Archiv / Odborné články / Autopošta za protektorátu ČaM

24.09.2007   Autor: Vilém Bulant, exkluzivně pro Burda Auction; Počet zobrazení: 7883

Kompletní přehled o činnosti autopošty v letech 1939 – 1941, přehled akcí na kterých byla nasazena včetně jejího umístění, počty přijatých zásilek, hodnoty orazítkovaných známek a návrh na novou katalogizaci předběžných i definitivních razítek autopošty.

Po osamostatnění Slovenska a vyhlášení protektorátu Čechy a Morava, zůstal na našem území druhý vůz autopošty, se kterým disponovalo Ředitelství pošt a telegrafů v Praze. Jednalo se vůz, který používal oranžová denní razítka s kresbou vozu a rozlišovacími znaky 1a – 1h. První vůz, který používal razítka s rozlišovacími znaky a – h, zůstal Riaditeľstvu pošt a telegrafov Bratislava, k disposici slovenské poště. Vůz, který zůstal protektorátní poště byl nasazen na následujících akcích :
DATUM AKCE MÍSTO KONÁNÍ PROV. DOBA
12-19.3.1939*) 38. jarní Pražský vzorkový veletrh Praha 7, Staré výstaviště 8,00-18,30
13-21.5.1939 Hospodářská výstava Praha 7, Staré výstaviště 7,45-19,15
3-4.6.1939 Výstavní trhy Plzeň, Výstaviště 13,00-19,00 8,00-19,00
24.9.-1.10.1939 39. podzimní PVV Praha 7, Staré výstaviště 8,00-18,00
7-8.10.1939 Výstavní trhy Plzeň, Výstaviště 13,30-18,00 8,00-18,00
31.3.-7.4.1940 40. jarní PVV, Výstava poštovních cenin ČMP Praha 7, Staré výstaviště 8,00-19,00
18-26.5.1940 Hospodářská výstava Praha 7, Staré výstaviště 8,00-19,00
9.6.1940 XXVII. Primátorské osmiveslice Praha Praha, nábřeží mezi Palackého a železničním mostem 8,00-12,30
5-7.7.1940 Oslavy 600 let města Pardubic Výstava hospodářský rozvoj města Pardubic 13,00-19,00 8,00-19,00
8-15.9.1940 41. podzimní PVV Praha 7, Staré výstaviště 8,00-19,00
7-14.9.1941 15-17.9.1941 43. podzimní PVV + výstava Pošta dopravě a technice Praha 7. Staré a nové výstaviště před pavilonem U3 7,00-8,30 **) 8,30-neuvedeno

*) první akce zahrnuje období konce Česko-Slovenska a počátek protektorátu ČaM
**) autopošta byla první den na novém výstavišti před pavilonem U3, kde byla výstava Pošta v dopravě a technice a to od 7,00-8,30hod. Poté byla vyslána na staré výstaviště, kde pomáhala při prodeji veletržních známek po dobu veletrhů. Ve dnech 15-17.9.1940 se vrátila na původní místo na novém výstavišti.

Vzácnost otisků autopošty na celistvostech či listech pro památkové nebo sběratelské účely při jednotlivých akcích může přiblížit následující tabulka s jejich vykázanými počty nebo hodnotami:
Akce Hodnota známek oražených
pro sběratelské účely
Podané listovní zásilky
(počty kusů)
  R Ex Let. obyč. tgm
38. jarní PVV Praha 11.000,- K 27 31 13 5013 44
Hospodářská výstava Praha 2.200,- K 52 39 13 9694 51
Výstavní trhy Plzeň (jarní) 800,- K 6 - 2 532 2
39. podzimní PVV Praha neuvedeno 51 23 - 8407 23
Výstavní trhy Plzeň (podzimní) 400,- K 6 - - 550 2
40. jarní PVV + Výstava pošt.cenin 150.000,- K 158 49 16 28635 44
Hospodářská výstava Praha 7.686,50 K 40 37 - 17269 54
XXVII. Primátorky Praha 136,- K 2 3 - 627 -
600 let města Pardubic 19.875,60 K 133 35 - 16772 7
41. podzimní PVV Praha 11.306,- K 28 36 1 11296 19
43. podzimní PVV Praha + Výstava 11.927,- K 35 3 - 12432 -Uvedené údaje jsou čerpány z písemností uložených v Národním archivu, fond č.429 MPT, karton 1611 a to z hlášení Ředitelství pošt a telegrafů Praha ministerstvu dopravy a výkazu Výsledek činnosti autopošty (viz obr.), které byly vyhotoveny pro každou akci samostatně. Ještě je zde nutno zdůraznit fakt, že v roce 1939 byla používána razítka původní československá pouze s českým textem a od roku 1940 již dvojjazyčná definitivní.
Jak je z připojené tabulky vidět, nejvzácnější celistvosti budou z Výstavních trhů v Plzni na jaře a na podzim 1939 a také z veslařských závodů osmiveslic v Praze. Nejnižší výskyt otisků pro pamětní nebo sběratelské účely je jednoznačně z veslařských závodů, kde bylo orazítkováno známek pouze za 136 K, což je také dáno tím, že autopošta byla v provozu pouze 4,5 hodiny a pozornost diváků byla zaměřena více na vlastní závody než provoz autopošty. Překvapující údaj je počet podaných celistvostí v Pardubicích, který za pouhé 3 dny převyšuje i většinu pražských veletrhů. Maximální počty pak představuje jarní pražský veletrh v roce 1940, který probíhal současně s výstavou poštovních cenin. Těmto nalezeným údajům by také mělo odpovídat nové katalogové hodnocení jak pouhých otisků tak i celistvostí.

Návrh nového katalogového zápisu, jak byl předložen vydavateli :
Čsl. původu (předběžné)
PRČ1 PRAHA AUTOPOŠTA datum provozu
PRČ1A 38. jarní Pražský vzorkový veletrh (12)15-19.3.1939
PRČ1B Hospodářská výstava 13.-21.5.1939
PRČ1C 39. podzimní Pražský vzorkový veletrh 24.9.-1.10.1939
PRČ2 PLZEŇ AUTOPOŠTA datum provozu
PRČ2A Výstavní trhy 3-4.6.1939
PRČ2B Výstavní trhy 7-8.10.1939
 
Protektorátní (definitivní)
PRA1 PRAG-PRAHA/FAHRBARES POSTAMT-AUTOPOŠTA datum provozu
PRA1A 40. jarní Pražský vzorkový veletrh+ Výstava pošt. cenin ČMP 31.3.-7.4.1940
PRA1B Hospodářská výstava 18.-26.5.1940
PRA1C XXVII. Primátorské osmiveslice 9.6.1940
PRA1D 41. podzimní Pražský vzorkový veletrh 8.-15.9.1940
PRA1E 43. podzimní Pražský vzorkový veletrh + výstava Pošta v dopravě a technice 7.-17.9.1941
PRA2 PARDUBITZ-PARDUBICE/ FAHRBARES POSTAMT AUTOPOŠTA datum provozu
  Výstava Hospodářský rozvoj města Pardubic u příležitosti 600 let trvání města Pardubic 5-7.7.1940

obrobr


Autor: Vilém Bulant, exkluzivně pro Burda Auction (24.09.2007)