Aukce 65 / Filatelie / Slovensko 1939-1945 / Přetisková emise

Zobrazení:view_columnview_stream
3096
---- Kč
Tip
223256 - 1939 Sy.2-18, krátká série 5h - 3Kčs, 16ks přetiskovýc
+1
Jakost
1939 Sy.2-18, krátká série 5h - 3Kčs, 16ks přetiskových zn., z toho 15ks s červenou značkou M.D.V.P./pošta, jde vesměs o pozdější tisky a novotisky po skončení platnosti Krajinek a hradů (1,20-3Kč) určené pro reprezentační účely ministerstva pošt; nálepka, zk. Sy, vzácný výskyt!
Vyvolávací cena: 2 800 
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vráceno
3097
1 000 
226174 - 1939 Sy.2-21, 5h - 5Kč, 19ks přetiskových zn. (bez obou h
+1
Jakost
1939 Sy.2-21, 5h - 5Kč, 19ks přetiskových zn. (bez obou hodnot 3.50Kč a 10Kč); svěží, zk. Nov, Sy
Vyvolávací cena: 1 000  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 000 Kč
3098
3 800 
Tip
224021 - 1939 Sy.2-22, Přetisková emise 5h - 10Kč; kompletní, př
+1
Jakost/Jakost
1939 Sy.2-22, Přetisková emise 5h - 10Kč; kompletní, převážně po nálepce, dv, lepší zn. zk. Mü, Nov, Mahr, kat. 250€
Vyvolávací cena: 3 600  +5,6 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 800 Kč
3099
1 700 
220870 - 1939 Sy.2, 3, 5, 6 PP, Znak 5h, 10h, 25h a 30h, vše převr
+1
Jakost
1939 Sy.2, 3, 5, 6 PP, Znak 5h, 10h, 25h a 30h, vše převrácené přetisky; po nálepce a dvl, zk. Gi a Nov, kat. pro * 133€
Vyvolávací cena: 900  +88,9 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 700 Kč
3100
500 
226178 - 1939 Sy.2, 6 a 8, hodnoty Znak 5h, 30h a 50h Beneš ve 4-blo
+1
Jakost/Jakost
1939 Sy.2, 6 a 8, hodnoty Znak 5h, 30h a 50h Beneš ve 4-blocích, posuny přetisků přes okraje známek; svěží, vše zk. Sy
Vyvolávací cena: 400  +25,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 500 Kč
3101
1 200 
226167 - 1939 Sy.2, Znak 5h modrá, krajový 40-blok (!); bez nálepk
+1
Jakost/Jakost
1939 Sy.2, Znak 5h modrá, krajový 40-blok (!); bez nálepky, několik zn. dvl + ohyb přes 2 zn., zk. Sy, v tak velkém bloku ojedinělé!
Vyvolávací cena: 1 200  +0,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 200 Kč
3102
1 900 
224022 - 1939 Sy.2DČ, Znak 5h modrá, levý dolní rohový 4-blok s
+1
Jakost/Jakost
1939 Sy.2DČ, Znak 5h modrá, levý dolní rohový 4-blok s DČ 1; svěží, zk. Ptý a Slovenský filatelista
Vyvolávací cena: 600  +216,7 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 900 Kč
3103
2 000 
Tip
224998 - 1939 Sy.3, 4, 9 SOP, Znak 10h 6-blok + 20h 4-blok + Štefán
+1
Jakost/Jakost
1939 Sy.3, 4, 9 SOP, Znak 10h 6-blok + 20h 4-blok + Štefánik 50h 6-blok - vše s obtisky přetisku na lepu; 1x dvl, jinak svěží bez nálepky, kat. cca 120€, pěkná sestava
Vyvolávací cena: 1 900  +5,3 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 2 000 Kč
3104
---- Kč
Tip
220873 - 1939 Sy.3, 5, 6 VPP, Znak 10h, 25h a 30h ve 4-blocích s vý
+1
Jakost/Jakost
1939 Sy.3, 5, 6 VPP, Znak 10h, 25h a 30h ve 4-blocích s výraznými vodorovnými posuny přetisků; svěží, 25h zk. Gi, kat. 176€
Vyvolávací cena: 1 800 
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vráceno
3105
---- Kč
Tip
224997 - 1939 Sy.4 VPP, ZPP, Znak 20h oranžová 6-blok + 4-blok s vo
+1
Jakost/Jakost
1939 Sy.4 VPP, ZPP, Znak 20h oranžová 6-blok + 4-blok s vodorovným, resp. svislým posunem přetisku + 10h 4-blok s vodorovným posunem přetisku; pěkná sestava, kat. cca 100€
Vyvolávací cena: 1 500 
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vráceno
3106
800 
226189 - 1939 Sy.4, 6, 7, 9 a 12 ST, hodnoty 20, 30, 40, 50h Štefán
Jakost/Jakost
1939 Sy.4, 6, 7, 9 a 12 ST, hodnoty 20, 30, 40, 50h Štefánik a 1Kč, 5ks rohových 4-bloků, z toho 4ks s DČ a spojenými typy přetisků, hodnota 40h s otiskem nastavovací lišty a posunutou perforací; vše svěží, zk. Pt, Slov. filatelista, Ša, Sy
Vyvolávací cena: 700  +14,3 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 800 Kč
3107
4 500 
Tip
224994 - 1939 Sy.5 DBP + VPP, Znak 25h zelená, svislý 10-blok s vý
+1
Jakost/Jakost
1939 Sy.5 DBP + VPP, Znak 25h zelená, svislý 10-blok s výrazně vodorovně a svisle posunutým přetiskem, horní dvojice zn. bez přetisku (!); bez lepu, přesto dekorativní celek, zk. Ptý, kat. pro ** cca 590€, ojedinělý výskyt!
Vyvolávací cena: 4 000  +12,5 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 4 500 Kč
3108
2 200 
226179 - 1939 Sy.5 ST, Znak 25h, 12-blok s dolním okrajem PA, 2x spo
+1
Jakost/Jakost
1939 Sy.5 ST, Znak 25h, 12-blok s dolním okrajem PA, 2x spojené typy přetisků; svěží, označeno a zk. Sy, kat. 96€
Vyvolávací cena: 1 300  +69,2 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 2 200 Kč
3109
1 300 
224996 - 1939 Sy.5 ZPP, Znak 25h zelená, 4-blok se svislým posunem
+1
Jakost/Jakost
1939 Sy.5 ZPP, Znak 25h zelená, 4-blok se svislým posunem přetisku dolů; svěží, zk. Ptý, kat. cca 60€
Vyvolávací cena: 800  +62,5 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 300 Kč
3110
1 800 
223789 - 1939 Sy.5, Znak 25h zelená, pravý horní 4-blok; bez nále
+1
Jakost/Jakost
1939 Sy.5, Znak 25h zelená, pravý horní 4-blok; bez nálepky, světlina v rohovém okraji, zk. Gi, kat. 63€
Vyvolávací cena: 900  +100,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 800 Kč
3111
3 200 
Tip
224982 - 1939 Sy.11, Štefánik 60h modrá, 8-blok s dolním okrajem,
+1
Jakost/Jakost
1939 Sy.11, Štefánik 60h modrá, 8-blok s dolním okrajem, 2x II. typ "otevřená 9"; luxusní, zk. Sy, kat. cca 120€, dekorativní celek
Vyvolávací cena: 2 000  +60,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 200 Kč
3112
5 500 
Tip
223865 - 1939 Sy.11, Štefánik 60h modrá, pravý dolní rohový 4-b
+1
Jakost/Jakost
1939 Sy.11, Štefánik 60h modrá, pravý dolní rohový 4-blok; svěží a luxusní blok, kat. 198€
Vyvolávací cena: 4 000  +37,5 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 5 500 Kč
3113
5 500 
Tip
223788 - 1939 Sy.11, Štefánik 60h modrá, pravý horní rohový 4-b
+1
Jakost/Jakost
1939 Sy.11, Štefánik 60h modrá, pravý horní rohový 4-blok; svěží, zk. Nov, kat. 198€
Vyvolávací cena: 4 000  +37,5 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 5 500 Kč
3114
2 200 
224991 - 1939 Sy.13 ZPP, Mukačevo 1,20Kč, pravý horní rohový 4-b
+1
Jakost/Jakost
1939 Sy.13 ZPP, Mukačevo 1,20Kč, pravý horní rohový 4-blok se svislým posunem přetisku nahoru; po nálepce, kat. cca 70€
Vyvolávací cena: 1 500  +46,7 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 2 200 Kč
3115
3 200 
Tip
225024 - 1939 Sy.13-18, Krajinky a hrady 1,20Kč - 3Kč ve 4-blocích
+1
Jakost/Jakost
1939 Sy.13-18, Krajinky a hrady 1,20Kč - 3Kč ve 4-blocích, z toho hodnota 1,50Kč s horním okrajem, tzv. "Ministerský přetisk" (!) (zhotovený na žádost Ministerstva dopravy a veřejných prací po skončení platnosti emise), tmavě modrá barva přetisku; vzadu značka "M.D.V.P./ pošta"; katalogy neuvádějí!, na emisi Hrady a města ojedinělé, ministerský přetisk v modré barvě je výjimečný
Vyvolávací cena: 3 000  +6,7 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 200 Kč
3116
1 900 
Tip
226408 - 1939 Sy.15, Kutná Hora 1,60Kč, pravý krajový 20-blok s
+1
Jakost/Jakost
1939 Sy.15, Kutná Hora 1,60Kč, pravý krajový 20-blok s úzkým horním a širokým dolním okrajem z 50ks PA, IV. typ - přetisknuto dolní polovinou přetiskové desky; dv - světlé místo, částečně povoleno v perforaci, stopy po uložení
Vyvolávací cena: 1 500  +26,7 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 900 Kč
3117
---- Kč
Tip
226407 - 1939 Sy.16, Zvíkov 2Kč zelená, horní 50-blok s okraji, p
+1
Jakost/Jakost
1939 Sy.16, Zvíkov 2Kč zelená, horní 50-blok s okraji, přetisková pole 1-50, na ZP 8, 15, 22 a 46 II. typ přetisku, přislušné VV přetisku na jednotlivých ZP, ze 100ks PA; svěží bez nálepky, několik zn. s lehkou abrazí obrazové strany, mimořádný celek!
Vyvolávací cena: 10 000 
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vráceno
3118
1 300 
226175 - 1939 Sy.19a DV, Slavkov 3,50Kč, červený přetisk, s DV -
+1
Jakost
1939 Sy.19a DV, Slavkov 3,50Kč, červený přetisk, s DV - čára nad "ký", ZP 78; svěží, zk. Synek
Vyvolávací cena: 800  +62,5 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 300 Kč
3119
4 500 
224983 - 1939 Sy.19a, Slavkov 3,50Kč s červeným přetiskem, 4-blok
+1
Jakost/Jakost
1939 Sy.19a, Slavkov 3,50Kč s červeným přetiskem, 4-blok s levým okrajem; svěží bez stopy po nálepce, nahoře uprostřed nepatrně povolená perforace, zk. Mü, kat. cca 150€
Vyvolávací cena: 2 800  +60,7 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 4 500 Kč
3120
5 500 
224987 - 1939 Sy.19a, Slavkov 3,50Kč s červeným přetiskem, 4-blok
+1
Jakost/Jakost
1939 Sy.19a, Slavkov 3,50Kč s červeným přetiskem, 4-blok; bez stopy po nálepce, pravá horní zn. pouze dvl, zk. Koz, kat. cca 150€
Vyvolávací cena: 2 600  +111,5 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 5 500 Kč
3121
90 000 
Tip
226406 - 1939 Sy.19a, Slavkov 3,50Kč, červený přetisk, 40-BLOK (!
+1
Jakost/Jakost
1939 Sy.19a, Slavkov 3,50Kč, červený přetisk, 40-BLOK (!) s pravým a levým okrajem, přetisková pole 51-90, na ZP 68 a 90 II. typ (otevřená "9) s příslušnými vadami přetisku na jednotlivých polích; svěží bez stopy po nálepce, uprostřed mírně povoleno v perforaci, zk. Dr. Dub, konzultováno se znalcem, není nám znám podobný celek - unikát, zcela mimořádná nabídka!
Vyvolávací cena: 90 000  +0,0 %
U:DR | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 90 000 Kč
3122
3 200 
226176 - 1939 Sy.19b DV, Slavkov 3,50Kč, modrý přetisk, s DV - č
+1
Jakost
1939 Sy.19b DV, Slavkov 3,50Kč, modrý přetisk, s DV - čára nad "t" a nad "39", ZP 12; svěží, zk. značka Kaufmann, Synek
Vyvolávací cena: 1 200  +166,7 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 200 Kč
3123
13 000 
Tip
224979 - 1939 Sy.19b, Slavkov 3,50Kč fialová s modrým přetiskem v
+1
Jakost/Jakost
1939 Sy.19b, Slavkov 3,50Kč fialová s modrým přetiskem ve 4-bloku (!); luxusní, zk. Gi a Synek, kat. cca 350€, ve 4-bloku malý výskyt!
Vyvolávací cena: 5 500  +136,4 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 13 000 Kč
3124
1 600 
223790 - 1939 Sy.20 KH, Poděbrady 4Kč, rohový kus s horním kupón
+1
Jakost/Jakost/Jakost
1939 Sy.20 KH, Poděbrady 4Kč, rohový kus s horním kupónem; lehká stopa pouze v kuponu, zk. Gi, kat. 78€
Vyvolávací cena: 1 300  +23,1 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 600 Kč
3125
10 000 
Tip
224986 - 1939 Sy.20 KP, Poděbrady 4Kč, levý horní rohový 4-blok
+1
Jakost/Jakost
1939 Sy.20 KP, Poděbrady 4Kč, levý horní rohový 4-blok s kupónem (3 zn. + K); luxusní, zk. Ptý, kat. 220€
Vyvolávací cena: 5 000  +100,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 10 000 Kč
3126
5 000 
Tip
224981 - 1939 Sy.21, Olomouc 5Kč v 6-bloku; bez stopy po nálepce, p
+1
Jakost/Jakost
1939 Sy.21, Olomouc 5Kč v 6-bloku; bez stopy po nálepce, pouze vpravo uprostřed lehce povolená perforace, zk. Sy, kat. cca 210€
Vyvolávací cena: 3 000  +66,7 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 5 000 Kč
3127
1 300 
226177 - 1939 Sy.21, Olomouc 5Kč, 2ks, 1x červený přetisk zk. Koz
+1
Jakost
1939 Sy.21, Olomouc 5Kč, 2ks, 1x červený přetisk zk. Kozák a 1x světle červený přetisk - novotisk, zk. Sy, značka Kauf; svěží
Vyvolávací cena: 800  +62,5 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 300 Kč
3128
32 000 
Tip
224977 - 1939 Sy.22, Bratislava 10Kč modrá, 4-blok s levým okrajem
+2
Jakost/Jakost
1939 Sy.22, Bratislava 10Kč modrá, 4-blok s levým okrajem (!), přetisková pole 65-66 a 72-73, na poli 72 - DV "chvostík"; svěží bez stopy po nálepce, atest a zk. Synek, kat. cca 1.100€, ve 4-bloku velmi vzácné, pouze ojedinělý výskyt!
Vyvolávací cena: 18 000  +77,8 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 32 000 Kč
3129
32 000 
Tip
224974 - 1939 Sy.22a, Bratislava 10Kč šedomodrá se světle červen
+2
Jakost/Jakost
1939 Sy.22a, Bratislava 10Kč šedomodrá se světle červeným přetiskem, 4-blok s levým okrajem (!); bez stopy po nálepce, pouze 1x dvl (otisk prstu), atest a zk. Synek, dolní zn. se značkou M.D.V.P., kat. cca 1.100€, přetisky ve světle červené barvě jsou vzácnější, ve 4-bloku ojedinělý výskyt!
Vyvolávací cena: 22 000  +45,5 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 32 000 Kč
3130
2 200 
Tip
225040 - 1939 sestava 2 R-dopisů: 1x firemní vyfr. mj. zn. Modrý
+1
Jakost
1939 sestava 2 R-dopisů: 1x firemní vyfr. mj. zn. Modrý Štefánik 60h Sy.11, DR TOPLČANY + 1x s bohatou frankaturou přetiskových Znak a Portréty, mj. Komenský 40h s převráceným přetiskem a souběžnou čs. zn. Štefánik 60h fialová, DR BRATISLAVA 4/ 11.IV.39
Vyvolávací cena: 1 000  +120,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 2 200 Kč
3131
500 
Tip
224409 - 1939 sestava 2ks R a Ex celistvostí zaslaných do Protektor
+1
Jakost/Jakost
1939 sestava 2ks R a Ex celistvostí zaslaných do Protektorátu se smíšenými frankaturami přetiskových a slovenských známek Hlinka, 1x dosílaný R-dopis s bohatou frankaturou prošlý devizovou kontrolou - řádkové razítko (utržená část klopy), podací DR POPRAD 2/ 22.IV.39 + 1x firemní lístek zaslaný Ex se smíšenou frankaturou, podací DR NOVÁKY 22.IV.39; zachovalé
Vyvolávací cena: 500  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 500 Kč
3132
500 
224408 - 1939 sestava 2ks R celistvostí zaslaných do Protektorátu
+1
Jakost/Jakost
1939 sestava 2ks R celistvostí zaslaných do Protektorátu se smíšenými frankaturami souběžných, přetiskových a slovenských zn. Hlinka, 1x dosílaný R-dopis s bohatou frankaturou prošlý devizovou kontrolou - přelepka "Úradne otvorené..." a řádkové razítko, podací DR NOVÁKY 15.V.39 + 1x lístek se smíšenou frankaturou, mj. přetisková Znak 20h se silně dolů posunutým přetiskem, podací DR TRNAVA 2.V.39; zachovalé
Vyvolávací cena: 500  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 500 Kč
3133
1 100 
224410 - 1939 sestava 5ks celistvostí vyfr. přetiskovými zn., pře
+1
Jakost/Jakost
1939 sestava 5ks celistvostí vyfr. přetiskovými zn., převážně adresovaných do Protektorátu, 2x jako R nebo R+Ex-dopis, z toho 1x s filatelisticky motivovanou bohatou frankaturou zn. Sy. 2-18, včetně přetiskové 60h Modrý Štefánik; zachovalé
Vyvolávací cena: 600  +83,3 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 100 Kč