Aukce 74 / Filatelie / Protektorát ČaM / Předběžné, souběžné

Zobrazení:view_columnview_stream
2586
---- Kč
249798 - 1939 dopis do Buenos Aires, vyfr. zn. emise Znak, m. j. 5h,
+1
Jakost
1939 dopis do Buenos Aires, vyfr. zn. emise Znak, m. j. 5h, 10h a 25h v blocích, DR PRAHA 42/ 8.VI.39, prošlé cenzurou, na zadní straně příchozí raz.; zachovalé, dekorativní
Vyvolávací cena: 1 000 
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vráceno
2587
---- Kč
Tip
253629 - 1939 BRNO - BATAVIA / Let+R-dopis adresovaný na Jávu (!),
+1
Jakost/Jakost
1939 BRNO - BATAVIA / Let+R-dopis adresovaný na Jávu (!), s bohatou smíšenou frankaturou čs. souběžných a přetiskových protektorátních zn., mj. čs. leteckou (!) 4Kč, Pof.L11, celková frankatura 12Kč, podací DR BRNO 1/ 15.XII.39, doplněno cenzurním raz. D.K./ Br.2 a příchozím DR BATAVIA 6.I.40, vzadu tranzitní DR NAPOLI POSTA AREA 22.12.39 a další, prošlé britskou cenzurou OPENED ... NAVAL AUTHORITIES s červenou přelepkou, včetně podacího lístku; bez poškození, exkluzivní doklad pošty do vzdálené exotické destinace, navíc z posledního dne platnosti souběžných čs. známek v Protektorátu!
Vyvolávací cena: 6 000 
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vráceno
2588
8 500 
Tip
253625 - 1939 KATAPULT / EUROPA - SÜDAMERIKA / PRAHA - ASUNCION, Let
+1
Jakost/Jakost
1939 KATAPULT / EUROPA - SÜDAMERIKA / PRAHA - ASUNCION, Let+R-dopis adresovaný do Paraguaye, vyfr. 2-páskou předběžné čs. zn. Bratislava 10Kč, Pof.313, podací DR PRAHA 1/ 16.V.39 a červený kašet Deutsche Luftpost Europa - Südamerika (částečný otisk), vzadu letecké rámečkové raz. PRAHA 7/ LETECKÁ POŠTA 16.V.39, tranzitní DR BERLIN SW 11/ 217.5.39 a příchozí modré letecké raz. ASUNCION 25.5.39, vpředu černé raz. "Ü" Überprüft - cenzura, doplněno mnoha rukopisnými poznámkami, zásilka vrácena zpět s příchozím DR PRAHA 1/ 30.IX.39; bez poškození, ojedinělá destinace a celistvost katapultní pošty s předběžnou čs. frankaturou!
Vyvolávací cena: 5 000  +70,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 8 500 Kč
2589
14 000 
Tip
253622 - 1939 KATAPULT / EUROPA - SÜDAMERIKA / PRAHA - ASUNCION, Let
+1
Jakost/Jakost
1939 KATAPULT / EUROPA - SÜDAMERIKA / PRAHA - ASUNCION, Let+R-dopis adresovaný do Paraguaye, vyfr. předběžnou čs. leteckou (!) zn. 20Kč, Pof.L14, podací DR PRAHA 1/ 21.IV.39 a červený kašet Deutsche Luftpost Europa - Südamerika, vzadu tranzitní DR BERLIN SW 11/ 26.4.39 a příchozí modré letecké raz. ASUNCION 6.5.39, vpředu černé raz. "Ü" Überprüft - cenzura, doplněno mnoha rukopisnými poznámkami, zásilka vrácena zpět s příchozím DR PRAHA 1/ 30.IX.39; bez poškození, ojedinělá destinace a celistvost katapultní pošty s předběžnou čs. leteckou frankaturou!
Vyvolávací cena: 5 000  +180,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 14 000 Kč
2590
3 200 
Tip
253611 - 1939 KATAPULT / EUROPA - SÜDAMERIKA / PRAHA - BUENOS AIRES,
+1
Jakost/Jakost
1939 KATAPULT / EUROPA - SÜDAMERIKA / PRAHA - BUENOS AIRES, Let + R dopis zaslaný do Argentiny, vyfr. předběžnou čs. leteckou (!) zn. 20Kč, Pof.L14, podací DR PRAHA 72/ 4.VII.39 a červený kašet Deutsche Luftpost Europa - Südamerika, doplněno kruhovým cenzurním raz. D.K. PRAHA, vzadu rámečkové letecké raz. PRAHA 7/ LETECKÁ POŠTA 4.VII.39, tranzitní DR BERLIN SW 5.7.39 a příchozí argentinské raz. centrální sběrny zásilek CERTIFICADO... částečný otisk; použitá zn. bez levé svislé perforce - pod DR, zachovalé, ojedinělá celistvost katapultní pošty s předběžnou čs. frankaturou
Vyvolávací cena: 3 000  +6,7 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 200 Kč
2591
1 100 
Tip
252576 - 1939 PRAHA - TEHERÁN, Let-dopis zaslaný do Iránu, vyfr. s
+1
Jakost/Jakost
1939 PRAHA - TEHERÁN, Let-dopis zaslaný do Iránu, vyfr. souběžnou čs. zn. Olomouc 5Kč, Pof.312, podací DR PRAHA 7/ 28.VII.39, doplněno kruhovým cenzurním raz. D.K. PRAHA 7, vzadu tranzitní a příchozí DR TEHERAN 7.VIII.39; bez poškození, ojedinělá destinace!
Vyvolávací cena: 1 000  +10,0 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 100 Kč
2592
3 200 
Tip
253633 - 1939 PROTEKTORÁT - BRAZÍLIE, Let-dopis zaslaný do Parany
+1
Jakost
1939 PROTEKTORÁT - BRAZÍLIE, Let-dopis zaslaný do Parany v Brazílii, vyfr. na obou stranách předběžnými čs. leteckými (!) zn. 2Kč a 1Kč, Pof.L9, L8, celková frankatura 15Kč, podací DR VYŠKOV 11.V.39, vzadu SR PARIS AVIATION 13.V.1939, tranzitní DR S. PAULO 17.V.39 a PARANA 18.V.39; pouze lehká patina, vzácné použití předběžných čs. leteckých zn. na zásilce do Jižní Ameriky!
Vyvolávací cena: 3 000  +6,7 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 200 Kč
2593
2 200 
251463 - 1939 R+Ex+Let-dopis zaslaný jako Tiskopis z Brna do Německ
+1
Jakost/Jakost
1939 R+Ex+Let-dopis zaslaný jako Tiskopis z Brna do Německa, se smíšenou frankaturou čs. letecké zn. 3Kč, Pof.L10 a 3ks německých zn. v celkové frankatuře 45Pf, podací červené PR BRNO 1/ 20.III.39/ Návštěva vůdce a říšského kancléře 17. března 1939, vzadu letecké rámečkové raz. PRAHA 7/ 21.III.39; bez poškození, filatelisticky motivovaná zásilka s použitím čs. předběžných leteckých známek
Vyvolávací cena: 600  +266,7 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 2 200 Kč
2594
800 
251465 - 1939 R+Ex+Let-dopis zaslaný z Brna do Veselí nad Moravou,
+1
Jakost/Jakost
1939 R+Ex+Let-dopis zaslaný z Brna do Veselí nad Moravou, vyfr. čs. předběžnými leteckými zn., Pof.L7 2x, L9, L10 v celkové výši frankatury 6Kč, 2x otisk červeného PR razítka BRÜNN 19.III.1939/ Tag des Dankes an den Befreier, 1x DR BRNO 1/ 21.III.39, R-nálepka Brno 1 (ex offo), vzadu příchozí DR VESELÍ NAD MORAVOU 22.III.39; bez poškození, filatelisticky motivovaná zásilka s použitím čs. předběžných leteckých známek
Vyvolávací cena: 700  +14,3 %
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 800 Kč
2595
---- Kč
Tip
251460 - 1939 sestava 5ks R-dopisů adresovaných do Skotska, vše vy
Jakost
1939 sestava 5ks R-dopisů adresovaných do Skotska, vše vyfr. předběžnými a souběžnými čs. zn. emise Krajinky, hrady, města, každá frankatura jiná, vše podací DR PLZEŇ 3 s daty od dubna do června a s protektorátní devizovou kontrolou, přelepky na zadní straně s různými raz.; zachovalé, ojedinělá sestava R-dopisů do ciziny s předběžnými frankaturami!
Vyvolávací cena: 3 000 
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vráceno

Aukce 74 / Filatelie / Protektorát ČaM / Předběžné, souběžné - Informace

Předběžné a souběžné čs. poštovní známky

Československé poštovní známky platné do 15. 3. 1939 na budoucím území protektorátu Čechy a Morava platily po jeho vzniku jako předběžné

-pro výplatní poštovní známky do 14. 7. 1939

-pro novinové poštovní známky do 24. 8. 1939

-pro poštovní známky pro obchodní tiskopisy do 30. 11. 1939

-pro doruční poštovní známky do 30. 11. 1939

-pro doplatní poštovní známky do 30. 11. 1939

Po datu vydání příslušné emise označujeme poštovní známky bývalého československa za souběžné a to do ukončení platnosti všech čs. známek 15. 12. 1939.