – čili pravá a levá strana se udávají obráceně.  Záležitostí praktické heraldiky, tj. dodržováním jejích zásad, tvorbou a popisem znaků se kdysi zabývali příslušní královští úředníci – heroldi.