Aukce 69 / Autogramy, rukopisy / Politici a veřejně činné osoby

Zobrazení:view_columnview_stream
3452
---- Kč
237475 - ALBRIGHTOVÁ Madeleine (1937-2022), americká diplomatka a
+1
Jakost
ALBRIGHTOVÁ Madeleine (1937-2022), americká diplomatka a politička, v letech 1997–2001 ministryně zahraničí USA, sestava 4ks vlastnoručních podpisů na portrétních fotografiích; 1x nevýrazný ohyb, jinak bezvadné
Vyvolávací cena: 4 000 
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vráceno
3453
5 500 
Tip
237460 - 1636 BANÉR Johan Gustafsson (1596-1641), švédský vojevů
Jakost
1636 BANÉR Johan Gustafsson (1596-1641), švédský vojevůdce za třicetileté války, vrchní velitel švédského vojska ve Svaté říši římské, roku 1639 vpadl s vojskem do Čech, vlastnoruční podpis na výstřižku; adjustováno na kartičce, zachovalé, velmi vzácné a hledané
Vyvolávací cena: 5 000  +10,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 5 500 Kč
3454
---- Kč
Tip
238706 - 1908 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident a mi
+1
Jakost
1908 BENEŠ Edvard (1884–1948), druhý čs. prezident a ministr zahraničí; vlastnoručně česky psaný víceřádkový text na pohlednici adresované na svou budoucí manželku Hanu Vlčkovou do Berlína, s kterou se seznámil při studiích v Paříži; rukopisy z raného období života E. Beneše jsou vzácné, bezvadný stav
Vyvolávací cena: 4 000 
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vráceno
3455
---- Kč
238416 - BERAN Rudolf (1887-1954), český agrární politik, předs
Jakost
BERAN Rudolf (1887-1954), český agrární politik, předseda Agrární strany a československý ministerský předseda, vlastnoruční podpis na výstřižku dopisu, adjustováno na exponátovém listě; bezvadné, podpisy ministrů II. republiky jsou velmi vzácné!
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vráceno
3456
2 000 
238422 - BERTSCH Walter (1900-1952), říšský Němec, člen NSDAP
Jakost
BERTSCH Walter (1900-1952), říšský Němec, člen NSDAP a SS, ministr hospodářství a práce Protektorátu Čechy a Morava, vlastnoruční podpis na výstřižku dopisu, adjustováno na exponátovém listě, bezvadné, protektorátní ministři a vládní představitelé jsou velmi hledaní!
Vyvolávací cena: 1 000  +100,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 2 000 Kč
3457
---- Kč
238420 - BIENERT Richard (1881-1949), rakousko-uherský, českoslove
Jakost
BIENERT Richard (1881-1949), rakousko-uherský, československý a český právník, státní úředník a politik, za protektorátu předseda vlády a ministr vnitra, vlastnoruční podpis na výstřižku dopisu, adjustováno na exponátovém listě; bezvadné, protektorátní ministři a vládní představitelé jsou velmi hledaní!
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vráceno
3458
1 100 
239156 - 1934 BISKUPOVÉ KRÁLOVÉHRADEČTÍ / KAŠPAR Karel (1870-19
+1
Jakost
1934 BISKUPOVÉ KRÁLOVÉHRADEČTÍ / KAŠPAR Karel (1870-1944), český duchovní, mj. 21. biskup královéhradecký + PÍCHA Mořic (1869-1956), český duchovní, mj. 22. biskup královéhradecký, sestava 3 lístků s vlastnoručními texty s podpisy, každý lístek hlavičkový s vytištěným znakem podepsaného duchovního (u K. Kašpara biskupská i arcibiskupská variace znaku s 6 resp. 10 střapci po stranách znaku); bezvadné, zajímavé
Vyvolávací cena: 1 000  +10,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 100 Kč
3459
900 
236882 - 1912 ČELAKOVSKÝ Jaromír (1846-1914), významný český p
Jakost
1912 ČELAKOVSKÝ Jaromír (1846-1914), významný český právní historik, novinář, archivář, poslanec Říšské rady a rektor České univerzity Karlo-Ferdinandovy v Praze, syn Františka Ladislava Čelakovského; vlastnoručně psaný dopis s podpisem, zachovalé, významná osobnost!
Vyvolávací cena: 800  +12,5 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 900 Kč
3460
---- Kč
238433 - ČERNÝ Jan (1874-1959), čs. politik a úředník, předse
+1
Jakost
ČERNÝ Jan (1874-1959), čs. politik a úředník, předseda československé vlády, v letech 1920 a 1938 ministr vnitra + JEŽEK František (1890-1969), čs. politik, ministr československých vlád a poslanec za Československou národní demokracii a Národní sjednocení, sestava 2 vlastnoručních podpisů na výstřižcích dopisů, adjustováno na exponátových listech; bezvadné a hledané, malý výskyt!
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vráceno
3461
1 700 
238439 - ČIPERA Dominik (1893-1963), čs. politik, v letech 1938-19
+1
Jakost
ČIPERA Dominik (1893-1963), čs. politik, v letech 1938-1942 ministr veřejných prací, starosta Zlína, člen správní rady koncernu Baťa + MENT Stanislav (1894-1981), lékař, kardiolog a politik, koncem 1. republiky krátce ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, sestava 2 vlastnoručních podpisů na výstřižcích dopisů, adjustováno na exponátových listech; bezvadné a hledané, malý výskyt!
Vyvolávací cena: 1 000  +70,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 700 Kč
3462
---- Kč
236896 - DRTINA František (1861-1925), významný český filozof,
+1
Jakost
DRTINA František (1861-1925), významný český filozof, univerzitní profesor, politik a jeden ze zakladatelů skautingu u nás, vlastnoručně psaný oboustranný text na lístku s adresou, adresovaný na Josefa Scheinera; zajímavý text, bezvadný stav
Vyvolávací cena: 700 
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vráceno
3463
2 000 
238393 - FERJENČÍK Mikuláš (1904-1988), slovenský veterinář a
+1
Jakost
FERJENČÍK Mikuláš (1904-1988), slovenský veterinář a čs. politik, generál a účastník SNP, poslanec Prozatímního Národního shromáždění, vlastnoruční podpis na podpisovém lístku s nalepenou fotografií; bezvadné
Vyvolávací cena: 800  +150,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 2 000 Kč
3464
1 000 
238432 - FISCHER Otakar (1884-1968), čs. státní úředník a poli
+1
Jakost
FISCHER Otakar (1884-1968), čs. státní úředník a politik, za 2. republiky a Protektorátu ministr vnitra + BUBNA-LITIC Mikuláš z (1897-1954), český šlechtic a politik, protektorátní ministr zemědělství, sestava 2 vlastnoručních podpisů na výstřižcích dopisů, adjustováno na exponátových listech; bezvadné, protektorátní ministři a vládní představitelé jsou velmi hledaní!
Vyvolávací cena: 1 000  +0,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 000 Kč
3465
900 
236885 - 1906 FOŘT Josef (1850-1929), český národohospodář a no
+1
Jakost
1906 FOŘT Josef (1850-1929), český národohospodář a novinář, rakousko-uherský mladočeský politik a ministr obchodu v letech 1906–1907; vlastnoruční podpis s hlavičkou, zachovalé, zajímavé
Vyvolávací cena: 900  +0,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 900 Kč
3466
3 600 
238411 - 1930? GAJDA Radola (1892–1948), vlastním jménem Rudolf G
+1
Jakost
1930? GAJDA Radola (1892–1948), vlastním jménem Rudolf Geidl, český generál, legionář a politik, vlastnoruční podpis na portrétní fotopohlednici; bezvadné a hledané!
Vyvolávací cena: 1 500  +140,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 600 Kč
3467
---- Kč
238388 - 1969 GIRI Varáhagiri Vénkata (1894-1980), indický politik
Jakost
1969 GIRI Varáhagiri Vénkata (1894-1980), indický politik, diplomat a odborář, v letech 1969-1974 prezident Indie, vlastnoruční podpis s věnováním na lístku s novinovou fotografií, adjustováno na exponátovém listě
Vyvolávací cena: 1 500 
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vráceno
3468
900 
236876 - 1906 GROŠ Karel (1865-1938), mladočeský politik, primáto
Jakost
1906 GROŠ Karel (1865-1938), mladočeský politik, primátor Prahy v letech 1906-1918; rukopisně psaný dopis s podpisem adresovaný na Josefa Scheinera, starostu České obce sokolské; bezvadný stav, zajímavé
Vyvolávací cena: 800  +12,5 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 900 Kč
3469
1 400 
236889 - 1911 GUTH-JARKOVSKÝ Jiří Stanislav (1861–1943), český
+1
Jakost
1911 GUTH-JARKOVSKÝ Jiří Stanislav (1861–1943), český pedagog, spisovatel, ceremoniář prezidenta republiky, zakládající člen Mezinárodního olympijského výboru, vlastnoručně psaný text s podpisem na portrétní pohlednici, bezvadný stav, zajímavé
Vyvolávací cena: 600  +133,3 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 400 Kč
3470
2 000 
238434 - HASAL Antonín (1893-1960), čs. armádní generál, minist
+2
Jakost
HASAL Antonín (1893-1960), čs. armádní generál, ministr, který zemřel v emigraci + KAJDOŠ Vladimír (1893-1970), generál čs. armády a politik, v roce 1938 náčelník Hlavního štábu čs. branné moci, za 2. republiky ministr železnic a ministr pošt a telegrafů + KRATOCHVÍL Jan (1889-1975), generál, účastník 1. světové války, ruské občanské války a 2. světové války, kdy vedl 1. čs. armádní sbor na východní frontě, sestava 3 vlastnoručních podpisů na výstřižcích dopisů, adjustováno na exponátových listech; bezvadné a hledané, malý výskyt!
Vyvolávací cena: 1 000  +100,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 2 000 Kč
3471
1 000 
238430 - HAVELKA Jiří (1892-1964), československý právník a po
+1
Jakost
HAVELKA Jiří (1892-1964), československý právník a politik, za 2. republiky vedoucí Kanceláře prezidenta republiky a ministr bez portfeje, později protektorátní ministr dopravy + ŠÁDEK Vlastimil (1893-1961), československý průmyslník a politik, za 2. republiky ministr průmyslu, obchodu a živností, později protektorátní ministr průmyslu, obchodu a živností, sestava 2 vlastnoručních podpisů na výstřižcích dopisů, adjustováno na exponátových listech; bezvadné, protektorátní ministři a vládní představitelé jsou velmi hledaní!
Vyvolávací cena: 1 000  +0,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 000 Kč
3472
---- Kč
237452 - 1877 HELFERT Josef Alexander (1820-1910), rakouský a česk
+1
Jakost
1877 HELFERT Josef Alexander (1820-1910), rakouský a český právník, historik a politik, vysoký úředník na ministerstvu kultu a vyučování, vlastnoruční podpis na dopise adresovaném na Karla von Czoernig-Czernhausen, rakouského úředníka a statistika; křížem přeloženo, lehká patina, jinak bezvadné
Vyvolávací cena: 600 
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vráceno
3473
3 800 
Tip
237476 - 1935? HLINKA Andrej (1864-1938), slovenský politik, vlastno
+1
Jakost
1935? HLINKA Andrej (1864-1938), slovenský politik, vlastnoruční podpis na portrétní pohlednici; bezvadný stav, hledané
Vyvolávací cena: 2 000  +90,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 800 Kč
3474
3 800 
238377 - 1935? HLINKA Andrej (1864-1938), slovenský politik, vlastno
+1
Jakost
1935? HLINKA Andrej (1864-1938), slovenský politik, vlastnoruční podpis na portrétní pohlednici; nahnutý růžek, vzadu nepatrná patina, hledané
Vyvolávací cena: 1 500  +153,3 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 800 Kč
3475
3 200 
Tip
239233 - 1930 HLINKA Andrej (1864-1938), slovenský politik, vlastnor
+1
Jakost
1930 HLINKA Andrej (1864-1938), slovenský politik, vlastnoruční text a podpis na formuláři křestního listu; přehyby a drobné skvrnky, jinak pěkně zachovalé, výjimečný výskyt na úředním dokumentu, velmi vzácné a hledané!
Vyvolávací cena: 3 000  +6,7 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 200 Kč
3476
900 
236887 - 1912 HODÁČ František Xaver (1883-1943), významný česk
+1
Jakost
1912 HODÁČ František Xaver (1883-1943), významný český politik a poslanec, otec Nataši Gollové, spolutvůrce sjednocení pravicových a nacionalistických sil do bloku Národní sjednocení, jeden ze zakládajících členů Strany národní jednoty; vlastnoručně psaný dopis s podpisem adresovaný na Josefa Scheinera, zachovalé a zajímavé
Vyvolávací cena: 900  +0,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 900 Kč
3477
1 300 
238419 - HODŽA Milan (1878 – 1944), slovenský agrárník a před
Jakost
HODŽA Milan (1878 – 1944), slovenský agrárník a předseda vlády ČSR v letech 1935 až 1938, vlastnoruční podpis na výstřižku dopisu, adjustováno na exponátovém listě; bezvadné, hledané, malý výskyt!
Vyvolávací cena: 1 000  +30,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 300 Kč
3478
---- Kč
238426 - HRUBÝ Adolf (1893-1951), poslanec a protektorátní minist
Jakost
HRUBÝ Adolf (1893-1951), poslanec a protektorátní ministr zemědělství, vlastnoruční podpis na výstřižku dopisu, adjustováno na exponátovém listě; bezvadné, protektorátní ministři a vládní představitelé jsou velmi hledaní!
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vráceno
3479
1 000 
238414 - CHVALKOVSKÝ František (1885-1945), politik a diplomat prv
Jakost
CHVALKOVSKÝ František (1885-1945), politik a diplomat první československé republiky a ministr zahraničí druhé republiky; vlastnoruční podpis na výstřižku dopisu, adjustováno na exponátovém listě; bezvadné, podpisy ministrů II. republiky jsou velmi vzácné!
Vyvolávací cena: 1 000  +0,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 000 Kč
3480
1 000 
238413 - 1975 INDRA Alois (1921-1990), čs. politik KSČ, ministr vl
+1
Jakost
1975 INDRA Alois (1921-1990), čs. politik KSČ, ministr vlád ČSSR, poslanec NS ČSSR, jeden z autorů tzv. zvacího dopisu + LENÁRT Jozef (1923-2004), komunistický funkcionář, československý premiér v letech 1963–1968, sestava 2 podpisů na blahopřáních, adjustováno na exponátových listech; bezvadné
Vyvolávací cena: 1 000  +0,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 000 Kč
3481
2 400 
238423 - JEŽEK Josef (1884-1969), český generálmajor četnictva
Jakost
JEŽEK Josef (1884-1969), český generálmajor četnictva a politik, v letech 1939–1942 ministr vnitra v protektorátní vládě Aloise Eliáše, vlastnoruční podpis na výstřižku dopisu, adjustováno na exponátovém listě; bezvadné, protektorátní ministři a vládní představitelé jsou velmi hledaní!
Vyvolávací cena: 1 000  +140,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 2 400 Kč
3482
1 000 
238431 - KALFUS Josef (1880-1955), čs. národohospodář, politik,
+1
Jakost
KALFUS Josef (1880-1955), čs. národohospodář, politik, v letech 1936-1945 ministr financí, účastník protinacistického odboje + KLUMPAR Vladislav (1893-1979), čs. právník a politik, za 2. republiky a Protektorátu ministr sociální a zdravotní správy, sestava 2 vlastnoručních podpisů na výstřižcích dopisů, adjustováno na exponátových listech; bezvadné, protektorátní ministři a vládní představitelé jsou velmi hledaní!
Vyvolávací cena: 1 000  +0,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 000 Kč
3483
---- Kč
238427 - KAPRAS Jan (1880-1947), český historik, právník a polit
+1
Jakost
KAPRAS Jan (1880-1947), český historik, právník a politik, v letech 1938-1942 ministr školství a národní osvěty + KAMENICKÝ Jindřich (1879-1959), český politik, koncem první republiky ministr železnic, za Protektorátu ve 40. letech ministr dopravy, sestava 2 vlastnoručních podpisů na výstřižcích dopisů, adjustováno na exponátových listech; bezvadné, protektorátní ministři a vládní představitelé jsou velmi hledaní!
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vráceno
3484
1 000 
238437 - KLOČURAK Štefan (1895-1980), karpatoruský sociálně dem
Jakost
KLOČURAK Štefan (1895-1980), karpatoruský sociálně demokratický a agrární politik, redaktor a právník, v březnu 1939 ministr autonomní vlády Podkarpatské Rusi, vlastnoruční podpis na výstřižku dopisu, adjustováno na exponátovém listě; hledané
Vyvolávací cena: 1 000  +0,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 000 Kč
3485
800 
236657 - 1917 KLOFÁČ Václav Jaroslav (1868–1942), český polit
+1
Jakost
1917 KLOFÁČ Václav Jaroslav (1868–1942), český politik, předseda Národní strany socialistické, místopředseda senátu, novinář; vlastnoruční podpis na pohlednici zaslané z Uherského Hradiště, doplněno dalšími podpisy jako Cyril DUŠEK atd., adresováno na JUDr. J. Preis
Vyvolávací cena: 500  +60,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 800 Kč
3486
2 000 
Tip
238961 - 1917 KRAMÁŘ Karel (1860–1937), československý politik,
+2
Jakost
1917 KRAMÁŘ Karel (1860–1937), československý politik, první ministerský předseda samostatné ČSR, vlastnoručně psaný 2-stránkový dopis s podpisem "Karel", adresováno na ředitele své továrny v Libštátu, psáno ve vězení v Möllersdorfu (!!), kde byl Kramář vězněn společně s Aloisem Rašínem, prošlé cenzurou, velmi zajímavý text; včetně obálky, celkově zachovalé a hledané!
Vyvolávací cena: 2 000  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 2 000 Kč
3487
---- Kč
238379 - 1930? KRAMÁŘ Karel (1860–1937), významný českoslovens
Jakost
1930? KRAMÁŘ Karel (1860–1937), významný československý politik, první ministerský předseda samostatné ČSR, vlastnoruční podpis na výstřižku dopisu, adjustováno na exponátovém listě; hledané
Vyvolávací cena: 500 
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vráceno
3488
1 100 
238428 - KREJČÍ Jaroslav (1892-1956), československý právník,
Jakost
KREJČÍ Jaroslav (1892-1956), československý právník, politik, předseda protektorátní vlády v letech 1942-1945, vlastnoruční podpis na výstřižku dopisu, adjustováno na exponátovém listě; výstřižek 1x přes podpis přeložen, jinak bezvadné, protektorátní ministři a vládní představitelé jsou velmi hledaní!
Vyvolávací cena: 1 000  +10,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 100 Kč
3489
1 000 
238417 - MALYPETR Jan (1873-1947), významný československý agrá
Jakost
MALYPETR Jan (1873-1947), významný československý agrární politik, v letech 1932–1935 předseda československé vlády, vlastnoruční podpis na výstřižku dopisu, adjustováno na exponátovém listě; bezvadné, hledané, malý výskyt!
Vyvolávací cena: 1 000  +0,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 000 Kč
3490
3 200 
237426 - 1946 MASARYK Jan (1886–1948), československý politik, mi
Jakost
1946 MASARYK Jan (1886–1948), československý politik, ministr zahraničí, vlastnoruční podpis s datací na pamětní obálce s nalepenými zn., otisky PR a fotografií TGM; svislý přehyb, zajímavé a hledané
Vyvolávací cena: 1 500  +113,3 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 200 Kč
3491
8 000 
Tip
238711 - 1896 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první českosl
Jakost
1896 MASARYK Tomáš Garrigue (1850–1937), první československý prezident, vlastnoručně psaný 17-řádkový dopis s podpisem s datací 20/9 1896 (!), zajímavý text ohledně jeho redaktorské činnosti revue Naše doba, zmíněna mj. osoba nakladatele Jana Leichtera; vodorovně přeloženo, vpravo malá oprava zeslabeného papíru, celkově však pěkný stav; rukopisy T. G. Masaryka před rokem 1900 jsou mimořádně vzácné, u nás poprvé v nabídce!
Vyvolávací cena: 8 000  +0,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 8 000 Kč
3492
7 500 
Tip
237489 - 1934 MUSSOLINI Benito (1883–1945), italský premiér, poli
+1
Jakost
1934 MUSSOLINI Benito (1883–1945), italský premiér, politik, novinář a diktátor, spolutvůrce a zakladatel fašismu a VIKTOR EMANUEL III. (1869-1947), král italský, habešský a albánský, společné vlastnoruční podpisy na úředním dokumentu s hlavičkou "Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volonta della nazione Re d´Italia"; bezvadné a vzácné
Vyvolávací cena: 6 000  +25,0 %
U:A3s| | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 7 500 Kč
3493
600 
239428 - 1955 NEUMANN Alois (1901-1977), československý národně s
+1
Jakost
1955 NEUMANN Alois (1901-1977), československý národně socialistický politik, ministr pošt a spravedlnosti, vlastnoručně psaný pozdrav s podpisem adresovaný na pozdějšího prezidenta Antonína Novotného; bezvadné
Vyvolávací cena: 500  +20,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 600 Kč
3494
3 000 
Tip
238424 - NEURATH Konstantin von (1873-1956), německý nacistický p
Jakost
NEURATH Konstantin von (1873-1956), německý nacistický politik, diplomat, veterán první světové války a důstojník SS, v letech 1932–1938 německý ministr zahraničních věcí, v letech 1939–1943 říšský protektor Protektorátu Čechy a Morava, vlastnoruční podpis na výstřižku dopisu, adjustováno na exponátovém listě; výstřižek přes podpis 2x přeložen, jinak bezvadné, protektorátní vládní představitelé jsou velmi hledaní, u nás poprvé v nabídce!
Vyvolávací cena: 3 000  +0,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 000 Kč
3495
5 000 
239342 - 1962 NOVOTNÝ Antonín (1904–1975), československý komun
+1
Jakost
1962 NOVOTNÝ Antonín (1904–1975), československý komunistický politik a prezident v letech 1957–1968, vlastnoruční podpis na celinové obálce vydané k filatelistické výstavě PRAGA 62
Vyvolávací cena: 1 000  +400,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 5 000 Kč
3496
---- Kč
238436 - OHNESORGE Wilhelm (1872-1962), německý nacistický politi
Jakost
OHNESORGE Wilhelm (1872-1962), německý nacistický politik, v letech 1937-1945 říšský ministr pošt, vlastnoruční podpis na výstřižku dopisu, adjustováno na exponátovém listě
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vráceno
3497
1 300 
236872 - 1907 PACÁK Bedřich (1846–1914), významný český mlado
Jakost
1907 PACÁK Bedřich (1846–1914), významný český mladočeský politik, rakousko-uherský ministr bez portfeje (český ministr-krajan); vlastnoruční podpis na strojopisném dopise s hlavičkou adresovaném na Dr. Josefa Scheinera, zajímavý text ohledně sokolského hnutí
Vyvolávací cena: 1 000  +30,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 300 Kč
3498
---- Kč
236879 - 1900 PIPPICH Karel (1849-1921), významný sokolský funkcio
Jakost
1900 PIPPICH Karel (1849-1921), významný sokolský funkcionář a mladočeský politik; vlastnoručně psaný dopis s podpisem adresovaný na Josefa Scheinera, zajímavá osobnost sokolského hnutí
Vyvolávací cena: 700 
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vráceno
3499
500 
239274 - 1970 PLAJNER Rudolf RNDr. (1901-1987), dlouholetý významn
Jakost
1970 PLAJNER Rudolf RNDr. (1901-1987), dlouholetý významný skautský funkcionář a blízký spolupracovník A. B. Svojsíka, spodní část dopisu s podpisy a razítkem Junák; přehyb
Vyvolávací cena: 400  +25,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 500 Kč
3500
---- Kč
236899 - 1904 SCHEINER Josef (1861–1932), významný český právn
+1
Jakost
1904 SCHEINER Josef (1861–1932), významný český právník, politik a starosta Sokola, vlastnoručně psaný text s podpisem na "sokolské" pohlednici; významná osobnost, zajímavé
Vyvolávací cena: 700 
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vráceno
3501
---- Kč
236898 - 1915 SCHEINER Josef (1861–1932), významný český právn
+1
Jakost
1915 SCHEINER Josef (1861–1932), významný český právník, politik a starosta Sokola, vlastnoručně psaný text s podpisem na dekorativním listu "Sokol"; významná osobnost, zajímavé
Vyvolávací cena: 700 
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vráceno
3502
1 400 
238395 - SIKORSKI Władysław (1881-1943), polský generál a předs
Jakost
SIKORSKI Władysław (1881-1943), polský generál a předseda polské exilové vlády, vlastnoruční podpis na podpisové kartičce, adjustováno na exponátovém listě; bezvadné
Vyvolávací cena: 1 300  +7,7 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 400 Kč
3503
---- Kč
237485 - 1937 SOUKUP František (1871-1940), český sociálně-demok
+1
Jakost
1937 SOUKUP František (1871-1940), český sociálně-demokratický politik, novinář a publicista, jeden z mužů 28. října, vlastnoruční podpis s věnováním Ivanu Sabinovovi (1911-1969, básník) na portrétní fotografii adjustované na listu papíru; drobná natržení v okraji, jinak zachovalé
Vyvolávací cena: 800 
U:A3s| | Den dražby: Neděle
Vráceno
3504
1 900 
Tip
238687 - 1943 STANO Július (1900 - 1971), slovenský politik a minis
Jakost
1943 STANO Július (1900 - 1971), slovenský politik a ministr dopravy ve vládách samostatného Slovenska, dvojdílný pamětní list k otevření železnice Prešov - Strážské s modrým příležitostným razítkem a vlastnoručním podpisem; bez poškození
Vyvolávací cena: 1 500  +26,7 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 900 Kč
3505
1 200 
228526 - 1968 SVOBODA Ludvík (1895-1979), generál a československ
+1
Jakost
1968 SVOBODA Ludvík (1895-1979), generál a československý prezident; vlastnoruční podpis na FDC; bezvadný stav, hledané
Vyvolávací cena: 1 000  +20,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 200 Kč
3506
---- Kč
236470 - 1967 SVOBODA Ludvík (1895-1979), generál a československ
+1
Jakost
1967 SVOBODA Ludvík (1895-1979), generál a československý prezident; vlastnoruční podpis na FDC; zachovalé, hledané
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vráceno
3507
800 
237477 - 1932 ŠÁMAL Přemysl (1867–1941), český politik, kancl
Jakost
1932 ŠÁMAL Přemysl (1867–1941), český politik, kancléř prezidenta T.G. Masaryka, organizátor a hlavní činitel odbojové organizace Maffie, popraven v Berlíně během II. světové války za odbojovou činnost; dopis s vlastnoručním podpisem adresovaný na Mořice Hrubana (1862-1945, český politik, vůdčí představitel moravského katolického politického tábora, ministr); bezvadné
Vyvolávací cena: 700  +14,3 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 800 Kč
3508
12 000 
238441 - [SBÍRKY] POLITICI / sestava 35 vlastnoručních podpisů
+35
Jakost
[SBÍRKY] POLITICI / sestava 35 vlastnoručních podpisů politiků z let 1918-1945 na výstřižcích dopisů, zastoupen mj. R. Bechyně, K. Krofta, J. Klofáč, K. Kramář, K. Engliš, F. Soukup, J. Stříbrný, I. B. Zahradník a mnoho dalších, adjustováno na exponátových listech; bezvadné, zajímavý soubor
Vyvolávací cena: 3 000  +300,0 %
U:O4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 12 000 Kč
3509
3 400 
238440 - [SBÍRKY] POLITICI / SLOVENSKO / sestava vlastnoručních
+7
Jakost
[SBÍRKY] POLITICI / SLOVENSKO / sestava vlastnoručních podpisů na výstřižcích dopisů: V. Šrobár (1867-1950), J. Ursíni (1896-1972), J. Dostálek (1883-1955), I. Karvaš (1903-1981), I. Markovič (1888-1944), I. Dérer (1884-1973) a M. Mičura (1883-1946), adjustováno na exponátových listech; bezvadné
Vyvolávací cena: 2 000  +70,0 %
U:O4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 400 Kč
3510
---- Kč
Tip
238704 - 1989 MILOŠEVIČ Slobodan (1941-2006), srbský politik, prez
+2
Jakost
1989 MILOŠEVIČ Slobodan (1941-2006), srbský politik, prezident Srbska v letech 1991–1997, vlastnoruční podpis ve své knize Godine Raspleta; mimořádně vzácné, ojedinělý výskyt na trhu!
Vyvolávací cena: 25 000 
U:Z | Den dražby: Neděle
Vráceno