Aukce 74 / Filatelie / Protektorát ČaM

Zobrazení:view_columnview_stream
2586
---- Kč
249798 - 1939 dopis do Buenos Aires, vyfr. zn. emise Znak, m. j. 5h,
+1
Jakost
1939 dopis do Buenos Aires, vyfr. zn. emise Znak, m. j. 5h, 10h a 25h v blocích, DR PRAHA 42/ 8.VI.39, prošlé cenzurou, na zadní straně příchozí raz.; zachovalé, dekorativní
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vráceno
2587
---- Kč
Tip
253629 - 1939 BRNO - BATAVIA / Let+R-dopis adresovaný na Jávu (!),
+1
Jakost/Jakost
1939 BRNO - BATAVIA / Let+R-dopis adresovaný na Jávu (!), s bohatou smíšenou frankaturou čs. souběžných a přetiskových protektorátních zn., mj. čs. leteckou (!) 4Kč, Pof.L11, celková frankatura 12Kč, podací DR BRNO 1/ 15.XII.39, doplněno cenzurním raz. D.K./ Br.2 a příchozím DR BATAVIA 6.I.40, vzadu tranzitní DR NAPOLI POSTA AREA 22.12.39 a další, prošlé britskou cenzurou OPENED ... NAVAL AUTHORITIES s červenou přelepkou, včetně podacího lístku; bez poškození, exkluzivní doklad pošty do vzdálené exotické destinace, navíc z posledního dne platnosti souběžných čs. známek v Protektorátu!
Vyvolávací cena: 6 000 
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vráceno
2588
8 500 
Tip
253625 - 1939 KATAPULT / EUROPA - SÜDAMERIKA / PRAHA - ASUNCION, Let
+1
Jakost/Jakost
1939 KATAPULT / EUROPA - SÜDAMERIKA / PRAHA - ASUNCION, Let+R-dopis adresovaný do Paraguaye, vyfr. 2-páskou předběžné čs. zn. Bratislava 10Kč, Pof.313, podací DR PRAHA 1/ 16.V.39 a červený kašet Deutsche Luftpost Europa - Südamerika (částečný otisk), vzadu letecké rámečkové raz. PRAHA 7/ LETECKÁ POŠTA 16.V.39, tranzitní DR BERLIN SW 11/ 217.5.39 a příchozí modré letecké raz. ASUNCION 25.5.39, vpředu černé raz. "Ü" Überprüft - cenzura, doplněno mnoha rukopisnými poznámkami, zásilka vrácena zpět s příchozím DR PRAHA 1/ 30.IX.39; bez poškození, ojedinělá destinace a celistvost katapultní pošty s předběžnou čs. frankaturou!
Vyvolávací cena: 5 000  +70,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 8 500 Kč
2589
14 000 
Tip
253622 - 1939 KATAPULT / EUROPA - SÜDAMERIKA / PRAHA - ASUNCION, Let
+1
Jakost/Jakost
1939 KATAPULT / EUROPA - SÜDAMERIKA / PRAHA - ASUNCION, Let+R-dopis adresovaný do Paraguaye, vyfr. předběžnou čs. leteckou (!) zn. 20Kč, Pof.L14, podací DR PRAHA 1/ 21.IV.39 a červený kašet Deutsche Luftpost Europa - Südamerika, vzadu tranzitní DR BERLIN SW 11/ 26.4.39 a příchozí modré letecké raz. ASUNCION 6.5.39, vpředu černé raz. "Ü" Überprüft - cenzura, doplněno mnoha rukopisnými poznámkami, zásilka vrácena zpět s příchozím DR PRAHA 1/ 30.IX.39; bez poškození, ojedinělá destinace a celistvost katapultní pošty s předběžnou čs. leteckou frankaturou!
Vyvolávací cena: 5 000  +180,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 14 000 Kč
2590
3 200 
Tip
253611 - 1939 KATAPULT / EUROPA - SÜDAMERIKA / PRAHA - BUENOS AIRES,
+1
Jakost/Jakost
1939 KATAPULT / EUROPA - SÜDAMERIKA / PRAHA - BUENOS AIRES, Let + R dopis zaslaný do Argentiny, vyfr. předběžnou čs. leteckou (!) zn. 20Kč, Pof.L14, podací DR PRAHA 72/ 4.VII.39 a červený kašet Deutsche Luftpost Europa - Südamerika, doplněno kruhovým cenzurním raz. D.K. PRAHA, vzadu rámečkové letecké raz. PRAHA 7/ LETECKÁ POŠTA 4.VII.39, tranzitní DR BERLIN SW 5.7.39 a příchozí argentinské raz. centrální sběrny zásilek CERTIFICADO... částečný otisk; použitá zn. bez levé svislé perforce - pod DR, zachovalé, ojedinělá celistvost katapultní pošty s předběžnou čs. frankaturou
Vyvolávací cena: 3 000  +6,7 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 200 Kč
2591
1 100 
Tip
252576 - 1939 PRAHA - TEHERÁN, Let-dopis zaslaný do Iránu, vyfr. s
+1
Jakost/Jakost
1939 PRAHA - TEHERÁN, Let-dopis zaslaný do Iránu, vyfr. souběžnou čs. zn. Olomouc 5Kč, Pof.312, podací DR PRAHA 7/ 28.VII.39, doplněno kruhovým cenzurním raz. D.K. PRAHA 7, vzadu tranzitní a příchozí DR TEHERAN 7.VIII.39; bez poškození, ojedinělá destinace!
Vyvolávací cena: 1 000  +10,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 100 Kč
2592
3 200 
Tip
253633 - 1939 PROTEKTORÁT - BRAZÍLIE, Let-dopis zaslaný do Parany
+1
Jakost
1939 PROTEKTORÁT - BRAZÍLIE, Let-dopis zaslaný do Parany v Brazílii, vyfr. na obou stranách předběžnými čs. leteckými (!) zn. 2Kč a 1Kč, Pof.L9, L8, celková frankatura 15Kč, podací DR VYŠKOV 11.V.39, vzadu SR PARIS AVIATION 13.V.1939, tranzitní DR S. PAULO 17.V.39 a PARANA 18.V.39; pouze lehká patina, vzácné použití předběžných čs. leteckých zn. na zásilce do Jižní Ameriky!
Vyvolávací cena: 3 000  +6,7 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 200 Kč
2593
2 200 
251463 - 1939 R+Ex+Let-dopis zaslaný jako Tiskopis z Brna do Německ
+1
Jakost/Jakost
1939 R+Ex+Let-dopis zaslaný jako Tiskopis z Brna do Německa, se smíšenou frankaturou čs. letecké zn. 3Kč, Pof.L10 a 3ks německých zn. v celkové frankatuře 45Pf, podací červené PR BRNO 1/ 20.III.39/ Návštěva vůdce a říšského kancléře 17. března 1939, vzadu letecké rámečkové raz. PRAHA 7/ 21.III.39; bez poškození, filatelisticky motivovaná zásilka s použitím čs. předběžných leteckých známek
Vyvolávací cena: 600  +266,7 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 2 200 Kč
2594
800 
251465 - 1939 R+Ex+Let-dopis zaslaný z Brna do Veselí nad Moravou,
+1
Jakost/Jakost
1939 R+Ex+Let-dopis zaslaný z Brna do Veselí nad Moravou, vyfr. čs. předběžnými leteckými zn., Pof.L7 2x, L9, L10 v celkové výši frankatury 6Kč, 2x otisk červeného PR razítka BRÜNN 19.III.1939/ Tag des Dankes an den Befreier, 1x DR BRNO 1/ 21.III.39, R-nálepka Brno 1 (ex offo), vzadu příchozí DR VESELÍ NAD MORAVOU 22.III.39; bez poškození, filatelisticky motivovaná zásilka s použitím čs. předběžných leteckých známek
Vyvolávací cena: 700  +14,3 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 800 Kč
2595
---- Kč
Tip
251460 - 1939 sestava 5ks R-dopisů adresovaných do Skotska, vše vy
Jakost
1939 sestava 5ks R-dopisů adresovaných do Skotska, vše vyfr. předběžnými a souběžnými čs. zn. emise Krajinky, hrady, města, každá frankatura jiná, vše podací DR PLZEŇ 3 s daty od dubna do června a s protektorátní devizovou kontrolou, přelepky na zadní straně s různými raz.; zachovalé, ojedinělá sestava R-dopisů do ciziny s předběžnými frankaturami!
Vyvolávací cena: 3 000 
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vráceno
2596
700 
249419 - 1939 Pof.1-19, Přetisková emise, kompletní, některé zn.
+1
Jakost
1939 Pof.1-19, Přetisková emise, kompletní, některé zn. krajové; svěží, část zk. Gi a Pit
Vyvolávací cena: 700  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 700 Kč
2597
1 200 
249576 - 1939 Pof.1-5 DČ, Znak 5h - 30h, kompletní sestava 10ks roh
+1
Jakost
1939 Pof.1-5 DČ, Znak 5h - 30h, kompletní sestava 10ks rohových zn. s DČ; svěží, 8ks zk. Mrňák
Vyvolávací cena: 800  +50,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 200 Kč
2598
1 700 
Tip
249634 - 1939 Pof.1-5 DČ, Znak 5h - 30h, kompletní sestava levých
+1
Jakost/Jakost
1939 Pof.1-5 DČ, Znak 5h - 30h, kompletní sestava levých dolních rohových 4-bloků s DČ; bez nálepky, 5ks zk. Gi, celkově velmi pěkná kvalita
Vyvolávací cena: 1 500  +13,3 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 700 Kč
2599
300 
253173 - 1939 Pof.3 DV, Znak 20h, krajový 4-blok s DV chybějící z
+1
Jakost/Jakost
1939 Pof.3 DV, Znak 20h, krajový 4-blok s DV chybějící zkratka "u." ZP 100; svěží
Vyvolávací cena: 300  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 300 Kč
2600
900 
247742 - 1939 Pof.6 DČ, Komenský 40h, levá dolní rohová zn. s D
+1
Jakost/Jakost
1939 Pof.6 DČ, Komenský 40h, levá dolní rohová zn. s DČ 1; drobná nálepka pouze ve spodním okraji
Vyvolávací cena: 800  +12,5 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 900 Kč
2601
1 400 
249554 - 1939 Pof.6 DČ, Komenský 40h, levá dolní rohová zn. s D
+1
Jakost
1939 Pof.6 DČ, Komenský 40h, levá dolní rohová zn. s DČ 1A; svěží, zk. Mr
Vyvolávací cena: 1 000  +40,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 400 Kč
2602
3 000 
Tip
249637 - 1939 Pof.6 DČ, Komenský 40h, levý dolní rohový 4-blok s
+1
Jakost/Jakost
1939 Pof.6 DČ, Komenský 40h, levý dolní rohový 4-blok s DČ 1; svěží bez nálepky, neznatelný výrobní ohyb, zk. Gi a Kraus
Vyvolávací cena: 3 000  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 000 Kč
2603
1 600 
Tip
249635 - 1939 Pof.6 DČ, Komenský 40h, levý dolní rohový 4-blok s
+1
Jakost/Jakost
1939 Pof.6 DČ, Komenský 40h, levý dolní rohový 4-blok s DČ 1A; svěží, hledané
Vyvolávací cena: 1 500  +6,7 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 600 Kč
2604
3 000 
Tip
249555 - 1939 Pof.8 DČ, Štefánik 60h, levá dolní rohová zn. s D
+1
Jakost
1939 Pof.8 DČ, Štefánik 60h, levá dolní rohová zn. s DČ 1 bez nápichového bodu; bez nálepky, dole dvl, zk. Gi
Vyvolávací cena: 1 500  +100,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 000 Kč
2605
3 000 
Tip
249557 - 1939 Pof.8 DČ, Štefánik 60h, levá dolní rohová zn., D
+1
Jakost
1939 Pof.8 DČ, Štefánik 60h, levá dolní rohová zn., DČ 1A, bez nápichového bodu; svěží bez nálepky, zk. Gi
Vyvolávací cena: 1 500  +100,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 000 Kč
2606
7 000 
Tip
249656 - 1939 Pof.8 DČ, Štefánik 60h, levý dolní rohový 4-blok
+2
Jakost/Jakost
1939 Pof.8 DČ, Štefánik 60h, levý dolní rohový 4-blok s DČ 1A bez nápichového bodu; svěží bez nálepky, atest Paetow BPP, zk. Gi, hledané
Vyvolávací cena: 4 000  +75,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 7 000 Kč
2607
14 000 
Tip
249650 - 1939 Pof.8 DČ, Štefánik 60h, levý dolní rohový 4-blok
+1
Jakost/Jakost
1939 Pof.8 DČ, Štefánik 60h, levý dolní rohový 4-blok s DČ 1A s nápichovým bodem (!); svěží, zk. Paetow BPP, pouze ojedinělý výskyt!
Vyvolávací cena: 8 000  +75,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 14 000 Kč
2608
5 500 
Tip
253175 - 1939 Pof.8 DČ, Štefánik 60h, levý dolní rohový kus s D
+1
Jakost
1939 Pof.8 DČ, Štefánik 60h, levý dolní rohový kus s DČ 1 a s nápichovým bodem; svěží, zk. Mr, velmi hledané!
Vyvolávací cena: 4 000  +37,5 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 5 500 Kč
2609
400 
247747 - 1939 Pof.9 DČ, Masaryk 1Kč, levá dolní rohová zn. s DČ
+1
Jakost
1939 Pof.9 DČ, Masaryk 1Kč, levá dolní rohová zn. s DČ 3A; bez nálepky, dvl ve spodním okraji - stopy po uložení
Vyvolávací cena: 300  +33,3 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 400 Kč
2610
1 900 
Tip
249581 - 1939 Pof.11 DČ, Mukačevo 1,20Kč, levá dolní rohová zn.
+1
Jakost
1939 Pof.11 DČ, Mukačevo 1,20Kč, levá dolní rohová zn. s DČ 1 a nápichovým bodem, úzký okraj; bez nálepky, zrnko v papíru, zk. Gi, hledané
Vyvolávací cena: 1 500  +26,7 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 900 Kč
2611
3 200 
Tip
249579 - 1939 Pof.11 DČ, Mukačevo 1,20Kč, levá dolní rohová zn.
+1
Jakost
1939 Pof.11 DČ, Mukačevo 1,20Kč, levá dolní rohová zn. s DČ 1 s nápichovým bodem se širokým okrajem; luxusní, zk. Gi
Vyvolávací cena: 1 400  +128,6 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 200 Kč
2612
3 600 
Tip
249668 - 1939 Pof.11 DČ, Mukačevo 1,20Kč fialová, levý dolní ro
+1
Jakost/Jakost
1939 Pof.11 DČ, Mukačevo 1,20Kč fialová, levý dolní rohový 4-blok s DČ 1A, široký okraj; luxusní, zk. Gi
Vyvolávací cena: 1 500  +140,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 600 Kč
2613
---- Kč
Tip
247749 - 1939 Pof.11 DČ, Mukačevo 1,20Kč, levá dolní rohová zn.
+1
Jakost
1939 Pof.11 DČ, Mukačevo 1,20Kč, levá dolní rohová zn. s DČ 1A bez nápichového bodu, široký okraj; bez nálepky, dvl - pouze v okraji
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vráceno
2614
800 
253177 - 1939 Pof.11 DČ, Mukačevo 1,20Kč, levá dolní rohová zn.
+1
Jakost
1939 Pof.11 DČ, Mukačevo 1,20Kč, levá dolní rohová zn. s DČ 1A bez nápichového bodu, úzký okraj + Pof.13 DČ Kutná Hora 1,60Kč, levý dolní rohový kus s DČ 1 a úzkým okrajem (drobná skvrnka); bez nálepky, obě zn. zk. Mr
Vyvolávací cena: 800  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 800 Kč
2615
600 
249580 - 1939 Pof.11 DČ, Mukačevo 1,20Kč, levá dolní rohová zn.
+1
Jakost
1939 Pof.11 DČ, Mukačevo 1,20Kč, levá dolní rohová zn. s DČ 1A bez nápichového bodu, úzký okraj; svěží, zk. Mr
Vyvolávací cena: 600  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 600 Kč
2616
900 
Tip
249688 - 1939 Pof.13 DČ, Kutná Hora 1,60Kč, levý dolní rohový 4
+1
Jakost/Jakost
1939 Pof.13 DČ, Kutná Hora 1,60Kč, levý dolní rohový 4-blok s DČ 1; luxusní
Vyvolávací cena: 800  +12,5 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 900 Kč
2617
2 600 
Tip
249689 - 1939 Pof.13 DČ, Kutná Hora 1,60Kč, levý dolní rohový 4
+1
Jakost/Jakost
1939 Pof.13 DČ, Kutná Hora 1,60Kč, levý dolní rohový 4-blok s DČ 1A; luxusní, zk. Gi
Vyvolávací cena: 1 000  +160,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 2 600 Kč
2618
400 
247753 - 1939 Pof.13 DČ, Kutná Hora 1,60Kč, levý dolní rohový k
+1
Jakost
1939 Pof.13 DČ, Kutná Hora 1,60Kč, levý dolní rohový kus s DČ 1; svěží
Vyvolávací cena: 400  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 400 Kč
2619
1 000 
253179 - 1939 Pof.14 DČ, Zvíkov 2Kč, 2x levý dolní rohový kus s
+1
Jakost
1939 Pof.14 DČ, Zvíkov 2Kč, 2x levý dolní rohový kus s DČ 1 a 1A, s napichovými body, úzké okraje; svěží, 1x zk. Gi
Vyvolávací cena: 800  +25,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 000 Kč
2620
900 
249585 - 1939 Pof.14 DČ, Zvíkov 2Kč, 2x levý dolní rohový kus s
+1
Jakost
1939 Pof.14 DČ, Zvíkov 2Kč, 2x levý dolní rohový kus s DČ 1 a 1A, s napichovými body, úzké okraje; svěží, zk. Mr
Vyvolávací cena: 900  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 900 Kč
2621
1 100 
249584 - 1939 Pof.14 DČ, Zvíkov 2Kč, 2x levý dolní rohový kus s
+1
Jakost
1939 Pof.14 DČ, Zvíkov 2Kč, 2x levý dolní rohový kus s DČ 1 a 1A, široké okraje; svěží, zk. Mr
Vyvolávací cena: 1 000  +10,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 100 Kč
2622
1 700 
Tip
249694 - 1939 Pof.15 DČ, Strečno 2,50Kč, levý dolní rohový 4-bl
+1
Jakost/Jakost
1939 Pof.15 DČ, Strečno 2,50Kč, levý dolní rohový 4-blok kus s DČ 1A, úzký okraj; bez nálepky, obvyklá výrobní stopa po připevnění archu
Vyvolávací cena: 1 300  +30,8 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 700 Kč
2623
16 000 
Tip
249696 - 1939 Pof.15 DČ, Strečno 2,50Kč, levý dolní rohový 4-bl
+1
Jakost/Jakost
1939 Pof.15 DČ, Strečno 2,50Kč, levý dolní rohový 4-blok s DČ 1A, široký okraj (!); luxusní exemplář, jedno z nejhledanějších deskových čísel přetiskové emise, minimální výskyt na trhu!
Vyvolávací cena: 15 000  +6,7 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 16 000 Kč
2624
700 
249586 - 1939 Pof.15 DČ, Strečno 2,50Kč, levý dolní rohový kus
+1
Jakost
1939 Pof.15 DČ, Strečno 2,50Kč, levý dolní rohový kus s DČ 1, úzký okraj; svěží, zk. Gi
Vyvolávací cena: 700  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 700 Kč
2625
600 
253180 - 1939 Pof.15 DČ, Strečno 2,50Kč, levý dolní rohový kus
+1
Jakost
1939 Pof.15 DČ, Strečno 2,50Kč, levý dolní rohový kus s DČ 1, úzký okraj; svěží, zk. Mr
Vyvolávací cena: 600  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 600 Kč
2626
900 
249587 - 1939 Pof.15 DČ, Strečno 2,50Kč, levý dolní rohový kus
+1
Jakost
1939 Pof.15 DČ, Strečno 2,50Kč, levý dolní rohový kus s DČ 1A, úzký okraj; svěží, zk. Mr
Vyvolávací cena: 800  +12,5 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 900 Kč
2627
11 000 
Tip
249589 - 1939 Pof.15 DČ, Strečno 2,50Kč, levý dolní rohový kus
+1
Jakost
1939 Pof.15 DČ, Strečno 2,50Kč, levý dolní rohový kus s DČ 1A, vzácný široký okraj (!); luxusní, zk. Gi, ojedinělý výskyt na trhu!
Vyvolávací cena: 3 600  +205,6 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 11 000 Kč
2628
---- Kč
Tip
253183 - 1939 Pof.16 DČ, Český ráj 3Kč, levá dolní rohová zn.
+1
Jakost
1939 Pof.16 DČ, Český ráj 3Kč, levá dolní rohová zn. s DČ 1, široký okraj a nápichový bod; svěží
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vráceno
2629
1 600 
Tip
249595 - 1939 Pof.16 DČ, Český ráj 3Kč, levá dolní rohová zn.
+1
Jakost
1939 Pof.16 DČ, Český ráj 3Kč, levá dolní rohová zn. s DČ 1, široký okraj a nápichový bod; svěží, zk. Gi
Vyvolávací cena: 1 500  +6,7 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 600 Kč
2630
---- Kč
253182 - 1939 Pof.16 DČ, Český ráj 3Kč, levá dolní rohová zn.
+1
Jakost
1939 Pof.16 DČ, Český ráj 3Kč, levá dolní rohová zn. s DČ 1, úzký okraj a nápichový bod; svěží, zk. Mr
Vyvolávací cena: 800 
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vráceno
2631
11 000 
Tip
249699 - 1939 Pof.16 DČ, Český ráj 3Kč, levý dolní rohový 4-b
+1
Jakost/Jakost
1939 Pof.16 DČ, Český ráj 3Kč, levý dolní rohový 4-blok s DČ 1A, široký okraj a nápichový bod; bez nálepky, vpravo dole dvl, ojedinělý výskyt!
Vyvolávací cena: 4 000  +175,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 11 000 Kč
2632
22 000 
Tip
249702 - 1939 Pof.16 DČ, Český ráj 3Kč, levý dolní rohový 4-b
+1
Jakost/Jakost
1939 Pof.16 DČ, Český ráj 3Kč, levý dolní rohový 4-blok s DČ 1A, úzký okraj a nápichový bod; svěží, zk. Gi, velmi malý výskyt!
Vyvolávací cena: 5 000  +340,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 22 000 Kč
2633
800 
249717 - 1939 Pof.17K, 17DČ, Poděbrady 4Kč s horním kupónem ** +
+1
Jakost/Jakost
1939 Pof.17K, 17DČ, Poděbrady 4Kč s horním kupónem ** + s dolním kupónem (nový lep) + pravý dolní rohový kus s DČ 1 (nový lep); zk. Mahr a Gi
Vyvolávací cena: 800  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 800 Kč
2634
---- Kč
247764 - 1939 Pof.17 DČ, Poděbrady 4Kč, pravá dolní rohová zn.
+1
Jakost/Jakost
1939 Pof.17 DČ, Poděbrady 4Kč, pravá dolní rohová zn. s kuponem a s DČ 1; stopa po nálepce a uložení
Vyvolávací cena: 700 
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vráceno
2635
1 800 
Tip
249604 - 1939 Pof.K17 DČ, Poděbrady 4Kč, pravá dolní rohová zn.
+1
Jakost
1939 Pof.K17 DČ, Poděbrady 4Kč, pravá dolní rohová zn. s kuponem a s DČ 1A; bez nálepky, nepatrný otisk prstu, zk. Gi
Vyvolávací cena: 1 800  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 800 Kč
2636
2 400 
Tip
249709 - 1939 Pof.K17 DČ, Poděbrady 4Kč, pravý dolní rohový 6-b
+1
Jakost/Jakost
1939 Pof.K17 DČ, Poděbrady 4Kč, pravý dolní rohový 6-blok (4 zn. a 2 kupóny) s DČ 1; svěží bez nálepky, zk. Gi
Vyvolávací cena: 2 400  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 2 400 Kč
2637
6 500 
Tip
249710 - 1939 Pof.K17 DČ, Poděbrady 4Kč, pravý dolní rohový 6-b
+1
Jakost/Jakost
1939 Pof.K17 DČ, Poděbrady 4Kč, pravý dolní rohový 6-blok (4 zn. a 2 kupóny) s DČ 1A; svěží bez nálepky, zk. Gi
Vyvolávací cena: 3 400  +91,2 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 6 500 Kč
2638
500 
247765 - 1939 Pof.KH17, Poděbrady 4Kč, pravá horní rohová zn. s
+1
Jakost/Jakost/Jakost
1939 Pof.KH17, Poděbrady 4Kč, pravá horní rohová zn. s kuponem; drobná nálepka v kuponu
Vyvolávací cena: 500  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 500 Kč
2639
3 000 
Tip
249714 - 1939 Pof.K18 DČ, Olomouc 5Kč, levý dolní rohový 6-blok
+1
Jakost/Jakost/Jakost
1939 Pof.K18 DČ, Olomouc 5Kč, levý dolní rohový 6-blok (4 zn. a 2 kupóny) s DČ 1A bez nápichového bodu; 1x neznatelná stopa, zk. Paetow BPP
Vyvolávací cena: 2 600  +15,4 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 000 Kč
2640
2 600 
Tip
249620 - 1939 Pof.K18 DČ, Olomouc 5Kč, levý dolní rohový kus s k
+1
Jakost/Jakost
1939 Pof.K18 DČ, Olomouc 5Kč, levý dolní rohový kus s kuponem s DČ 1A a nápichovým bodem; svěží bez nálepky, zk. Gi
Vyvolávací cena: 2 600  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 2 600 Kč
2641
---- Kč
Tip
253184 - 1939 Pof.K18 DČ, Olomouc 5Kč, levý dolní rohový kus s k
+1
Jakost/Jakost
1939 Pof.K18 DČ, Olomouc 5Kč, levý dolní rohový kus s kuponem, s DČ 1 a bez napichového bodu; bez nálepky, kzy na kuponu, dv
Vyvolávací cena: 2 000 
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vráceno
2642
---- Kč
Tip
249621 - 1939 Pof.K18 DČ, Olomouc 5Kč, levý dolní rohový kus s k
+1
Jakost/Jakost
1939 Pof.K18 DČ, Olomouc 5Kč, levý dolní rohový kus s kuponem, s DČ 1 a nápichovým bodem; bez nálepky, v okraji nepatrná dv
Vyvolávací cena: 3 200 
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vráceno
2643
500 
253186 - 1939 Pof.19 KH, Bratislava 10Kč s horním kuponem a okrajem
+1
Jakost/Jakost
1939 Pof.19 KH, Bratislava 10Kč s horním kuponem a okrajem; svěží, zk. Gi
Vyvolávací cena: 500  +0,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 500 Kč
2644
---- Kč
253187 - 1939 Pof.19 KH, Bratislava 10Kč, rohová zn. s horním kupo
+1
Jakost/Jakost
1939 Pof.19 KH, Bratislava 10Kč, rohová zn. s horním kuponem a částečně zastřiženým okrajem, napichový bod; bez nálepky
Vyvolávací cena: 800 
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vráceno
2645
3 200 
Tip
249708 - 1939 Pof.K19 DČ, Bratislava 10Kč, pravý dolní rohový 6-
+1
Jakost/Jakost
1939 Pof.K19 DČ, Bratislava 10Kč, pravý dolní rohový 6-blok (4 zn. a 2 kupóny) s DČ 1A; svěží bez nálepky, zk. Gi
Vyvolávací cena: 2 600  +23,1 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 200 Kč

Aukce 74 / Filatelie / Protektorát ČaM - Informace

Do kategorie Protektorát Čechy a Morava zařazujeme emise poštovních známek z období 1939 - 1945. Mnohé emise poštovních známek vycházely v tomto období v atraktivních tiskových úpravách jako varianty kuponů, desková čísla a značky, tisk na okrajích, meziarší u doplatních poštovních známek, varianty zoubkování, odlišné úpravy zmenšených přepážkových archů atd. V té době byla velmi používaná příležitostná razítka. Generální sbírka obsahuje 182 poštovních známek.