Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ           

Aukce 56 / Autogramy, rukopisy / Šlechta a panovnické rody

sign_info Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
  Ostatní kategorie
Šlechta a panovnické rody Politici a veřejně činné osoby >
  Nastavení zobrazení
   Řazení:    |   Počet zobrazených položek:    |   Typ zobrazení: 
  Zobrazení položek    [1-9 z 9]
Aukční čísloFotoJakPopisVyvolávací cenaRealizovaná cena
1890
Tip
201147 / 1890 - Autogramy, rukopisy / Šlechta a panovnické rody
Jakost
F:4
U:DR
Staženo

1618 ČESKÉ STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ / STAVOVSKÉ DIREKTORIUM 1618-1619 - skládaná listina zaslaná 4. srpna 1618 stavovským Direktoriem purkmistru a radě města Tábora, mj. nařízení ohledně mustruňku, listina je opatřena celkem 24 pečetěmi direktorů, které tak lze identifikovat (stavovské Direktorium bylo složeno z 10 členů panského stavu, 10 členů rytířského stavu a 10 členů městského stavu, mj. příslušníky starých českých rodů z Lobkovic, z Dubé, z Vchynic, ze Švamberka apod. a mělo rozsáhlé pravomoci mj. v oblasti vojenské); po korunovaci zimního krále Fridricha Falckého v listopadu 1619 byla činnost Direktoria ukončena, po osudové bitvě na Bílé Hoře byla většina členů Direktoria popravena na Staroměstském náměstí 21. června 1621; listiny z období stavovské direktoria jsou mimořádně vzácné a na trhu se prakticky nevyskytují, zcela ojedinělá a těžko opakovatelná nabídka, opatřeno znaleckým vyjádřením Mgr. Davida Kopřivy!

Zařazeno : Autogramy, rukopisy / Šlechta a panovnické rody, U:DR
Staženo
Vráceno
1891
Tip
201137 / 1891 - Autogramy, rukopisy / Šlechta a panovnické rody
Jakost
F:3
U:A4
1647 FERDINAND III. HABSBURSKÝ (1608–1657), císař římský, král český a uherský, císařský skládaný dopis v němčině adresovaný na purkmistra a radu královského města České Budějovice, dáno v Plzni 9.9.1647; stopy stáří, přesto velmi dobrý a zachovalý stav, vzácné!
Zařazeno : Autogramy, rukopisy / Šlechta a panovnické rody, U:A4
12 000 
13 000 
+8,33%
1892
Tip
201134 / 1892 - Autogramy, rukopisy / Šlechta a panovnické rody
Jakost
F:1
U:A4
1900? FRANTIŠEK JOSEF I. (1830-1916), rakouský císař, český a uherský král, 5-řádkový text poznámky s podpisem na lístku bez datace; podobné vlastnoručně psané poznámky jsou typické pro státní agendu Františka Josefa I.; velmi pěkný stav
Zařazeno : Autogramy, rukopisy / Šlechta a panovnické rody, U:A4
1 500 
2 800 
+86,67%
1893
Tip
188623 / 1893 - Autogramy, rukopisy / Šlechta a panovnické rody
Jakost
F:1
U:A4
1862 FRANTIŠEK KAREL JOSEF HABSBURSKO-LOTRINSKÝ (1802 – 1878), rakouský arcivévoda, bratr císaře Ferdinanda V., otec císaře Františka Josefa I. a dědeček Ferdinanda d´Este, dopis - poděkování za udělení řádu s vlastnoručním podpisem arcivévody odeslaný 26.2.1862 z Vídně; velmi vzácný a těžko dostupný autograf!
Zařazeno : Autogramy, rukopisy / Šlechta a panovnické rody, U:A4
6 500 
Vráceno
1894
Tip
201144 / 1894 - Autogramy, rukopisy / Šlechta a panovnické rody
Jakost
F:2
U:A5
1680 KAREL II. STUART (1660-1685), král Anglie, Skotska a Irska, syn popraveného krále Karla I. Stuarta, od roku 1651 skotský král, po smrti O. Cromwella 1658 nastoupil na anglický trůn a tímto byla obnovena parlamentní monarchie; vlastnoruční podpis na dopise adresovaném na vévodu Falcko-Neuburského, psáno ve francouzštině, dáno ve Whitehall 24.1.1680; vynikající zachovalý stav, velmi vzácné, mimořádná nabídka pro sběratele panovnických listin a autografů!
Zařazeno : Autogramy, rukopisy / Šlechta a panovnické rody, U:A5
19 000 
20 000 
+5,26%
1895
Tip
201145 / 1895 - Autogramy, rukopisy / Šlechta a panovnické rody
Jakost
F:3
U:A4
1682 LEOPOLD I. (1640–1705), císař římský, král český a uherský, vlastnoruční podpis na tištěném dekretu velkého formátu 77x59cm vydaného v Laxenburgu 4. května 1682, vojenské nařízení, dekorativní titulatura a velmi pěkně zachovalá velká císařská suchá pečeť, spolupodpisy úředníků; stopy staří, přesto mimořádně zajímavé!
Zařazeno : Autogramy, rukopisy / Šlechta a panovnické rody, U:A4
9 000 
Vráceno
1896
Tip
201141 / 1896 - Autogramy, rukopisy / Šlechta a panovnické rody
Jakost
F:2
U:A3s|
1774 MARIE TEREZIE (1717–1780), česká a uherská královna atd., vlastnoruční celý podpis s poznámkami v němčině, na listině "Vortrag" sepsané hrabětem Leopoldem Vilémem Krakowským z Kolowrat (1727-1809), Vídeň 2.3 1774; velmi dobrý a zachovalý stav, zajímavé a vzácné!
Zařazeno : Autogramy, rukopisy / Šlechta a panovnické rody, U:A3s|
7 000 
9 000 
+28,57%
1897
Tip
201139 / 1897 - Autogramy, rukopisy / Šlechta a panovnické rody
Jakost
F:3
U:A4
1573 MAXMILIÁN II. HABSBURSKÝ (1564-1576), císař římský, král český, uherský, markrabě moravský a arcivévoda rakouský, vlastnoruční podpis na skládaném císařském dopise adresovaném na purkmistra a radu královského města České Budějovice, text týkající se pekařského cechu; dáno ve Vídni 22.8. 1573, stopy stáří, velmi pěkně zachovalá císařská pečeť, ojedinělá nabídka, velmi vzácné!
Zařazeno : Autogramy, rukopisy / Šlechta a panovnické rody, U:A4
12 000 
12 000 
1898
Tip
201142 / 1898 - Autogramy, rukopisy / Šlechta a panovnické rody
Jakost
F:2
U:A4
1725 THURN-TAXIS Anselm Franz (1681-1739), druhý kníže Thurn Taxis a generální poštmistr císařské pošty, skládaný dopis s vlastnoručním podpisem, dáno v Bruselu 14.10.1725; stopy staří, přesto velmi zajímavé a vzácné, ojedinělá nabídka!
Zařazeno : Autogramy, rukopisy / Šlechta a panovnické rody, U:A4
4 500 
VrácenoPoslední aktualizace:
13.12.2018 16:00
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::