Aukce 68 / Autogramy, rukopisy

warning
Prohlížíte si aukci v archivu, v této aukci již nelze dražit!
info
Aktuálně běží Aukce 69, kde můžete najít podobné položky a dražit!
Zobrazení:view_columnview_stream
3283
600 
234127 - 1907 COUDENHOVE-KALERGI Max Julius (1865–1928), rakouský
Jakost
1907 COUDENHOVE-KALERGI Max Julius (1865–1928), rakouský politik, poslední místodržitel v Čechách, vlastnoruční podpis na dopise adresovaném na MUDr. Jana Janošíka (1856-1927, český anatom, histolog a embryolog, profesor Univerzity Karlovy) týkajícím se jeho účasti na Všesokolském sletu 1907; přeloženo, velmi pěkný stav
Vyvolávací cena: 500  +20,0 %
U:A4
Vydraženo za: 600 Kč
3284
---- Kč
Tip
234104 - 1556 FERDINAND I. HABSBURSKÝ (1503–1564), císař římsk
+1
Jakost
1556 FERDINAND I. HABSBURSKÝ (1503–1564), císař římský, král český a uherský, vlastnoruční podpis na výstřižku německy psané listiny; zachovalé
Vyvolávací cena: 4 500 
U:A5
Vráceno
3285
---- Kč
Tip
234103 - 1641 FERDINAND III. (1608–1657), císař římský, král
+1
Jakost
1641 FERDINAND III. (1608–1657), císař římský, král český a uherský, vlastnoruční podpis na výstřižku česky psané listiny; zachovalé
Vyvolávací cena: 4 500 
U:A5
Vráceno
3286
4 000 
Tip
234138 - 1885 CHOTEK Z CHOTKOVA Bohuslav (1829-1896), rakousko-uhersk
+1
Jakost
1885 CHOTEK Z CHOTKOVA Bohuslav (1829-1896), rakousko-uherský diplomat, místodržitel v Čechách, otec Žofie Chotkové, manželky Františka Ferdinanda d´Este, vlastnoruční podpis s věnováním synovci Jindřichu hraběti Nosticovi na rubu kabinetní portrétní fotografie bruselského ateliéru Ganz; pěkně zachovalý unikát
Vyvolávací cena: 2 000  +100,0 %
U:A5
Vydraženo za: 4 000 Kč
3287
24 000 
Tip
235672 - 1760 JOSEF II. (1741–1790), císař římský, král česk
+2
Jakost
1760 JOSEF II. (1741–1790), císař římský, král český a uherský, syn Marie Terezie, vládl v letech 1780-1790; vlastnoruční podpis "Joseph" na skládaném dopisu (missivu) z 5. 12. 1760 adresovaném na starostu a městskou radu města Rothenburg, ve které děkuje za blahopřání k svatbě s manželkou Isabelou Bourbon-Parma, které mu doručil plukovník hrabě Bathyány, 2 listy s filigránem sešité černožlutou šňůrou, dekorativní titulatura a velmi pěkně zachovalá pečeť s papírovým krytem; mimořádná kvalita, podpisy Josefa II. jsou výrazně vzácnější, než např. Marie Terezie, ojedinělý výskyt!
Vyvolávací cena: 20 000  +20,0 %
U:A4
Vydraženo za: 24 000 Kč
3288
5 500 
Tip
234432 - 1619 KAREL ŠTÝRSKÝ (1590-1624), rakouský arcivévoda z r
+2
Jakost
1619 KAREL ŠTÝRSKÝ (1590-1624), rakouský arcivévoda z rodu Habsburků (syn Karla II. Štýrského), biskup vratislavský a bolzansko-brixenský, velmistr řádu německých rytířů a portugalský místokrál; vlastnoruční podpis na skládaném dopisu (missivu) adresovaném na dvorského kancléře Slezska a Lužice Ottu Nostice z Nostic (během stavovského povstání zachoval věrnost císaři, stal se říšským dvorským radou, po konfiskacích roku 1620 zakoupil panství Sokolov, Řehlovice, Hliňany a domy na Malé Straně, zemřel 1630); pěkný zachovalý stav, listiny z období třicetileté války s kontextem k českým zemím jsou vzácné!
Vyvolávací cena: 5 000  +10,0 %
U:A4
Vydraženo za: 5 500 Kč
3289
8 500 
Tip
233596 - 1730? KAREL VI. (1685–1740), císař římský od roku 171
+1
Jakost
1730? KAREL VI. (1685–1740), císař římský od roku 1711, král český a uherský, otec císařovny Marie Terezie, vlastnoruční podpis na 2-stránkové latinsky psané pergamenové listině vztahující se i k území Horních Uher; svisle přeloženo, patina, přesto velmi zajímavé, velmi malý výskyt!
Vyvolávací cena: 8 000  +6,3 %
U:A3v–
Vydraženo za: 8 500 Kč
3290
5 500 
Tip
234107 - 1716 KAREL VI. (1685–1740), císař římský od roku 1711
+1
Jakost
1716 KAREL VI. (1685–1740), císař římský od roku 1711, král český a uherský, otec císařovny Marie Terezie, vlastnoruční podpis na výstřižku německy psané listiny; zachovalé
Vyvolávací cena: 4 500  +22,2 %
U:A5
Vydraženo za: 5 500 Kč
3291
---- Kč
Tip
234106 - 1675 LEOPOLD I. (1640–1705), císař římský, král čes
+1
Jakost
1675 LEOPOLD I. (1640–1705), císař římský, král český a uherský, vlastnoruční podpis na výstřižku německy psané listiny; zachovalé
Vyvolávací cena: 4 500 
U:A5
Vráceno
3292
4 000 
Tip
234115 - 1823 PALMERSTON Henry Temple (1784-1865), britský šlechtic
Jakost/Jakost
1823 PALMERSTON Henry Temple (1784-1865), britský šlechtic a premiér v letech 1859-1865, podpis na listině s pečetí + k tomu dobová Palmerstonova vizitková portrétní fotografie; dobře zachovalé, zajímavé, vzácné
Vyvolávací cena: 4 000  +0,0 %
U:A4
Vydraženo za: 4 000 Kč
3293
---- Kč
Tip
234111 - 1903 THYRA princezna dánská, titulární královna hannove
+1
Jakost
1903 THYRA princezna dánská, titulární královna hannoverská (1853-1933), vlastnoručně psaný dopis s podpisem; bezvadný stav, vzácné
Vyvolávací cena: 4 500 
U:A4
Vráceno
3294
2 200 
Tip
233128 - 1922 VILÉM PRUSKÝ (1882-1951), syn německého císaře Vi
+1
Jakost
1922 VILÉM PRUSKÝ (1882-1951), syn německého císaře Viléma II., korunní princ; vlastnoruční podpis WILHELMUS na dobročinné kartě Dánského červeného kříže; vzácné!
Vyvolávací cena: 2 000  +10,0 %
U:A5
Vydraženo za: 2 200 Kč
3295
---- Kč
Tip
234092 - 1842-1922 WINDISCHGRÄTZ Alfred III. August (1851-1927), če
+1
Jakost/Jakost/Jakost
1842-1922 WINDISCHGRÄTZ Alfred III. August (1851-1927), český šlechtic a politik, předseda předlitavské vlády a předseda Panské sněmovny říšské rady, vlastnoruční podpis na fotopohlednici s manželkou k příležitosti Zlaté svatby + soubor dalších 8 dokumentů: neprošlá fotopohlednice téhož Alfreda III., fotopohlednice Alfreda III. s manželkou při výročí Stříbrné svatby (1902), fotografie majora Josefa Windischgrätze v mladém věku, 5 celistvostí adresovaných na členy rodu, z toho 3 předznámkové dopisy; zajímavý a vzácný dobře zachovalý soubor
Vyvolávací cena: 5 000 
U:A5
Vráceno
3296
---- Kč
233573 - 1946 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident a mi
Jakost
1946 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident a ministr zahraničí, vlastnoruční podpis na blahopřejné kartě s grafikou, připojen podpis jeho manželky Hany Benešové + dtto na pamětním listu k úmrtí E. Beneše, navíc doplněno o o kolorovaný portrét; velmi zajímavá a dekorativní sestava
Vyvolávací cena: 2 400 
U:A3s|
Vráceno
3297
3 000 
Tip
235025 - před 1918 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. preziden
Jakost
před 1918 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident a ministr zahraničí, vlastnoručně psaný jednostránkový text (dole poznámka "Politická rubrika Přehledu" s podpisem; zachovalý stav, navíc doplněno o portrétní pohlednici z 20. let, velmi zajímavé
Vyvolávací cena: 3 000  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 3 000 Kč
3298
5 500 
Tip
235041 - 1903 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident a mi
+1
Jakost
1903 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident a ministr zahraničí; vlastnoručně česky psaný víceřádkový text na pohlednici adresované na svou budoucí manželku Hanu Vlčkovou do Slaného, s kterou se seznámil při studiích v Paříži; mimořádně zajímavý kontext, rukopisy z raného období života E. Beneše jsou vzácné, bezvadný stav
Vyvolávací cena: 3 000  +83,3 %
U:A5
Vydraženo za: 5 500 Kč
3299
5 000 
Tip
228351 - 1913 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident a mi
+1
Jakost
1913 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident a ministr zahraničí; vlastnoručně psaný 4-stránkový (!) dopis v češtině s podpisem "Dr. Beneš", zajímavý text, rukopisy z raného období E. Beneše jsou vzácné, zachovalý stav, ojedinělé
Vyvolávací cena: 4 500  +11,1 %
U:A5
Vydraženo za: 5 000 Kč
3300
2 200 
234874 - 1989 ČEPIČKOVÁ, rozená GOTTWALDOVÁ Marta (1920-1998), d
Jakost/Jakost
1989 ČEPIČKOVÁ, rozená GOTTWALDOVÁ Marta (1920-1998), dcera Klementa Gottwalda a Marty Gottwaldové a manželka Alexeje Čepičky, dopis s vlastnoručním podpisem, včetně obálky + vlastnoručně psaná pohlednice s podpisem; doplněno oficiální pohlednicí
Vyvolávací cena: 2 000  +10,0 %
U:A5
Vydraženo za: 2 200 Kč
3301
800 
235036 - 1991-1992 ČERNÍK Oldřich (1921–1994), komunistický fun
Jakost
1991-1992 ČERNÍK Oldřich (1921–1994), komunistický funkcionář, československý premiér v letech 1968–1970, vlastnoručně psaný dopis s podpisem a podpis na kartičce
Vyvolávací cena: 800  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 800 Kč
3302
---- Kč
228356 -  ČERVONĚNKO Stěpan Vasiljevič (1915-2003), sovětský po
+1
Jakost
ČERVONĚNKO Stěpan Vasiljevič (1915-2003), sovětský politik a diplomat, velvyslanec SSSR v Československu v letech 1965-1973; podpis na strojopisném lístku, zajímavé v kontextu "pražského jara" v roce 1968
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A5
Vráceno
3303
2 200 
234151 - 1917 DELLMENSINGEN Konrad Krafft von (1862-1953), bavorský
+1
Jakost
1917 DELLMENSINGEN Konrad Krafft von (1862-1953), bavorský armádní generál, během první světové války velel elitní horské jednotce Alpenkorps, vlastnoruční podpis na prošlé portrétní fotopohlednici; vzácné a pěkně zachovalé
Vyvolávací cena: 1 000  +120,0 %
U:A5
Vydraženo za: 2 200 Kč
3304
1 000 
233613 - 1945 Emanuel Voska, Rudolf Bechyně, František Soukup atd.,
+1
Jakost
1945 Emanuel Voska, Rudolf Bechyně, František Soukup atd., sestava podpisů na pozvánce k oslavě narozenin E. Vosky; velmi zajímavé
Vyvolávací cena: 1 000  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 000 Kč
3305
1 500 
233567 - 1947 ENGLIŠ Karel (1880-1961), nejvýznamnější český m
Jakost
1947 ENGLIŠ Karel (1880-1961), nejvýznamnější český meziválečný ekonom a národohospodář, ministr financí, rektor Karlovy univerzity, guvernér Národní banky; vlastnoručně psaný 8-řádkový text s podpisem; pouze přeloženo, jinak velmi dobrý stav, významná prvorepubliková osobnost, často chybí ve sbírkách!
Vyvolávací cena: 1 500  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 500 Kč
3306
---- Kč
222529 - 1956 FIERLINGER Zdeněk (1891–1976), předseda čsl. vlád
Jakost
1956 FIERLINGER Zdeněk (1891–1976), předseda čsl. vlády 1945-1946, velvyslanec v SSSR, komunistický politik, předseda ČSD; vlastnoručně psané věnování s podpisem; bezvadný stav
Vyvolávací cena: 800 
U:A5
Vráceno
3307
---- Kč
234153 -  GAMBETTA Léon (1838-1882), francouzský právník a politi
+1
Jakost
GAMBETTA Léon (1838-1882), francouzský právník a politik, který po pádu monarchie vyhlásil III. republiku, ministr vnitra, války a zahraničí, jeden z nejvýznamnějších francouzských politiků poslední třetiny 19. století, vlastnoručí vzkaz s podpisem na vizitce; vzácné a bezvadné
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A5
Vráceno
3308
---- Kč
234462 -  GAŠPAROVIČ Ivan (*1941), slovenský politik, v letech 200
Jakost
GAŠPAROVIČ Ivan (*1941), slovenský politik, v letech 2004–2014 prezident Slovenské republiky, vlastnoruční podpis na oficiálním přání k novému roku 2006, včetně obálky + DZURINDA Mikuláš (*1955), slovenský politik, v letech 1998-2006 předseda vlády Slovenska, vlastnoruční podpis na oficiálním přání k novému roku 2004; bezvadný stav
Vyvolávací cena: 500 
U:A4
Vráceno
3309
9 500 
Tip
233572 -  GOTTWALD Klement (1896–1953), československý komunistic
+1
Jakost
GOTTWALD Klement (1896–1953), československý komunistický politik a prezident, vlastnoruční podpis na poděkování za přání na kartě "Presidenta Československé republiky", adresováno na Dr. Leopolda Chmelu; bezvadný stav, hledané!
Vyvolávací cena: 4 500  +111,1 %
U:A5
Vydraženo za: 9 500 Kč
3310
900 
234116 - 1922 GUTH-JARKOVSKÝ Jiří Stanislav (1861–1943), český
+1
Jakost
1922 GUTH-JARKOVSKÝ Jiří Stanislav (1861–1943), český pedagog, spisovatel, ceremoniář prezidenta republiky, zakládající člen Mezinárodního olympijského výboru, vlastnoručně psaný lístek s podpisem; bezvadný stav
Vyvolávací cena: 800  +12,5 %
U:A5
Vydraženo za: 900 Kč
3311
11 000 
Tip
233569 - 1940 HÁCHA Emil (1872–1945), prezident Česko-Slovenské
Jakost
1940 HÁCHA Emil (1872–1945), prezident Česko-Slovenské republiky a Protektorátu ČaM; vlastnoruční podpis "Dr. E. Hácha" na hlavičkovém dopise "Státní president" adresovaném na Dr. Ladislav Dvořáka, guvernéra Národní banky; pouze vodorovně přeloženo, jinak výborný stav, velmi vzácné a hledané!
Vyvolávací cena: 6 000  +83,3 %
U:A4
Vydraženo za: 11 000 Kč
3312
9 000 
Tip
234120 - 1935? HLINKA Andrej (1864-1938), slovenský politik, vlastno
+1
Jakost
1935? HLINKA Andrej (1864-1938), slovenský politik, vlastnoruční podpis na portrétní pohlednici; drobná skvrnka na rubu, jinak bezvadný stav
Vyvolávací cena: 1 000  +800,0 %
U:A5
Vydraženo za: 9 000 Kč
3313
800 
235034 - 1991 JAKEŠ Milouš (1922-2020), český komunistický polit
Jakost
1991 JAKEŠ Milouš (1922-2020), český komunistický politik, vlastnoručně psaný 8-řádkový text s podpisem
Vyvolávací cena: 700  +14,3 %
U:A5
Vydraženo za: 800 Kč
3314
2 200 
234444 - 1868 KLAUDY Karel Leopold (1822-1894), pedagog, advokát a p
+2
Jakost
1868 KLAUDY Karel Leopold (1822-1894), pedagog, advokát a politik, od počátku 60. let 19. století jeden z hlavních představitelů staročechů, poslanec Českého zemského sněmu a Říšské rady, starosta Prahy; vlastnoruční podpis na skládaném dopisu městské rady; pouze přeloženo, zajímavá a významná osobnost druhé poloviny 19. století!
Vyvolávací cena: 800  +175,0 %
U:A5
Vydraženo za: 2 200 Kč
3315
6 500 
233598 - 1917 KLOFÁČ Václav Jaroslav (1868–1942), český politi
+1
Jakost
1917 KLOFÁČ Václav Jaroslav (1868–1942), český politik, předseda Národní strany socialistické, poslanec, místopředseda senátu, novinář; vlastnoručně psaný 2-stránkový dopis adresovaný na manželku ředitele Živnobanky Preise, velmi zajímavý text ohledně propuštění z vězení a amnestie; včetně původní obálky, významná prvorepubliková osobnost!
Vyvolávací cena: 1 000  +550,0 %
U:A5
Vydraženo za: 6 500 Kč
3316
1 000 
230210 - 1949 KOPECKÝ Václav (1897-1961), český komunistický nov
+2
Jakost
1949 KOPECKÝ Václav (1897-1961), český komunistický novinář a politik, ministr informací 1945-53, podpis na pamětním listu Československo-rumunského přátelství s dalšími podpisy, uvnitř velká fota K. Gottwalda a J.V. Stalina; velmi zajímavé
Vyvolávací cena: 900  +11,1 %
U:A3s|
Vydraženo za: 1 000 Kč
3317
---- Kč
228353 - 1933 KRAMÁŘ Karel (1860–1937), významný československ
+1
Jakost
1933 KRAMÁŘ Karel (1860–1937), významný československý politik, první ministerský předseda samostatné ČSR, vlastnoruční celý podpis s datací; hledané
Vyvolávací cena: 1 500 
U:A5
Vráceno
3318
1 100 
234122 - 1948 MASARYKOVÁ Alice (1879–1966), dcera T. G. Masaryka,
+1
Jakost
1948 MASARYKOVÁ Alice (1879–1966), dcera T. G. Masaryka, předsedkyně Československého červeného kříže, vlastnoručně psaný dopis s podpisem; včetně původní obálky (mírně poškozená), dopis pěkný stav, hledané
Vyvolávací cena: 1 000  +10,0 %
U:A4
Vydraženo za: 1 100 Kč
3319
---- Kč
Tip
234101 - 1925? MEDEK Rudolf (1890–1940), československý generál,
+1
Jakost
1925? MEDEK Rudolf (1890–1940), československý generál, spisovatel a politik, nositel britského Řádu za vynikající službu a francouzského Řádu čestné legie atd., vastnoruční podpis na portrétní fotopohlednici, na ní zároveň i podpisy ČEČEK Stanislav (1886-1930), československý generál, jeden z nejvýznamnějších představitelů Československých legií v Rusku a VEDRAL-SÁZAVSKÝ Jaroslav (1895-1944), český voják, velitel, štábní důstojník a vojenský pedagog, jeden ze dvou československých generálů, kteří padl na frontě v boji s nepřítelem; jedinečný a vzácný komplet v pěkném stavu
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A5
Vráceno
3320
---- Kč
234109 - 1931 MEDEK Rudolf (1890–1940), československý generál,
+1
Jakost/Jakost
1931 MEDEK Rudolf (1890–1940), československý generál, spisovatel a politik, nositel britského Řádu za vynikající službu a francouzského Řádu čestné legie atd., vastnoruční podpisy: 1x na titulním listě jeho knihy "Dvě novely" (zahnědlý pruh) + 1x na vlastnoručně psané pohlednici; zachovalé
Vyvolávací cena: 600 
U:A5
Vráceno
3321
---- Kč
Tip
233606 - 1929 NA PAMÁTKU NÁVŠTĚVY U ČAPKŮ / sestava podpisů v
Jakost
1929 NA PAMÁTKU NÁVŠTĚVY U ČAPKŮ / sestava podpisů významných českých prvorepublikových osobností na kartě A5, mj. Karel Čapek, Josef Čapek, Josef Macek (ekonom), Josef Šusta, Vladislav Vančura, Vasil Kaprálek Škrach (literární tajemník TGM), Jan Blahoslav Kozák atd.; patina, mimořádně zajímavé a vzácné,!
Vyvolávací cena: 9 000 
U:A5
Vráceno
3322
---- Kč
234135 -  ROBERTSON Sir William Robert, 1. Baronet (1860-1933), brits
+1
Jakost
ROBERTSON Sir William Robert, 1. Baronet (1860-1933), britský maršál a šéf generálního štábu, jediný z britských novodobých velitelů, který se vypracoval z obyčejného vojáka do nejvyšší hodnosti, vlastnoruční podpis na lístku, + novodobá portrétní fotografie; zachovalé
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A5
Vráceno
3323
---- Kč
228363 - 1982-1989 sestava 3 podpisů československých komunistick
Jakost
1982-1989 sestava 3 podpisů československých komunistických politiků: Milouš Jakeš, Jaromír Johanes a Lubomír Štrougal; jako celek zajímavé
Vyvolávací cena: 1 500 
U:A5
Vráceno
3324
900 
228362 - 1990-1991 sestava 3 podpisů politiků na lístcích: Václa
Jakost
1990-1991 sestava 3 podpisů politiků na lístcích: Václav Klaus, Marián Čalfa a Karel Schwarzenberg
Vyvolávací cena: 800  +12,5 %
U:A5
Vydraženo za: 900 Kč
3325
3 600 
228526 - 1968 SVOBODA Ludvík (1895-1979), generál a československ
+1
Jakost
1968 SVOBODA Ludvík (1895-1979), generál a československý prezident; vlastnoruční podpis na FDC; bezvadný stav, hledané
Vyvolávací cena: 1 000  +260,0 %
U:A5
Vydraženo za: 3 600 Kč
3326
---- Kč
234130 - 1925 ŠÁMAL Přemysl (1867–1941), český politik, kancl
+3
Jakost
1925 ŠÁMAL Přemysl (1867–1941), český politik, kancléř prezidenta T.G. Masaryka, organizátor a hlavní činitel odbojové organizace Maffie, popraven v Berlíně během II. světové války za odbojovou činnost; dopis s vlastnoručním přípisem a podpisem týkající se pravděpodobně sochaře a malíře Ladislava Šalouna (1870-1946), adresovaný na Isidora (Bohdana) Zahradníka (1864-1926, český kněz,politik, diplomat, spisovatel a knihovník, jeden z Mužů 28. října); včetně obálky, velmi zajímavé a hledané
Vyvolávací cena: 1 500 
U:A4
Vráceno
3327
8 500 
Tip
235020 - 1932 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první českosl
+2
Jakost
1932 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první československý prezident, vlastnoruční podpis ve své knize: Karel Havlíček, Snahy a tužby politického probuzení s datací 6/5 32; bezvadný stav, vzácné
Vyvolávací cena: 6 000  +41,7 %
U:O5
Vydraženo za: 8 500 Kč
3328
5 500 
235659 - 1910-1920 RAŠÍN Alois, JUDr. (1867–1923), významný če
+3
Jakost
1910-1920 RAŠÍN Alois, JUDr. (1867–1923), významný československý prvorepublikový politik a ekonom, 1. ministr financí ČSR, jeden z "pěti mužů 28. října", velmi zajímavý soubor 13 knih z předválečné osobní knihovny A. Rašína, 3x vlastnoruční podpis, včetně několika rukopisných poznámek, 1x jako"Alojz Rašín, právník"; velmi dobrý stav, podpisy a rukopisy Rašína se na trhu objevují výjimečně!
Vyvolávací cena: 3 000  +83,3 %
U:K
Vydraženo za: 5 500 Kč
3329
900 
234440 - 1912 ČELAKOVSKÝ Jaromír (1846-1914), významný český p
+1
Jakost
1912 ČELAKOVSKÝ Jaromír (1846-1914), významný český právní historik, novinář, archivář, poslanec Říšské rady a rektor České univerzity Karlo-Ferdinandovy v Praze, syn Františka Ladislava Čelakovského; vlastnoručně psaný dopis s podpisem, včetně obálky, pouze vodorovně přeloženo, jinak zachovalé, významná osobnost!
Vyvolávací cena: 800  +12,5 %
U:A5
Vydraženo za: 900 Kč
3330
1 700 
234123 - 1915 BAAR Jindřich Šimon (1869-1925), významný český b
+1
Jakost
1915 BAAR Jindřich Šimon (1869-1925), významný český básník a spisovatel, katolický kněz, představitel realismu a katolické moderny, vlastnoruční dopis podpisem, včetně původní obálky; stopy po uložení, celkově dobrý stav
Vyvolávací cena: 1 000  +70,0 %
U:A4
Vydraženo za: 1 700 Kč
3331
2 200 
233526 - 1919 BAAR Jindřich Šimon (1869-1925), významný český b
+1
Jakost
1919 BAAR Jindřich Šimon (1869-1925), významný český básník a spisovatel, katolický kněz, představitel realismu a katolické moderny, vlastnoruční podpisy na 2 pohlednicích Klenčí, 1x připojen i podpis Františka TEPLÉHO (1867-1945), kněze, archiváře a regionálního historika, autora knihy "Ze života J.Š. Baara"; bez poškození
Vyvolávací cena: 1 000  +120,0 %
U:A5
Vydraženo za: 2 200 Kč
3332
---- Kč
235022 -  KOPELEV Lev (1912-1997), sovětský spisovatel, disident a
+1
Jakost
KOPELEV Lev (1912-1997), sovětský spisovatel, disident a humanista, vlastnoručně psaný 3-stránkový dopis "výtažek z Goetha" s podpisem
Vyvolávací cena: 1 500 
U:A5
Vráceno
3333
700 
233611 - 1909 RAIS Karel Václav (1859–1926), významný český sp
+2
Jakost
1909 RAIS Karel Václav (1859–1926), významný český spisovatel; vlastnoručně psaný 3-stránkový dopis s celým podpisem; bezvadný stav
Vyvolávací cena: 700  +0,0 %
U:A5
Vydraženo za: 700 Kč
3334
8 500 
Tip
235040 - 1900 VRCHLICKÝ Jaroslav (vlastním jménem Emil Bohuslav Fr
Jakost
1900 VRCHLICKÝ Jaroslav (vlastním jménem Emil Bohuslav Frída, 1853–1912), slavný český spisovatel, básník, překladatel, politik, vlastnoručně psaný 11-stránkový "nekrolog" Eduarda Alberta (1841-1900 - český chirurg, univerzitní profesor, popularizátor české poezie, překladatel a básník), blízkého přítele J. Vrchlického; zcela ojedinělý dobový dokument a skvělá ukázka Vrchlického stylu!
Vyvolávací cena: 3 000  +183,3 %
U:A5
Vydraženo za: 8 500 Kč
3335
---- Kč
Tip
234095 - 1882 BLAAS Julius von (1845-1922), italský malíř speciali
Jakost
1882 BLAAS Julius von (1845-1922), italský malíř specializující se hlavně na téma koní, rovněž autor proslulých portrétů Františka Josefa I., vlastnoruční podpis na velké kabinetní portrétní fotografii benátského ateliéru Vianelli; vzácné, dobře zachovalé
Vyvolávací cena: 3 000 
U:A4
Vráceno
3336
500 
233527 - 1931 JINDŘICH Jindřich (1876–1967), český skladatel a
+1
Jakost
1931 JINDŘICH Jindřich (1876–1967), český skladatel a sběratel lidových písní, vlastnoručně psaný text a podpis na pohlednici; bez poškození
Vyvolávací cena: 400  +25,0 %
U:A5
Vydraženo za: 500 Kč
3337
800 
231861 - 1951 JINDŘICH Jindřich (1876–1967), český skladatel a
+1
Jakost
1951 JINDŘICH Jindřich (1876–1967), český skladatel a sběratel lidových písní, vlastnoručně psaný text a podpis na prošlé pohlednici z roku 1951, adresováno do Nepomuku na Jindřicha Březinu; bez poškození
Vyvolávací cena: 700  +14,3 %
U:A5
Vydraženo za: 800 Kč
3338
1 200 
233603 - 1907 KOVAŘOVIC Karel (1862-1920), významný český hudebn
+2
Jakost
1907 KOVAŘOVIC Karel (1862-1920), významný český hudební skladatel, šéf opery Národního divadla; vlastnoručně psaný 3-stránkový dopis s podpisem, velmi zajímavý text ohledně přímluvy pro hudebního skladatele O. Odstrčila k získání místa hudebního redaktora; bezvadný stav, velmi zajímavý dobový kontext!
Vyvolávací cena: 1 000  +20,0 %
U:A5
Vydraženo za: 1 200 Kč
3339
1 400 
Tip
235098 - 1919 LEHÁR Franz (1870–1948), významný rakouský hudebn
+1
Jakost
1919 LEHÁR Franz (1870–1948), významný rakouský hudební skladatel a dirigent, narozen v Komárnu; podpis s věnováním na portrétní čb fotopohlednici; bezvadný stav, hledané
Vyvolávací cena: 1 300  +7,7 %
U:A5
Vydraženo za: 1 400 Kč
3340
7 000 
Tip
233570 - 1935 MARTINŮ Bohuslav (1890-1959), světově proslulý hude
+1
Jakost
1935 MARTINŮ Bohuslav (1890-1959), světově proslulý hudební skladatel, představitel moderny, vlastnoručně psaný text na zadní straně své vizitky s podpisem; bezvadný stav, velmi vzácný a těžko dostupný rukopis, často chybí ve sbírkách!
Vyvolávací cena: 6 000  +16,7 %
U:A5
Vydraženo za: 7 000 Kč
3341
7 000 
Tip
235218 - 1933? MUCHA Alfons (1860–1939), světoznámý český mal
+1
Jakost
1933? MUCHA Alfons (1860–1939), světoznámý český malíř, vlastnoruční podpis na vlastní fotopohlednici, ateliér Langhans; bezvadná
Vyvolávací cena: 5 000  +40,0 %
U:A5
Vydraženo za: 7 000 Kč
3342
1 500 
234125 - 1918 NEDBAL Oskar (1874-1930), světoznámý český hudebn
+1
Jakost
1918 NEDBAL Oskar (1874-1930), světoznámý český hudební skladatel, dirigent a violista, vlastnoruční podpis na pohlednici spolu s dalšími podpisy, včetně podpisu Nedbalovy manželky Marie, adresováno na podmaršálka Albrechta von Austa (1866-1936); zajímavé a dobře zachovalé
Vyvolávací cena: 800  +87,5 %
U:A5
Vydraženo za: 1 500 Kč

Aukce 68 / Autogramy, rukopisy - Informace

Autogramy a rukopisy

Sběratelství rukopisů velikánů začalo už v antice, velkého rozkvětu dosáhlo v renesanci a v 17. století se rozšířilo po celé Evropě. V českých zemích patřil k největším sběratelům národní buditel Václav Hanka, který pracoval jako správce literárních sbírek Vlasteneckého muzea. Mezi velké sběratele se dále řadil architekt a podnikatel Josef Hlávka, zakladatel a redaktor Moderní revue Arnošt Procházka, dekadentní básník Jiří Karásek ze Lvovic nebo spisovatel Emanuel Lešehrad.

Autogram je vlastnoruční originální podpis osobnosti.

Autograf neboli rukopis, který znamená vlastnoruční text napsaný osobností, který může, ale nemusí být podepsaný. Pochází z řečtiny.

Parafa je zkrácený čili zjednodušený vlastnoruční podpis osobnosti, který se považuje za autogram. Parafa je označována také jako podpisová značka.

Autopen je termín pro počítačem provedený podpis osobnosti podle naprogramovaného vzoru, jak se osobnost podepisuje. Autopeny jsou běžné v USA, kdy osobnosti dostávají mnoho žádostí o autogram, zejména astronauti, filmové hvězdy nebo američtí prezidenti, kteří začali autopen používat od padesátých let 20. století.

Tištěný podpis je termín pro rozmnožené kopie originálně podepsané fotografie.

Sekretářský podpis  je termín pro autogramy, které sice vypadají jako originálně podepsané osobností, ale podepsala se za ni jeho asistentka či jiná osoba.

Zájemci o sběratelství autogramů a autografů v ČR se mohou sdružovat v Klubu sběratelů autogramů - KSA.