Public Auction 63 / Philately / Czechoslovakia 1918-1939 / Chainbreaker Issue 1920

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
View type:view_columnview_stream
2541
800 CZK
219278 - Pof.154A plate variety, 40h brown, UL corner blk-of-4 with
+1
Jakost/Jakost
Pof.154A plate variety, 40h brown, UL corner blk-of-4 with comb perforation 14 and plate variety on pos. 2 - white stain in form of C in/at řetězech, type II.; label at upper margin, stamp. with plate variety small bend, exp. by Karasek., sought
Starting price: 700 CZK +14,3 %
U:A5
Sold: : 800 CZK
2542
7 500 CZK
Tip
219235 - Pof.156A RT, 50h green, retouch of egg, type A; mint never
+1
Jakost
Pof.156A RT, 50h green, retouch of egg, type A; mint never hinged, exp. Vrba
Starting price: 2 000 CZK +275,0 %
U:A5
Sold: : 7 500 CZK
2543
8 500 CZK
Tip
219236 - Pof.156A RT, 50h green, retouch of egg, type C; mint never
+1
Jakost
Pof.156A RT, 50h green, retouch of egg, type C; mint never hinged, exp. Vrba
Starting price: 2 000 CZK +325,0 %
U:A5
Sold: : 8 500 CZK
2544
2 600 CZK
Tip
220078 - PLATE PROOF value 25h with year and čárkovaným backgrou
+1
Jakost
PLATE PROOF value 25h with year and čárkovaným background, middle format 22,6x27,2mm, gravure printing plate proof in/at grey-green color on/for white stamp. paper with gum; exp. Vrba
Starting price: 1 100 CZK +136,4 %
U:A5
Sold: : 2 600 CZK
2545
900 CZK
216258 - PLATE PROOF palte proof of the value 185h in/at orange col
+1
Jakost
PLATE PROOF palte proof of the value 185h in/at orange color, retouch numeral value (uříznutá "8" L), Monograph 2, with. 330; on brownish paper without gum; exp. Vrba
Starting price: 500 CZK +80,0 %
U:A5
Sold: : 900 CZK
2546
3 000 CZK
Tip
221199 - PLATE PROOF MEZIARŠÍ 100h brown, horiz. 2-stamps gutter
+1
Jakost
PLATE PROOF MEZIARŠÍ 100h brown, horiz. 2-stamps gutter in/at joined printing with value 250h grey-green, on/for maculature paper; exp. Vrba
Starting price: 500 CZK +500,0 %
U:A5
Sold: : 3 000 CZK
2547
3 400 CZK
Tip
221200 - PLATE PROOF MEZIARŠÍ 250h grey-green, horiz. 2-stamps g
+1
Jakost
PLATE PROOF MEZIARŠÍ 250h grey-green, horiz. 2-stamps gutter in/at joined printing with value 100h brown, on/for maculature paper; exp. Vrba
Starting price: 500 CZK +580,0 %
U:A5
Sold: : 3 400 CZK
2548
4 500 CZK
Tip
221201 - PLATE PROOF MEZIARŠÍ 50h red, horiz. 2-stamps gutter (s
+1
Jakost
PLATE PROOF MEZIARŠÍ 50h red, horiz. 2-stamps gutter (str-of-6) in/at joined printing with horiz. gutter 100h brown, on/for maculature paper; exp. Vrba
Starting price: 800 CZK +462,5 %
U:A5
Sold: : 4 500 CZK
2549
1 300 CZK
Tip
219693 - 1921 commercial Reg letter to Brazil with multicolor frankin
+1
Jakost
1921 commercial Reg letter to Brazil with multicolor franking issue Chainbreaker and Pigeon-issue in front, on reverse 2x blk-of-10 Hradčany 1h, total 2,50CZK conforms rate, CDS PRAGUE 13/ 8.IV.21, on reverse arrival 5/Mai 20; good condition, decorative commercial letter to far destination!
Starting price: 700 CZK +85,7 %
U:A5
Sold: : 1 300 CZK

Public Auction 63 / Philately / Czechoslovakia 1918-1939 / Chainbreaker Issue 1920 - Information

18.6. 1920  Osvobozená republika

Autorem poštovních známek Osvobozená republika je Vratislav Hugo Brunner. Známky byly vydány v 11 různých hodnotách, od 20 h - do 250 haléřů, hodnota 50 haléřů ve 2 různých barvách (červená a žlutozelená). Všechny poštovní známky této emise vytiskla tiskárna České grafické Unie v Praze knihtiskem (KT). Stejně jako u předchozí emise Holubice byly i tyto známky vydávány postupně, ve 3 obdobích: v červnu 1920 hodnoty 20, 25 a 30 haléřů, v srpnu 1920 hodnoty 40, 50 /červená/, 60, 100, 185 a 250 haléřů, poslední 2 hodnoty 50 h /zelená/ a 150 h vyšly až v dubnu 1922. Pro tisk jednotlivých hodnot byl použit různý počet tiskových desek (TD), od 2 - do 40 kusů, v různých sestavách. Buď dvě a dvě různé hodnoty, nebo dvě desky jedné hodnoty emise Holubice a dvě desky jedné hodnoty emise Osvobozená republika (OR). U některých hodnot emise OR se dosud nepodařilo přesně zjistit kolika TD byly vytištěny, neboť byly vydány v dnes těžko uvěřitelných nákladech. Např. 60 h modrá necelých 269 milionů, 50 h zelená skoro 470 milionů kusů! Platnost poštovních známek Osvobozená republika nebyla ukončena ve stejný den, z oběhu byly jednotlivé hodnoty stahovány postupně. Dnem 30.4.1921 skončila platnost hodnot 20 a 25 haléřů, o 9 měsíců později, dne 31.1.1923 přestaly platit hodnoty 50 /červená/, 100, 150, 185 a 250 haléřů a dne 31.12.1925 byla ukončena platnost hodnot 30, 40, 50 /zelená/ a 60 haléřů. Kromě bílého papíru s hladkým lepem byl pro tisk poštovních známek této emise použit i papír nažloutlý až nahnědlý, též tenký s prosvítajícím tiskem i tlustší. Kromě bílého byl rovněž použit lep nažloutlý pórovitý, někdy i rýhovaný a také žlutohnědý. Všechny známky byly opatřeny hřebenovým zoubkováním HZ 14, u hodnot 40, 50, 60, 100 a 150 haléřů bylo použito i řádkové zoubkování ŘZ 13¾. Se stejným zoubkováním ŘZ 13¾ existují i hodnoty 20, 25, 30, 185 a 250 haléřů, které nebyly úředně vydány. Zajímavou specializací u poštovních známek emise OR jsou desková čísla (DČ) vyskytující se u dolních rohových známek (ZP 91 a ZP 100) na dolních okrajích PA a deskové značky na ochranných rámech na svislých okrajích PA. Sběratelé deskových a výrobních vad si s ohledem na celkový počet TD rozhodně přijdou na své.