Public Auction 69 / Banknotes / Slovakia 1939-1945

warning
This auction is archived, you cannot bid or buy items from this auction!
info
Public Auction 70 is currently running, you can find items like this there and bid on them!
View type:view_columnview_stream
3316
1 500 CZK
Tip
238995 - 1939 Ba.44, 500Ks 1929/1939, set D, perf 2x SPECIMEN lower;
+1
Jakost
1939 Ba.44, 500Ks 1929/1939, set D, perf 2x SPECIMEN lower; nice
Starting price: 1 000 CZK +50,0 %
U:A5
Sold: : 1 500 CZK
3317
2 400 CZK
Tip
238955 - 1939, 1942 Ba.46b, 53b, comp. 2 pcs of bankovek: 10 Koruna 1
+1
Jakost/Jakost
1939, 1942 Ba.46b, 53b, comp. 2 pcs of bankovek: 10 Koruna 1939, set Ij 17, + 20Ks 1942, set Ot 43, both perf SPECIMEN; only light hinged manipulace
Starting price: 1 200 CZK +100,0 %
U:A5
Sold: : 2 400 CZK
3318
500 CZK
Tip
238980 - 1940 Ba.49, 100 Koruna 1940, issue II., set C6, perf SPECIME
+1
Jakost
1940 Ba.49, 100 Koruna 1940, issue II., set C6, perf SPECIMEN lower, CHYBOTISK - vertical line color číslovače R from vodoznakového windows, probably print edge/-s číslovače; interesting and unusual
Starting price: 500 CZK +0,0 %
U:A5
Sold: : 500 CZK
3319
900 CZK
238953 - 1942 Ba.53b, 20Ks 1942, set Ti 30; vertical folded, nahnutý
+1
Jakost/Jakost
1942 Ba.53b, 20Ks 1942, set Ti 30; vertical folded, nahnutý corner
Starting price: 900 CZK +0,0 %
U:A5
Sold: : 900 CZK

Public Auction 69 / Banknotes / Slovakia 1939-1945 - Information

Papírová platidla Slovenské republiky v letech 1939 - 1945

Krátce po vzniku samostatné Slovenské republiky 14. 3. 1939 byla ustanovena jako její měna Koruna slovenská (Ks). Stalo se tak 4. 4. 1939. Během několika příštích týdnů a měsíců skončila na Slovensku platnost dosavadních čs. bankovek hodnot 100, 500 a 1000 Kč, které nově platily pouze se slovenským přetiskem. Již v říjnu téhož roku pak byla do oběhu uvedena první slovenská bankovka, desetikoruna s portrétem Andreje Hlinky. Pestrá směs bankovek se zdařilými výtvarnými řešeními, využívajícími především slovenské lidové a přírodní motivy, byla pro neexistenci cedulové tiskárny na území Slovenska zprvu tištěna v zahraničí, později i v tiskárně v Turčianském Svätém Martinu.

Nejvzácnějším papírovým platidlem z tohoto období je bezesporu II. vydání 50 Ks bankovky, které bylo připraveno k emisi, avšak do oběhu nakonec nebylo uvedeno. Poprvé byla její existence zjištěna a popsána teprve v roce 1975, dosud je známo pouhých 7 dohotovených exemplářů a dva jednostranné nátisky. Patřičně vzácné a ceněné jsou i některé série 5 Ks státovky vydané roku 1945, a dále pak dobře zachovalé a neperforované exempláře prvního typu slovenské desetikoruny a dvacetikoruny.

Na konci roku 1944 byla připravena k vydání také bankovka s nominálem 5000 Ks a portrétem knížete Mojmíra. Na její uvedení do oběhu však rovněž nedošlo. Po osvobození byla místo ní vydána poukázka v hodnotě 2000 korun, dodatečně prohlášená za bankovku. K její realizaci byl využit grafický návrh na nový, nevydaný vzor slovenské stokoruny. Poukázka platila pouze na území Slovenska, navíc rekordně krátkou dobu - pouhých 69 dní, od 24. 8. do 31. 10. 1945.