Aukce 61 / Filatelie / Evropa / Velká Británie

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Online Aukce 73, kde můžete najít podobné položky a dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
492
6 000 
Tip
212931 - 1840 SG.5, TWO PENCE BLUE, modrá písmena G-G; krásný ods
+1
Jakost
1840 SG.5, TWO PENCE BLUE, modrá písmena G-G; krásný odstín a střih, černé raz. maltézský kříž, kat. £900
Vyvolávací cena: 6 000  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 6 000 Kč
493
---- Kč
Tip
212991 - 1858-1869 SG.45-47, 7x 2 Pence modrá, kompletní sestava de
+1
Jakost
1858-1869 SG.45-47, 7x 2 Pence modrá, kompletní sestava desek TD 7, 8, 9, 12-15, vše s PŘEVRÁCENOU PRŮSVITKOU; velmi pěkná kvalita, kat. SG. £2.750, jako komplet mimořádné!
Vyvolávací cena: 16 000 
U:A5
Vráceno
494
2 200 
212251 - 1867-1883 PERFINY / SG.126, 5Sh růžová, průsvitka malté
+1
Jakost
1867-1883 PERFINY / SG.126, 5Sh růžová, průsvitka maltézský kříž, perfin "B&L/H", číslicové razítko 383 + SG.183, 10Sh ultramarínová, průsvitka kotva, s perfinem "B&L/H"; kat. 700€
Vyvolávací cena: 1 500  +46,7 %
U:A5
Vydraženo za: 2 200 Kč
495
---- Kč
Tip
214504 - Staženo
+1
Jakost
Staženo

Vyvolávací cena: 0 
U:A5
Staženo
496
2 400 
Tip
211878 - 1939-1948 SG.476-478c, Jiří VI. 2Sh6P - £1; kompletn
+1
Jakost
1939-1948 SG.476-478c, Jiří VI. 2Sh6P - £1; kompletní série 6 zn., po nálepce, kat. £425
Vyvolávací cena: 2 200  +9,1 %
U:A5
Vydraženo za: 2 400 Kč
497
2 800 
Tip
183581 - 1988 SG.1410var., Britské hrady - tzv. Harrison Castles, Ca
+1
Jakost
1988 SG.1410var., Britské hrady - tzv. Harrison Castles, Carrickfergus Castle 1£ zelená; luxusní kus s meziarším a velkým posunem perforace; tyto speciality na vydání HC jsou vzácné a sběratelsky oblíbené!
Vyvolávací cena: 2 800  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 2 800 Kč
498
18 000 
Tip
212407 - 1916 LONG ISLAND (okupace ostrova v zálivu u Smyrny) SG.6;
+2
Jakost
1916 LONG ISLAND (okupace ostrova v zálivu u Smyrny) SG.6; 1/2P fialová na světle zeleném papíru, iniciály červeně, ruční znehodnocení; velmi pěkný kus s atestem Holcombe, dv nahoře, kat. £1.200, extrémně vzácná známka - z nákladu 60ks známo jen 10 použitých!
Vyvolávací cena: 18 000  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 18 000 Kč
499
---- Kč
211882 - 1924-1952 [SBÍRKY]  menší partie / sbírka na 17 listech,
+8
Jakost
1924-1952 [SBÍRKY] menší partie / sbírka na 17 listech, převážně emise Jiří VI., mj. SG.509-512, 430-433, dále přetiskové Tanger, Maroko, Kuvajt a také Irsko; převážně po nálepce, kat. cca £300
Vyvolávací cena: 1 500 
U:O4
Vráceno
500
3 000 
Tip
212083 - 1952-1990 [SBÍRKY]  rozpracovaná sbírka s dublety ve 3 al
+20
Jakost/Jakost
1952-1990 [SBÍRKY] rozpracovaná sbírka s dublety ve 3 albech + na listech v pérových deskách, mj. SG. 515-531 *, 540-556 * atd., různé série, náměty, také sešitky a sešitková vydání; část po nálepce
Vyvolávací cena: 3 000  +0,0 %
U:Z
Vydraženo za: 3 000 Kč
501
---- Kč
Tip
212079 - 1970-2010 [SBÍRKY]  ZNÁMKOVÉ SEŠITKY / zajímavá partie
Jakost
1970-2010 [SBÍRKY] ZNÁMKOVÉ SEŠITKY / zajímavá partie cca 140ks známkových sešitků, některé vícekrát, zajímavé motivy, část také Normanské ostrovy, Isle of Man apod.; vyšší nominál i katalog, uloženo malé krabici
Vyvolávací cena: 8 000 
U:K
Vráceno

Aukce 61 / Filatelie / Evropa / Velká Británie - Informace

19. století - století revolucí, technického pokroku i emancipace společnosti, přineslo světu mimo jiné také zavedení poštovních známek, což následně způsobilo do té doby nevídaný komunikační boom. Je příznačné, že k němu došlo ve Velké Británii, která v souvislosti s probíhající průmyslovou revolucí akcelerovala svůj rozvoj a zajistila si tak vůdčí ekonomické a mocenské postavení ve světové politice, které jí zůstalo de facto až do konce první světové války. Industriální a urbanizační proces 19. století akumuloval ve městech značné množství lidských i materiálních zdrojů. Rozmáhající se sociální skupina bankéřů, obchodníků a podnikatelů propagující politiku laissez-faire, přirozeně volala po emancipaci práv a reformách, které se následně dotýkaly také málo funkční poštovní soustavy na Britských ostrovech.

   Od konce 17. století, kdy byl v Londýně a jeho okolí anglickým králem Jakubem II. zrušen a „zestátněn" Williamem Dockwrau zavedený systém doručování poštovních zásilek za jednotnou sazbu 1 penny, stala se poštovní služba natrvalo královským monopolem. Ten byl spravován institucí Hlavního poštovního úřadu (General Post Office), který byl vytvořen již v roce 1660. Během 18. století kontinuálně narůstala cena poštovného, jehož výnosy vláda ve Spojeném království nejčastěji používala jako zdroj financování státní pokladny při dlouhodobých válečných konfliktech. Stále se zvyšující cena za přepravu pošty vedla ke vzrůstající nespokojenosti společnosti. Například na počátku Viktoriánské éry stálo zaslání soukromého dopisu ze skotského Edinburghu do Londýna částku představující i celodenní plat dělníka a sazby v hodnotě 40 pencí nebyly výjimkou.
   Poštovné pro dopisy zasílané v rámci Velké Británie bylo ke konci třetího decénia 19. století stanovováno, podobně jako v předcházejícím období, podle vzdálenosti místa doručení a také podle počtu listů, které dopisy obsahovaly. Proto bylo např. obvyklé pro snížení jejich ceny posílat je ve formě jednotlivých složených listů papíru bez obálky, které byly často popsány horizontálně i vertikálně (tzv. a cross-written letters, cross-letters). Dopisy pak byly buď méně často uhrazeny odesílatelem, nebo obvykleji placeny až při doručení adresátem, přičemž cena zůstávala shodná. Tento způsob úhrady poštovného snižoval riziko nedoručení zásilky v té době málo spolehlivé poštovní služby ovládané prostřednictvím General Post Office. Zároveň si však často vyžadoval neúměrně dlouhou dobu pro doručení - adresát nebyl mnohokrát zastižen a poštovní úředník se musel znovu a znovu pokoušet o doručení. Tím se celý poštovní provoz přirozeně i prodražoval. Vysoké poštovné, které bylo převážně důsledkem nefunkčnosti systému, obecně omezovalo použití korespondence pouze na movité sociální skupiny, což přinášelo s sebou snahu vyhnout se při zasílání dopisů jeho úhradě. Rozšířeným způsobem, jakým se obyvatelé Velké Británie snažili uniknout placení, bylo například odesílání dopisů, jejichž adresa obsahovala smluvený kód s různými údaji, např. o rodině, zdraví odesílatele, atp. Adresát se bez nutnosti dopis otevřít dozvěděl potřebné informace a následně jej odmítl převzít, a tím i zaplatit za jeho doručení.
  Ve Spojeném království byla rovněž rozšířena praxe tzv. „Free Frank", tedy „poštovného zdarma", které bylo původně primárně určeno pro komunikaci členů Parlamentu se svými voliči, dále pro členy Sněmovny lordů a některé další hodnostáře. Jejich podpis na dopise zaručoval bezplatné doručení. Ve 30. letech 19. století však byl tento způsob zasílání pošty zneužíván bankami, pojišťovnami a různými dalšími, často soukromými institucemi, do jejichž správních rad a vedení byli jmenováni právě členové britské legislativy, kteří pak za patřičné finanční ocenění „frankovali" svými podpisy jejich poštovní zásilky. Přibližně 10 - 15% (některé zdroje hovoří dokonce až o 30%) veškeré korespondence ve Spojeném království bylo před rokem 1840 přepravováno v rámci „Free Frank".
   Stále častěji a hlasitě byl proto veřejností kritizován tento těžkopádný, pomalý, neúměrně nákladný a neefektivní poštovní systém, který neodpovídal požadavkům prudce se rozvíjejícího se anglickému průmyslu a obchodu. V roce 1837 vypracoval otec poštovní reformy ve Velké Británii, Rowland Hill (1795-1879) svou slavnou stať Post Office Reform: Its Importance and Practicability (Poštovní reforma: její důležitost a proveditelnost), ve které navrhl základní stavební prvky „poštovní revoluce". Jejími nejdůležitějšími body byly: 1) Sjednocení ceny poštovného podle váhy zásilky a nikoliv podle přepravené vzdálenosti a počtu listů v dopise. 2) Stanovení ceny poštovného 1 penny pro dopisy zaslané v rámci Velké Británie s váhou nepřesahující ½ unce. 3) Prosazení předplacených, respektive předfrankovaných poštovních zásilek, tedy dopisů s již uhrazeným poštovným adresátem, a to buď ve formě tzv. letter sheets (envelopes) - tedy celin, později známých např. jako Mulreadyho obálky, a nebo frankováním dopisů poštovními známkami, kterýžto způsob Hill začlenil do svého plánu podle původního návrhu Charlese Knighta a původně jej považoval pouze jako doplněk k celinám. Rowland Hill si od těchto kroků sliboval zrychlení a zefektivnění poštovního systému a jeho masové rozšíření do všech vrstev společnosti mělo bohatě nahradit ztráty způsobené radikálním snížením poštovného.
 
Proti takto navržené revoluční změně v britském poštovnictví se ostře postavil např. tehdejší šéf General Post Office, lord Thomas Anson, který označil Hillův návrh za „divoké a fantaskní pletichaření". Přesto byla ještě v roce 1837 za přičinění mladé královny Viktorie zřízena parlamentní komise, která měla posoudit Hillův novátorský program. Následně, s převahou pouhého jednoho hlasu, bylo Parlamentu v roce 1839 doporučeno jej přijmout.
   Celá reforma, označována jako „Uniform Onepenny Postage" - „jednotné poštovné 1 penny", byla rozdělena do dvou fází. Od 5. prosince 1839 do 9. ledna 1840 bylo na britských ostrovech zavedeno pro dopisy s váhou do ½ unce jednotné poštovné 4 pence, pro dopisy doručované na území Londýna a uhrazené předem byla pak sazba snížena na 1 penny s tím, že pokud odesílatel nezaplatil a nechal úhradu na adresátovi, bylo poštovné 2 anebo 3 pence. Tato experimentálně vyzkoušená dvoukolejnost cen vedla k okamžitému nárůstu počtu dopisů hrazených odesílateli. Zároveň to vedlo ke vzniku prvních poštovních schránek, kam jednotliví poštovní úředníci doručovali uhrazenou korespondenci, neboť již nemuseli čekat na příjemce dopisů a vybírat od nich poštovné.
Druhá a nejdůležitější část Hillovy poštovní reformy, byla vyhlášena vládním nařízením ze dne 10. ledna 1840 a stanovovala nové radikálně snížené poštovné: pro dopisy zasílané v rámci Království Velké Británie a Irska s váhou do ½ unce - 1 penny, s váhou ½ - 1 unce 2 pence, 1 unce - 2 unce 4 pence atd., vždy 2 pence za další 1 unci váhy až do hmotnosti 16 uncí. Zároveň byla stanovena dvojnásobná výše poštovného pro dopisy placené adresátem. Pro zajímavost můžeme doplnit, že pro korespondenci zasílanou do kolonií poštovní lodí (packet boat), činilo poštovné dvanáctinásobek a soukromou lodí osminásobek standardního poštovného.
   Na přelomu let 1839/1840 byly v návaznosti na chystané radikální změny v plném proudu přípravy tzv. Mulready Letter Sheets and Evelopes, tedy Mulreadyho obálek s již „předplaceným poštovným" 1 penny a 2 pence, pojmenované podle autora jejich výtvarného návrhu Williama Mulreadyho. Zároveň s nimi bylo počítáno s vydáním prvních adhezivních (nalepitelných) poštovních známek Penny Black a Twopence Blue. Předlohou pro jejich grafické zpracování se stala Městská medaile Williama Wyona s vyobrazením busty královny Viktorie. Portrét mladé panovnice byl zvolen záměrně pro snadné rozpoznání známek, a jak se později ukázalo i velice šťastně, neboť na rozdíl od často karikovaných Mulreadyho obálek, které byly nakonec staženy z oběhu a používaly se výhradně pro úřední korespondenci, staly se první známky světa ve Velké Británii neobyčejně oblíbené. Návrh pro známku zhotovil Henry Courboult a samotnou rytinu vytvořili Charles Heath a jeho syn Frederick. Tisk byl svěřen firmě Perkins, Bacon & Petch (od roku 1852 jako Perkins, Bacon & Co.), která měla zkušenosti s tiskem britských bankovek. Známky byly tištěny na speciálním stroji „Rose" hlubotiskem v arších 20 x 12 známek, které se následně rozstříhávaly na jednotlivé kusy.
 
Oficiálním datem zahájení platnosti známek Penny Black a Twopence Blue byl 6. květen 1840. Hillova poštovní reforma měla okamžitý a trvající efekt, zatímco v roce 1839 bylo ve Velké Británii odesláno cca 76 miliónů dopisů, v roce 1850 to bylo již 350 miliónů a jejich počet neustále narůstal. Rovněž další země poměrně záhy přebíraly Hillovu koncepci, v roce 1843 vydal své první známky švýcarský kanton Curych, následován Brazilským císařstvím, Ženevou, Basilejí, USA atd.
 
Dále k některým významným položkám anglické klasiky:

Treasury Roullette

Nejvzácnější Penny Black poprvé na tuzemském aukčním trhu.