Aukce 72 / Filatelie / ČSR I. / Doplatní

Zobrazení:view_columnview_stream
2759
900 
245539 - 1919 Pof.DL1-14, Ornament 5h - 2000h, kompletní série; sv
+1
Jakost
1919 Pof.DL1-14, Ornament 5h - 2000h, kompletní série; svěží
Vyvolávací cena: 700  +28,6 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 900 Kč
2760
900 
Tip
245278 - 1918 Pof.DL1-DL9, DL12, Ornament, sestava 10 různých hodno
Jakost/Jakost
1918 Pof.DL1-DL9, DL12, Ornament, sestava 10 různých hodnot ve 4-blocích, z toho 6x krajový, 3x rohový 4-blok; vše svěží
Vyvolávací cena: 900  +0,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 900 Kč
2761
1 200 
248306 - 1919 Pof.DL14, Ornament 2000h modrá, levá dolní rohová 2
+1
Jakost
1919 Pof.DL14, Ornament 2000h modrá, levá dolní rohová 2-páska s počítadly, vzadu částečný obtisk na lepu; lehká stopa po nálepce, zk. Vrba
Vyvolávací cena: 800  +50,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 200 Kč
2762
500 
245622 - 1919 Pof.DL1vz, Ornament 5h s přetiskem VZOREC - vlevo dol
+1
Jakost
1919 Pof.DL1vz, Ornament 5h s přetiskem VZOREC - vlevo dolů; svěží
Vyvolávací cena: 400  +25,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 500 Kč
2763
---- Kč
Tip
235305 - 1919 ZT  makulaturní soutisk zn. Ornament 1000h v definitiv
+1
Jakost/Jakost
1919 ZT makulaturní soutisk zn. Ornament 1000h v definitivní barvě v krajovém 16-pásu s počítadly se zn. Hradčany 100h hnědá, na hnědém papíru bez lepu; výrobní ohyby v papíru, dekorativní celek
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A4 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
2764
600 
246078 - 1922 Pof.DL16 RE, Výpotřební Hradčany 20/3h fialová s R
+1
Jakost
1922 Pof.DL16 RE, Výpotřební Hradčany 20/3h fialová s RETUŠÍ větve na ZP 90/2, lehký otisk DR; zk. Vrba, hledaná retuš
Vyvolávací cena: 500  +20,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 600 Kč
2765
---- Kč
239934 - 1926 Pof.DL45B VV, Výpotřební HaV 50/500h zelená, 2ks s
+1
Jakost/Jakost
1926 Pof.DL45B VV, Výpotřební HaV 50/500h zelená, 2ks s dolním okrajem, 1x svěží s posunem přetisku doleva, 1x po nálepce s nedotiskem číslice "5" v přetisku
Vyvolávací cena: 300 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
2766
4 000 
Tip
247188 - 1926 Pof.DL46A ST, Výpotřební HaV 60/400h hnědá, pravý
+1
Jakost/Jakost
1926 Pof.DL46A ST, Výpotřební HaV 60/400h hnědá, pravý krajový svislý 20-pás s ŘZ 13¾, TD 2, obsahuje 2x ST II+II svisle (1x luxusní, 1x poškozeno), dále 2x ST II+I; bez nálepky, zeslabení na 1x ST II+II, otisk prstu na líci 1 zn., zk. Kar, hledané, v takto velkém celku vzácný výskyt!
Vyvolávací cena: 4 000  +0,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 4 000 Kč
2767
1 400 
Tip
248077 - 1927 Pof.DL48-54A, Výpotřební OR, kompletní řada ve 4-b
+1
Jakost/Jakost
1927 Pof.DL48-54A, Výpotřební OR, kompletní řada ve 4-blocích; bez stopy po nálepce, 50/150h šikmý ohyb
Vyvolávací cena: 800  +75,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 400 Kč
2768
1 100 
246828 - 1927 Pof.DL50B, Výpotřební OR 50/150h červená, I. typ s
+1
Jakost
1927 Pof.DL50B, Výpotřební OR 50/150h červená, I. typ s ŘZ 13¾; svěží, zk. Vrba
Vyvolávací cena: 500  +120,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 100 Kč
2769
500 
246001 - 1919 PŮLENÉ FRANKATURY S PŘETISKY / sestava 3ks celistvos
+1
Jakost/Jakost
1919 PŮLENÉ FRANKATURY S PŘETISKY / sestava 3ks celistvostí s půlenými zn. Hradčany 10h červená a 30h žlutá s číslicovými přetisky 5h a 15h, vše s DR VELKÁ VES ČES. SEV. DR. 17.V.19; filatelisticky motivované celistvosti
Vyvolávací cena: 500  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 500 Kč
2770
600 
234800 - 1925-1926 VÝPOTŘEBNÍ NA DOPLATNÍCH / sestava 7ks celistv
+1
Jakost
1925-1926 VÝPOTŘEBNÍ NA DOPLATNÍCH / sestava 7ks celistvostí s doplatky výpotřebními zn. různých hodnot, mj. 50/400h, 50/250h, 100/250h, 100/400h atd., doplněno výstřižky se smíšenými frankaturami doplatních zn. různých emisí; zachovalé
Vyvolávací cena: 500  +20,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 600 Kč
2771
---- Kč
247294 - 1934 nedostatečně vyfr. dopis adresovaný do Jugoslávie z
+1
Jakost
1934 nedostatečně vyfr. dopis adresovaný do Jugoslávie zn. 2Kč, Pof.221, podací DR LIBEREC 3/ 13.VII.34, v místě dodání zatíženo doplatkem 1,5D, zrušeno a doplněno nálepkou "Parti", dosílané do Vídně, tam vybrán doplatek 18Gr rakouskými doplatními zn.; patina, zajímavá zásilka s doplatkem ze dvou zemí!
Vyvolávací cena: 500 
U:A5 | Den dražby: NeděleDotaz na položkuOznámit možný padělek
2772
300 
247195 - 1927 formulář Novinový překaz s použitím výpotřební
+1
Jakost
1927 formulář Novinový překaz s použitím výpotřební doplatní zn. Hradčany 200/400h modrofialová, Pof.DL28, DR PRAHA 1/ 7.VII.27, tiskopis s tiráží č.142 (I.-1922); pouze svislý přehyb
Vyvolávací cena: 300  +0,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 300 Kč

Aukce 72 / Filatelie / ČSR I. / Doplatní - Informace

28.10.1918  Po tomto datu byly na území ČSR nadále používány doplatní známky rakouské a uherské, které ve filatelistické terminologii označujeme jako známky předběžné. V českých zemích to byly rakouské doplatní známky vydání 1908 - "velká čísla" (13 různých hodnot), vydání 1916 - "malá čísla" (11 hodnot) a výplatní známky vydání 1916 a 1917 s přetiskem "PORTO" (6 hodnot). Na Slovensku zůstaly v poštovním provozu 8 různých hodnot uherských doplatních známek z let 1915-1918 - "červené číslice".. 

1.2.1919  Secesní ornament

Návrh předlohy pro I. emisi doplatních známek vytvořil opět Alfons Mucha. Charakteristická ornamentální kresba s výrazným číslicovým motivem, v horní polovině s nápisem DOPLATIT provedeným secesním písmem. Jeho jméno je uvedeno v levém dolním rohu u všech známek této emise. Původní návrh s hodnotou 20 haléřů sloužil jako výchozí pro předlohy ostatních hodnot. Pro každou hodnotu byl zpravidla zhotoven jeden pár tiskových desek (TD), pouze hodnota 30 h s největším nákladem byla vytištěna z více TD, hodnoty 40 h a 500 h pouze z jedné TD. Tiskové desky nemají žádné označení. Tiskové formy tvořily vždy 4 TD různých hodnot stejné barvy, jsou známy i tiskové formy složené z TD doplatních známek 25 h, 30h, 50 h 500 h a 1000 h a TD různých hodnot I. emise výplatních známek Hradčany. Tisk doplatních známek byl proveden knihtiskem, hodnoty 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 a 50 haléřů v barvě olivově hnědé, 100 h hnědá, 250 h oranžová, 400h červená 500 h zelená, 1000 h fialová a 2000 h modrá. U všech hodnot existuje široká škála barevných odstínů. Doplatní známky byly tištěny několik let, zpočátku byl použit papír horší kvality různé jakosti i původu ze zásob tiskárny, později kvalitnější bílý papír, který byl opatřen lepem ještě před tiskem. Použitý lep byl u všech hodnot nahnědlý, později bezbarvý a lesklý. Konkrétní data vydání jednotlivých hodnot nebyla úředně oznámena. Údaje uváděné v odborné literatuře jsou nejrannější dny, kdy byly zjištěny v poštovním provozu. Známky byly vydány nezoubkované, jejich oddělování z archů bylo ale nepraktické a tak zejména větší poštovní úřady si nechaly své známky na své náklady opatřit řádkovou perforací různých rozměrů. Ojediněle se vyskytují i známky s průpichem nebo průsekem. 

Mimořádně vzácná jsou všechna svislá nabo vodorovná meziarší stejných nebo různých hodnot, pocházející z nerozřezaných tiskových archů na známkovém papíru, běžnější je jejich výstyt na makulaturních papírech. Pro Světovou poštovní unii v Bernu byl nezjištěný počet doplatních známek téměř všech hodnot (mino 250 h, 400 h a 2000 h) této emise opatřen svislým přetiskem VZOREC v černé barvě na levé nebo pravé straně známek, zdola nahoru či shora dolů. Některé hodnoty dokonce pošta opatřila 3 různými druhy řádkového zoubkování. Pro přetisk VZOREC byly použity přetiskové desky zhotovené původně pro emisi Hradčany. Většina nákladu nakonec skončila v rukou filatelistů. Doplatní známky nebyly ve volném prodeji, pro sběratelské účely je bylo možné zakoupit pouze u filatelistické přepážky na poště Praha 1. Platnost doplatních známek 250 h a 400 h skončila 31.7.1924, u ostatních hodnot byla ukonena 15.8.1928.

Vzhledem ke značným zásobám některých výplatních známek z let 1918-1920 emisí Hradčany, Hospodářství a věda a Osvobozená republika rozhodlo tehdejší ministerstvo pošt a telegrafů využít z hospodářských důvodů tyto známky jako tzv. doplatní provizoria a nechalo je opatřit příslušnými přetisky.

18.1.1922  Doplatní - I. výpotřební vydání (Hradčany)