Public Auction 62 / Philately / Europe / Turkey

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
429
---- CZK
Tip
218503 - 1862-1864 Mi.1-10, P1-P9, part of very old collection, 1. an
+2
Jakost/Jakost/Jakost
1862-1864 Mi.1-10, P1-P9, part of very old collection, 1. and 2. issues incl. postage-dues; contains 50 stamps 1. issue TUGRA, from that 12 unused, various types, color shades, 1x "kontrollborte oben", blue postmark etc.., cat. min. 8.500€, rare offer
Starting price: 50 000 CZK
U:DR
Returned
430
4 500 CZK
Tip
217317 - 1920 Mi.707, provisional 500Pia grey-blue, used as postage s
+1
Jakost
1920 Mi.707, provisional 500Pia grey-blue, used as postage stamp with Arabian overprint "Osmanli Postalari 1336 (1920)", very fine, exp. Borek, Nasri, Kohler, c.v.. 760€; very rare
Starting price: 4 000 CZK +12,5 %
U:A5
Sold: : 4 500 CZK
431
2 200 CZK
217316 - 1921 Mi.722-723, 10Pa and 1Pia, used as postage stamps with
+1
Jakost
1921 Mi.722-723, 10Pa and 1Pia, used as postage stamps with Arabian overprint "Osmanli Postalari 1337 (1921)", very fine, exp. Borek, Nasri, Kohler, c.v.. 380€
Starting price: 2 000 CZK +10,0 %
U:A5
Sold: : 2 200 CZK
432
---- CZK
217315 - 1921 Mi.728H, 729, 730, 730+731I, 10Pa-5Pia, used as postage
+1
Jakost
1921 Mi.728H, 729, 730, 730+731I, 10Pa-5Pia, used as postage stamp with Arabian overprint "Osmanli Postalari 1337 (1921)", 10Pa overprint hand-made; in addition the same overprints in compined types on pair 20Pa (Theatre tax); all fine, c.v.. 500€
Starting price: 2 400 CZK
U:A5
Returned
433
2 000 CZK
217314 - 1921 Mi.733, 2Pia grey-black, used as postage stamp with Ara
+1
Jakost
1921 Mi.733, 2Pia grey-black, used as postage stamp with Arabian overprint "Osmanli Postalari 1337 (1921)", very fine, exp. Borek, Nasri, Kohler, c.v.. 400€
Starting price: 2 000 CZK +0,0 %
U:A5
Sold: : 2 000 CZK
434
8 000 CZK
Tip
217313 - 1921 Mi.736, 5Pia green, used as postage stamp with Arabian
+1
Jakost
1921 Mi.736, 5Pia green, used as postage stamp with Arabian overprint "Osmanli Postalari 1337 (1921)", very fine, exp. Borek, Nasri, Kohler, c.v.. 1.300€, rare stamp
Starting price: 8 000 CZK +0,0 %
U:A5
Sold: : 8 000 CZK
435
1 200 CZK
217318 - 1922 Mi.779-786, Adrianopel 1Pia-500Pia with overprints ADAN
+1
Jakost
1922 Mi.779-786, Adrianopel 1Pia-500Pia with overprints ADANA; very fine, c.v.. 300€
Starting price: 1 200 CZK +0,0 %
U:A5
Sold: : 1 200 CZK
436
---- CZK
217320 - 1922 Mi.787-792x,z, Congress 5Pa-3Pia (both papers); only Mi
+1
Jakost
1922 Mi.787-792x,z, Congress 5Pa-3Pia (both papers); only Mi.788 hinged, c.v.. 470€
Starting price: 2 000 CZK
U:A5
Returned
437
1 200 CZK
217321 - 1923 Mi.793-798, 10Pa-10Pia; 2 stamps with gum faults, other
+1
Jakost/Jakost
1923 Mi.793-798, 10Pa-10Pia; 2 stamps with gum faults, otherwise MNH, c.v.. 400€; rare set
Starting price: 1 200 CZK +0,0 %
U:A5
Sold: : 1 200 CZK
438
1 000 CZK
218508 - 1924 Mi.799-806, Treaty in Luassane 1½ Pia-200Pia; very fin
+1
Jakost
1924 Mi.799-806, Treaty in Luassane 1½ Pia-200Pia; very fine and rare set, c.v.. * 300€
Starting price: 1 000 CZK +0,0 %
U:A5
Sold: : 1 000 CZK
439
---- CZK
218507 - 1938-1946 Mi.Bl.1, 2, 3 etc., comp. of 5 miniature sheets; v
Jakost
1938-1946 Mi.Bl.1, 2, 3 etc., comp. of 5 miniature sheets; very fine, c.v.. 395€
Starting price: 1 200 CZK
U:A4
Returned
440
---- CZK
216012 - 1953 Mi.Bl.5, miniature sheet Constantinople; very fine, c.v
+1
Jakost
1953 Mi.Bl.5, miniature sheet Constantinople; very fine, c.v.. 170€
Starting price: 800 CZK
U:A5
Returned
441
9 000 CZK
Tip
217323 - 1927 Airmail Surtax Mi.5-14, 20Pa-100Ghr; stamp 50Ghr with p
+1
Jakost/Jakost
1927 Airmail Surtax Mi.5-14, 20Pa-100Ghr; stamp 50Ghr with production paper flaw, otherwise nice, c.v.. 1.200€
Starting price: 9 000 CZK +0,0 %
U:A5
Sold: : 9 000 CZK
442
2 400 CZK
218505 - 1865 LOCAL ISSUE / Liannos (Constantinopol) - Mi.I-III and I
+1
Jakost/Jakost/Jakost
1865 LOCAL ISSUE / Liannos (Constantinopol) - Mi.I-III and IVc, IVd; issue "crescent and star" 5pa-40pa, from that 5Pa as imperforated block of four, then stamps SERVICE MIXTE 1Pia and 2Pia and rare fee stamp for transport of foreign newspapers P.L. JOURN. ENFRANCHISE (Mi. doesn't report), c.v.. 760€; rare offer
Starting price: 2 000 CZK +20,0 %
U:A5
Sold: : 2 400 CZK
443
1 500 CZK
218504 - 1867 LOCAL ISSUE - KUSTENDJE (Constanta), Ship and train at
+1
Jakost
1867 LOCAL ISSUE - KUSTENDJE (Constanta), "Ship and train" at the port 20pa green, issue of local post, also 4 other unissued colors, definitive green c.v.. 90€, rare occurrence!
Starting price: 1 000 CZK +50,0 %
U:A5
Sold: : 1 500 CZK
444
2 600 CZK
Tip
218506 - 1892 LOCAL ISSUE - BAGDÁD / Mi.III overprint 1P in ornament
Jakost
1892 LOCAL ISSUE - BAGDÁD / Mi.III overprint "1P in ornament" on bisected Turkish 2Pia (Mi.62), very fine piece, c.v.. 80€
Starting price: 2 000 CZK +30,0 %
U:A5
Sold: : 2 600 CZK

Public Auction 62 / Philately / Europe / Turkey - Information

Turecko, jako 80-milionová regionální velmoc, se vyznačuje rostoucím ekonomickým a kulturním sebevědomím. U patriotické a čím dál silnější střední třídy je patrný trend historicismu, zájmu o tureckou minulost, kulturní a uměleckou, což má své sběratelské dopady, a to i ve filatelii. Vnímání sběratelství jako projevu národní kultury je v Turecku rozšířené. Zejména v posledních dvou desetiletích roste v Turecku samém počet filatelistů a vznikly tam slavné a velké sbírky, tedy nejen, jako doposud, v cizině. Od 60. let 20. stol. se v Turecku konají významné mezinárodní i světové výstavy přitahující nejvýznamnější exponáty. Význační sběratelé z Turecka jsou pravidelně zastoupeni v jury na zahraničních výstavách. Filatelie jako taková má v Turecku institucionální podporu o jaké se většině zemí může jen zdát. Turecké ministerstvo PTT (pošta, telefon, telegraf) a Poštovní muzeum v Ankaře jsou silné instituce, bohatě dotované za účelem odborné podpory trhu a sbírání známek, organizace burz a obchodu se známkami, organizace mnoha mezinárodních výstav (2x světová), pořádání odborných akcí, kongresů a přednáškových cyklů, motivace mladých lidí pro filatelii , zavádění "filatelistické vzdělanosti" ve školách (!), vydávání odborných publikací, tržních rešerší a studií a časopisů o filatelii, atd. "Turecká" filatelistická komunita je navíc globální, díky silné emigraci a díky množství sběratelů tradičně zejména v Německu a v USA. Pořádají se "Světové kongresy sběratelů známek osmanské říše" a obdobné akce, činorodé jsou domácí a mezinárodní organizace sdružující zájemce o klasické Turecko. V USA působí Ottoman and Near East Philatelic Organizations (ONEPS), v Anglii Oriental Philatelic Association of London (OPAL), v Německu ArGe Osmanisches Reich (AROS), v Turecku pak 7 velkých celonárodních organizací a svazů.

Turecko se svými pestrými dějinami a coby křižovatka obchodních cest má velmi bohatou poštovní historii. Provázanost s okolním světem, silné obchodní a poštovní zastoupení všech velkých evropských států na tureckém území, měnící se hranice a hlavně vysoce byrokratizovaný osmanský stát znamenaly intenzivní poštovní provoz, jenž dal vzniknout zajímavým známkovým vydáním a vzácným celistvostem. Impuls pro "tureckou" filatelii samozřejmě vzešel z ciziny. Již koncem 19. století neunikla zajímavost tureckého poštovnictví a rarity zejména klasického období především německým a britským filatelistům. Slavný katalog bratří Senfů z Lipska již roku 1888 věnuje tureckým známkám mimořádně velký prostor. Během cca 130 let sběratelské tradice vyšlo v zahraničí nepřeberné množství odborné literatury věnované tureckým emisím a poštovní historii. Světově proslulé sbírky turecké klasiky vytvořili od konce 19. stol. vynikající sběratelé jako Kroll, E. Heger, A. Doursun, A. Passer (Praha ! 1865-1938), Brandt, M. Nouri, A. Birken, Engler, T. Kuyas , A. Garmiryan, K. Alanyali, O. Hornung, Max Plantinga a dlouhá řada dalších. Turecké rarity zajímaly i ty největší sběratele všech dob, připomeňme sbírku Turecka u M. Burruse (prodáno u Robson Lowe 1964).

Těžiště vzácnosti tureckých poštovních známek spočívá v emisi Tugra 1863, Duloz 1865-1876, Novinové od roku 1891 a Provizoria 1920-1921 (často náklad jen v desítkách kusů) a také ve vydáních staré lodní pošty a různých lokálních a provizorních.

Novinové 1891 se staly sběratelsky oblíbenými už na počátku jejich platnosti a záhy se objevily padělky ke škodě sběratelů. Dnes je situace taková, že naprostá většina těchto známek na běžném trhu jsou falza. Dochované pravé jsou poměrně vzácné, neboť z nákladu se zachovalo relativně málo exemplářů, jak jest obecně u novinových vydání obvyklé. Označení "novinové" není zcela přesné, neboť známky byly určeny k frankování zásilek jakýchkoli tiskovin. Stejně jako je tomu třeba u rakouských novinových, se tyto známky prodávaly se slevou (dle některých pramenů až 30%) na základě zvláštního povolení, pouze velkým vydavatelům a redakcím, a to po 100ks arších. Zlevněné, např. 20para červené, byly při diskontním prodeji označené na poštách (distribuce povolena jen na velkých istanbulských úřadech) zmíněnými přetisky, aby nedošlo k zneužití, aby se tyto známky zkrátka odlišily od plnocenných výplatních. Poštmistři přetiskovali celé archy ručně jednotlivými přetisky, pro ušetření práce často přes 2 známky, většinou v černé barvě, vzácně v červené a modré, vznikly tak též různé polohy a nepravidelnosti přetisků, vynechané přetisky, barevné soutisky, nedotisky apod. Tyto varianty a také skutečnost, že do té doby vzniklo v Evropě jen minimum přetiskových vydání, přitáhly pozornost již soudobých sběratelů (H. Kroll 1894, aj.). Vydání 1891 bylo brzy vypotřebováno a v r. 1892 vychází nové - tytéž přetisky na výplatních 1892 "Znak a Tugra".