Public Auction 62 / Banknotes / Bohemia and Moravia

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
1669
19 000 CZK
Tip
218029 - 1938-1940 Ba.28a, 29b, 1 Koruna hand overprint, set A065 - u
+1
Jakost/Jakost
1938-1940 Ba.28a, 29b, 1 Koruna hand overprint, set A065 - unfolded and 5 Koruna machine overprint, set A023 - 1x very light folded
Starting price: 3 000 CZK +533,3 %
U:A5
Sold: : 19 000 CZK
1670
1 400 CZK
218040 - 1938-1945 SELECTION of / 7 bank-notes, contains i.a. Ba.28a,
+1
Jakost/Jakost
1938-1945 SELECTION of / 7 bank-notes, contains i.a. Ba.28a, 28b, 33a etc..; various quality
Starting price: 800 CZK +75,0 %
U:A5
Sold: : 1 400 CZK
1671
3 800 CZK
Tip
217621 - 1943 TEREZÍN 1-7, complete set bank-notes Terezín ghetto,
+1
Jakost
1943 TEREZÍN 1-7, complete set bank-notes Terezín ghetto, values 100, 50 and 20K set D, A, N; unfolded, very fine
Starting price: 2 000 CZK +90,0 %
U:A5
Sold: : 3 800 CZK
1672
3 400 CZK
Tip
218030 - 1943 TEREZÍN 1-7, complete set bank-notes Terezín ghetto,
+1
Jakost
1943 TEREZÍN 1-7, complete set bank-notes Terezín ghetto, values 100, 50 and 20K set E, G, J; unfolded, nice quality
Starting price: 1 800 CZK +88,9 %
U:A5
Sold: : 3 400 CZK
1673
11 000 CZK
Tip
217619 - 1945 THERESIENSTADT / Saving book of The Bank der jüdischen
+2
Jakost
1945 THERESIENSTADT / Saving book of The Bank der jüdischen Selbstverwaltung Theresienstadt, in the name of Kafka Siegh with deposit of 500K from 15.II.1945; toned
Starting price: 6 000 CZK +83,3 %
U:A5
Sold: : 11 000 CZK

Public Auction 62 / Banknotes / Bohemia and Moravia - Information

Papírová platidla Protektorátu Čechy a Morava

Po záboru českých zemí 15. 3. 1939 zůstávaly na území nového "Protektorátu" v platnosti dosavadní československá platidla. Vznik samostatné protektorátní "Koruny českomoravské" byl sice chabým, ale přeci je nějakým úspěchem domácí vlády; německá správa zprvu chtěla na území Protektorátu zavést jako měnu Říšskou marku. Krátce po okupaci byly do oběhu uvedeny tzv. "mobilizační státovky" v hodnotě 1 a 5 korun, připravené v roce 1938 pro případ války, a označené přetiskem s německo-českým textem.

Příprava nových protektorátních státovek a bankovek probíhala v poměrně rychlém tempu, aby v oběhu co nejdříve nahradily peníze bývalého Československa. Vyznačují se německo-českými texty, poměrně chudou škálou tlumených barev a nepříliš nápaditou grafikou. Na nižších nominálech se jako hlavní motivy objevují ideální typy árijských lidí, vyšší nominály nesou portréty historický osobností, které byly v očích okupační správy významné pro česko-německé soužití - Petra Brandla, Petra Parléře a sv. Václava. Tyto rytiny po technické stránce patří k vrcholům české bankovkové grafiky vůbec.

Některé protektorátní bankovky musely být posvém vydání dodatečně upravovány. Například v roce 1940 vydanou padesátikorunovou státovku podle návrhu Maxe Švabinského později musela nahradit státovka nového typu, neboť děvče na původním platidle se tvářilo "příliš sebevědomě a vzdorovitě". Nedostatek bankovek vyšších nominálů mělo vyřešit vydání zásob prvorepublikových pětitisícikorun označených protektorátním přetiskem. Nacisté se však domnívali, že oběh platidel s názvem bývalého státu by na Čechy mohl působit povzbuzujícím dojmem, preferovali raději vydání graficky jednoduché bankovky protektorátní s portrétem sv. Václava. Její tiskové podklady později posloužily při vydávání prvních bankovek osvobozené Československé republiky.

Svébytným fenoménem jsou poukázky židovského ghetta v Terezíně. Jejich vznik iniciovali Němci roku 1943, kdy byly vytištěny poukázky „Banky židovské samosprávy“, vydané v hodnotách 1 - 100 korun. Jimi byli vypláceni uvěznění Židé a svou úlohu sehrály zejména při návštěvě delegace Mezinárodního výboru Červeného kříže, kdy pomáhaly vzbudit iluzi autonomie Terezína v rámci Protektorátu.