Aukce 72 / Autogramy, rukopisy / Šlechta a panovnické rody

Zobrazení:view_columnview_stream
3490
5 500 
Tip
240409 - 1605 ALBRECHT VII. HABSBURSKÝ (1559-1621), rakouský arciv
+1
Jakost
1605 ALBRECHT VII. HABSBURSKÝ (1559-1621), rakouský arcivévoda, kardinál, toledský arcibiskup, nizozemský guvernér a portugalský místokrál, vlastnoruční podpis na dopise, přeložený arch papíru s filigránem, bezvadně zachovalá pečeť s papírovým krytem; zachovalé, vzácné
Vyvolávací cena: 5 000  +10,0 %
U:A3s| | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 5 500 Kč
3491
20 000 
Tip
247241 - 1864 ALEXANDER II. NIKOLAJEVIČ (1818-1881), ruský car, kte
+1
Jakost
1864 ALEXANDER II. NIKOLAJEVIČ (1818-1881), ruský car, který vládl v letech 1855–1881, kdy byl zavražděn; vlastnoruční podpis na listině s tištěnou titulaturou a suchou pečetí, uprostřed stopy po původní adjustaci, celkově ale velmi dobrý stav, mimořádně vzácné!
Vyvolávací cena: 20 000  +0,0 %
U:A3s| | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 20 000 Kč
3492
2 600 
247078 - 1866 BEDŘICH ZE SCHWARZENBERGU (1809-1885), arcibiskup salc
+1
Jakost
1866 BEDŘICH ZE SCHWARZENBERGU (1809-1885), arcibiskup salcburský, kardinál a arcibiskup pražský, zakladatel Jednoty pro dostavbu katedrály svatého Víta v Praze, průkopník alpinismu, vlastnoruční podpis v češtině (!) na portrétní fotografii vídeňského ateliéru Jagemann; bezvadné a vzácné
Vyvolávací cena: 1 000  +160,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 2 600 Kč
3493
3 000 
Tip
247006 - 1765 DE CASTRIES Charles Eugène Gabriel de La Croix (1727-1
+2
Jakost
1765 DE CASTRIES Charles Eugène Gabriel de La Croix (1727-1801), francouzský šlechtic a maršál, vlastnoruční podpis na pergamenovém tištěném vojenském povyšovacím dekretu, daném v Paříži 12. 9. 1765, přiložen český překlad dokumentu; velmi dobrý stav, dekorativní
Vyvolávací cena: 3 000  +0,0 %
U:A3v– | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 000 Kč
3494
---- Kč
247064 - 1912 EULALIE BOURBONSKÁ (1864-1958), španělská infantka,
+1
Jakost/Jakost
1912 EULALIE BOURBONSKÁ (1864-1958), španělská infantka, dcera Isabely II., sestra Alfonsa XII. a teta Alfonsa XIII., známá svými kontroverzními knihami, které většinou kritizovaly zahraniční vůdce, ale také španělskou i zahraniční vládu, vlastnoruční text s podpisem na fotopohlednici, adresováno na Alfonse Bavorského (1862-1933) + k tomu neprošlá portrétní fotopohlednice; bezvadné, ojedinělé
Vyvolávací cena: 1 500 
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vráceno
3495
2 600 
Tip
247229 - 1937 FERDINAND I. BULHARSKÝ (1861-1948), bulharský car 190
+1
Jakost
1937 FERDINAND I. BULHARSKÝ (1861-1948), bulharský car 1908-1918 z rodu Coburgů, vlastnoruční podpis na portrétní fotopohlednici, vzadu strojopisná poznámka; zachovalé
Vyvolávací cena: 2 400  +8,3 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 2 600 Kč
3496
58 000 
Tip
241797 - 1552 FERDINAND I. HABSBURSKÝ (1503–1564), císař římsk
+1
Jakost
1552 FERDINAND I. HABSBURSKÝ (1503–1564), císař římský, král český a uherský, vlastnoruční podpis na česky psaném (!) skládaném dopisu (misivu) adresovaném na purkmistry a konšele města Tábora; na ručním papíru s filigránem, stopy stáří, místy drobné prodření, celkově však dobrý stav, česky psané listiny z poloviny 16. století s podpisy panovníků jsou velmi vzácné!
Vyvolávací cena: 17 000  +241,2 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 58 000 Kč
3497
13 000 
Tip
247251 - 1628 FERDINAND II. HABSBURSKÝ (1578–1637), císař říms
+1
Jakost
1628 FERDINAND II. HABSBURSKÝ (1578–1637), císař římský, král český, uherský, chorvatský a arcivévoda rakouský, císařský skládaný dopis (missiv) v němčině adresovaný na Josefa Arnošta Šrejnera z Rosnecka, majitele zámku Mostky (Pernlesdorf) u Českého Krumlova, vlastnoruční podpis "Ferdinand"; přeložený arch papíru s filigránem, zachovalá pečeť s papírovým krytem s přitištěnou sekretní pečetí, velmi dobrý stav, císařské listiny z období třicetileté války jsou velmi vzácné!
Vyvolávací cena: 12 000  +8,3 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 13 000 Kč
3498
---- Kč
Tip
247005 - 1884 FERDINAND IV. TOSKÁNSKÝ (1835-1908), arcivévoda rako
+2
Jakost
1884 FERDINAND IV. TOSKÁNSKÝ (1835-1908), arcivévoda rakouský, velkovévoda toskánský, vlastnoruční podpis na listině se zachovalou pečetí; velmi dobrý stav, vzácné, malý výskyt
Vyvolávací cena: 2 400 
U:A3s| | Den dražby: Neděle
Vráceno
3499
10 000 
Tip
247245 - 1795 FRANTIŠEK II. (I.) RAKOUSKÝ (1768-1835), král uhersk
+1
Jakost
1795 FRANTIŠEK II. (I.) RAKOUSKÝ (1768-1835), král uherský, český atd., v letech 1804–1835 císař rakouský, jako František II. v letech 1792–1806 poslední císař Svaté říše římské národa německého, vlastnoruční podpis "Franz" na dopise adresovaném na hraběte Wenzela Sauera, dáno ve Vídni 15. 3. 1795, přeložený arch s filigránem; vzadu stopy po adjustaci, jinak bezvadně zachovalé, vzácné, ojedinělý výskyt!
Vyvolávací cena: 10 000  +0,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 10 000 Kč
3500
9 500 
Tip
247678 - 1907 FRANTIŠEK JOSEF I. (1830-1916), rakouský císař, če
+1
Jakost
1907 FRANTIŠEK JOSEF I. (1830-1916), rakouský císař, český a uherský král, vlastnoruční podpis "Franciscus" na žádosti ze dne 25.6.1907 pro svobodného pána (Freiherr) Buriána ohledně cesty ministra války do Bosny, na papíru s reliéfním znakem císařství; pěkný zachovalý stav, vzácné
Vyvolávací cena: 5 000  +90,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 9 500 Kč
3501
4 500 
247030 - 1837 CHOTEK Z CHOTKOVA Karel (1783-1868), významný český
+1
Jakost
1837 CHOTEK Z CHOTKOVA Karel (1783-1868), významný český šlechtic, nejvyšší purkrabí Království českého, podpis "Graf Chotek" na cestovním pase z roku 1837; stopy po původní adjustaci, celkově ale zachovalé, poznámky tužkou, zmiňující podpis Františka Dedera (1817-1878) - český vysoký policejní úředník, který eskortoval Karla Havlíčka Borovského do Brixenu; zajímavé
Vyvolávací cena: 1 500  +200,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 4 500 Kč
3502
5 500 
Tip
240394 - 1648 JUAN JOSÉ DE AUSTRIA (1629-1679), španělský generá
+1
Jakost
1648 JUAN JOSÉ DE AUSTRIA (1629-1679), španělský generál, levoboček španělského krále Filipa IV., místokrál neapolský, katalánský, nizozemský a aragonský, vlastnoruční podpis na skládaném dopise, přeložený arch papíru s filigránem; velmi pěkně zachovalé, vzácné
Vyvolávací cena: 5 000  +10,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 5 500 Kč
3503
---- Kč
Tip
247228 - 1841 KAREL ALBERT SARDINSKÝ (1798-1849), král sardinsko-pi
+1
Jakost
1841 KAREL ALBERT SARDINSKÝ (1798-1849), král sardinsko-piemontský, vévoda savojský, piemontský a aostský, vlastnoruční podpis "Alberto" na dopise adresovaném na knížete Ludvíka Viktora z Rohanu (1766-1849), francouzského šlechtice a majitele sychrovského panství v Čechách, který v letech 1836-1849 často pobýval v Praze a věnoval se výstavbě Rohanského paláce; vzadu stržená pečeť, celkově ale pěkný zachovalý stav, vzácné
Vyvolávací cena: 4 000 
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vráceno
3504
---- Kč
247230 - 1931 KAREL II. RUMUNSKÝ (1893-1953), rumunský král v lete
+1
Jakost
1931 KAREL II. RUMUNSKÝ (1893-1953), rumunský král v letech 1930-1940 z dynastie Hohenzollernů; vlastnoruční podpis na dekretu k vyznamenání pro JUDr. Ludvíka Pazderku (1868-1951), českého agrárního politika a sekretáře ministerstva zemědělství, spolupodepsán Gheorghe G. Mironescu (1874-1949), rumunský politik a předseda vlády; vpředu stopy po původní adjustaci v exponátu, celkově pěkný zachovalý stav, vzácné!
Vyvolávací cena: 4 000 
U:A3s| | Den dražby: Neděle
Vráceno
3505
19 000 
Tip
247243 - 1711 LUDVÍK XIV. (1638-1715), francouzský Král Slunce z r
+1
Jakost
1711 LUDVÍK XIV. (1638-1715), francouzský "Král Slunce" z rodu Bourbonů, vládl v letech 1643-1715, vlastnoruční podpis na pergamenové listině dané ve Versailles 14. března 1711, týkající se jmenování důstojníka ve druhém regimentu vojenského útvaru Dragons de Languedoc; zachovalé, velmi zajímavé a vzácné, mimořádná nabídka!
Vyvolávací cena: 10 000  +90,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 19 000 Kč
3506
---- Kč
247052 - 1906 MARIE DE LA PAZ DE BORBÓN (1862-1946), španělská in
+1
Jakost/Jakost
1906 MARIE DE LA PAZ DE BORBÓN (1862-1946), španělská infantka a dcera královny Isabely II., manželka Ludvíka Ferdinanda Bavorského, vlastnoruční text s podpisem na fotopohlednici, adresováno na hraběnku Mathildu von Tattenbach + k tomu neprošlá portrétní fotopohlednice; pěkně zachovalé, ojedinělé
Vyvolávací cena: 1 500 
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vráceno
3507
26 000 
Tip
247242 - 1612 MATYÁŠ II. HABSBURSKÝ (1557-1619), římský císař
+1
Jakost
1612 MATYÁŠ II. HABSBURSKÝ (1557-1619), římský císař, král český a uherský, arcivévoda rakouský atd., vlastnoruční podpis "Matthias" na česky (!) psaném posélacím listě (missivu) adresovaném na purkmistry a konšele Českých Budějovic, dáno na Pražském hradě 10. října 1612, přeložený arch papíru s filigránem, bezvadně zachovalá pečeť s papírovým krytem; velmi dobře zachovalé, výjimečná nabídka, česky psané listiny z 17. století s podpisy panovníků jsou velmi vzácné!
Vyvolávací cena: 25 000  +4,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 26 000 Kč
3508
12 000 
Tip
247681 - 1866 MAXIMILIÁN I. MEXICKÝ (1832-1867), mexický císař 1
Jakost
1866 MAXIMILIÁN I. MEXICKÝ (1832-1867), mexický císař 1864-1867, arcivévoda rakouský, člen domu Habsburského, popraven v Mexiku, dopis s plným podpisem, dopis napsán v císařském sídle v Chapultepeckém hradě, zajímavý text ohledně darování řádů; papír s hlavičkou Mexického císařství, výborný stav, velice zajímavé a velmi vzácné, podpisy mexického císaře Maximiliána Habsburského se vyskytují zcela ojediněle!
Vyvolávací cena: 10 000  +20,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 12 000 Kč
3509
7 500 
Tip
248361 - 1904 SIDONIE NÁDHERNÁ Z BORUTÍNA (1885-1950), šlechtičn
+1
Jakost
1904 SIDONIE NÁDHERNÁ Z BORUTÍNA (1885-1950), šlechtična českého původu, mecenáška a organizátorka kulturního života, poslední šlechtická majitelka zámku Vrchotovy Janovice, vlastnoruční text v angličtině s podpisem "XXX Sidi" na pohlednici adresované na bratra Jana studujícího na univerzitě v Heidelbergu; bezvadné, velmi vzácné, rukopisy Sidonie se na trhu prakticky nevyskytují!
Vyvolávací cena: 6 000  +25,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 7 500 Kč
3510
---- Kč
234111 - 1903 THYRA princezna dánská, titulární královna hannove
+1
Jakost
1903 THYRA princezna dánská, titulární královna hannoverská (1853-1933), vlastnoručně psaný dopis s podpisem; bezvadný stav, vzácné
Vyvolávací cena: 3 400 
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vráceno
3511
---- Kč
Tip
247024 - 1933 VIKTOR EMANUEL III. (1869-1947), král italský, habeš
+1
Jakost
1933 VIKTOR EMANUEL III. (1869-1947), král italský, habešský a albánský, vlastnoruční podpis na úředním dokumentu s hlavičkou "Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volonta della nazione Re d´Italia"; šikmý ohyb, jinak pěkně zachovalé a vzácné
Vyvolávací cena: 3 000 
U:A3s| | Den dražby: Neděle
Vráceno
3512
---- Kč
Tip
248365 - 1918 VIKTORIE EVŽENIE Z BATTENBERGU (1887-1969), rodem hese
+1
Jakost
1918 VIKTORIE EVŽENIE Z BATTENBERGU (1887-1969), rodem hesenská princezna a sňatkem španělská královna, manželka španělského krále Alfonse XIII., vnučka britské královny Viktorie, vlastnoruční podpis na dopise adresovaném na Lva kardinála Skrbenského, mj. arcibiskupa pražského, přeložený arch papíru s filigránem; bezvadné a vzácné
Vyvolávací cena: 5 000 
U:A3s| | Den dražby: Neděle
Vráceno
3513
---- Kč
Tip
241248 - 1848 VILÉM BRUNŠVICKÝ (1806-1884), vévoda z Brunšviku a
Jakost
1848 VILÉM BRUNŠVICKÝ (1806-1884), vévoda z Brunšviku a Lüneburgu, vlastnoruční podpis na povyšovacím dekretu majora Friedricha Stutzera, skládaný arch papíru s filigránem, bezvadně zachovalá pečeť s papírovým krytem, dekorativní titulatura; velmi pěkně zachovalé, vzácné, ojedinělá nabídka!
Vyvolávací cena: 3 200 
U:A3s| | Den dražby: Neděle
Vráceno
3514
3 000 
246992 - 1597 WELSER Matheus (1553-1633), příslušník významného
+1
Jakost
1597 WELSER Matheus (1553-1633), příslušník významného německého patricijského rodu působící na dvoře císaře Rudolfa II., vedle Fuggerů byli Welserové nejvýznamnějšími obchodníky a věřiteli Habsburků přelomu 16. a 17. století; vlastnoručně psaný skládaný dopis s pečetí adresovaný na Octaviána Secunda Fuggera (1549-1600); zachovalé a zajímavé
Vyvolávací cena: 3 000  +0,0 %
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 000 Kč