Aukce 68 / Fiskální ceniny

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Aukce 69, kde můžete najít podobné položky a dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
3223
600 
234499 - 1942 SLOVENSKO / Sl.28a, 2. emise 10Ks, 12-blok znehodnocen
+1
Jakost/Jakost
1942 SLOVENSKO / Sl.28a, 2. emise 10Ks, 12-blok znehodnocený raz. KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVE 19.XII.1945; pěkná kvalita
Vyvolávací cena: 500  +20,0 %
U:A5
Vydraženo za: 600 Kč
3224
700 
234464 - 1984-1987 ČSSR / ŽELEZNIČNÍ POPLATKOVÉ ZNÁMKY sestava
+1
Jakost
1984-1987 ČSSR / ŽELEZNIČNÍ POPLATKOVÉ ZNÁMKY sestava 9ks dokumentů - Žádanka o vydání/změnu cestovních průkazů s vylepenými poplatkovými zn. ČSD různých vydání i hodnot; dobře zachovalé
Vyvolávací cena: 700  +0,0 %
U:A4
Vydraženo za: 700 Kč
3225
3 400 
Tip
234475 - 1780-1920 [SBÍRKY]  RAKOUSKO UHERSKO / sestava různých fi
+6
Jakost
1780-1920 [SBÍRKY] RAKOUSKO UHERSKO / sestava různých fiskálních listin, mj. obsahuje 2x cirkulář s vyobrazením listinných kolků 1817, pojišťovací smlouvy, faktury mj. Baťa 1910, účty, směnky, smlouvy, kvitance, telegramy, hlasovací lístek k volbě do říšské rady, bolety, podací lístky, nákladní listy, reklamní nálepky, vstupenky atd.; převážně dobrá kvalita
Vyvolávací cena: 2 000  +70,0 %
U:K
Vydraženo za: 3 400 Kč
3226
5 500 
235086 - 1880-1960 [SBÍRKY]  COMMONWEALTH / sestava různých kolků
+9
Jakost/Jakost
1880-1960 [SBÍRKY] COMMONWEALTH / sestava různých kolků britských kolonií, zastoupeny např. Cejlon, Mauritius, Kanada, Malta, Jižní Afrika, Austrálie aj., různé hodnoty a typy znehodnocení; uloženo na 9 stranách zásobníku A5, zajímavé pro specialisty
Vyvolávací cena: 1 500  +266,7 %
U:Z
Vydraženo za: 5 500 Kč
3227
5 500 
234063 - 1939-1945 [SBÍRKY]  PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA / sbírka
+20
Jakost
1939-1945 [SBÍRKY] PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA / sbírka použitých fiskálních kolků na originálních dokumenetch, obsahuje účty, úpisy, dobrozdání, křestní listy, doklady, potvrzení, exekuční příkazy, směnky, bolety apod., uloženo na více než 80 albových listech; zajímavý soubor pocházející ze zahraniční sbírky
Vyvolávací cena: 2 000  +175,0 %
U:K
Vydraženo za: 5 500 Kč

Aukce 68 / Fiskální ceniny - Informace

Fiskální ceniny - kolkové známky a signety

Fiskální filatelie zahrnuje kolky, kolkové známky, kolkové signety, známky daňové, dávkové, poplatkové - mj. příspěvkové, propagační, příležitostné, místní neboli městské poplatkové známky, bolety a další.

Signety jsou kolky tištěné přímo na listiny, oznamovací kolky, dále kolky na vlasové pudry, líčidla a škrob

Kolková známka je cenina, potvrzující zaplacení správního či soudního poplatku nebo daně. Kolky jsou buď známky k vylepení na dokumenty, nebo tištěné přímo na papír dokumentu. Kolky se vylepují na směnky, šeky, dlužní úpisy (promesa), kupní a jiné smlouvy. Do této kategorie patří také dávkové známky, kalendářní a novinové kolky, bankovkové kolky a kolky na hrací karty.

Cenné papíry obsahují kolky z tržeb z cenných papírů a kolkované cenné papíry.

Průkazky a legitimace obsahují rybářské a honební lístky, dobytčí pasy, osobní průkazy.

Kolky vojenské hranice

Kontrolní a uzavírací známky na mlýnské výrobky, cukr, kypřící prášek do pečiva, cigaretové kolky, kolky potvrzující daň ze šumivého vína v lahvích, daň ze zápalek, umělých sladidel, výbušných látek a uzavírací známky tabákových výrobků.

Zvláštní známky obsahují oznamovací kolky, statistické známky, daň z masa, daň z piva v sudech, tabákových náhražek, známky desátkové daně, známky pro platbu školného, soudní doruční známky, městské kolky, národní kolky, daňové stvrzenky, juxty a bolety, známky Slovakotur, známky potravní daně, kolky na poštovních průvodkách a statistických ohláškách, kolky na rozhlasových koncesích, známky k hracím automatům, dálniční kupony, veterinární poplatkové známky, pojišťovací známky a známky kuponové privatizace.

Jiné známky obsahují známky Červeného kříže, Sokolské známky, členské příspěvkové a jiné známky, známky městské hromadné dopravy, reklamní známky, místopisné známky, výstavní a příležitostné, charitativní, propagandistické, vlastenecké a národopisné, známky léčebného fondu, známky rozhlasového poplatku, železniční známky a známky ostatní dopravy, dopisní zálepky, pečetky atd.